Atidengtas granitinis "Vienybės medis" - paminklas šimtui asmenybių

2009 liepos 06 18:06:33 Perskaitė 777

Skulptūros "Vienybės medis" atidengimo ceremonija Vingio parke, palydėta jaunimo chorų ir Andriaus Mamontovo atliekama daina "Geltona, žalia, raudona", pradėjo Lietuvos tūkstantmečio Dainų šventės "Amžių sutartinė" baigiamąjį Dainų vakarą.

Pasaulio lietuvių vienybės simbolį - devynių metrų aukščio skulptūrą atidengė Prezidentas Valdas Adamkus, Premjeras Andrius Kubilius, skulptorius Tadas Gutauskas ir architektas Rolandas Palekas.

Prie granitinio "Vienybės medžio" Prezidentas Valdas Adamkus sakė: "Jūs esate vienybės medis, gyvi, be kurių šiandien Lietuva šiandieną nešvęstų savo tūkstantmečio. Ši skulptūra įamžina tuos žmones, kurie tikėjo vienybe, kurie dirbo, nebijojo jokios priespaudos, jokio pažeminimo, tikėjo į vieną tikslą - būti laisvais žmonėmis, laisva tauta, laisva valstybe. Šiandien mes juos įamžinam, jie yra mums pavyzdys, kaip tvarkyti savo gyvenimą, kaip jame įsitvirtinti ir gyventi pagal idealus, kurie turi būti ne tik jų vienų kelrodžiais, bet ir kelrodžiais ateinančioms tautoms", - sakė valstybės vadovas.

"Medis ir vienybė yra tie du dalykai, kurie lietuvio širdžiai yra ypatingai brangūs, nes mes visi, lietuviai, esame kaip tie medžiai - šaknimis į šią žemę, šakomis į šį dangų, kuris šiandien šiek tiek verkia. Bet tai džiugesio ašaros, nes ši žemė, Lietuva, šiandien švenčia tūkstantmečio jubiliejų. Sveikinu visus ir linkiu visiems mums savyje auginti vienybės medį, tą istorijos verpstę, sujungiančią mus kaip tą audinį su tūkstančio metų praeitimi ir su tūkstančio metų ateitimi", - kalbėjo Premjeras A. Kubilius.

Saulę primenančiame granitinės verpstės apskritime įamžinta šimtas iškiliausių tūkstantmečio asmenybių: karalius Mindaugas, Gediminas, kiti didieji mūsų kunigaikščiai, didikai, raštijos pradininkai, mokslininkai, Vilniaus universiteto profesoriai, sukilimų didvyriai, tautosakos puoselėtojai, iškiliausi menininkai ir dvasininkai, knygnešiai, mecenatai, tautos žadintojai, filosofai, įvairių laikų politikai, legendiniai lakūnai ir kiti Lietuvai, jos valstybei, istorijai ir kultūrai nusipelnę tūkstantmečio žmonės.

Skulptūros pasą skulptorius T. Gutauskas įteikė Vilniaus merui Viliui Navickui.

"Saugosim ir globosim, visą laiką puoselėsim šį simbolį. Niekada neužmirškime tų žmonių, kurių pavardės čia iškaltos, visada juos prisiminkime", - kvietė sostinės vadovas.

Liepos 6-ąją Vingio parko estradoje tūkstančiai dainininkų iš visų Lietuvos regionų, didžiųjų miestų ir mažesnių miestelių susirinko dalyvauti baigiamajame Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės "Amžių sutartinė" koncerte "Tūkstančio aušrų dainos Lietuvai". 

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, l , l , l info@respublika.net