Vilniaus katedroje atveriamos 70 metų buvusios uždarytos koplyčiosnuotraukos

2021 birželio 22 12:18:00 Perskaitė 194

Vilniaus arkikatedroje atvertos 70 metų buvusios uždarytos koplyčios. Katedros lankytojai galės melstis naujai įrengtose trijose – Šv. Stanislovo, Gailestingumo ir Turino drobulės – koplyčiose, apžiūrėti restauruotą Šv. Vladislovo koplyčios kupolą bei sugrąžintą XVIII a. zakristijos spintą, kuri pastaruosius 30 metų buvo eksponuota Lietuvos Taikomosios dailės muziejuje.

 

Pasak Vlniaus arkivyskupo Gintaro Grušo, koplyčių atvėrimas - tai istorinis įvykis. "Tai nuostabi diena, kai atveriame dar daugiau Katedros lobių. Trys koplyčios, kurios buvo nuo Katedros sugrąžinimo uždarytos, dabar pradeda naują gyvenimą. Tikimės, kad šios naujos maldos vietos skatins tikinčiųjų pamaldumą“, - spaudos konferencijoje sakė G. Grušas.

Grįžo brangenybė

Į Vilniaus katedrą sugrįžo ir nusavintos meno vertybės iš muziejų fondų. Naujojoje Šv. Stanislovo koplyčioje eksponuojama vertingiausia Vilniaus katedros brangenybė, seniausias relikvijorius Lietuvoje – „Šv. Stanislovo ranka“. Apie 1500–1503 m. Vilniaus auksakalių sukurtas sidabrinis paauksuotas rankos pavidalo relikvijorius talpina kankinio vyskupo relikviją. Anot legendos 388 m., Lietuvos krikšto proga, šventojo palaikų dalelę Vilniaus katedrai dovanojo Krokuvos katedros kapitula. Manoma, kad ant relikvijoriaus piršto užmautas žiedas su safyru kadaise priklausė kuriam nors vyskupui.

Katedroje bus galima apžiūrėti ir sugrąžintą XVIII a. zakristijos spintą, kuri pastaruosius 30 metų eksponuota Lietuvos Taikomosios dailės muziejuje (darbartiniame Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje). Nuo 19 a. vidurio Vilniaus katedros zakristijoje stovėjusi spinta mena čia Mišias aukojusius Vilniaus vyskupą pal. Jurgį Matulaitį, kankinį arkivyskupą Mečislovą Reinį, būsimąjį popiežių Pijų XI.

Po metus trukusių kupolo restauravimo darbų atveriama Šv. Vladislovo koplyčia. Lankytojai išvys atidengtą 18 a. pab. – 19 a. pradž. sukurtą, 20 a. uždažytą kupolo dekorą. Gailestingumo koplyčioje (buv. Kęsgailų koplyčia) gerbiamos trijų Gailestingumo apaštalų – šv. Jono Pauliaus II, šv. Faustinos ir pal. kun. Mykolo Sopočkos relikvijos. Turino drobulės koplyčia, anksčiau vadinta Manvydų koplyčia, kvies melstis prie 2000-aisiais metais Vilniaus katedrai padovanotos Turino drobulės reprodukcijos. Koplyčioje taip pat pakabinta Meksikos Gvadalupės Švč. Mergelės Marijos paveikslo kopija.

Katedra atsiveria dar labiau

Bažnytinių vertybių grąžinimo procese dalyvavęs Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas prisimoinė kardinolo Vincento Sladkevičiaus mintį, išsakytą Katedros atidavimo tikintiesiems dieną: „Turime kaip tauta, kaip valstybė augti lyg grūdas, – o grūdas auga lėtai. Mūsų valstybė, jos muziejinė sistema ir kitos institucijos negalėjo užaugti akimirksniu. Jos turėjo nueiti įvairius kelius, kad pasiektų tą būvį, kurį turime šiandien. Panašiai ir su muziejaus rinkiniais: matome labai daug eksponatų, kurie pasiekė muziejų dramatiškomis aplinkybėmis, kurie buvo NKVD išgrobstyti iš išplėštų, uždaromų bažnyčių, virtusių sandėliais, ateizmo muziejais. Šį muziejinių vertybių grąžinimą laikau, kaip sakė kard. V. Sladkevičius, mūsų didėjimo požymiu", - sakė A. Gėlūnas.

Katedros administratorius kun. Virginijus Česnulevičius teigė, kad šis įvykis byloja apie tris dalykus: dėkingumą, gyvybę ir šventumą. Esu dėkingas Vilniaus arkivyskupijai, Bažnytinio paveldo muziejui, bendruomenei, – daugybei žmonių, kurie įvairiais būdais prisidėjo, kūrė, atnaujino. Prisiliečiame prie gyvos istorijos, atsiveria Katedra su visomis koplyčiomis. Gal tai galėtų būti žvilgsnis ir į žmogaus gyvenimą, kad mumyse neliktų jokių kerčių, kurios yra uždarytos ir tamsios. Trečias žodis yra šventumas - turime Šventąjį Kazimierą. Bet ateidami į Katedrą, į šias koplyčias, mes prisiliečiame prie daugybės žmonių, kurie gyveno skirtingais laikmečiais, ir sugebėjo išlikti vienybėje su Dievu, gyventi tiesoje ir tikėjimu. Argi nėra mūsų pašaukimas kaip tikinčiųjų, kaip pakrikštytųjų – būti šventais? Kviečiu ne tik žiūrėti, pamatyti meniškus dalykus, bet pamatyti daugiau. Kviečiu bendruomenes – keliauti, melstis ir tuo pačiu šventėti", - sakė V. Česniulevičius.

Oficialiai 70 metų buvusios uždarytos koplyčios bus atvertos birželio 24 d., per Šv. Jono Krikštytojo iškilmę, Vilniaus arkikatedroje.

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, l , l , l info@respublika.net