Jūrų kapitonas įveikė ministręnuotraukos

2011 rugsėjo mėn. 12 d. 13:45:01 Perskaitė 3684

Pernai pavasarį į atsargą priverstam pasitraukti Karinių jūrų pajėgų (KJP) vadui Olegui Mariničiui prireikė pusantrų metų įrodyti, kad krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė jį nepagrįstai nubaudė už tarnybos įgaliojimų viršijimą. Savo reputaciją jūrų kapitonas apgynė tik teisme.

KAM nieko nepešė

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) atmetė Krašto apsaugos ministerijos (KAM) apeliacinį skundą ir paliko galioti praėjusių metų gegužę priimtą Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą. Ši nutartis neskundžiama.

Konstatuota, kad 2010 m. kovo 2 d. ministrės R.Juknevičienės įsakymas, kuriuo KJP vadui jūrų kapitonui O.Mariničiui skirta drausminė nuobauda - papeikimas, yra neteisėtas iš esmės, nes prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams. Ir tai yra šio įsakymo panaikinimo pagrindas.

Dieną prieš šį įsakymą O.Mariničius atleistas iš Lietuvos kariuomenės KJP vado pareigų ir nuo kovo 10 d. išleistas į atsargą. Tad įsakymo paskelbimo dieną jis dar buvo karys.

Teismo teigimu, remiantis kariuomenės drausmės statutu, turinčiam kario statusą O.Mariničiui ministrė negalėjo skirti papeikimo. Tai ji galėjo padaryti tik atsargos kariui.

O.Mariničiui papeikimas skirtas už tai, kad jis neva, viršydamas tarnybos įgaliojimus, 2009 m. liepą pasirašė įsakymą, kuriuo devynioms dienoms keturis asmenis iš Karo prievolės administravimo tarnybos priskyrė KJP štabo aprūpinimo laivo „Jotvingis“ vado žinion. Šis laivas tuo metu dalyvavo didžiųjų burlaivių regatoje „The Tall Ships Races Baltic 2009“.

VšĮ Karių teisių gynimo centro generalinio direktoriaus Laimono Jako teigimu, šiuo metu skaičiuojamos išlaidos už teisines paslaugas, kurias turės apmokėti KAM. Bus siekiama, kad jos regreso tvarka būtų išieškotos iš neteisėtus sprendimus priėmusių KAM tarnaujančių ar dirbančių asmenų.

Privertė pasitraukti

2010 m. kovo 1 d. baigėsi terminuota 45 metų KJP vado O.Mariničiaus tarnybos sutartis. Septyniolika metų šalies kariuomenei atidavęs jūrų kapitonas nusprendė jos nepratęsti ir pasiprašė išleidžiamas į atsargą.

„Tiesiog buvo sudarytos tokios sąlygos, kad aš priimčiau sprendimą pasitraukti“, - sakė „Respublikai“ O.Mariničius.

Tuomečio KJP vado teigimu, pagrindinė tokio sprendimo priežastis buvo prieš jį, kaip kariškį, pusantrų metų vykdyta sąmoninga diskreditavimo kampanija. Kaip prisipažino O.Mariničius, jis neteko svarbių įgaliojimų, jam laikinai nebuvo leista susipažinti su slapta informacija, kai kam kilo abejonių dėl lojalumo ir padorumo, net teko įrodinėti, kad yra Lietuvos, o ne Rusijos pilietis.

Parengta pagal dienraštį "Respublika"

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net