Algimantas Rusteika: Tolerancijos dieną pasitinkantnuotraukos (85)

2020 lapkričio mėn. 22 d. 07:50:10 Perskaitė 4519

Brangūs draugai,

mūsų plačiosios Sąjungos dirbantieji ir pašalpiniai pažymi brangią visiems dieną - Tolerancijos šventę. Žengdama pasaulinės pažangos pergalės keliu, glaudžiai susitelkusi apie landsberginį centro komitetą ir valstybinį banką, mūsų šalis įveikė milžiniškus tamsios praeities sunkumus. Šiandien ji sėkmingai įgyvendina mums nubrėžtą didingą naujosios tvarkos statybos programą.

Smarkiai išaugo mūsų respublikos autoritetas tarptautinėje arenoje. Nuosekli kova už tarptautinio tolerancijos judėjimo gretų vienybę, už aplinkinių tautų gerovę ir demokratiją, nacionalinį išsivadavimą ir taiką Afrikoje bei visame pasaulyje - tokia Lietuvos užsienio politikos kryptis suranda vis didesnį pažangiosios žmonijos pritarimą.

Įgyvendindami Stambulo konvenciją, vertingus vadovybės nurodymus ir direktyvas, respublikos darbo žmonės plačiai išvystė lenktyniavimą Didžiosios Tolerancijos revoliucijos garbei. Didelį politinį entuziazmą ir gamybinį pakilimą sužadino visaliaudinis tolesnių demokratijos uždavinių svarstymas ir priėmimas pasaulinėje demokratų išrinkimo ir koronaviruso pavojaus šviesoje. Lietuvos žmonės karštai pritarė pagrindinėms ateities darbų gairėms ir lygių galimybių manifestui.

Jubiliejinių metų pradžioje daugelis kolektyvų įsijungė į lenktyniavimą už teisę vadintis Tolerantiško kolektyvo vardu ir prisiėmė padidintus įsipareigojimus, pasiryžo kiekvieną darbo dieną paženklinti našiu darbu, puikia produkcijos kokybe, aktyviu dalyvavimu visuomeninėje veikloje.

Susumavus rezultatus respublikos administracija nustatė, kad lenktyniavimo nugalėtojais tapo LRT fasuotos šaltienos cecho televizijos derintojų brigada, vadovaujama pamainos meistrės N.Pumprickaitės ir vytintos produkcijos padalinys, vadovaujamas vyr.leitenanto V.Pugačiausko. Dirbdami pamainomis, visą parą šie spartuoliai lenktyniavime parodė gerą sumanumą, puikų susiklausymą, triūsė nuoširdžiai. Antai, brigadininkės I.Makaraitytės vadovaujama pamaina primelžė ne tik viršum patyčių plano numatytą išskyrų kiekį, bet ir darbo našumo užduotis viršijo 15,2 proc., pasiekė 1,27 kokybės koeficientą prie planinio 0,98 proc.

Geri ir kiti šio kolektyvo rodikliai. Devyni tarnautojai iškovojo aukštos darbo chaltūros žymūno vardą, išaugo tolerancinio darbo startuolių ir lygių galimybių savanorių gretos. Keturiolika kolektyvo darbininkų pakėlė kvalifikaciją užsienio kursuose, išmoko gretutinių manipuliavimo operacijų, buvo apdovanoti piniginėmis premijomis. Kolektyvo nariai ne tik puikiai padirbėjo savo darbo vietose, bet ir surengė ne vieną tolimą išvyką, skaitė tolerancijos paskaitas mokyklose, darželiuose, lopšeliuose ir gimdymo namuose, aktyviai dalyvavo įmonės smegenų plovimo ir neapykantos kalbų spartakiadose.

Garbingo Tolerancijos kolektyvo vardo suteikimas ragina visus LRT žmones sekti gamybos pirmūnais, toliau vystyti masių kūrybinę veiklą nuotoliniu būdu, skiepyti europinę pažiūrą į darbą ir ugdyti atsakomybės jausmą prieš visus šalies kolektyvus ir NVO, lojalumą ir atsidavimą brangiajai konservatorių partijai ir visai didžiajai Sąjungai.

TEGYVUOJA DIDŽIOSIOS TOLERANCIJOS REVOLIUCIJOS METINĖS!

TEGYVUOJA NEIŠARDOMA LRT IR LIAUDIES VIENYBĖ!

SU TOLERANCIJOS DIENA, BRANGŪS DRAUGAI!

(Ilgi, audringi plojimai, pereinantys į ovacijas. Generalinė direktorė įteikia kolektyvo atstovui pereinamąją daugiaspalvę vėliavą. Visa salė atsistoja, nusiima kaukes, susikimba rankomis ir skanduoja patvirtintus šūkius. Į sceną pakyla nevyriausybinių organizacijų vadovai ir jaunieji konservatoriai, epidemiologai, vaikų atiminėjimo specialistai. Vaikystės sodų auklėtiniai su vaivorykštinėmis neužmirštuolėmis atlapėliuose atlieka iškilmingą patriotinių eilėraščių sąšauką. Generalinė direktorė žengia pirmyn padėkos žodžiui ir paskęsta plojimų jūroje. Scenos darbininkai išneša kūną.)

Reportažą iš švenčiančios šalies žiūrėti

ČIA

Stenogramą pagal slapta kamera 
padarytą vaizdo įrašą parengė 
Algimantas Rusteika


Vito Tomkaus RECENZIJA: Neseniai žiniasklaidos padangėje pasirodęs naujas, nors ir apyjaunis, spaudos cecho darbuotojas Algimantas RUSTEIKA pasižymi savitu stiliumi ir originaliu mąstymu. Ir viskas! Deja, to neužtenka. Šauniosios Konservatorių Partijos (KP) paruoštiems kadrams vien to negana. Ideologinio fronto darbuotojai, aprašydami LRT darbo pirmūnų pasiekimus, privalo atskirai pažymėti KP ir Didžiojo Vado Vytauto Landsbergio (V.L. - tik, prašau, nesupainioti su Vladimiru Leninu!) indėlį, parenkant LRT kadrus. Juk darbo spartuoliai ne patys save išsiauklėjo ir pasileido į eterį vykdyti KP nustatytų planų: kiek ir kada į dešras reikia sumalti valstiečių faršo, neužmirštant panaudoti gražulius prieskonius! Tam daug pastangų teko įdėti LRT generalinei direktorei Monikai Garbačiauskaitei, apie kurią autorius, deja, net neužsiminė. O tai jau kvepia ideologine diversija prieš Lietuvą! Todėl, sveikindamas su debiutu naują spaudos cecho darbininką A.Rusteiką, noriu jo tiesiai paklausti: KAM TARNAUJATE, PONAS?

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net