Į profesinių mokyklų valdymą įtraukiami darbdaviainuotraukos

2019 kovo mėn. 21 d. 11:09:17 Perskaitė 372

Kovą daugumoje profesinių mokyklų pirmą kartą suformuotos tarybos, į kurias įtraukti ir darbdaviai bei kiti socialiniai partneriai, praneša Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Tikimasi, kad darbdavių įtraukimas į profesinių mokyklų valdymą padės pakeisti ugdymo turinį, kad jis labiau atitiktų rinkos poreikius.

 

Pranešama, kad švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius patvirtino 47-ių profesinio mokymo įstaigų tarybas, likusiose profesinėse mokyklose tarybos atsiras artimiausiu metu.

„Profesinis mokymas šiuo metu pertvarkomas iš pagrindų, stiprinant jo kokybę ir sąveiką su darbo pasauliu, siekiant profesinių mokyklų absolventams suteikti kompetencijas, kurios glaudžiai atitinka darbo rinkos poreikį. Tam labai svarbus aktyvus darbdavių įsitraukimas į mokymo procesą“, - sako ministras A. Monkevičius.

Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinis direktorius Danas Arlauskas sako, kad sprendimas įtraukti darbdavius į profesinių mokyklų tarybas gimė po ilgų darbdavių organizacijų atstovų diskusijų su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Prezidentūra.

„Mes skatinome šitą procesą, tai senas projektas. Profesinių mokyklų rengiami specialistai jau ilgą laiką netenkino mūsų lūkesčių. Mes pradėjome domėtis, kodėl taip yra, ir supratome, kad kol mes netapsime mokymo proceso dalyviais per mokyklų valdymą, kad rezultatų nepasieksime. Todėl aktyviai pradėjome dalyvauti Profesinio rengimo įstatymo ruošime ir diskusijose dėl profesinių mokyklų valdymo“, - Eltai sakė D. Arlauskas.

Pasak jo, diskusijų eigoje buvo atsisakyta idėjos verslininkams tapti profesinių mokyklų dalininkais ir likta prie siūlymo tapti tarybų nariais.

„Darbdavių konfederacija laikėsi nuomonės, kad dalininkais verslininkams tapti nėra gerai, nes turime kai kur negeros patirties, kai verslas, tapęs dalininku, paiso tik savo kaip dalininko interesų, žiūri labai siaurai į mokyklų misiją, ką jos turi ruošti. Ir mokyklos pasukdavo labai siauru keliu. Tai tada pradėjome galvoti, kad geriausia yra valdyti per tarybas“, - sakė D. Arlauskas.

Ministerija praneša, kad į profesinio mokymo įstaigų veiklą tiesiogiai įtraukti darbdaviai prisiims bendrą atsakomybę už mokymo įstaigos teikiamų profesinio mokymo programų pasiūlos atitiktį darbo rinkos poreikiams, už mokymo kokybę, už galimybes mokiniams įgyti geresnį praktinį mokymą gamybos sąlygomis jų įmonėse, dirbant su naujausių technologijų įranga, už profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimą ir jų stažuotes, už geresnį absolventų įsidarbinimą.

Profesinio mokymo įstaigos taryba - kolegialus jos valdymo organas. Iš 9 jos narių 4 atrenkami iš socialinių partnerių atstovų. Tapti tarybos nariu gali nepriekaištingos reputacijos asmenys, turintys patirties, susijusios su profesiniu mokymu, specialistų rengimu, ir panašiai. Kitus tarybos narius deleguoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, regionų plėtros tarybos ir pati profesinio mokymo įstaiga.

Siekiant aktyviai įtraukti darbdavius į profesinio mokymo įstaigų valdymą socialinių partnerių kandidatūras buvo pakviestos teikti asociacijos, vienijančios įvairių verslo šakų atstovus. Daugiausia socialinių partnerių delegavo Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija, Lietuvos pramoninkų konfederacija, regionų pramonės, prekybos ir amatų rūmai, Žemės ūkio rūmai, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA, kitos šakinės asociacijos.

Atstovus į profesinio mokymo įstaigų tarybas delegavo ir regionų plėtros tarybos. Taip pat aktyvios buvo ir regionų (Panevėžio, Tauragės, Vilniaus) verslininkų asociacijos.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 67 profesinio mokymo įstaigos, tarybos bus suformuotos jose visose.

2017 m gruodžio mėnesį Seimui priėmus profesinį mokymą reglamentuojančių įstatymų pataisų paketą, pradėta įgyvendinti profesinio mokymo sistemos pertvarka. Keičiamas profesinio įstaigų valdymas, įtraukiant į dalininkus ir tarybas verslo atstovus ir kitus socialinius partnerius, didinant mokyklų savarankiškumą ir atsakomybę.

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net