Jūrės miestelyje nutilo Rugsėjo skambutisnuotraukos

2011 rugsėjo mėn. 01 d. 14:10:42 Perskaitė 2023

Prieš dvejus metus Jūrės (Kazlų Rūdos sav.) miestelio bendruomenei pavyko nuo uždarymo apginti Jūrės geležinkelio stotį. Sukilo visa bendruomenė, susitelkė ir senąją stotį išsaugojo. Šiemet, kad ir kiek pastangų įdėjus, bendruomenei nepavyko atsilaikyti prieš vietos valdžią, užsimojusią uždaryti prieš daugiau nei 85 metus miestelyje įkurtą mokyklą. Žmonės apgailestauja, kad vietiniai ponai pasirodė nuo savo rinkėjų esantys toliau, nei sėdintieji sostinėje. Pastaraisiais metais Kazlų Rūdos savivaldybėje buvo uždarytos trys pradinės mokyklos skyriai. Jūrės miestelio - ketvirtasis. Liko tik sunaikinti paskutinį, Jūrės kaime. Šiemet čia mokosi septyni mokiniai.

Miestelio statusą turinčioje Jūrės gyvenvietėje Rugsėjo 1-ąją mokykla pasitinka bežadė. Prie mokyklos iškabos vis dar kybanti trispalvė nesuplevėsuos, gatvėse neklegės vaikų juokas, miestelis nesužydės gėlėmis ir šypsenomis.

„Galbūt kitą rugsėjį tai įvyks?“ - nepraranda vilties bendruomenės atstovai. Po praėjusią savaitę prie Kazlų Rūdos savivaldybės surengto Jūrės miestelio pagrindinės mokyklos mokinių ir jų tėvelių piketo, įnirtingų ginčų su politikais bendruomenė tarsi gavo pažadą, kad mokykla kitais metais galbūt bus suremontuota ir atidaryta. Su viena sąlyga: bendruomenė turi įsipareigoti sugrąžinti į kitas mokyklas per prievartą išmėtytus mokinukus.

Dvejonės iki pat skambučio

Šį rugsėjį pasiimti mokykliniais krepšeliais tapusių mokinukų per vingiuotus miškų keliukus į Jūrės miestelį atvažiuos trys, galbūt net ir keturi mokykliniai autobusiukai. Du - iš Kazlų Rūdos, du - iš gretimų Kauno rajono mokyklų. „Kaip į kokį pasaulio centrą. Pikčiausia, kad mokykla uždaroma, galima sakyti, be rimtos priežasties. Norinčių joje mokytis vaikų buvo net dvylika. Mokykla negriūvanti, nedideliam remontui atlikti vasaros būtų visiškai užtekę“, - piktinasi mokyklos netekusio miestelio gyventojai.

Skųstis tėvams iš pirmo žvilgsnio, regis, nebūtų kuo. Pradinukus autobusiukai paims nuo kiemo vartų, bet tėvų tokia prabanga nedžiugina.

„Mums nepatinka, kad tokius mažus vaikus iš namų išveža. Nekovotume, jeigu būtų gerai. Žiemą keliai būna labai slidūs, tad visą laiką, kol vaikų nebus namuose, drebėsime. Nuo mažens vaikus pradeda blaškyti“, - nerimavo trečiaklasį Luką ir ketvirtokę Astą į Kazlų Rūdos pradinę mokyklą priversta išleisti Aušra Stankevičienė.

Į kokią mokyklą leis savo dukterį trečiaklasę Dovilę, mama Rasa Ulevičiūtė vos prieš tris dienas atsakyti dar negalėjo. „Bijome, kad po visų mūsų protestų Kazlų Rūdoje ant vaikų „neužsisėstų“. Galbūt verčiau rinktis Skriaudžių pagrindinę Kauno rajone? Tas pats atstumas, tokie pat mokykliniai autobusai į gyvenvietę atvažiuoja“, - atviresnė buvo Dovilės močiutė Regina Stravinskienė.

Kai kurių vaikų tėvai susitaikė su tuo, kas vyksta, ir, norėdami išvengti nesutarimų ir erzelynės, parašė prašymus net į dvi mokyklas. Ginčus jie stebi iš tolo, bet bendruomenei yra prisipažinę, kad jeigu pradinė mokykla Jūrėje išliktų, vaikus leistų mokytis tik čia. Tėvai sako, kad jų vaikams Jūrėje netrūksta nei sporto salės, nei atskirų tualetų berniukams ir mergaitėms. Pasidalija viskuo. Svarbiausia, kad jie čia jaučiasi lyg namuose, yra saugūs. Didelės mokyklos šurmulį kompensuoja šeimos jausmas, miestelio ramybė, tradicijos.

Miestelis be pradinės - nepatrauklus

„Per susitikimus su gyventojais politikai pripažino, kad mokyklą reikia uždaryti ne tik todėl, kad čia nedaug mokinių, bet ir todėl, kad ugdymas čia buvo gana apleistas, mokykla neturi higienos paso, nevykdavo popamokinė veikla. Bet kas už tai atsakingas? Bendruomenė ar Kazlų Rūdos švietimo skyrius, Kazlų Rūdos pradinės mokyklos vadovybė? Šios mokyklos skyriumi Jūrės mokyklėlė padaryta. Kodėl gaudami atlyginimus jie to anksčiau nematė?“ - stebėjosi Jūrės miestelio bendruomenės vadovė Janina Draugelienė.

Anot bendruomenės vadovės, uždaryti ir sunaikinti - tai ne problemos sprendimas. „Mes apskaičiavome, kad kiekvienais metais mūsų mokykloje galėtų būti ne mažiau kaip dešimt mokinių. Jeigu tik kas norėtų juos čia išlaikyti. Lengviausia yra pasakyti: „Važiuokit mokytis kitur, mes jums duosime autobusą“. Mes juk kovojame ne tik už šiemet mokykloje norėjusius mokytis vaikus, mes kovojame už tuos, kurie dar mokysis“, - sakė J.Draugelienė.

Bendruomenė apklausė jaunas šeimas, kurių vaikučiai dar maži, kur jie norėtų leisti savo vaikus. Visi atsakė, kad tik į savo mokyklą. Kazlų Rūdos vadovybės prašymu bendruomenė surinko net tėvų parašus. Pasirašė per 30 šeimų.

„Didelis dalykas, kai miestelis neturi mokyklos. Aš pačiame miestelio centre gyvenu, mane dažnai užkalbina jauni žmonės, čia atvažiavę dairytis būsto. Pirmiausia jie klausia, ar miestelyje yra vaikų darželis, ar yra mokykla. Sakau, iki šiol buvo, bet nebus. Nusivilia. Greičiausiai jie Jūrėje pirkti namelio nesiryš. Mūsų miestelyje tiek daug ištuštėjusių namų, kuriuos norėtų įsigyti jaunos šeimos, bet ne viena jų pasako, kad miestelis be pradinės mokyklos - ne miestelis“, - nerimavo Jūrės miestelio gyventoja R.Stravinskienė.

Sprendimą priėmė už bendruomenės nugaros


Uždaryti ir sunaikinti Jūrės pradinę Kazlų Rūdos savivaldybės taryba užsimojo dar praėjusių metų kovą. Tuomet tarybos posėdyje buvo nubalsuota Jūrėje nebesteigti pirmos klasės, nes esą neatsirado nė vieno čia norinčio mokytis pirmaklasio. Ar iš tikrųjų neatsirado?

„Fantazijos, buvo net šeši vaikai, kurie čia galėjo mokytis, bet niekas nepasirūpino, kad jie čia liktų. Pasakė, kad pirmos klasės neformuos, ir viskas. Tėvams neliko nieko kito, kaip vaikus leisti į Kazlų Rūdos pradinę, esančią už septynių kilometrų, arba į Skriaudžius“, - piktinosi į bendruomenės namus susitikti su „Respublikos“ žurnalistais atėję bendruomenės atstovai.

„Nuvažiavau į Kazlų Rūdos švietimo skyrių paklausti, iš kur čia tos kalbos, kad pirmos klasės nebus. Paaiškino, kad susidarė tokia situacija, kad vienai mokytojai yra pamokų, kitai - ne. Na, bet man tada pažadėjo, kad jokio pavojaus mokyklai dėl to nekyla. Matyt, jau mums tada derėjo suprasti, kad jais pasitikėti negalima“, - apgailestavo J.Draugelienė.

Ta pati istorija pasikartojo po metų. Praėjusios kadencijos Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos nariai paskutiniame posėdyje Jūrei patyliukais iškrėtė kiaulystę. Priėmė nutarimą mokyklą uždaryti. Apie ketinimus bendruomenė sužinojo perskaičiusi vietiniame laikraštyje paskelbtą posėdžio dienotvarkę. Bendruomenė nedelsdama sukvietė susirinkimą ir įteikė tarybai prašymą peržiūrėti. Niekam tai nerūpėjo.

Į valdžią atėję nauji išrinkti kai kurie tarybos nariai sunerimusius miestelio gyventojus ramino dėsiantys pastangas atšaukti sprendimą. To nesulaukę bendruomenės atstovai balandžio pabaigoje tarybai įteikė naują prašymą, bet jo, kaip bendruomenei neseniai pripažino patys politikai, niekas nematė. Ir matyti negalėjo, nes savivaldybės viršūnėse tuo metu prasidėjo intrigos dėl postų.

Liepą į valdžią vėl sugrįžęs buvęs meras Vytautas Kanevičius bendruomenei pažadėjo klausimą spręsti, o kad viskas būtų skaidru, sukurti darbo grupę ir pakviesti į ją bendruomenės pirmininkę. „Ne kartą klausiau šiai grupei vadovauti paskirto mero pavaduotojo Giedriaus Bielskaus, kada vyks posėdis. Man vis atsakydavo, esą man bus pranešta, bet taip ir neišgirdau kvietimo nei žodžiu, nei raštu. Turbūt specialiai, kad galėtų pabaigti tai, ką pradėję. Nepakvietė ir į jungtinį tarybos komiteto posėdį, jo datą sužinojusi savivaldybės tinklalapyje atvažiavau pati. Pikta dėl Švietimo skyriaus pateiktos informacijos, neva Jūrės mokykloje mokytis pageidauja tik 6 pradinukai. Aš turiu iš tėvų gautus prašymus, kad mokykloje mokytis pageidauja po du pirmokus ir ketvirtokus bei po tris trečiokus ir antrokus. Mokyklą norėtų lankyti ir du ikimokyklinukai. Ne pati juos sukūriau“, - stebėjosi tokiu duomenų neatitikimu bendruomenės pirmininkė J.Draugelienė.

Duomenys nebuvo tikslūs dėl to, kad, politikams nutarus Jūrės mokyklą likviduoti, Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla dalį mokinių įskaitė į saviškių gretas. Anot bendruomenės atstovės, ir ten mažėja mokinių. Brangus kiekvienas mokinys, nes jis - krepšelis.

Ką paliksime?

Bendruomenės valdybos narys Juozas Banionis mokyklėlę ginti bandė ir per Seimo narį Mantą Varašką. „Seimo narys mane „paguodė“, esą tai konkurencija. Kuri mokykla stipresnė, ta ir laimi. Kokia čia gali būti konkurencija tarp mokinukų, kuriems dar ir pažymių niekas nerašo. Mes juk neprašėme naujos mokyklos atidaryti, tik prašėme išsaugoti tai, ką patys atėję čia radome. Net ir už mokyklų stambinimą agituojanti Švietimo ir mokslo ministerija teigia, kad pradinės mokyklos turi išlikti arčiau mokinių. Pas mus atvirkščiai. Kai kurių politikų aš klausiau, kokią jie mato miestelio viziją po dešimties ir daugiau metų. Atsakymo nesulaukiau, buvo tik tyla. Argi tam ateinama į valdžią, kad atsakytum tyla“, - piktinasi J.Banionis.

Pasak Kazlų Rūdos vicemero G.Bielskaus, pradinė mokykla Jūrėje uždaryta todėl, kad joje nebeliko mokinių. „Švietimo skyriaus duomenimis, mokytis čia pageidavo tik penki mokiniai. Kalbėjomės su tėvais, bet jie neturi tvirtos nuomonės. Tėvams pasiūlome, kad geresnės sąlygos yra Kazlų Rūdoje, jie sutinka, o kai atvažiuojame į bendruomenę, jie mums sako ką kita. Ar pavyks vaikus sugrąžinti į mokyklą ateinančiais metais, priklauso nuo švietimo skyriaus, nuo bendruomenės, tėvų. Vaikai jau išsibarstę po kitas mokyklas, jų nepritrauksime taip greitai“, - neslėpė vicemeras. Anot G.Bielskaus, labai blogai, kad kaimo mokyklos uždaromos. Bet uždaromos.

Informacija


Šį rugsėjį šalyje Rugsėjo pirmosios skambutis nuskambės 1317 bendrojo ugdymo mokyklų (keturiomis mažiau nei pernai). Apytikriai šiemet mokysis apie 400 tūkst. mokinių. Iš jų apie 31 tūkst. pirmokų, 37 tūkst. abiturientų. Veikia 80 profesinių mokyklų, jose mokosi 45 tūkst. mokinių, iš jų 9400 abiturientų.

(Švietimo ir mokslo ministerijos informacija)

Parengta pagal dienraštį "Respublika"

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net