Pavydėtinos algos valstybės įmonėsenuotraukos (23)

2020 spalio 31 13:30:00 Perskaitė 5661

Dabar teisiamas Eligijus Masiulis, prieš dešimtmetį būdamas parlamentaru ir susisiekimo ministru, pareiškė, kad didelei valstybinei bendrovei vadovauti už 5 tūkst. litų (dabar tai būtų 1448 eurai) „sutiktų tik bepročiai arba vagys". Dabar bepročių ir vagių valstybės valdomose įmonėse ir nėra. Mažiausiai vadovai ten uždirba per 2 tūkst. eurų, daugiausiai - 12 696 eurus, vidutiniškai - pusšešto tūkstančio. O įvairiausios premijos priklauso ne vien nuo gerų įmonės veiklos rezultatų.


Ekonomikos ir inovacijų ministerija Vyriausybei pristatė VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra" parengtą 2019 m. valstybės valdomų įmonių veiklos ataskaitą. „Vakaro žinios" skaitytojams pristato kai kuriuos skaičius.


- Valstybė pernai valdė 50 įmonių, (2018 m. - 61).

- Praėjusių metų pabaigoje jose dirbo 32 389 darbuotojai - 980 darbuotojais mažiau nei 2018 m. Daugiau nei pusė (56 proc.) darbuotojų dirbo susisiekimo sektoriuje.

- Valstybės įmonės 2019 m. valdė 10,5 mlrd. eurų vertės turtą (2018 m. - 9,6 mlrd. eurų), iš kurio energetikos sektoriaus valdomas turtas sudarė 5,2 mlrd. eurų.

- 2019 metais valstybės valdomų įmonių indėlis į valstybės biudžetą iš viso sudarė 149,0 mln. eurų ir buvo 11,5 proc. mažesnis, nei 2018 metais. Daugiausia įtakos šiam kritimui turėjo pelno įmokų sumažėjimas iš VĮ Valstybinių miškų urėdijos ir pritarimas siūlymui dėl VĮ Lietuvos oro uostų pelno įmokos neskyrimo.

- Vidutinis valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokestis per 2019 metus padidėjo 7,1 proc. ir siekė 5472 eurus.

- Žemiausias valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokestis siekė 2049 eurus (UAB „Lietuvos kinas"), didžiausias - 12 696 eurus per mėnesį (UAB „Ignitis grupė" įmonių grupė).

- Valstybės valdomų įmonių vadovų metinis atlygis vidutiniškai sudaro apie 40-60 proc. rinkos vidurkio.

Kaip skelbiama ataskaitoje, valstybės valdomų įmonių vadovams gali būti nustatyta iki 50 proc. pastoviosios atlyginimo dalies siekianti kintamoji atlyginimo dalis (neįskaičiuojant premijų). 2019 metais didesnės dalies vadovų planinė kintamoji dalis ir siekė 50 proc. arba buvo jai artima.

Trims vadovams nustatytos didesnės nei 50 proc. kintamosios dalys (UAB „Toksika"- 95 proc., UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO" - 75,0 proc., VĮ Ignalinos atominė elektrinė - 55 proc.).

Be mėnesinės kintamosios atlyginimo dalies, valstybės įmonių vadovams papildomai gali būti paskiriama ir metinė premija. 2019 metais premijos buvo paskirtos 29 iš 50 valstybės įmonių vadovų. Dauguma paskirtų premijų siekė nuo 2 iki 4 pastovios atlyginimo dalies dydžių.

Vidutinė paskirta metinė premija siekė 11 719 eurų. Daugeliu atvejų premijos išmokėtos už gerus veiklos rezultatus iš įmonės metinio pelno, dviem atvejais - iš sutaupytų įmonės darbo užmokesčiui skirtų lėšų.

„Pastebėtina, kad metinės premijos dydis dažniausiai nėra tiesiogiai susiejamas su įmonės veiklos rodikliais ar grynojo pelno maržomis", - neslepiama ataskaitoje.

Žvelgiant į pateiktus duomenis, išaiškėjo, kad šeši valstybės valdomų įmonių vadovai pernai uždirbo daugiau net už šalies prezidentą. Gitano Nausėdos alga paskutinį praėjusių metų ketvirtį siekė 9515 eurų. O apie premjero, ministrų ar Seimo narių algas net kalbėti neapsimoka. Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis kas mėnesį uždirbdavo vidutiniškai po 5628 eurus, ministrai, priklausomai nuo valstybei ištarnautų metų skaičiaus, po 4200-5266 eurus, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis - 4463 eurus, eiliniai parlamentarai - po 3356 eurus.

 

 

 

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, l , l , l info@respublika.net