Būti ar nebūti Vyčiui Lukiškių aikštėjenuotraukos

2015 liepos 20 10:38:02 Perskaitė 5515

Bręsta planas sostinės Lukiškių aikštėje pastatyti žmonių lūkesčius atitinkantį paminklą. Pasak premjero padėjėjo Viliaus Kavaliausko, gyventojų, organizacijų laiškuose išsakomas pageidavimas Lukiškių aikštėje matyti Vytį jau buvo aptarinėjamas įvairiose grupėse tiek Seime, tiek vyriausybėje, tiek susitinkant su kultūrininkų atstovais.

 

Taigi Lukiškių aikštėje statomas Valstybės simbolis - Vytis yra „skiriamas Lietuvos valstybingumui ir visiems, kas kovojo už savarankišką Lietuvos valstybę, pradedant 1863 metų sukilėliais, 1918-1920 metų savanoriams, pokario rezistentams ir Sausio 13-ąją laisvę gynusiems piliečiams“. Braižosi principinė schema - už verslo ir visuomenės lėšas paminklą pagal herbo logotipą stato visuomeninis komitetas, kuris neturi jokių įsipareigojimų Kultūros ministerijos organizuoto konkurso rezultatų atžvilgiu. Šiuos taikliai yra apibūdinęs vertinimo komisijos narys, garsus skulptorius Alfonsas Ambraziūnas: „Paradoksas - tapome laisvi ir... neįgalūs“.

Nuomonių dėl galimo paminklo „Vytis“ pasiklausinėjome ir mes.

Didysis centrizmas gąsdina


Fotomenininkas Arūnas Kulikauskas (gim. 1959 m.). Prasidėjus Sąjūdžiui, aktyviai dalyvavo jo veikloje. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, išvyko gyventi į Jungtines Amerikos Valstijas, kur praleido 22 metus. Dirbo Jono Meko įkurtame filmų muziejuje-archyve „Anthology Film Archives“ ir savo studijoje Niujorke. 2012 m. su šeima grįžo gyventi į Lietuvą, kuriasi Samantonių kaime Ukmergės rajone. A.Kulikausko fotografijų paroda „Du pasauliai, šiapus ir anapus“ šiuo metu veikia Panevėžio fotografijos galerijoje.

- Aš palikčiau tiktai parką, išvis nieko nestatyčiau, na, nebent supilčiau kokią kalvelę, na, nebent kampuose įkurdinčiau kokias skulptūrėles nedidelio mastelio, nes didysis centrizmas mane truputį gąsdina.. Mano mintis - padaryti žaliąją stotelę be jokių ryškių akcentų, kad joje galėtų išsitekti tik kameriniai renginiai. Įsivaizduokit, ąžuolai, tvenkinys, paukščiai, net tas rugių laukas man konceptualus ir patinka savo tylumu ir neįkyriu bangavimu... Paversčiau šią aikštę žmonių pasibuvimo vieta (nes juk žmonės yra tas, kas svarbu), kaip centrinis parkas, sakysim, Niujorke. Pakraščiuose jame gali rasti paminklų, tarp jų ir Lietuvos ir Lenkijos karaliui Jogailai; tuziną kartų prie jo esam šventę Žalgirio mūšio metines. Karalius ant žirgo, kaip ir dera, labai gražus didingas, - užsilikęs Jungtinėse Valstijose nuo 1939 metų pasaulinės parodos. Šią skulptūrą lenkai savo paviljone buvo išstatę kaip centrinę, bet Europoje prasidėjus karui taip ir neišsivežė namo. Kadangi ant jos parašyta „Poland“, mes ant lipnios juostos apačioje užrašydavom „Lithuania“. Prisiveždavom šiaudų „kitkų“, gėrimų gaiviųjų, draugiškai dainuodavom dainas ir niekas mums daug nekliudydavo; totoriai šoko ir rusai šoko, ir ukrainiečiai, - stengdavomės surinkti visų Žalgirio mūšyje dalyvavusių tautų atstovus, bet aš nukrypau nuo temos...

Paprastai mes labai greitai nuvalkiojam idėjas, šūkius, kad ir kokią temą imtume, o toks parkas (ne toks uniformuotas, nenumanikiūrintas kaip Sereikiškių parkas), kur žmonės ant pievučių galėtų vaikščiot ar pasėdėt, kur idėjinis užtaisas ore tvyrotų toks, koksai kirbėtų žmonių galvose, mano nuomone, būtų pats geriausias. Nes aplink Lukiškes išlygintos gatvės, pastatai tokie griežti, ir saugumo rūsiai savo rūstumo prideda, tai laisvės salą turėt žmonėms tokioje aplinkoje būtų pats linksmiausias dalykas. Šita buvusi Lenino aikštė tiesiog prašyte prašosi švarios aplinkos, laisvės ir ramybės. Kur žmogus, nusipirkęs pieno eidamas namo, atsisėstų, pasišnekėtų, anūkus paganytų...


Papildomai keliamas dumblas


Skulptorius Gitenis Umbrasas (gim. 1961 m.). Originalių kūrinių miesto erdvėse autorius. Freskos, ištapytos Sereikiškių parko medžių drevėse, tapyba ant aitvarų, iš inkilų sukaltas ir paukščiais „apgyvendintas“ „Čiulbantis kryžius“, „Meilės krantai“, „Obuoliuko“ ir „Stebuklo“ plytelės Vilniaus gatvės grindinyje - tai tik dalis iš jo darbų, buvusių ir tebesančių Vilniaus žemėlapyje.

- Valstybė ruošiasi atsikūrimo šimtmečiui ir vėl bus dalijami pinigai, ir vėl tie žmonės, kurie nesugebėjo organizuoti konkurso, gaus lėšų, ir vėl mėtysis tortais. Ir vėl bus kalti skulptoriai, kad neturi idėjų. Paskutinis konkursas plastiniam Lukiškių aikštės akcentui, kuris buvo Kultūros ministerijos organizuotas, mano akimis, buvo nusikalstamai vykdomas. Kai kurie dalyviai, pavyzdžiui, nacionalinės premijos laureatas su žymiu architektu, buvo diskvalifikuoti dėl slaptumo pažeidimo, nes kažką ne taip užpildė, o pirmą ir antrą vietas laimėjo skulptoriai, kurie nelygiomis teisėmis dalyvavo konkurse - su tais darbais jau buvo dalyvavę ankstesniuose konkursuose. Kęstas Musteikis, Vitražo ir skulptūros centro valdybos pirmininkas, jei neklystu, rašė protestą Kultūros ministerijai ir gavo pasiūlymą kreiptis į teismą, tačiau teistis skulptoriams reikėtų už savo pinigus, o ministerija teistųsi už mūsų, t.y. mokesčių mokėtojų pinigus. Kas dėl naujų siūlomų idėjų: kiekvienas su idėja turėjo teisę dalyvauti konkurse, o šiandien jie, nedalyvavę konkurse, nori laimėti konkursą. Teko girdėt, kad siūloma Vyčio idėja pagal Arvydo Každailio sukurtą logotipą, kuris yra ant paso; išeitų taip, kad Každailis nedalyvavęs konkurse laimėjo konkursą. Mano akimis, tiesiog dar papildomai keliamas dumblas. Pats konkursas buvo sužlugdytas, dabar ant jo viršaus keliamos visokios iniciatyvos, kurios, mano akimis, tik žlugdo tuos, kurie dalyvavo konkurse - jie pasitikėjo ministerija, vyriausybe, dirbo nemokamai ir dar iš jų buvo pasityčiota, - jiems, ko gero, išvis nebesinori ką nors bendra turėt su Lietuvos valstybe.

Manau, pirmiausia reikėtų paimti tuos darbus, kurie buvo konkurse, dar kartą peržiūrėti, sudaryti normalią tarybą ir įvertinti. Galbūt parodant visuomenei, tik normalioje erdvėje, kaip buvo žadėta, nes visuomenė Kultūros ministerijos patalpose paprastai nesilanko.


Ne simboliai svarbiausia

Ramūnas Karbauskis (gim. 1969 m.). Verslininkas, politikas, mecenatas, daugelio gražių iniciatyvų autorius. Naisiuose (Šiaulių r.) jo dėka prigijusi blaivybė skinasi kelią į viešuosius renginius visoje Lietuvoje.

- Man atrodo, kad būtų teisingesnis sprendimas, jei ta vieta tarnautų žmonių poilsiui - Vilniuje daug gyventojų ir jų skaičius auga, tad kiekvieną tokią erdvę reikėtų išnaudoti bendruomenės ir šeimos poreikiams. Aš manau, kad iki šiol Lietuvoje tiesiog per mažai skiriama dėmesio mūsų žmonėms ir jų vaikams; neskiriama lėšų tam, kad jie būtų sudominti ir istorine praeitimi, ir sportu, ir kitais prasmingais dalykais. Gėdingas faktas, kad Vilnius, Lietuva per ketvirtį amžiaus nesugebėjo pasistatyti nacionalinio stadiono ir turi tik griuvėsius, į kuriuos metai po metų žiūrėdama nepriima sprendimo. Aš manau, kad tokiam objektui, o ne paminklui žmonės mieliau aukotų pinigus, žinodami, kad čia nueis ir pasidžiaugs tiek vieni, tiek su visa šeima. Valstybės simbolių ir paminklų, manau, turime pakankamai ir ne simboliai šiandien svarbiausia, - reikia daugiau susitelkti į tai, kad ajerų pakrantės neskambėtų prisigėrusių žmonių rusiškomis dainomis, o taptų vieta, kur šeimos galėtų drąsiai ilsėtis su vaikais.

Pristatyti paminklų, kai, sakysim, iš 35 tūkstančių jaunuolių tik trys ar keli tūkstančiai sureaguoja kviečiami į armiją, yra pseudopatriotizmas; problema slypi ne paminklų kiekyje. Pastovėjimai prie vieno ar kito monumento neskatina patriotinių jausmų, nes nėra praturtinti gyvuoju ryšiu. Štai 2012-ieji buvo paskelbti ir Mėlynųjų vandenų mūšio metais - sukako 650 metų, kai kunigaikštis Algirdas laimėjo prieš totorius. Jei neklystu, vienintelė vieta, kur buvo šita data minėta - buvo Naisiai, Naisių vasaros festivalis. Jokio valstybės veiksmo, išskyrus faktą, kad buvo paskelbti tie metai, nebuvo, o juk tai vienas svarbiausių mūšių, paveikusių ir net pakeitusių Europos istoriją. Buvo puiki proga supažindinti su šiuo istoriniu mūšiu jaunimą, kad jis daugiau žinotų apie valstybę, kurioje gyvena, ja didžiuotųsi, tačiau šia proga nebuvo pasinaudota. Ar reikėjo paminklo Mėlyniesiems vandenims? Reikėjo pasiųsti delegaciją į mūšio vietą, Ukrainą, kur ši sukaktis buvo švenčiama.

Mums reikia atgaivinti ryšį su istorine praeitimi, visuomenė nebeprisideda prie šito reikalo ir nebeišgyvena džiaugsmo savo prisidėjimu. Galų gale per 25 metus mes taip ir nesukūrėme filmo apie Žalgirį... Aš mieliau investuočiau ne į paminklą, o į tokį filmą - mes iki šiol žiūrim „Herkų Mantą“ ir iki šiol jis skatina saugoti ir ginti Tėvynę. Manau, geras filmas apie Lietuvos praeitį mūsų vaikams ir būsimoms kartoms būtų daug geriau negu dar vienas paminklas.

Parengta pagal savaitraščio „Respublika“ priedą „Gyvenimas“

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, l , l , l info@respublika.net