ŠMM užsimojo sunaikinti MA biblioteką?

2009 rugsėjo mėn. 02 d. 14:15:05 Perskaitė 2862

Lietuvos mokslų akademijos (MA) bibliotekos vadovai teigia, kad Švietimo ir mokslo ministerija, prisidengusi optimizavimu, užsimojo sunaikinti šią istorinę, mecenato Tado Vrublevskio testamentu Vilniaus miestui užrašytą biblioteką. Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas teigia, kad nieko naikinti neplanuojama, o pirmiausia bus atlikta galimybių studija ir tik tuomet teikiami siūlymai optimizuoti.

Naujienų agentūroje ELTA surengtoje viešoje diskusijoje "Ar išliks Lietuvos mokslų akademijos biblioteka?" dalyvavę bibliotekos gynėjai vadino MA biblioteką širdimi ir siela ir teigė, kad ministerija negali spręsti valstybės turto likimo ir išardyti bibliotekos ir paminti T. Vrublevskio atminimą.

Diskusijos vaizdo įrašą galite peržiūrėti čia: 1 dalis ; 2 dalis.

Mokslų akademijos bibliotekos vadovas Juozas Marcinkevičius sako, kad paskelbus parašų rinkimą prieš ketinimus išformuoti šios bibliotekos fondus, o tai faktiškai reikštų bibliotekos sunaikinimą, iki trečiadienio jau surinkta 4647 parašai, daugiausia mokslo, kultūros žmonių ne tik iš Lietuvos, bet ir užsienio.

"Gautas ir Lenkijos mokslininkų laiškas, apeliuojantis į Lietuvos valdžios sąžinę. Lenkijos Adomo Mickevičiaus literatų draugijos laiške labai jautriai reaguojama į tokią istorinės bibliotekos perspektyvą. "Šis puikus knygų rinkinys yra Lietuvos, Lenkijos ir visos Vidurio Europos turtas, neįkainojama vertybė, kurią būtina besąlygiškai saugoti. (...) Suprantame, jog Lietuva išgyvena sudėtingą ekonominės krizės laikotarpį, tačiau taupymas kultūros sąskaita niekam nepadės, o gali tik atnešti papildomus nuostolius. Rožes būtina saugoti ne tik ir tuomet, kai dega miškai", - rašo susirūpinę bibliotekos likimu Lenkijos mokslininkai ir literatai. Šis laiškas, pasak jų, perduotas ir Lenkijos Respublikos kultūros ir nacionalinio paveldo ministro žiniai.

Šių metų pavasarį švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius adresavo raštą Saulėlydžio komisijai, kuriame paragino įvertinti galimybes "optimizuoti Lietuvos mokslinių bibliotekų tinklą".

Tarp bibliotekininkų pasklido gandai, kad "optimizavimas" gresia mokslinių bibliotekų perkėlimu į Saulėtekyje statomą Mokslinės komunikacijos ir informacijos (MKIC) centrą. Toks likimas laukiąs ir dalies Mokslų akademijos bibliotekos fondų.

Švietimo ir mokslo ministro visuomeninis patarėjas dr. Paulius Subačius sako, kad ketinimų išdraskyti MA bibliotekos fondus nėra. "Visiškai atsakingai galiu pasakyti, kad nėra nei plano, nei ketinimo, nei sumanymo, taip pat niekur nefigūravo žodžiai "uždaryti, "panaikinti". Visi gali siūlyti Saulėlydžio komisijai įvairias temas analizei, kokios institucijos Lietuvoje veikia neoptimaliai, kokios galėtų būti reorganizuotos. Švietimo ir mokslo ministerija Saulėlydžio komisijai pasiūlė svarstyti ne kurios nors mokslinės bibliotekos, o visų Lietuvos mokslinių bibliotekų tinklo perspektyvos klausimą", - sakė P. Subačius.

Jo žiniomis, šis klausimas net nėra įtrauktas į svarstymų darbotvarkę. Rugsėjo 8 dieną ministerija rengia specialistų apskritojo stalo posėdį apie visas mokslines bibliotekas ir po jo numatoma užsakyti galimybių studiją, ir tik po būtų kokie nors ketinimai - sudaryti geras sąlygas akademinei bendruomenei prieiti prie informacijos šaltinių. Kokius nors pirmuosius žingsnius optimizuojant mokslines bibliotekas P. Subačius sako matąs ne anksčiau kaip 2013-2014 metais.

"Galiu pasakyti kaip dėstytojas, kad manęs ir daugelio mano pažįstamų dėstytojų, mokslininkų netenkina nė vienos Lietuvoje veikiančios mokslinės bibliotekos komplektavimo, veiklos pobūdis. Ši veikla yra neoptimali, yra lėšų trūkumas, decentralizacijos problemos. Nė vienas žmogus negali pasakyti, kad kuri nors panašaus pobūdžio įstaiga Lietuvoje veikia idealiai, net Kongreso biblioteka JAV neturi visų leidinių", - kalbėjo P. Subačius.

Vilniaus universiteto bibliotekos generalinė direktorė Irena Krivienė pripažįsta, kad bibliotekininkams bet kokie valdžios ketinimai išskirstyti bibliotekų fondus ir keisti bibliotekos vidaus veiklą kelia nerimą.

"Yra toks nerašytas susitarimas tarp bibliotekų - istorijos audrų išblaškyti fondai paliekami tai bibliotekai, kurioje jie yra šiuo metu. Kita vertus, kuriant Saulėtekio informacijos ir technologijų slėnį, į jį turėtų būti perkelti mokslinių institutų fondai, šiuo metu esantys MA bibliotekoje. Būtų neracionalu laikyti institutų bibliotekas kitur, jei patys institutai kelsis į Saulėtekio slėnį", - teigė VU bibliotekos vadovė.

"Minėtame Švietimo ir mokslo ministerijos rašte kalbama apie trijų bibliotekų fondų perdavimą VU bibliotekai. Tai reiškia didžiulį darbą tvarkant gautus fondus - jis trunka ne vieną dešimtmetį, net pusę amžiaus buvo tvarkomi VU bibliotekai perduoti Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos fondai. Ką reiškia optimizavimas, negalime iki galo suprasti. Tai ne tik fondų perdavimas, o juk biblioteka tai ne vien fondai, bet yra ir žmonės, pastatai, informacinės sistemos. Taigi jų jungimas ar nejungimas turi būti labai gerai išanalizuoti, nes skuboti sprendimai atneša labai daug sumaišties, o gerų rezultatų galime ir nepasiekti", - kalbėjo I. Krivienė.

Pasak J. Marcinkevičiaus, prieš keletą metų jis inicijavęs idėją MA bibliotekai atkurti Vrublevskių vardą, tačiau ši iniciatyva tuomet atgarsio nesulaukusi.

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net