Knygnešiai reikalingi ir XXI amžiujenuotraukos

2016 spalio mėn. 07 d. 16:21:34 Perskaitė 2122

Kalbamės su Alytaus rajono viešosios (centrinės) bibliotekos direktoriumi Aivaru Vyšniausku.

 

- Ar mąžtant gyventojų nesiruošiama mažinti bibliotekų skaičiaus, ypač kaimo vietovėse?

- Rajone veikia viena viešoji (centrinė) biblioteka, du jos filialai mieste ir 33 kaimo vietovėse. Rajono meras A.Vrubliauskas globoja visas bibliotekas ir apie jų mažinimą neleidžia net prasižioti. Protingi knygų sąskaita lėšų netaupo.

- Direktoriaus pareigas einate pirmus metus. Anksčiau dirbote administracinį darbą.

- Patekau į labai išsilavinusių žmonių būrį. Ir iškart supratau, kiek reikia mokytis. Žaviuosi šių žmonių darbštumu, išradingumu, meile knygai ir kultūrai - jiems patiems įdomu dirbti savo darbus!

- Ar knyga vis dar populiari mieste ir kaime?

- Viešojoje bibliotekoje turime nuolatinių 6670, o miesto dviejuose filialuose - 1172 vartotojus, o kaimo filialuose - 5618. Taigi vartotojų skaičiai mažai skiriasi. Moksleiviai ir studentai sudaro 49 proc. visų vartotojų, vaikai - 25 proc.

- Stebiuosi: viešoji biblioteka turi daugiau kaip 107 tūkstančius lankytojų, kaimų filialai - 104 tūkst. Skaitančių žmonių kaime nemažėja?

- Kaimo filialai yra gyvybingi, iš ten knyga pasiekia atokiausias kaimo trobas.

- Kaimuose veikia knygnešiai?!

- Turime 146 knygnešius, kurie aplanko toli nuo bibliotekos gyvenančius, bet skaityti mėgstančius senyvus žmones. Knygnešiai aplanko 217 tokių žmonių bent kartą per mėnesį, nuneša knygų, pasišneka, supažindina su knygų naujienomis. Visos bibliotekos kompiuterizuotos. Mes dalyvaujame Lietuvos integralios bibliotekų informacijos (LIBIS) programoje. Elektroniniame kataloge įtrauktas visos viešosios bibliotekos fondas, vartotojai gali laisvai naudotis Nacionalinės bibliotekos duomenų banku, elektroninėmis duomenų bazėmis. Bibliotekose internetu nuolat naudojasi 8299 vartotojai, o prie interneto prisėdančių lankytojų - per 40 tūkst. Bibliotekos moko žmones naudotis elektronika.

- Viešoji biblioteka turi sukūrusi bene gausiausią šalyje kraštotyrinės informacijos fondą...

- Bibliotekos tapo rajono kraštotyros rinkimo, tyrimo, aprašymo centrais - taip saugomas savo krašto paveldas ir istorinė atmintis.

- Daugelis kaimo bibliotekų keliasi į mokyklas...

- Šitaip vienijamos mokyklos ir bibliotekos pajėgos - į mokyklas ateina bibliotekos ir profesionalios darbuotojos. Tai puiki rajono mero palaikoma iniciatyva.

- Su laiku visos kaimo bibliotekos, galbūt ir kultūros namai gali persikelti į turtėjančias mokyklas. Tai leis sutaupyti lėšų, nes bus pasinaudota bendra šildymo sistema, sumažės išlaidos remontams. Galbūt pinigų liks daugiau knygoms ir renginiams.

- Daugų kultūros namai persikėlė į Daugų verslo ir technologijos mokyklą ir taip suvienijo savo kūrybines galias. Kur neliko mokyklų, įkurti bendruomenių namai, į juos persikėlė ir biblioteka. Vienyti jėgas ir lėšas - puiki rajono valdžios iniciatyva. Kuo kaimuose liks mažiau žmonių, tuo labiau reikia susivienyti ir dirbti bendrai. Bibliotekos yra tokie pat svarbūs židiniai, kaip ir mokykla, bažnyčia. Nebegalima gyventi sklypais, reikia jungti bendras lėšas ir jėgas.

- Rajono bibliotekose, mokyklose lankosi meno žmonės.


- Mes norime, kad mūsų teatro aktoriai mokyklose dirbtų su moksleiviais, rajonuose dažniau lankytųsi dailininkai, juk turime meno mokyklas. Vienytis ir dirbti ranka rankon - tokia kryptimi kreipiamos mūsų pastangos. Mūsų paslaugomis naudojasi neregiai, kurtieji. Šią paslaugą žadame plėsti.

Parengta pagal dienraštį „Vakaro žinios“

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net