Brolio P.Vaineikio pasiūlymai Lietuvainuotraukos (181)

2021 liepos 29 20:40:34 Perskaitė 10796

Pranciškonas Paulius Vaineikis neseniai neteko kapeliono pareigų Pranciškonų gimnazijoje Kretingoje už kritiką LGBT. Vėliau sulaukė LGBT palaikytojų kritikos ir dėl savo vedamų laidų „Marijos radijuje". Tačiau dvasininko taip paprastai užčiaupti nepavyks. Šiuo metu P.Vaineikiui vyresnieji parekomendavo susilaikyti nuo komentarų žiniasklaidai, tačiau dvasininkas drąsiai dalijasi savo pastebėjimais apie Lietuvoje vykstančias aktualijas savo socialinio tinklo anketoje. Neseniai jis dabartinę situaciją Lietuvoje palygino su filmu „Gladiatorius". Jis pateikė pasiūlymus Lietuvos valdžiai, gyventojams ir dvasininkams.


„Greičiausiai Jėzus mūsų laikus palygintų su scena iš filmo „Gladiatorius", kur karališkojo legiono generolas Maximus, paverstas vergu, Romos koliziejuje prieš mūšį tarė savo bendražygiams: „Koks pavojus bepasirodytų už šių vartų, gyvi išliksime tik būdami vieningi!"

Ši frazė - tai atsakymas jaunai mamai, kuri su baime akyse manęs klausė: „Kunige aš bijau! Mes šeimoje nesirgome jokiom ligom, nepersirgom COVID-19, nepasiskiepijom ir tapom kažkokie visuomenės priešai? Infekuotas žmogus tapo gėriu, o sveikas - blogiu. Ką mums daryti?"

Herojaus Maximus žodžiai - tai atsakymas ir mano broliams kunigams, ir vienuoliams, kurie neatidavė savo peties už Laisvės partijos „laisvę", nepasidavė farmacijų lobistų kompanijų ir jų nupirktų seimūnų vienpusei propagandai. Kartu tai mano atsakymas visiems likusiems neinfekuotiems Lietuvos žmonėms, kurie atsisako tikėti skiepo dievu ir, kaip tame filme, valdančiųjų Sostinės dvaro yra niekinami, vadinami barbarais, tėvynės išdavikais ir nusikaltėliais.

Kristus - visos Bažnyčios vadas, nugalėjęs priešą - velnią, atima pragaro ginklus, kaip filme „Gladiatorius" užšoka ant balto žirgo, iškelia pergalės dviašmenį kalaviją - Dievo žodį ir sušunka: „Nebijok mažoji kaimene... Būkite drąsūs: Aš nugalėjau pasaulį!" Nes tik būdami vieningi sugebėsime pasipriešinti biologiniam COVID-19 eksperimentui ir grasinamam dar vienam karantinui.

Kas galėtų paneigti, kad dabartiniai valdančiųjų brukami skiepai nėra kenksmingi sveikatai ir po kelerių metų nepasireikš dar baisesnėm mutavusių ligų, alergijų formomis? Kas galėtų paneigti, kad nuo pat COVID-19 skiepų pasirodymo iki šiol bandoma užgniaužti bet kokią kitą mokslininkų, virusologų, gydytojų specialistų informaciją, priešingą vakcinų kompanijų ir jų užsakovų propagandai?

Pasiūlymas Lietuvos prezidentui ir Vyriausybei

Jeigu norite, kad likusi Tautos dalis jumis patikėtų, turite: pašalinti iš užimamų pareigų dabartinę LRT direktorę M.Garbačiauskaitę-Budrienę ir patraukti teisminėn atsakomybėn visus pažeidusius Lietuvos Konstituciją, kuri gina žmogaus minties, žodžio, įsitikinimų išraiškos laisvę; leisti lygiomis teisėmis pasisakyti ir pagrįstais moksliniais faktais pateikti visą informaciją apie skiepų tiek teigiamą, tiek neigiamą poveikį žmogaus organizmui; garantuoti Lietuvos žmonėms reikalaujamų COVID-19 skiepų padarytos žalos sveikatai atlyginimo ir nemokamo gydymo geriausiose Europos Sąjungos gydymo įstaigose.

Taip pat siūlau sudaryti lygias komercines sąlygas vaistams nuo COVID-19 atsirasti ir jiems platinti. O visus Lietuvos vyriausybės valdančiuosius, darbdavius, įmonės vadovus, direktorius, rektorius, viršininkus, grasinančius tiesioginiu ar netiesioginiu būdu susidoroti su dirbančiaisiais dėl to, kad žmogus yra sveikas ir atsisako vakcinuotis, patraukti teisminėn atsakomybėn už psichologinio ar net fizinio smurto vartojimą.

Pasiūlymas sveikiems ir neinfekuotiems žmonėms

Pagal jums suteiktas tarptautines, Lietuvos Konstitucijos žmogaus teises bei pareigas galite ir turite teisę ginti savo ir savo šeimos narių sveikatą. Turite teisę pasipriešinti visomis teisinėmis priemonėmis valdžios neteisėtiems reikalavimams bei veiksmams, priešingiems jūsų sąžinės ir tikėjimo laisvei. Reikalaukite skiepų kompanijų, Lietuvos vyriausybės, darbdavių, visų, kurie jus verčia skiepytis, garantijos, kad jie apmokėtų COVID-19 skiepų padarytą žalą jūsų sveikatai. Reikalaukite lygių teisių būti neuždarytais, kokias turi pagrindiniai prekybos centrai ir kiti privilegijuoti komerciniai magnatai.

Pasiūlymas dvasininkams ir ganytojams

Būkime su paprastais žmonėmis, šeimomis, kurios neturi galimybių savęs apginti. Gal net nemoka „teisingai" išsireikšti. Nesigėdykime jų, bet vaikščiokime tarp jų, guoskime juos savo pavyzdžiu ir žodžiu. Įkvėpkime savo avis!

Nepataikaukime turtingiesiems ir galingiesiems. Nepraskieskime Evangelijos, norėdami būti visiems geri ir politiškai korektiški. Dievas mato mūsų širdis! Organizuokime maldos akcijas, žygius, adoracijas, pasninkus už save, savo parapijos miestus ir Lietuvos valdžią. Junkimės į krikščionių profsąjungas ginti tikinčių darbuotojų teises.

Laiminkime priešus ir skelbkime Gerąją Naujieną! Neskubėkime vertinti kitaip manančių ir įsitikinusių dėl vakcinavimosi. Dievas yra meilė! Tikra Meilė dovanoja Laisvę pasirinkti, net jei tas pasirinkimas kitam nepatinka", - savo socialinio tinklo anketoje rašė brolis P.Vaineikis.

 

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, l , l , l info@respublika.net