Lietuviškos tradicijos parduotos

2009 balandžio mėn. 07 d. Perskaitė 11263

Europos Parlamentas priėmė visoms ES narėms privalomą direktyvą, kuri draus drausti homoseksualų eitynes, jų "šeimas" prilygins normalioms šeimoms, o už kliudymą šiems reiškiniams bus baudžiama, - skelbia dienraštis "Vakaro žinios".

Tokia direktyva priimta didele balsų persvara: 401 balsu "už", 220 - "prieš" ir 67 deputatams susilaikius. Lietuvos atstovų, kurių yra 13, balsai pasiskirstė taip: 4 dokumentui nepritarė, 5 pritarė, 2 susilaikė, dar 2 nepasirodė balsavime.

Balsavo "":

Eugenijus Gentvilas
Ona Juknevičienė
Margarita Starkevičiūtė
Justas Vincas Paleckis
Aloyzas Sakalas

Balsavo "PRIEŠ":

Arūnas Degutis
Jolanta Dičkutė
Gintaras Didžiokas
Eugenijus Maldeikis

Susilaikė:

Laima Andrikienė
Vytautas Landsbergis

Nedalyvavo:

Šarūnas Birutis
Danutė Budreikaitė

Direktyvoje ES Taryba įpareigojama baudžiamosios teisės priemonėmis kovoti su "homofobija" - versti valstybes traukti atsakomybėn už bet kokias apraiškas, už straipsnius ir pasisakymus, "propaguojančius netolerantišką požiūrį".

Taip pat akcentuojama, kad homoseksualų diskriminacija bus laikoma nesuteikimas leidimų jiems rengti eitynes. Be to, valstybės homoseksualų poras turės traktuoti kaip tradicines šeimas.

Europos Parlamentas taip pat mano,"kad diskriminuojančios religinių, socialinių ir politinių lyderių pastabos homoseksualių asmenų atžvilgiu kursto neapykantą ir smurtą, ir prašo atitinkamus vadovaujančius organus juos pasmerkti". Kitaip tariant, Lietuva, kurios daugiau nei pusė gyventojų laiko save katalikais, privalės pasmerkti Katalikų Bažnyčią, homoseksualizmą laikančią nuodėme.

Kaip balsavo Lietuvos atstovai - sąrašas viršuje. Šiandien "Vakaro žinios" kalbina vieną iš jų - Eugenijų Maldeikį. Ką gali Lietuvos žmonėms paaiškinti kiti europolitikai, skaitykite artimiausiu metu.

Katalikiškas požiūris - baustinas

Europarlamentaras Eugenijus MALDEIKIS šiurpsta, kad ES įsakymu baudžiamąsias bylas turėsime kelti net Bažnyčios atstovams, jei šie viešai kalbės apie homoseksualizmą kaip apie nuodėmę.

"Tie, kurie balsavome "prieš", pasisakėme prieš didesnių teisių Europos Komisijai suteikimą. Buvo balsuojama dėl direktyvos, o visa, kad joje dėstoma, turės būti privaloma ES narėms. Tačiau kaip galima šiais klausimais patvirtinti privalomą direktyvą, kai taip skiriasi nacionalinė specifika? Vienos valstybės yra labai liberalios, kitos - katalikiškos - į tokį liberalumą žiūri visai kitaip. Vieniems homoseksualios šeimos atrodo normalu, kitiems - nepriimtina. Juk seksualinių mažumų klausimu mūsų istorinės ir kultūrinės tradicijos visai kitokios. Net tokiu aspektu, kaip žmogaus teisės, iš mūsų atimamas nacionalinis suverenitetas", - piktinosi E.Maldeikis.

Europarlamentaro teigimu, jei Lietuva į savo teisę neperkels jai nepriimtinų naujovių, jos lauks griežtos sankcijos.

"Prieisime prie tokių absurdų, kad net už nuomonės pareiškimą bus galima žmogui baudžiamąją atsakomybę taikyti, nes privalėsime vykdyti direktyvą. Pareikš Bažnyčios atstovas, kad homoseksualizmas yra nuodėmė, - galėsime tai traktuoti kaip pasisakymą, propaguojantį netolerantišką požiūrį. O direktyvoje už tai bausmė numatyta. Tai štai kas mūsų laukia", - dėstė E.Maldeikis.

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net