Aplinkosauga spurda melo tinkluosenuotraukos

2010 balandžio 15 13:54:36 Perskaitė 5268

Aukšti Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnai, mėgindami išskalbti į brakonieriavimo istoriją įsivėlusio buvusio Pakruojo rajono aplinkos apsaugos agentūros vedėjo Eugenijaus Gūros mundurą, susipainiojo melo tinkluose.

Užteko vieno prisipažinimo

Prieš kelis mėnesius į pensiją išleisto E.Gūros dangstymas departamente iškilo aikštėn “Respublikai” besiaiškinant, kas balandžio 8-osios vakare su tinklais brakonieriavo Pakruojo rajono Laičių pirmajame tvenkinyje.

Tiek departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas Algimantas Lacis, tiek šios inspekcijos vyriausiasis specialistas Valentas Vaičiūnas “Respublikai” vienu balsu tvirtino - brakonieriaudamas įkliuvo 60-metis Bronislovas Ragulevičius, ilgus metus dirbantis neetatiniu Pakruojo rajono aplinkos apsaugos agentūros inspektoriumi.

V.Vaičiūnas užsiminė netoli įvykio vietos matęs automobilyje sėdintį žmogų, panašų į E.Gūrą, tačiau teigė negalįs patvirtinti, kad ten buvo būtent jis. Esą B.Ragulevičius teigė brakonieriavęs vienas ir labai gailėjosi dėl padaryto nusižengimo, todėl aplinkosaugininkai daugiau niekam klausimų ir neturėję.

Instrukcijos, ką sakyti

Žurnalistams išėjus įvykiai A.Lacio kabinete pakrypo netikėta linkme. Viršininkas surinko E.Gūros telefono numerį ir, persimetęs keliais žodžiais, telefoną perdavė V.Vaičiūnui. Šis ėmėsi instruktuoti E.Gūrą, ką kalbėti, kai paskambins žurnalistai. “Sakyk, nieko nežinau, nieko nemačiau”, - pro uždarytas kabineto duris aiškiai girdėjosi E.Gūrai duodamų instrukcijų nuotrupos.

Baigęs pokalbį V.Vaičiūnas išėjo iš kabineto ir akivaizdžiai sutriko koridoriuje išvydęs žurnalistus. “Kreipkitės į viršininką”, - nuo bet kokių komentarų susilaikė aplinkosaugininkas. A.Lacis atvertė kortas - surasti E.Gūros telefono numerį ir jam skambinti esą liepęs Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojas Alfonsas Pundza.

Filmavo, bet nefilmavo

A.Lacis išsitarė, kad įvykio vietoje buvo aptikta E.Gūros valtis. “Filmuotoje medžiagoje mačiau ir Gūrą prie mūsų vyriausiojo specialisto Vaičiūno mašinos”, - išstenėjo A.Lacis. Į viršininko kabinetą iškviestas V.Vaičiūnas dievagojosi, kad jokios filmuotos medžiagos nėra ir nebuvo.

Išgirdęs tokius pavaldinio žodžius A.Lacis nudelbė akis į stalą. Akivaizdu, kad juodu su pavaldiniu nespėjo susitarti - yra ta filmuota medžiaga ar ne.

“Respublikos” skambučio sulaukęs E.Gūra negalėjo prisiminti, ką balandžio 8-ąją veikė prie tvenkinio, tačiau neigė brakonieriavęs. Kaltę dėl brakonieriavimo prisiėmęs B.Ragulevičius “Respublikai” aiškino, kad savo kolegoms įkliuvo ne brakonieriaudamas, o tykodamas, kol tikrinti tinklų ateis tikrieji brakonieriai. Kodėl tada prisipažino pats brakonieriavęs? “Ai, ką ten su jais pasiginčysi”, - geležinį argumentą pateikė B.Ragulevičius.

B.Ragulevičiui jau paskirta 200 litų bauda, iš jo atimti neetatinio inspektoriaus įgaliojimai. Kieno kaltę apsiėmė B.Ragulevičius, bus aiškinamasi Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento pradėto tarnybinio tyrimo metu. Ši istorija sudomino ir Aplinkos ministerijos vadovus.

Parengta pagal dienraštį "Respublika"

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, l , l , l info@respublika.net