Marijampolėje vyksta palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidainuotraukos (1)

2019 liepos mėn. 08 d. 12:58:09 Perskaitė 1252

Visą šią savaitę Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje vyksta palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai. Šioje bazilikoje esančioje koplyčioje virš altoriaus ilsisi palaimintojo J. Matulaičio palaikai.

 

Pal. J. Matulaičio atlaidų aštuondienis (oktava) Marijampolėje iškilmingai švenčiamas kasmet minint palaimintojo beatifikacijos (skelbimo palaimintuoju) dieną, liepos 12-ąją. Aštuondienis prasideda tą liepos mėnesio savaitę, kurioje yra liepos 12 d.

Kiekviena atlaidų diena yra skirta tam tikrai temai ar konkrečiai visuomenės grupei, tačiau į atlaidus atvykti kviečiami visi, melstis už save, savo artimuosius ir dienos intencija.

Pirmadienis, liepos 8–oji yra visuomenės gėriui tarnaujančiųjų diena, Antradienis, liepos 9–oji – Katalikiškų judėjimų bei bendruomenių diena, trečiadienis, liepos 10–oji – švietimo ir žiniasklaidos darbuotojų diena, ketvirtadienis, liepos 11–oji – kunigų ir pašvęstųjų diena, penktadienis, liepos 12–oji – ligonių, slaugytojų ir medikų diena. Penktadienį taip pat bus meldžiamasi už kenčiančius nuo priklausomybių ir jų šeimų narius.

Šeštadienis, liepos 13–oji – šeimų ir jaunimo diena. Bus meldžiamasi už visas šeimas, o ypač už šeimas, įvaikinusias ar globojančias vaikus.

Sekmadienis, liepos 14–oji – pagrindinė iškilmių diena, bus meldžiamasi už piligrimus iš visos Lietuvos ir užsienio.

Visomis atlaidų dienomis kviečiama apsilankyti greta Šv. arkangelo Mykolo bazilikos esančiame pal. J. Matulaičio muziejuje Marijonų vienuolyne, o taip pat koplyčioje pal. J. Matulaičio tėviškėje Lūginės kaime netoli Marijampolės.

J. Matulaitis – pirmasis palaimintuoju paskelbtas XX amžiaus pradžios lietuvis. Gilią ir įvairiapusišką palaimintojo asmenybę apibūdino 1987 m. birželio 28 d. beatifikavęs popiežius Jonas Paulius II, pavadindamas „žmogumi pagal Dievo širdį“.

J. Matulaitis gimė 1871 metų balandžio 13 d. netoli Marijampolės esančiame Lūginės kaime, ūkininkų šeimoje. Vos dešimties sulaukęs jis liko našlaitis, negana to, dėl skurdžių gyvenimo sąlygų susirgo kaulų tuberkulioze, kankinusia jį visą gyvenimą. Itin sunkios gyvenimo sąlygos nesutrukdė J. Matulaičiui aukso medaliu baigti Petrapilio dvasinę akademiją ir Fribūre apsiginti irgi aukščiausiais balais įvertintą disertaciją.

J. Matulaičio veikla buvo labai plati, sykiu telkianti ir atnaujinanti Bažnyčią Lietuvoje. J. Matulaitis anksti įsitraukė į krikščioniškąją socialinę veiklą, skleidė Bažnyčios socialinį mokymą, padėdavo vargšams, nepaisydamas tautybės ir religijos skirtumų. J. Matulaitis – tuo metu merdėjusios marijonų vienuolijos atnaujintojas, dviejų moterų vienuolijų – Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų ir Jėzaus Eucharistijoje tarnaičių seserų – steigėjas.

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net