Kurortus vargina pastatai nelegalainuotraukos (3)

2019 liepos mėn. 16 d. 08:45:00 Perskaitė 1117

Turime kelis kurortinius miestelius krašto gilumoje ir dar kelis - pajūryje. Ne tiek jau daug, jeigu lygintume su kai kuriomis kitomis šalimis, tačiau, panašu, užtektinai, nes ir su turimu turtu ne visada spėjama susitvarkyti.

 

Neaiškios statybos ir kiti klausimai

Statybos gražiose, išskirtinėse vietose, įskaitant ir kurortines ar gamtosaugines zonas, visada kėlė nemažai klausimų. Pro žmonių akis neprasprūsta ir šiose teritorijose esantys, ne pirmos jaunystės statiniai, jeigu dar ir nekeliantys pavojaus aplinkiniams, tai tikrai gadinantys bendrą vaizdą. Įvertinus tai, skaitytojo, pasiteiravusio, kokios grandiozinės (vietos mastu) statybos buvo pradėtos prie vis nepradedančio veikti Šventosios jūrų uosto ir kada bus tvarkomas miestelio veido nepuošiantis sovietinis architektūrinis palikimas - poilsiavietės - susidomėjimas yra visai suprantamas ir pateisinamas. Reaguodamos į signalą, „Vakaro žinios“ susisiekė su Palangos savivaldybe bei Šventosios seniūnija ir pasitikslino, kas laukia skaitytojo dėmesį patraukusių pastatų.

Neįteisintų statinių neliks?

Pasak Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojo Vytauto Indreikos, dalis minimų poilsio namukų yra pastatyti privačiuose sklypuose, tačiau jau rengiami detalieji planai, kuriuose numatytas jų griovimas ir naujų statyba.

„Kol kas savivaldybei nėra pateikti prašymai dėl pastatų projektavimo, todėl komentuoti, kokie statiniai bus pastatyti senųjų namukų vietoje, negalime“, - patikslino pašnekovas, nurodęs kreiptis į pastatų savininkus.

Taip pat paaiškėjo, kad kita dalis poilsio namukų stovi valstybinėje žemėje. Pagal Žemės įstatymą valstybinės žemės naudojimo kontrolė - ne savivaldybės, o Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) kompetencija, o miškų ūkio paskirties žemės naudojimas - Miškų urėdijos kompetencija.

„Palangos miesto savivaldybės administracija ne kartą kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą ir Miškų urėdiją dėl valstybinės ir miškų ūkio paskirties žemės naudojimo ne pagal paskirtį. Taip pat buvo kreiptasi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją dėl galimai savavalinės statybos nustatymo, prašyta pagal kompetenciją nedelsiant imtis priemonių dėl šių statinių iškeldinimo, - problemą su statiniais įvardino architektas, pabrėžęs, kad savivaldybės nuostata šiuo klausimu neabejotina. - Teisinės registracijos neturintys poilsio namukai privalo būti nukelti, ir tuo pasirūpinti turėtų Nacionalinė žemės tarnyba ir Miškų urėdija“.

Komentuodamas situaciją su pastatais prie Šventosios jūrų uosto, V.Indreika nurodė, jog tai yra privačių asmenų nuosavybė.

„Savivaldybė neturi informacijos, kodėl statybos sustojo, ir kada planuojama jas baigti. Palangos miesto Šventosios gyvenvietės detaliajame plane šioje vietoje pažymėtas komercinės paskirties žemės sklypas. Vadovaujantis šiuo detaliuoju planu ir buvo išduoti leidimai statyti,“ - paaiškino savivaldybės atstovas.

Palangos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotoja Danutė Mikienė patikslino, kad apleistų pastatų ir statinių Palangoje yra apie 20.

„Visi jie priklauso ne Palangos miesto savivaldybei, o fiziniams ir juridiniams asmenims. Vadovaujantis teisės aktais bei savivaldybėje nustatyta tvarka, nuolat vykdoma tokių statinių priežiūra ir kontrolė, surašomi reikalavimai, administracinių pažeidimų protokolai, o turto savininkams nevykdant nurodymų yra taikoma administracinė atsakomybė arba jie įtraukiami į apleistų, neprižiūrimų ar naudojamų ne pagal paskirtį pastatų sąrašą, kuriems pakeliamas nekilnojamojo turto mokestis - iki 4 proc. turto vertės“, - „Vakaro žinioms“ sakė D.Mikienė.

Nelegalai turėtų sunerimti

Aušrinė Lisauskienė, NŽT atstovė, „Vakaro žinioms“ teigė, kad tarnybai yra žinomi atvejai dėl pajūryje nelegaliai pastatytų namelių.

„NŽT yra ne vieną kartą atlikusi žemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimus vietoje. Jų metu buvo išsiaiškinta, kurie nameliai, esantys valstybinėje žemėje, yra registruoti Registrų centre, o kurie ne. Palangos skyriuje atlikus administracinio nusižengimo tyrimą, buvo išsiaiškinti dalies valstybinėje žemėje esančių neregistruotų namelių savininkai, kuriems buvo surašyti administracinio nusižengimo protokolai ir paprašyta geranoriškai juos pašalinti iš valstybinės žemės. Dėl geranoriškai nepašalintų namelių iš valstybinės žemės Palangos skyrius rengia ieškinius teismui dėl įpareigojimo šiuos namukus pašalinti“, - apie kovas su nelegalais pasakojo pašnekovė.

Visgi, net ir užfiksavus nelegalios statybos atvejus, kartais su ja susijusių klausimų sprendimas užstringa.

„Palangos skyrius, atlikdamas tyrimą dėl nameliais galimai savavališkai užimtos valstybinės žemės išsiaiškino aplinkybes, kad dėl dalies valstybinėje žemėje esančių namelių savininkų vyksta teismo procesai - savininkai siekia namukus įsiteisinti/įregistruoti. Dėl likusių neregistruotų namelių toliau imamasi veiksmų siekiant nustatyti jų savininkus“, - problemų neslėpė NŽT atstovė.

Be to, pasak A.Lisauskienės, ši problematika ne kartą buvo aptarta ir su Palangos miesto savivaldybe, inicijuotas ne vienas susitikimas, dalyvaujant ir NŽT vadovybei.

„Su savivaldybe buvo tartasi, kad nepavykus išsiaiškinti likusių namelių savininkų, ji pagal kompetenciją pradės šių namelių kaip bešeimininkių pripažinimo procedūras, kurias atlikus savivaldybė juos pasiims savo žinion ir galės spręsti klausimą dėl jų tikslinio panaudojimo arba nugriovimo“, - planais dalinosi A.Lisauskienė.

NŽT patikino, kad Palangos skyrius toliau vykdys žemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimus, reaguos į visus su jų eksploatavimu susijusius atvejus, sieks kuo daugiau atlikti patikrinimų vasaros metu, kai galima rasti namelių savininkus. Siekiant, kad veikla būtų efektyvesnė, pagalbos planuojama kreiptis į elektros bei vandens ir kanalizacijos tinklus prižiūrinčias bendroves, kad padėtų išsiaiškinti savininkus tų namelių, kurie prisijungę neteisėtai.

Valstybinės Miškų urėdijos atsakymo dėl jų teritorijoje esančių galimai nelegalių statinių, net ir po pakartotinio priminimo, gauta taip ir nebuvo.

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net