Lietuva prisijungia prie popiežiaus Pranciškaus iniciatyvosnuotraukos (11)

2019 kovo mėn. 29 d. 08:05:44 Perskaitė 1472

Nuo penktadienio, kovo 29 d., vakaro iki šeštadienio, kovo 30 d., vakaro viso pasaulio katalikų bažnyčiose bus švenčiamos „24 valandos Viešpačiui“ - vyks atgailos pamaldos ir visą parą truksianti Švenčiausiojo Sakramento adoracija.

 

Prie šios akcijos prisijungia Vilniaus arkikatedra bazilika. Joje visą parą nuo penktadienio vakaro bus klausoma išpažinčių, vyks adoracija ir sutaikinimo pamaldos.

Šią tradiciją prieš penkerius metus įvedė popiežius Pranciškus. Pirmą kartą „24 valandos Viešpačiui“ buvo švenčiamos per 2014 m. gavėnią.

Ši akcija kasmet turi specifinę temą. Šiemet - tai Evangelijos pagal Joną eilutė: „Nė aš tavęs nepasmerksiu“. Popiežius siūlo apmąstyti evangelisto Jono pasakojimą apie Jėzaus susitikimą su nusidėjėle ir jos kaltintojais.

„Rašto aiškintojai ir fariziejai atvedė moterį, sugautą svetimaujant. Pastatė ją viduryje ir kreipėsi į jį: „Mokytojau, ši moteris buvo nutverta svetimaujant. Mozė mums Įstatyme yra liepęs tokias užmušti akmenimis. O tu ką pasakysi?“ Jie tai sakė, spęsdami jam pinkles, kad turėtų kuo apkaltinti. Bet Jėzus pasilenkęs ėmė pirštu rašyti ant žemės. Jiems nesiliaujant kamantinėti, jis atsitiesė ir tarė: „Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį“. Ir vėl pasilenkęs rašė ant žemės. Tai išgirdę, jie vienas po kito ėmė trauktis šalin, pradedant nuo vyresniųjų. Pagaliau liko vienas Jėzus ir ten stovinti moteris. Atsitiesęs Jėzus paklausė: „Moterie, kur jie pasidėjo? Niekas tavęs nepasmerkė?“ Ji atsiliepė: „Niekas, Viešpatie“. Jėzus jai tarė: „Nė aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nebenusidėk“ (Jn 8, 3-11).

Akcija „24 valandos Viešpačiui“ vyks ir kituose Lietuvos miestuose, kiekvienoje vyskupijoje.

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net