LIETUVA KYLA PRIEŠ PRIEVARTĄnuotraukos (641)

2020 lapkričio mėn. 21 d. 07:45:05 Perskaitė 32747

Lapkričio 21 d. 12 val. į visuotinį protestą prieš privalomą kaukių dėvėjimą kviečiama visa Lietuva.  Pritariantieji idėjai raginami susirinkti prie savo miestų savivaldybių ir numesti kaukes. Vilniuje mitinguotojai planuoja rinktis prie Seimo rūmų įėjimo. Apie planuojamą akciją pateikiamoje informacijoje akcentuojama, kad pagrindinės jos temos yra kelios - ,,Gelbėkime mūsų vaikus", ,,Šalin kaukes", ,,Laisvė Lietuvai".

 

Visuomenė protestuoja prieš privalomą kaukių dėvėjimą, maitinimo įstaigų, mokyklų uždarymą įvairiose pasaulio šalyse. Akivaizdu, kad žmonės pavargo nuo gyvenimo ribojimų bei nenori tikėti tuo, kas jiems jau daugiau nei pusmetį brukama. Vienas toks protestas organizuojamas ir Lietuvoje.

Būtent todėl, kaip rašoma akcijos programoje, „pradedamas visuotinis protesto mitingas prieš mūsų tautos genocidą; prieš mūsų vaikų naikinimą; prieš netikrą, surežisuotą pandemiją; prieš prievartą nešioti nuo virusų nieko neapsaugančias kaukes, kurios sunaikina mūsų asmenybę; prieš skiepus, kurie visiškai nereikalingi; prieš 5G ryšį, kuris 40-60 GHz dažniu sunaikins mus; prieš visą prievartą, kuri nori pavergti mus ir mūsų vaikus ir po to sunaikinti".

„Mesime į vieną krūvą vienu metu visuose miestuose lygiai 12 val. Susirinkime prieš gerą pusvalandį. Visi, kas gali, atvykite į Vilnių, o kas negali ar nenori, mitinguokime savo miestuose. Iš mažų miestelių važiuokime į didesnius. Vilniuje renkamės prieš 11 val. Katedros aikštėje ir lygiai 11 val. eisime eisenoje iki Seimo rūmų. Jei pavėluosime, tai kaukes sumesime tada, kada ateisime", - planais dalinasi akcijos organizatoriai.

Be to, jie iškart perspėja, kad valdžia prieš mitinguotojus gali panaudoti jėgą.

Taip pat akcentuojama, kad šį kartą svarbu ne masiškumas.

„Nesvarbu, kiek mūsų susirinks. Jei nebus daug, nepasimeskime ir nepraraskime vilties, protestuokime vis vien. Būsime pirmieji, kurie prikels Lietuvą, prabudins lietuvius. Vėliau mus prisimins mūsų vaikai bei anūkai ir padėkos, - teigia organizatoriai. - Kas nenori ar negali dalyvauti eitynėse, kviečiame prisidėti važiuojant automobiliais. Važiuokite pro savivaldybes ir per langus meskite kaukes. Jei kelias bus užtvertas, meskite kaukes ten, kur bus užtverta. Jei būsime apkaltinti dėl viešosios tvarkos pažeidimo, tai bus niekis, palyginti su tuo, ką mes darome. Galime naudoti garsinius signalus vienas kito palaikymui. Svarbiausia viską darykime visi kartu, o ne po vieną ar kelis, tada mūsų niekas neįveiks. Turėkime automobiliuose parašytus šūkius, tokius kaip „Šalin kaukes'', „Gelbėkime mūsų vaikus" ir t.t.. Turime nešti aiškią žinutę visam pasauliui, ko mes norime ir ko siekiame."

Nepaisant to, kad yra aiškiai įvardinta akcijos data ir numatytas veiksmų planas, jos organizatoriai, bent kol kas, nusiteikę likti šešėlyje.

Vito Tomkaus trigrašis: Ko gero, tai pirmas rimtas išbandymas Lietuvos piliečiams, kuriuos valdžia laiko veršių banda. Įdomu, ar po to vėl suvarys visus į gardus, ar pasileisime į laisvę? Egzaminas Tautai yra labai sunkus. Pernelyg daug tautiečių yra įsigąsdinusių. Šitiek apsirgusių ir numirusių jau yra nustatyta! (Kas netiki, lai įsijungia radiją, televizorių arba internetą.) Jei panikos epidemija žiniasklaidoje nesibaigs, aukų mastai gali palengva pradėti artėti net prie tuberkuliozinių susirgimų. O po kokių dešimties ar šimto metų, žiūrėk, ir prie onkologinių ligų. Su sąlyga, jeigu prie COVID-19 aukų skaičiaus priskirsime kritusius nelygioje kovoje su valdžios priverstinėmis priemonėmis verslininkus, silpnų nervų žmones ir visus ligonius, kuriems nebuvo suteikta savalaikė pagalba. Bus įdomu pamatyti, ar mes dar mąstančios būtybės ar tik mokame viens ant kito bliauti? Tai, kad žūtbūtinės akcijos organizatoriai nenori savęs įvardinti, įrodo, kad žmonės jau mąsto. Žino, kad visus nuolat stebi paslaptinga akis.

O kas Tamstoms trukdo tuo pačiu metu prie seimo išreikšti pasipiktinimą ne tik dėl perteklinių priemonių, bet ir dėl G-5 ryšio, ir dėl neužskaitytų balsų per rinkimus, ir dėl korupcijos su Independence" bei bankų plėšikų? Jei prieš protestuotojus panaudos jėgą, bus puiki proga įsitikinti, kokią sau išsirinkome valdžią? Ar ji apgins savo piliečius nuo pareigūnų savivalės, ar kaip visada užjaus tik baltarusius ir rusus? Tokiu atveju apsimetėlių valdžią būtų galima ten ir nusiųsti. Arba dar toliau. Ypač protestą už asmens laisvę turėtų paremti Laisvės partija ir Liberalai, nes jie taip kovoja už žmogaus teises ir laisves, kad tikrai nepakęs nelaisvės ir netoleruos prievartos prieš kitaminčiams. Nebent jie yra tokie patys veidmainiai kaip ir kiti. Ką gi, pagyvensim - pamatysim... O šeštadienį 12 valandą prie seimo rūmų pagaliau suvoksime, kas mes tokie esame ir ką su mumis valdžia dar gali padaryti?

P.S. Mieli komentatoriai Albinai, Vitalija, Zose, Natalija, ir į juos panašūs, didelis Tamstoms ačiū už epitetus, kuriais mane apdovanojote! Be jokios ironijos. Dabar jaučiuosi kaip tikras komunistas, žydas Zimanas, buvęs Tiesos" redaktorius, pagarsėjęs tuo, kad per karą partizanaudamas nušovė kelis niekuo dėtus vokiečių kareivius, dėl ko keršydami fašistai sudegino Pirčiupio kaimą su visais gyventojais. Ar stribų žygdarbis" buvo to vertas?! Sovietams atrodė, kad taip, lietuviams - ne. Juolab, kad Zimanas su savo partizanais nenukentėjo - sudegino niekuo dėtus Lietuvos valstiečius. Betgi panašios reakcijos iš savo artimųjų sulaukdavo ir miško broliai, Lietuvos laisvės gynėjai, pasiryžę su ginklu ginti Lietuvos Laisvę. Per juos dažnai nukentėdavo giminės ir niekuo dėti artimieji bei kaimynai, kurie buvo pasiryžę kantriai laukti ir žiūrėti kada ir kaip viskas baigsis. Ir prisižiūrėjo - gyvulinių vagonų, Sibiro vaizdų, Gulago lagerių, NKVD-istų siautėjimo... Kokių vaizdelių laukiame mes?

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net