Susipešė policija ir vadovybės apsauganuotraukos (9)

2019 rugsėjo mėn. 27 d. 10:22:23 Perskaitė 4240

Ar yra koks skirtumas, kas saugos mūsų diplomatines atstovybes užsienyje - Policijos departamentas ar VAD? Turbūt kiekvienas pasakytų: tegul toliau saugo policija, nes saugo, atrodo, gerai. Negirdėjome, kad kokia nors ambasada būtų apvogta, apšaudyta ar kitaip nuskriausta. Tačiau, pasirodo, šios funkcijos labai užsimanė VAD. O tokios užgaidos mums kasmet papildomai kainuos 2,15 mln. eurų. Negana to, 400 pareigūnų turintis VAD dar užsimanė ir tapti atskirais asignavimų valdytojais su savu biudžetu.

 

Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo vadovas Vladimiras Banelis atkreipė dėmesį, kad VAD neturi tiek žmonių, jog galėtų vykdyti naują funkciją.

„Reiškia, jie turės paruošti naujus žmones. Visa tai kainuos: apmokymai, infrastruktūra, priemonės, uniformos ir t.t. Kam to reikia, jei jau yra paruoštų žmonių - policijoje?“ - retoriškai klausė V.Banelis.

Kadangi projektą rengė Vidaus reikalų ministerija, „Vakaro žinios“ ministrės Ritos Tamašunienės paklausė, ar pritaria tokioms idėjoms.

„Pritariame. Vyriausybė spręs, ar priimti sprendimą. O tiek, kiek sakote, papildomai tikriausiai nereikės, nes dabar policija gauna pinigų už ambasadų saugojimą“, - tiek trumpai pakomentavo kojas ministerijoje vos pradėjusi apšilti R.Tamašunienė.

Deja, jos vadovaujamos ministerijos projekto aiškinamajame rašte sakoma, kad, VAD perėmus ambasadų apsaugą iš policijos, dabartinio finansavimo neužteks.

„2020 m. papildomų biudžeto lėšų nereikės, o nuo 2021 m. sausio 1 d. pradėjus vykdyti diplomatinių atstovybių užsienyje apsaugą, numatomas papildomas poreikis - 2150 tūkst. eurų per metus“, - juodu ant balto dėsto ministerija. Atkreipiame dėmesį: biudžeto lėšų poreikis.

„Vidaus reikalų ministerijos net neklauskite, nes jos vardu tik prisidengiama. Projektą, panašu, stumia VAD vadovai“, - paaiškino V.Banelis.

Anot jo, tokia iniciatyva yra keista ne tik todėl, kad papildomai kainuos mokesčių mokėtojams, o didesnės naudos iš to nebus (gal net atvirkščiai), bet ir dėl to, kad prasidės vidaus reikalų sistemos ardymas, konkuravimas, pareigūnų migracija tarp įstaigų tik padidėtų. V.Banelis atkreipė dėmesį, kad VAD kalba apie algų didinimą 28 proc. vien pirminiame etape.

„Tai iš kur jos didės, jei nebus papildomų biudžeto išlaidų?“ - stebėjosi V.Banelis, anot kurio, VAD asignavimų valdytoja nori tapti būtent dėl didesnių algų.

Policijos departamentas ir Vadovybės apsaugos departamentas pateikia kardinaliai priešingas pozicijas, kurias „Vakaro žinios“ pristato savo skaitytojams.

Policijos departamentas:

„Dalyje policijos mokymo programų dalyvauja kitų valstybės institucijų pareigūnai, nes nė viena institucija tokio mokymo lygio nėra pasiekusi. Tad dalis jų darbuotojų išugdoma Policijos departamento sąskaita. Be to, policijai užkraunamos vis naujos funkcijos (dėl smurto artimoje aplinkoje, dėl Tabako ir alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimų ir t.t.), tačiau, skirtingai nei kitoms teisėsaugos institucijoms, finansavimas nuo 2008 m. buvo mažinamas, o ir dabar nepasiekė 2008 m. lygio.

Policija turi didelę patirtį organizuojant tiek asmenų, tiek turto apsaugą, tiek vykdant kitas priskirtas funkcijas. Ribotais skiriamais ištekliais policija kokybiškai ir tinkamai atlieka visas minėtas funkcijas. Taigi politiniai sprendimai, be aiškių kriterijų ir realiai pamatuotos naudos atiduoti vieną konkrečią funkciją VAD, turint tikslą kelti šios tarnybos prestižą, pagerinti darbo sąlygas darbuotojams bei užtikrinti efektyvesnę veiklą, yra neracionalūs.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, bei įvertinę VAD vykdomų funkcijų specifiką, nepritariame sprendimui perduoti jam Lietuvos diplomatinių atstovybių užsienyje apsaugos funkciją bei VAD, kaip Vyriausybei atskaitingos įstaigos, steigimui.

Akreiptinas dėmesys, kad VAD pradėjus vykdyti diplomatinių atstovybių užsienyje apsaugą tam papildomai reikės 2,15 mln. eurų. Nėra aišku, kam tos lėšos konkrečiai bus skirtos.“

VAD direktorius Rymantas MOCKEVIČIUS:

„Taip, kad taptume asignavimų valdytojais, buvo mūsų pačių iniciatyva. Mes norime geriau dirbti. Mūsų tokia darbo specifika. Darbą geriau organizuotume, jei būtume asignavimų valdytojai. Ir darbo laiko apskaita yra sudėtinga, nes saugomi asmenys nedirba pagal mūsų grafiką. Mes jau penkerius metus prašome, kad problemos būtų sprendžiamos, o dabar pagaliau nuspręsta, kad turime turėti atskirą veiklos įstatymą.

Vidaus reikalų ministerijos projekte netiksliai suformuluota, kad, mums perėmus Lietuvos ambasadų užsienyje apsaugą, tam papildomai reikėtų 2,1 mln. eurų. Paprasčiausiai Policijos departamentas kartu su šia funkcija perduotų ir asignavimus, kuriuos dabar gauna šiai funkcijai vykdyti.

Mūsų tarnybos vyrų kompetencijos geriau atitiktų tas realijas, kurios dabar yra pasaulyje vykdant ambasadų apsaugą. Aišku, reikėtų suformuoti komandą, kuri perimtų ambasadų apsaugą. Tam ir reikėtų papildomų pinigų. Tačiau ne iš valstybės biudžeto, o iš policijos.

Kodėl policija šneka priešingai? Ką nori, tą ir šneka. Tačiau jie gi dabar turi tuos pinigus, o jų nebereikės, kai ambasadų nebesaugos.“

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net