Pandemijų valdymą perims PSOnuotraukos

2022 liepos 29 04:00:00

Šiuo metu vyksta derybos dėl galimos tarptautinės sutarties, kuria pandemijų valdymas faktiškai pereitų Pasaulinei sveikatos organizacijai (PSO). Viešai skelbiama, kad šalys pačios pageidavo, jog tokia sutartis būtų teisiškai įpareigojanti, taigi - privaloma vykdyti. Gyventojai baiminasi, kad kuriama pasaulinė vyriausybė, tačiau nepanašu, kad kas juos girdėtų. Tuo metu PSO jau planuoja parengiamuosius darbus pasaulinės skiepų pasų sistemos kūrimui.

 

Šių metų pradžioje Europos Vadovų Taryba pranešė, jog sprendimas dėl tarptautinės sutarties buvo priimtas pernai metų pabaigoje Pasaulinės sveikatos asamblėjos metu, kur dalyvavo ir Lietuvos atstovai. Šalys susitarė, kad būtų įsteigtas tarpvyriausybinis derybų organas, kurio posėdžiuose bus siekiama susitarti dėl darbo būdų, tuomet būtų parengtas ir pats dokumento projektas. Planuojama, kad 2023 m. ši darbo grupė pateiks ataskaitą 76-ajai Pasaulio sveikatos asamblėjai, kad dokumentą būtų galima priimti iki 2024 m.

Gyventojai, išgirdę apie tokius užmojus, suskubo prieštarauti. Lietuvoje buvo parengtas raštas valdžios institucijoms. Žmonės baiminasi ne tik planais sukurti tarptautinę sutartį dėl pandemijų valdymo, bet numatoma ir alternatyva - atnaujinti Tarptautinės sveikatos priežiūros taisykles, kurias Lietuva jau yra ratifikavusi.

„Vertinant siūlomų taisyklių pakeitimų turinį, matyti, jog jais bandoma apriboti šalių narių suverenumą tikros ar numanomos ekstremalios situacijos visuomenės sveikatos srityje metu, suteikiant PSO vienašališkus įgaliojimus, vertinant ir nustatant ekstremalią situaciją sveikatos srityje ir įgalinant PSO diktuoti politiką bei reagavimo priemones", - rašoma gyventojų rašte.

Jame nurodomi planuojami pakeitimai, tarp kurių numatyti, kad PSO parengia ankstyvojo įspėjimo kriterijus, skirtus įvertinti ir laipsniškai atnaujinti nacionalinę, regioninę ar pasaulinę riziką, kurią kelia nežinomų priežasčių ar šaltinių įvykis, ir perduoda šį rizikos vertinimą valstybėms. Taip pat planuojama, kad būtų panaikinamos konsultacijos su valstybe nare tariamos ekstremalios situacijos metu, numatoma, kad būtų atsisakyta reikalavimo, jog, iš nepriklausomo šaltinio gavus pranešimą apie įvykį, PSO, prieš imdamasi bet kokių veiksmų, pasikonsultuotų su valstybe šalimi, kurios teritorijoje tariamai įvyko tas įvykis, ir gautų jos patvirtinimą taisyklėse nustatyta tvarka.

Pažeistų šalių suverenitetą

„Apibendrinant galima daryti išvadą, kad taisyklių pakeitimais būtų išplėsti PSO įgaliojimai, pažeidžiant nacionalinį suverenitetą ir piliečių teises, sukurta globalistinė pasaulinės sveikatos priežiūros, ataskaitų teikimo ir valdymo sistema, per kurią šalims narėms galima daryti politinį spaudimą", - sako susirūpinę gyventojai.

Jie atkreipia dėmesį, kad jei siūlomi taisyklių pakeitimai bus priimti, jie įsigalios visoms valstybėms. „Žinoma, pasaulio lyderiai turi bendrauti ir bendradarbiauti, sprendžiant sveikatos priežiūros krizes, kurios paveikia pasaulį, tačiau demokratinės šalys niekada neturi užleisti valdymo galios PSO.

Nepritariame nereikalingam ir ribojančiam tautų suverenitetą judėjimui link centralizuotos visuomenės sveikatos kontrolės. Šis žalingas modelis daro niekuo nepagrįstą, klaidingą prielaidą, kad tik vienas subjektas, PSO, supranta, kaip valdyti kiekvienos valstybės sveikatos politiką ir atitinkamai kiekvieno asmens sveikatą", - teigiama rašte.

Toliau dėstoma, kad negalima patikėti organizacijai, finansuojamai ir privačių donorų, farmacijos kompanijų, kurios turi savus interesus, asmens sveikatos - vienos iš svarbiausių, nesunkiai pažeidžiamų vertybių: PSO neturėtų būti skiriama daugiau galių ar įgaliojimų, negalima leisti, kad pasauliniai susitarimai, kuriuos sudaro mūsų nerinkti, neatskaitingi asmenys, valdytų valstybę. Kiekviena tauta ir teritorija turi išlaikyti savo suverenitetą.

Rašte valdžios institucijoms taip pat primenama, kad Lietuvos Konstitucijoje nustatyta, jog valstybę kuria tauta ir suverenitetas priklauso tautai. Pagal Konstitucijos 53 straipsnį valstybė rūpinasi žmonių sveikata, o ne perduoda šiuos klausimus spręsti PSO.

„Nepritariame siūlomiems PSO Tarptautinių sveikatos taisyklių pakeitimams ir bet kokiam kitam susitarimui, nepriklausomai nuo jo pavadinimo (sutartis, konvencija, ar kt.), kuris varžytų tautos suverenitetą visuomenės sveikatos srityje", - rašoma laiške, skirtame Lietuvos prezidentui, Vyriausybei ir Sveikatos apsaugos ministerijai.

Valdžios kritikai laikomi vatnikais

Kaip „Vakaro žinioms" sakė prie rašto rengimo prisidėjusi Renata Venslovienė, jos nestebina, kad Lietuvos valstybinės institucijos vangiai atsakinėja į panašius raštus ir retai kada pasivargina iš viso tai padaryti. „Jau nestebina niekas. Esame pripratę, kad valdžios sprendimus kritikuojantys gyventojai laikomi vatnikais. Tai pastebima bet kuriuo klausimu. Net ir valdžios sprendimą dėl tranzito į Kaliningradą uždraudimo kritikavę gyventojai pašiepiami, marginalizuojami, lyg jie tarnautų Rusijai. Bet tai tėra žmonių noras būti saugiems, jie tiesiog bijo karo. Nejau tai blogai?" - svarsto R.Venslovienė.

Ji sako, kad planuojami PSO taisyklių pokyčiai ir nauja tarptautinė sutartis greičiausiai reikalinga efektyvesniam žmonių kontroliavimui: „Siekiama sukontroliuoti, visus suskaičiuoti, suvaldyti. Manau, tam ir kuriami šie jiems naudingi saugikliai, kad visi galėtume būti stebimi kaip pro padidinimo stiklą. Jau seniai buvo kalbama apie vieną pasaulinę vyriausybę, kuri galėtų rengti nurodymus visoms valstybėms, o šios turėtų vykdyti. To siekiančius žingsnius matėme ir per koronaviruso pandemiją, kai įstatymai ir sprendimai buvo derinami su ES viršūnėlėmis, o daugelyje šalių įvestos priemonės buvo vienodos. Net skirtingų šalių ministrų pasisakymai būdavo labai panašūs. Lyg kažkas vienas duotų nurodymus, o visi kiti tik vykdytų.

Matome, kad šalys turi vis mažiau ir mažiau laisvių priiminėti tam tikrus sprendimus. Argi ne tai parodė ir Kaliningrado situacija? Nežinau, nuo ko tai priklauso. Ar kažkokie susitarimai, ar finansiniai įsipareigojimai. Bet matyti, kad priimami sprendimai, kurie dažniausiai grindžiami ne savo šalies interesų gynimu."

Pasigenda diskusijos su visuomene

Tokį patį raštą pasirašė ir institucijoms siuntė aktyvi panevėžietė Edita Mikėnaitė. Moteris įsitikinusi, kad dėl tokių sprendimų turi būti atsiklausiama visuomenės nuomonės. Ji su „Vakaro žiniomis" pasidalijo gautu atsakymu iš Sveikatos apsaugos ministerijos. Jame nurodoma, kad „COVID-19 pandemija išryškino pagrindinius iššūkius, susijusius su pasirengimu pandemijoms ir atsaku į jas pasauliniu lygiu, atskleidė tarptautinės sistemos bei pasaulinio bendradarbiavimo trapumą. Siekiant pasimokyti iš krizės patirties ir tinkamai pasirengti pandemijų keliamoms grėsmėms bei rengiantis galimoms naujoms kito pobūdžio sveikatos krizėms ateityje, labai svarbu taikyti koordinuotus veiksmus ir atsako priemones pasauliniu mastu".

Procesai nesustojo

Taip pat informuojama, kokie sprendimai dėl planuojamų pakeitimų jau yra priimti. Sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad iki 2022 m. rugsėjo 30 d. valstybės narės gali teikti siūlomus pakeitimus dėl minėtų taisyklių pakeitimų, bet nenurodė, ar Lietuva pateikė bent kokius pasiūlymus. Nurodoma, kad ne vėliau kaip iki 2022 m. lapkričio 15 d. sudaryta darbo grupė, koordinuojantis su Tarpvyriausybiniu derybų organu dėl tarptautinio susitarimo dėl pandemijų prevencijos, parengties joms ir reagavimo į jas, turi surengti organizacinį susirinkimą. Ne vėliau kaip iki 2023 m. sausio 15 d. peržiūros komitetas turi pateikti savo ataskaitą PSO generaliniam direktoriui, kuris apie tai nedelsdamas praneš darbo grupei. O ši, atsižvelgdama į peržiūros komiteto ataskaitą, pasiūlys tikslinių pakeitimų paketą, kuris galėtų būti svarstomas 77-ojoje Pasaulio sveikatos asamblėjos sesijoje 2024 m.

E.Mikėnaitė sako, kad iš prezidentūros sulaukė tik padėkos už laišką ir nurodymo, kad jis perduotas SAM, o iš Vyriausybės jokio atsakymo negavo. Jokios žinios E.Mikėnaitė nesulaukė ir iš PSO.

Kuriama pasaulinė skiepų pasų sistema

PSO iki šiol taip ir neatsakė dėl dar vienos klausimų keliančios žinios. Kone kartu su karo pradžia Ukrainoje buvo paskelbta, kad PSO pasirašė sutartį su bendrovės „Deutsche Telekom" dukterine įmone „T-Systems". Įmonė paskelbė, kad ji pasirinkta kaip tiekėjas pasauliniam vakcinacijos nuo COVID-19 paso kūrimui. Ši įmonė yra ir šiuo metu Europoje naudojamo ES COVID sertifikato kūrėja.

„PSO ketina ateityje palengvinti šalims narėms skiepų sertifikato kūrimo ir taikymo klausimus. Tam PSO planuoja kurti skaitmeninius „vartus", leisiančius lengviau tikrinti elektroninius skiepų sertifikatus ir jų QR kodus už nacionalinių valstybių ribų. Sistema būtų pritaikyta naudoti ir tikrinant įvairių ligų skiepų, tokių kaip poliomielitas, geltonoji karštinė, COVID-19. PSO pasirinko „T-Systems" kaip partnerę tokių paslaugų prieinamumui plėtoti", - skelbia bendrovė „Deutsche Telekom".

„Vakaro žinios" dar kovo mėnesį susisiekė su PSO atstove Lietuvoje Ingrida Zurlyte su klausimu, ar tai reiškia, kad kuriamas pasaulinis skiepų pasas, ir kaip turėtų veikti planuojamos sistemos. Tačiau atstovė, net ir po daugybės priminimų, nurodžiusi, kad vis laukia papildomos informacijos iš kolegų, į klausimus neatsakė

 

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, l , l , l info@respublika.net