Nuo koronaviruso miręs brolis kunigas Arūnas Brazauskas bus laidojamas Kretingojenuotraukos (1)

2020 rugpjūčio mėn. 05 d. 16:18:09 Perskaitė 1412

Po sunkios koronaviruso ligos rugpjūčio 4 dieną Santaros klinikose mirė brolis kunigas Arūnas Brazauskas.

 

Arūnas Brazauskas gimė 1966 sausio 2 dieną Vilkaviškyje Jono ir Magdalenos Brazauskų šeimoje. Užaugo su seserimi Vilma, broliais Jonu ir Žydrūnu.

Vidurinę mokyklą baigė 1985 m. Vilkaviškyje. Tais pačiais metais buvo nusiųstas į Kazachstaną privalomajai karinei tarnybai. 1987 m. grįžęs į gimtąjį miestą dirbo šaltkalviu ir vairuotoju autotransporto įmonėje.

1990-1994 m. Arūnas Brazauskas mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. Po ketvirto kurso savo pašaukimą vienuoliniam gyvenimui tyrė Solezmo benediktinų vienuolyne Prancūzijoje.1995 m. atėjo į pranciškonų ordino Lietuvos Šv. Kazimiero viceprovinciją.

1997-98 m. Arūnas Brazauskas atliko noviciatą La Vernos pranciškonų vienuolyne Toskanos Šv. Pranciškaus Stigmatizuotojo provincijoje Italijoje. Ten davė pirmuosius vienuolinius įžadus. Po to ketverius metus mokėsi Centrinės Italijos Teologijos fakultete Florencijoje ir gyveno Fiesolės konvente.

2003-iųjų rugsėjį Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje davė iškilmingus amžinuosius vienuolinius įžadus.

200-ųjų pabaigoje vysk. Paulius Baltakis OFM suteikė Šventimų sakramentą Kennebunko Šv. Antano Paduviečio koplyčioje JAV. Arūnas Brazauskas pradėjo atlikti kunigiškąsias pareigas.

2004-2007 m. tarnavo Hamiltono ir Toronto lietuvių parapijose Kanadoje.

Nuo 2007 m. grįžęs į Lietuvą gyveno Kretingos pranciškonų bendruomenėje, dirbo parapijos vikaru, 2010-2012-aisiais - Tūbausių parapijos administratoriumi.

-----------------------------------------------

Mažesniųjų broliių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija praneša, kad brolio Arūno palaikai bus išstatyti pagerbimui Kretingos bažnyčioje 9 rugpjūčio (sekmadienį). Rugpjūčio 10 d. (pirmadienį) 19.00 val. Bus giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai. Rugpjūčio 11 d. (antradienį) 11.00 šv. Mišios, po jų palydėjimas į senąsias Kretingos miesto kapines.


"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net