D.Kedžio byla. Ragana sudeginta

2010 kovo 21 11:52:01 Perskaitė 10677

Savaitės žmogus - Seimo atleista iš pareigų Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Rimantė ŠALAŠEVIČIŪTĖ. Paradoksas: penkerius metus besistengusi teisinėmis priemonėmis užkirsti iškrypėliams kelią prie vaikų, kontrolierė kaltinama prastai vykdžiusi savo pareigas būtent per skandalingąjį Kauno pedofilijos bylos tyrimą.

Blogai, kad nepasidavė

- Ką vis dėlto darėte blogai?
- klausė “Respublika” Rimantės Šalaševičiūtės.

- Dirbau, kaip liepė sąžinė. Gal blogai, kad nepasidaviau jokiam spaudimui.

- Prieš jus balsavo 73 Seimo nariai. O kas iš tiesų labiausiai siekė atsikratyti R.Šalaševičiūtės?

- Protingi žmonės sako, kad mane sužlugdė tikrieji pedofilai ir homoseksualai, o tašką padėjo “kedofilai” ir jų įtakai pasidavę politikai.

- Jums ir baudžiamąją bylą buvo bandoma prisiūti?

- Taikyti man baudžiamąjį persekiojimą buvo reikalaujama dėl vieno tyrimo, kuris kaip tik ir padėjo kovoti su pedofilija.

Tyrimą vaikų globos namuose, siekdami išsiaiškinti seksualinio smurto prieš vaikus paplitimą, atlikome 2008-aisiais. Net 151 iš 3754 anonimiškai apklaustų globos namų auklėtinių atskleidė patyrę seksualinę prievartą.

Prokurorai buvo raginami kelti man baudžiamąją bylą dėl sunkių nusikaltimų slėpimo, nes nesikreipiau į policiją ir prokuratūrą, kad išsiaiškintų, kurie iš anonimiškai apklaustų vaikų prisipažino buvę seksualiai išnaudojami.

Šią savaitę Vilniaus apygardos teismas galutine ir neskundžiama nutartimi nusprendė, kad nėra pagrindo kelti bylą.

Pedofilai - labai pavojingi

- Kurie pavojingesni - pedofilai ar “kedofilai”?

- Žinoma, pedofilai. Nes jaučiu, kad spaudimas ir tam tikri veiksmai vyko dar prieš skandalą Kaune. Kai padarėme tyrimus dėl vaikų, paliktų Lietuvoje į užsienį išvykusių tėvų ir įteisinome laikinąją globą bei stebėjimą, kurį turi vykdyti savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyriai, priėjimas prie tų vaikų pedofilams buvo užblokuotas. Kiek įmanoma, blokuojamas priėjimas ir prie socialinės rizikos šeimų vaikų. Niekas šiandien nepaneigs, kad mano pačios ir mūsų įstaigos pastangomis, pritarus Seimui, Vyriausybei ir Prezidentūrai, nuo 2007 m. sausio kiekvienoje seniūnijoje atsirado po socialinį darbuotoją, kurių darbas nukreiptas į socialinės rizikos šeimas ir jų vaikus.

Ar ne įdomus faktas, kad Pikeliškių (Vilniaus r.) globos namų “geradaris” Kimas Madsenas, organizavęs šių globos namų uždarymą ir jų vadovės išvadintas pedofilu, po pasišaudymo Kaune baigė savo veiklą, uždarė savo biurą ir dingo iš Lietuvos?

- Įtariamajam Kauno pedofilijos byloje Andriui Ūsui prokurorė leido susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga skandalingoje Kauno pedofilijos byloje. O jūs ją matėte?

- Tada, kai matė A.Ūsas, aš nebuvau mačiusi. Šia byla manipuliuojama. Mane iki šiol dienai kaltina, kur esu padėjusi antrąją mergaitę (D.Kedžio dukrelės pusseserę). Bet antradienį Seime tai kažkodėl niekam neparūpo. Ta “antroji mergaitė” netrukus atvažiuos į Lietuvą pasisvečiuoti, planuojama, kad pabendraus ir su pussesere. Ji jau pramokusi vokiškai, lanko mokyklą, turi draugų. O čia, Lietuvoje, netyla kritika, kaip buvo galima išleisti ją su tėvu, kuris yra ne kartą teistas už automobilių vagystes. Kiek Lietuvoje yra teistų tėvų? Net tarp Seimo narių yra tokių.

Seimo vaidinimas

- Kaip vertinate net pusantros valandos užtrukusį svarstymą Seime?

- Kaip spektaklį. Klausiausi ir galvojau: kaip jiems padėti suvokti, kas yra vaiko teisių apsaugos kontrolierius, kokios jo funkcijos, kad tai ne vykdomoji valdžia ir ne prokuroras.

Bet kai pradėjo kalbėti Asta Baukutė, nuoširdžiai juokiausi iš to jos reklaminio šou. Neva kontrolierė per 4 metus nesugebėjo atidaryti Lietuvoje “gyvybės langelių”. Apie juos Seimas jau antrą kadenciją kalba. Per tą laiką mes išanalizavome situaciją, teikėme išvadas, parengėme visuomenę.

- Buvote kaltinama ir pati besireklamavusi žiniasklaidoje.

- Vos ne visas posėdis buvo skirtas, kad pasiaiškinčiau, kaip išdrįsau pasakyti “Respublikai”, kad įtariu esant Lietuvoje pedofilų tinklą, bet “neinformavau” apie tai Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto.

Tie žmonės, matyt, tebėra įsitikinę, kad nei pedofilų, nei nepilnamečių prostitučių Lietuvoje nėra. Dar 2008-aisiais būtent Socialinių reikalų ir darbo komitetas buvo vienintelis, nepritaręs mūsų tyrimui globos namuose. Jo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė pareiškė, kad Kaune globos namų mergaitės guodžiasi, esą tokie tyrimai daro joms gėdą. Iš tikrųjų Kaune ir buvo daugiausia anoniminių prisipažinimų apie seksualinį vaikų išnaudojimą. Globos namai buvo puolę į paniką, kad dabar Šalaševičiūtė atsiųs prokurorus, ir mėgino viską blokuoti.

- Ir niekas skriaudžiamiems vaikams nepadėjo?

- Iš tiesų, vaikams mes padėjome, nes buvo skirta lėšų, kad su globos namų vaikais, darbuotojais dirbtų psichologai. Globos namų vadovai patys pradėjo aiškintis vaikų išnaudojimo atvejus.

Tačiau niekam nereikėjo nei mūsų siūlomo steigti koordinacinio centro, nei reabilitacijos įstaigos prievartą patyrusiems vaikams, kad jie būtų paimti iš aplinkos, kur buvo išnaudojami. Nereikia ir dabar. Paprasčiau sukelti didelį triukšmą, papilti marias pamazgų ir surasti atpirkimo ožį. Na, šį kartą pasitaikė ožka, nes generalinis prokuroras Algimantas Valantinas pasitraukė pats.

- Blogai padarėte, kad nepasitraukėte pati?

- Neatsistatydinau, nes laukiau teisinių argumentų, jaučiausi viską dariusi pagal sąžinę. Neseniai Ženevoje vyko Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos diskusija apie vaiko teises. Dalyvavo maždaug 200 valstybių atstovai. Buvo įvardintos 4-5 šalys, gerai dirbančios vaikų teisių, ypač seksualinio išnaudojimo prevencijos srityje. Lietuva buvo tarp jų. Deja, savame kieme mūsų darbas nevertinamas.

Nepadėjo net VSD

- Esate kažkam neparanki?

- Man keistai atrodo Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko Rimanto Jono Dagio tikslas paimti iš savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyrius ir atiduoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavaldumui, kad Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba vadovautų visiems tiems reikalams. Noras grįstas tuo, kad viską turėtų vienose rankose. Tada jau viskam vadovaujam ir gyvenam kaip norim.

- Manote, kad ir politikai gali tarnauti pedofilų tinklui, kurio “nėra”?

- Aš tikiu, kad tinklas yra. Buvau Latvijoje, kalbėjausi su žmonėmis, kurie dirbo, kai 2000 m. buvo atskleistas pedofilų tinklas. Aiškinausi, kaip jie dirbo, kad vis dėlto buvo rezultatas. Paaiškėjo, kad žurnalistai, policija, vaiko teisių tarnyba sudėjo į krūvą savo turimą informaciją, sumodeliavo situaciją, ir viskas atsivėrė.

O kuo viskas baigėsi? Moteris, kuri pirmoji iškėlė tą problemą, išlėkė iš darbo. Latvijos Parlamente sukurtos komisijos, kuri tyrė pedofilijos skandalą, pirmininkui vėliau net buvo iškelta baudžiamoji byla, ir tik dabar jis vėl grįžo į politiką.

- Jei Latvijos skandalu domėjotės jūs, kodėl nesidomėjo prokurorai?

- Mano žiniomis, Lietuva buvo informuota. Latvijos pedofilų tinklas buvo pasiekęs ir Lietuvą, ir Skandinavijos šalis. Turėjau interesą sužinoti, kokios tai šalys, kokios firmos ar žmonės, bet šio darbo nebaigiau, nes neradau kas man padėtų. Pernai spalio pabaigoje šiuo klausimu lankiausi pas Povilą Malakauską (buvusį Valstybės saugumo departamento vadovą - aut. past.). Jis susidomėjo, braižėsi sau schemas. Bet netrukus po mano vizito atsistatydino.

Parengta pagal dienraštį "Respublika"

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, l , l , l info@respublika.net