Atvira išpažintis: „Kryžkalnio motinos“ sprogdinimas - V.Landsbergio užsakymas" (spausdinamas visas tekstas)nuotraukos (102)

2018 kovo 21 10:31:11 Perskaitė 19423

„Vakaro žinios“ tęsia tyrimą dėl Vytauto Landsbergio ir jo „adjutanto“ Andriaus Tučkaus, neseniai apšmeižusio tris sąjūdiečius A.Juozaitį, Z.Vaišvilą ir V.Tomkų, įtartinos veiklos.

 

Kaip pasakojo buvęs sąjūdietis, Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras Zigmas Vaišvila, dar 1972 m. jis, būdamas Šiaulių 5-os vidurinės mokyklos dešimtoku, dalyvavo Kryžkalnyje pastatyto skulptoriaus Broniaus Vyšniausko paminklo „Kryžkalnio motina“ atidengimo ceremonijoje. 8 m aukščio bronzinė skulptūra, vaizduojanti lietuvę moterį, laikančią ąžuolo šakelę, buvo susprogdinta 1990 m. spalio 5 d.

Tuometinis Lietuvos Laisvės Lygos (LLL) Šiaulių skyriaus vadovas Žilvinas Razminas paliudijo, kad tai įvykdyta Vytauto Landsbergio nurodymu, kurį jam perdavė tuometinis Lietuvos Laisvės Lygos Kauno skyriaus vadovas Vytautas Šustauskas (interviu su juo skaitykite žemiau).

„Signatarė Nijolė Oželytė Kryžkalnio Motinos susprogdinimą pavadino labai žemu įvykiu ir nurodė, kad taip elgiasi Rusija, - sakė Z.Vaišvila. - O kaip vertinti šios provokacijos užsakovus, Nijole Oželyte? Ar vis dar siūlysi jiems statyti biustą Vilniaus Lukiškių aikštėje? Negirdėjome, kaip šį vandalizmo aktą vertina Andrius Tučkus ir Vytautas Landsbergis“.

Praėjusią savaitę A.Tučkus atsisakė šiuos įvykius komentuoti, todėl „Vakaro žinios“ pakalbino svarbiausią aukščiau minėtų įvykių dalyvį Vytautą Šustauską.

- Papasakokite, kas užsakė 1995 m. spalio 5 d. susprogdinti paminklą sovietinei armijai „Kryžkalnio motina“? - „Vakaro žinios“ paklausė Vytauto Šustausko, buvusio Lietuvos laisvės lygos Kauno skyriaus vadovo.

- A.Tučkus ir aš tuomet dalyvavome Lietuvos laisvės lygoje. Aš pas Antaną Terlecką atėjau gal kokiais 1986 m., o jau 1989 m. buvau įtrauktas į KGB antrąjį operatyvinį sąrašą. Tuo metu kaip tik prie Vyriausybės vykdėme bado akciją, siekdami nuversti Kazimierą Prunskienę. Žinote, reikėtų pasakyti, kad mes tuo metu labai skurdžiai gyvenome, niekas mūsų nerėmė, finansų beveik nebuvo. Vieną dieną į mano palapinę prie Vyriausybės atėjo Tučkus ir pasakė, kad reikia susprogdinti „Kryžkalnio motinos“ paminklą. Tuomet buvau prisidėjęs prie „Lenino“ paminklo nuvertimo Varniuose, kito „Lenino“ paminklo padegimo Vilniuje. Taip kovojome savotišką karą. Buvo pasakyta, esą Amerikos lietuviai negali pravažiuoti pro šį paminklą. Už šį darbą pažadėjo 1000 JAV dolerių. Ši suma tais laikais buvo tiesiog nesuvokiamo dydžio.

Atsakiau, kad pagalvosiu ir pradėjau galvoti, kaip tai padaryti. Susitikome su Žilvinu Razminu, kuris tuomet taip pat buvo Lietuvos laisvės lygoje. Pasitarę, spalio 5 d. išvažiavome be jokių techninių pasiruošimų. Kad Rekašius (Arūnas Rekašius - įtariamas KGB provokatorius - red. past.) yra nešvarus žmogus, įtariau jau tada. Paskui jis prisipažino, kad 3 metus dirbo KGB. Tą dieną, tik susitikus, jis jau norėjo sprukti, esą turi skubiai paskambinti žmonai. Bet nepaleidom jo. Išvažiavome link Šiaulių. Žilvinas padavė miną ir liepė laikyti rankose, kad paguldyta kur automobilyje nesprogtų nuo vibracijos. Visą kelią tą miną laikiau ir bijojau, kad nesprogtų tiesiai prie širdies.

Nuvykome prie paminklo „Kryžkalnio motina“ net nepasiėmę kopėčių. O paminklas, regis, buvo 13 m aukščio. Pradėjome laužti stiebus. Vieną pavyko nulaužti. Buvome šešiese. Vieni laikė, o Ž.Razminas užsliuogė aukštyn ir pritvirtino miną. Nespėjome pasitraukti, kai išgirdome sprogimą ir virš galvų pasipylė skeveldros. Kritome ant pilvų, kad apsisaugotume. Atsisukome ir pamatėme, jog mina tik skylę paliko toje vietoje, kur buvo skulptūros užpakalis. Bet pats postamentas nė nepajudėjęs. Grįžome į Šiaulius. Iš ten atsivežėme 30 kg sviedinį nuo minosvaidžio. Atsivežėme malkų, prikimšome jų į minos paliktą skylę užpakalyje, įdėjome sviedinį, sumaišėme benziną su dažais, sudaužėme butelį ir padegėme. Gražiai liepsna šliuožė, o mes, paėję šalin, laukėm. Bet sprogimo vis nebuvo. Staiga, paminklas apsigaubė dūmais ir pasigirdo duslus sprogimas. Prasisklaidžius dūmams pamatėme kaip paminklas linksta veidu žemyn, bet nepasiekęs žemės atsitiesia. Pasirodo, jis buvo buvo taip sumontuotas, kad amortizavo ir atgal atsistojo. Mes sudeginome savo drabužius ir paryčiais parlėkėme į savo palapines prie Vyriausybės.

Pirmas galvą įkiša Olekas. Pažiūrėjo, kad lyg ir visi bado akcijos dalyviai miega savo palapinėse. O per radiją jau praneša, kad susprogdinta „Kryžkalnio motina“.

Kitą dieną važiavome į Rietavą. Sustojome Kryžkalnyje. Čia buvo daug žmonių ir policijos. Visi kalbėjo, spėliojo, kas galėjo taip pasielgti. Ir mes prie jų prisijungėme. Pasigirdo kalbos, kad sprogdinti visai ne taip reikėjo. Esą reikėjo į skylę įdėti ir padegti dujų balioną, kad tokią skulptūrą susprogdintų. „Matyt ne profesionalai ėmėsi“, - kažkas sakė. Mes tam pritarėme ir išvažiavome į Rietavą.

- Ar visgi gavote tuos pažadėtus 1000 dolerių?


- Gintaras Terleckas pasakė, kad amerikonai perdavė 1000 dolerių. Bet Tučkus padavė 500 dolerių. Naktį nuvažiavome pas Tučkų ir paklausėme, kiek iš tikro pinigų perdavė amerikonai.Jis pasakė, kad dar 500 dolerių jis perdavė Aukščiausiosios Tarybos apsaugos skyriaus vadovui Skučui. Nuvažiavome pas Skučą ir paklausėme, ar Tučkus jam perdavė pinigus. Šis patvirtino.

- Kas tas amerikonas, užsakęs susprogdinti „Kryžkalnio“ paminklą ir už tai sumokėjęs?

- Vėliau sužinojau, kad tai buvo Šakalys, kuris pabėgo per Suomiją į Ameriką. Vardo neatsimenu. Genutė Šakalienė, priklausiusi Laisvės lygai, regis, buvo jo žmona. Gal ir daugiau buvo tų amerikonų, Tučkus neaiškino.

Nors karą buvome pradėję patys, šio paminklo niekada nebūtume sprogdinę. Buvome prašę savivaldybės tik pakeisti lentą, kurioje iki tol buvo parašyta „Dėkojame tarybinei armijai išvaduotojai.“ Bet nesulaukėme jokio atsako. Jei kas būtų kreipęs dėmesį į mus, nei būtume „Leniną“ padegę, nei „Kryžkalnį“ sprogdinę.

- Bet argi pats Tučkus galėjo būti sprogdinimo užsakovas be Vytauto Landsbergio žinios?

- Mes įtarėme, kad Tučkus vienas niekada nebūtų to ėmęsis. Greičiausiai tai buvo Landsbergio užsakymas. Beje, sausio 13-ąją prie manęs priėjo žmonės iš Panevėžio. Pasivedė į rūsį ir parodė žmonių sąrašą. Ne tik su pavardėmis, bet ir jų gyvenamosiomis vietomis, net sodų adresais. Buvo pasakyta, kad šią naktį reikia juos visus sušaudyti. Mane nuo šios minties nukrėtė šiurpas. Tame sąraše buvo Prunskienė, Brazauskas, Beriozovas, regis, net kunigas Mikutavičius ten buvo įrašytas. Bet aš atsakiau, kad man reikalingas ne svetimų žmonių, o mano vado - A.Terlecko - įsakymas. Nors jie bandė sakyti, esą yra iš Panevėžio skyriaus.

- Kodėl tuos žmones reikėjo pašalinti?

- Klauskite Landsbergio. Jis turbūt yra didžiausias Lietuvoje KGB disidentas. Žiūrėkite kiek žūčių buvo, tarp jų ir Abromavičiaus (Juras Abromavičius - VSD pareigūnas, tyręs pakaunės savanorių maištą ir Bražuolės gel. tilto sprogdinimą - red. past.). Aš juk turėjau ir Bražuolės tilto susprogdinime dalyvauti. Keli savanoriai iš Marijampolės pasiūlė dalyvauti vienoje operacijoje. Bet man kiti žmonės patarė, kad čia gali būti nešvarūs dalykai. Aš atsisakiau, o po kelių dienų tiltas buvo susprogdintas. Man net prokuratūroje teko gintis, kad čia ne aš. Buvo siekiama, kad ten dalyvaučiau. Būtų nuteisę, sėdėčiau kokius 10 metų, o gal būčiau ir visai nugalabytas kalėjime. Tada mane išsikvietė prokuroras, o kai pradėjau diktuoti, kad Landsbergio sprogdinimai - Landsbergio įsakymu, šis iš karto atkirto, kad tokio pareiškimo nerašys. Visa tai buvo Landsbergio provokacijos.

- Daug dar šiandien valdžioje Landsbergio pakalikų?


- Daug. Tai yra stipri jėga. Jie užvaldę visas valstybines institucijas. Jie ir savivaldybėse, ir Vyriausybėje, ir prezidentūroje. Todėl iki šiol nenubausti. Tad viskas yra valdoma... Jaučiu pagarbą Vitui Tomkui, kad drįsta apie tai kalbėti. Jei ne jis, ir dabar nežinotume, kas Lietuvoje iki šiol darosi. Nesuprantu, kodėl tokia tyla aplink. Tie, kuriuos užkabino, „pridėjo į kelnes.“ Dabar jie bus dar vieningesni. Nes bijo. Juk galėtų į teismą paduoti, jei skelbiama netiesa. O čia visi tyli. Bijo, kad yra dokumentai. Baisu, kad tik represijų nesiimtų.

- Šiandien esate eliminuotas iš valdžios, paverstas pajuokos objektu todėl, kad elito neliaupsinate?

- Visuomenė iki šiol ne vienijama, o skaldoma. Siūliau susivienyti visoms mažoms partijėlėms. Bet didžiajai valdžiai susiskaldymas labai naudingas. Tie, kurie savo proto neturi, palaiko daugumą, o tie, kurie prieš valdžią eina - yra blogis. Bet argi aš toks didelis nusikaltėlis? Ar žmones nuskurdinau? Tačiau labai patogu pavadinti mane neišmanėliu, neva, ką tas kvailys Šustauskas supranta, kam jo klausyti? Labai patogu tiems, kurie patys nemąsto. Nuomonė jau suformuota, patiems gilintis nereikia. Ta nuomonė tik valdžiai paranki.

„Kryžkalnio motinos“ sprogdinimą puikiai prisimena ir Žilvinas Razminas:

Apie savo „žygdarbius“ aš jau seniai esu informavęs visus savo bendražygius ir kolegas, tiek dešiniuosius, tiek ir kairiuosius. Man buvo siūloma neviešinti šių reikalų, atseit jau viskas užsimiršo... O aš esu įsitikinęs, kad viešinti būtina! Ir būtina todėl, kad:

galutinai ir negrįžtamai nutraukčiau visus saitus su praeitimi ir su šiuo okupaciniu režimu, ir nebūčiau pažeidžiamas ar įtakojamas kolaboracionistinių specialiųjų tarnybų;

būčiau visiškai atviras prieš Lietuvos žmones;

suduoti smūgį JAV-NATO-ES okupacinio režimo samdiniams-kolaborantams, priešakyje su V.Landsbergiu - TERORISTU Nr.1!

„Užsakovas“ (tiksliau tarpininkas?) A.Tučkus - buvo V.Landsbergio patarėjas, buvęs LLL narys, už paminklą V.Šustauskui pažadėjęs 1000 dolerių, kadangi paminklas nebuvo galutinai susprogdintas, sumokėjo tik 500 dolerių, o kitus atidavė Parlamento apsaugos tarnybos vadui Skučui...

Ar V.Landsbergio „šešėlis“ A.Tučkus buvo savarankiška figūra ir galėjo veikti „Papūnės“ neįtakojamas? Manau, kad net pirmokas nesunkiai atsakytų į šiuos klausimus, bet tik ne mūsų VSD, prokuratūra ir teismai.

Šiame epizode aš buvau tik eilinis vykdytojas, bet, nepaisant to, po šešių metų, t.y. 1996 vasarį, areštavo ir į Lukiškes uždarė mane tik vieną, kur teko praleisti pusę metų. Oficialus kaltinimas buvo pateiktas dėl Kryžkalnio paminklo sprogdinimo, bet iš tikro tai buvo tik „elito“ kerštas už jiems nepalankią mano politinę veiklą. Mano žiniomis, visų politinio pobūdžio sprogdinimų vykdytojai ir užsakovai valstybės tarnyboms yra žinomi.

Užsakovai nebaudžiami, nes jie tebėra įtakingi „Lietuvos“ veikėjai, tiksliau JAV-ES okupantų protektorato REZIDENTAI, už kurių nugaros stovi NATO okupacinė kariuomenė, kuri saugo jų prisivogtus turtus bei gina juos nuo lietuvių tautos keršto.

O vykdytojai nebaudžiami, nes jie yra režimo ramstis. Dalis jų yra užverbuoti spec. tarnybų, bailiai ir tinginiai išsilakstė ir atsiribojo nuo politikos ir viso pasaulio, o tie, kurie susivokė, kad buvo apgauti ir bandė ar bando ieškoti teisybės bei stoti su jais į nelygią kovą (kaip aš ir kiti), tai juos persekioja, sodina į kalėjimus, o kai kuriuos ir žudo.

Ištrauka iš Žilvino Razmino socialiniame tinkle paskelbto įrašo, 2017 m.

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, l , l , l info@respublika.net