respublika.lt

Kokią uniformą vilkėjo Lietuvos partizanai? - straipsnio komentarai:

 • svilainis 2019 spalio mėn. 25 d. 08:29:48

  Eikit,eikit jūs su tomis uniformomis.,,Niekas nenorėjo mirti'filme parodė banditą su kariuomenės uniforma,tai matyt kai kam ir kilo mintis ,,aprūpint 'uniformomis visus raistų velnius.Juos dėl plėkų kvapo ir ilgų plaukų iškart atpažindavo žmonės ir nereikia čia tų vaikiškų pasakų sekti...

  0 0
 • V. Ladas 2019 spalio mėn. 21 d. 21:59:54

  Jokio ryšio nematau tarp tų apsigavusių lūzerių, nelabai teisingai vadinamų partizanais ir paskutinio Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Nors su vieno būrio partizanais esu ankstyvoje vaikystėje pabendravęs. Nepriklausomybė pati atėjo, sugriuvus TSRS imperijai, tiek Lietuvai, tiek kokiai Kirgizijai. Tik mes priekyje garvežio pradėjome bėgti, tai gavom per galvą. O mano bendramokslis ir kambariokas, kurio tėvas buvo negyvas paguldytas su lietuviška karine uniforma valsčiaus miestelio aikštėje, tapo tarybiniu generolu. Toks va buvo ryšys vienu konkrečiu atveju...

  0 0
 • Euras+ (4) 2019 spalio mėn. 21 d. 15:05:04

  Mano nuomone, Lietuvos nepriklausomybė buvo paversta ta dūminė uždanga, kurią prisidengiant buvo išparduotas valstybės (tautos) turtas už nerealiai mažas kainas. Greičausiai už kyšius ,,mūsų" pirmieji valdžios vyrai pardavė, uždarė subankrotino svarbiausias ir strategines įmones ir pramonės šakas.Paskui vėlgi už kyšius, leido daugiausiai mokėjusiems jas nupirkti...Taigi, kai paprasti žmonės tikėjo vyriausybę, ši vogė iš tautos. Ir koks skirtumas, kaip partizanai vilkėjo? Jei vyriausybė per 30m. ,,negali" šio klausimo išspręsti, reiškia, jie partizanus vertina neigiamai arba bijo įvertinti...? Pirmus žingsnius vyriausybė šiame klausime padarė, kai naktiniais Stalino metodais dirbančiam Vilniaus merui Šimašiui neleido atidirbti žydų pinigais paremto ,,prašymo" nukabinti memorailinę atminimo lentą partizanui Vėtraim t.y. įpareigojo įstatymiškai ją prisukti atgal.

  0 0
 • Euras+ (3) 2019 spalio mėn. 21 d. 14:49:36

  Nereikia ir iš amerikonų daryti mūsų brolių,nes antrame ir visuose likuosiuose TSRS atominio bombardavimo planuose Kaunas ir Vilnius buvo pažymėti kryželiu: bombos turėjo kristi ant mūsų didžiausių miestų (Klaipėda tada buvo dvi gatvės visas miestas). Turime suprasti, kad tik trečdalis miškinių buvo tie laivės kovotojai-partizanai,kurie regėjo Lietuvą valdomą lietuvių. Deja, to nėra ir iki dabar. Tai buvo sunkus metas ir lietuvių niekas niekad negailėjo, tad ir jie taip elgėsi su savo - tautos priešais. Turime gerbti jų siekius laisvinant Lietuvą ir atskirti Vokietijos valdžios karo įsakymus, partizanų kovos tikslus ir nekaltas aukas. Tam turi būti padarytas oficialus valdžios pareiškimas,tačiau, šiandien vyriausybė laikosi antilietuviškos-prožydiškos nuostatos vertinant šį Lietuvos istorijos laikotarpį. Prisimenat užslaptintus KGB agentų sąrašus, galime daryti išvadą, kad Lietuvos istorija vyriausybei visiškai nerūpi.

  0 0
 • Euras+ (2) 2019 spalio mėn. 21 d. 14:34:08

  Mano nuomone, tie partizanai buvo dvigubos apgavystės aukos: pirmąsyk apgavo vokiečiai, nes slaptuose įsakymuose rašydavo, kad su lietuvių pagalba reikia siekti A.Hitlerio tikslų: naikinti žydus, užkariauti Rusiją, BET NELEISTI lietuviams atkurti savo vyriausybę. Jos-lietuviškos valdžios atkūrimo tikslo niekad ir neturėjo okupacinė fašizmo vyriausybė. Apie tai aiškiai parašyta tautų naikinimo plane ,,Ost".Ten lietuviams buvo skirta tarnų vieta prie vokiečių stalo valgio likučius nurinkti. (Tad, tie, kurie sako, ,,kad prie vokiečio būtume alų gėrę, yra dvasiškai degradavę.) Antrąsyk lietuvius apgavo ,,Amerikoos balso" skelbiama propaganda, kad JAV vyriausybė tuoj tuoj subombarduos atominiu ginklu TSRS. Tai ir ėjo broliai lietuviai į miškus tų paistalų prisiklausę. Pagal archyvų duomens,apie 2/3 miškinių buvo dezertyrai, nusikaltę prieš tarybų valdžią ir buožės ar jų vaikai...

  0 0
 • Euras+ 2019 spalio mėn. 21 d. 14:19:21

  Tėvukas pasakojo: ,, atvažiuoja girti stribai į namus, vyresni broliai ir seserys jaunesnius į glėbį ir slėptis į krūmus. Ir taip iki 2 savaičių trukdavo tie stribų ,,vizitai". Miškiniai, jei vaikai juos miške sutikdavo, vaikus nužudydavo, kad neišduotų jų slaptaviečių.(Jurbarko kraštas).Tarybiniai kariai šaudydavo be perspėjimo, jei jiems atrodydavo, kad gręsia pavojus.Taip pat, jei sulaikydavo žmogų be dokumentų,dažnai sušaudydavo:,,шпион". Buvęs mano viršininkas 1930m. gimimo (82m. iškeliavo anapilin) sakydavo, kad tie partizanai buvo banditai, nes šaudydavo beginklius žmones: komjaunuolius, naujakurius, kultūros namų vedėją kažkur nušovė.Nušovė šeimos galvą,kai tas nenorėjo miškiniams atiduoti mažo vaiko rūbelių.Pokaris buvo,žmogaus gyvybė nedaug verta buvo.

  0 0
 • Partizanas 2019 spalio mėn. 17 d. 16:24:35

  Kolega “Gyvis” ar čia tas komentuoja kur Dombase ukrainiečiai užvertė?Banditai man visi kas raudona: bolševikai,NKVD-istai,stribai.Dabar separatistai Ukrainoj tokie pat.Jei neskiri mielas lietuvi savo tautiečio nuo bandito tai tu nevertas net lietuvio vardo.Nusilenk iki žemės vatnykams,gausi medalį,na bent jau pagyrimą tikrai.Kai žmogus nežino ir yra neapsišvietes gali suprast,bet kai tvirtina tokias negandas man juokinga.Yra liudininkai,yra archyvų medžiaga,bet ne jie toliau savo tvirtina.Teisingai Giedrius sako - mankurtai.

  0 0
 • Akivaizdus 2019 spalio mėn. 09 d. 09:31:57

  masinis spontaniškas pasipriešinimas bolševikinėms šlykštynėms visame Pabaltijyje ir kitose šalyse, – su juo skriabų ir kitų raudonųjų urodų išperos iki šiol negali susitaikyti ir nenori pripažinti savo išgamystės, todėl ir šmeižia

  0 0
 • Atsakymas įkomentaro klausimą 2019 spalio mėn. 09 d. 00:42:50

  Partizanams generolų laipsnius ir aplamai visus laipsnius suteikė šiais metais . Sugalvos ir uniformą nereikia dėl to nerimauti.

  0 0
 • galiu garantuoti 2019 spalio mėn. 08 d. 21:46:21

  kad jokiuose archyvuose nerasite nė žodžio apie tai, ką teko pergyventi pokariu kaimo žmogui, ypač gyvenusiems vienkiemiuose. Jei dienomis vaikščiodavo stribai ir reikalaudavo sumokėti mokesčius, atiduoti "pyliavas", stoti į kolūkius, nepamiršdami pamaišyti puodus ir likdavę pikti dėl kasdienės juodos bulvienės su keliomis kruopomis, tai naktimis ėjo miškiniai reikalaudami nestoti į kolūkius, nemokėti mokesčių, nepamiršdami paliepti, kad būtų parūpinta kumpio, lašinių, samagono. Iš kur kaimietis galėjo turėti viso to, jei namus sunaikino karas, o pokaryje buvo apiplėšinėjamas visų, kas tik galėjo? Jei vieni gąsdino Sibiru, tai kiti -sušaudyti vietoje. Ne paslaptis, kad miškiniai naktimis iš kolūkio sandėlių vogdavo grūdus, tai rodė rasti dokumentai, jog iš "kolūkio sandėlio rekvizuota" tiek maišų grūdų. Tas "rekvizavimas" reiškė, kad kolūkiečiai negaus nieko už "darbadienius", negana to, kad derlius būdavo ir taip jau menkas. O kam galėjo vargšas kaimietis pasiskųsti? Niekam ir niekad

  0 0
 • Ww 2019 spalio mėn. 08 d. 20:03:10

  Ką atėmė iš kaimiečių- tą ir dėvėjo....

  0 0
 • vvv 2019 spalio mėn. 08 d. 14:25:46

  Vienas geras klausimas iškilo-tikrai,tai kas gi suteikdavo generolo laipsnį partizanų vadui?

  0 0
 • XXXL > Valdas 2019 spalio mėn. 08 d. 11:11:22

  "Gaila, tiktai, kad partizanai per mažai sovietžmogių, stribų, čekistų nupylė...." Reikėjo mažiau bunkeriuose lakti samagoną, kortuoti ir kirkinti ryšininkes, tai būtų turėję daugiau laiko ir "nupylę" daugiau. Esi grynaveislis trispalvis bolševikas...

  0 0
 • Valdas 2019 spalio mėn. 08 d. 07:38:19

  Kaip ir visada, parašius kokį straipsnį apie partizanus sulenda lyg žiurkės jų šmeižti, tyčiotis, stribų, čekistų atžalos, Maskvos trolių gyvatės. Šmeižė pusė amžiaus, stengiasi ir dabar. Nepavyks jums sumenkinti lietuvių laisvės kovos, prakeiktų okupantų išgamos.. Dabartinė Lietuvos nepriklausomybė - tai geriausias pavyzdys, ,kad partizanų kova buvo prasminga, o visa bolševikinė, sovietininė okupacija prieš Lietuvos valstybę, lietuvių tautą, partizanus, jų rėmėjus prilyginta genocidui. tad slėpkitės stribinės žiurkės savo urvuose ir ten dvėskite, -liksite istorijos šiukšlėmis. Gaila, tiktai, kad partizanai per mažai sovietžmogių, stribų, čekistų nupylė....

  0 0
 • gyvis 2019 spalio mėn. 07 d. 10:18:18

  penkiasdesimtais metais maciau Saukenu aiksteje pasodintus nusautus 4 banditus, ant ju nebuvo jokios uniformos. Banditai pokario metais civiliams kele tikra siauba, mano gimineje taip pat yra nuo ju nukenteje.

  0 0
 • Rita Belazariene 2019 spalio mėn. 07 d. 05:32:52

  Į miškus sulindę kaimų bernai, žudę civilius kaimynus ištisomis šeimomis, plėšę ir gąsdinę kaimų ir vienkiemių žmones. Baltaraiščiai turėjo likusias nuo koloboravimo su naciais. Žudikai.

  0 0
 • tai suprask 2019 spalio mėn. 07 d. 02:57:38

  kurioje kitoje šalyje partizanai nešiojo uniformas? kas yra partizanas ir pasipriešinimo organizacijos. iš kur pas partizanus generolu laipsniai. niekaip nesuprantu šio istorinio periodo.

  0 0
 • na taip tuoj ir vardą... 2019 spalio mėn. 06 d. 23:27:27

  kokiakokia dėvėjo? O gi iš austinio materiolo, atimto- rekvizuoto iš kaimiečių.

  0 0
 • Įdomu 2019 spalio mėn. 06 d. 23:05:08

  Vis rodo partizanus ar miško brolius vasariškais apdarais,o kaip žiemą jie vilkėdavoŽiemos tada tai atšiaurios būdavo ir sniego daug. ir kur gyveno.Juk šalta.

  0 0
 • Tadas 2019 spalio mėn. 06 d. 22:52:31

  O kokia uniforma gali būti pas geriancius, banditaujancius piemenis?

  0 0
 • Niekad 2019 spalio mėn. 06 d. 22:48:50

  Nežinojau,kad yra tokių miško brolių ir dar su spec.uniformom. Kas čia per giminės "miško broliai" "

  0 0
 • DABARTINIAI BANDITAI VALDZIOJE 2019 spalio mėn. 06 d. 22:04:04

  vilki kostiumus

  0 0
 • pastaba 2019 spalio mėn. 06 d. 20:36:09

  "... Partizanų laikotarpis vis dar yra niekinamas, daug apie jį nežinome, daug kas nutylima..." O kodel nutylima? Negi daugelis buvo banditai? Negi plesikavo?

  0 0
 • na 2019 spalio mėn. 06 d. 20:16:48

  Koks ponas Anusauskas istorikas,jis Seimo narys,koncervatorius.Prarades savo kvalifikacija,kaip ir kiti Seimo nariai.Kas gyveno Dzukijoje dar prisimena,kaip ,,banditai,,ispjove Mesliu seima,viso 9 zmones,nes dukte buvo komjaunuole.Diena ateidavo ,,,stribai,,nakti banditai.Vieni ejo i ,,srtribus,liaudies gynejus,nes banditai izude ju seimos narius.O i banditus,taip vadinamus miskinius ejo ukininku sunus,tie kurie venge Sovietu kariuomenes.Zinoma buvo ir tokiu idejiniu,kaip Juozas Luksa,Klemensas Sirvys.Viena NKVD nusove,o antrasis 18 m atsedejo lageryje,palaidotas Kybartu kapinese.Geriausiai neikime i praeiti,neslovinkime tu ,kurie savo rankas susitepe krauju.

  0 0
 • Patikslinimas 2019 spalio mėn. 06 d. 18:48:10

  Apie partizanų, miško aikštėje ,turėtas karves ir arklius rašoma komentare "Siuvo ne tik uniformas " 10 06 15 30 h

  0 0
 • Neįtikėtina ! 2019 spalio mėn. 06 d. 18:33:53

  Pirmą kartą sužinojau ,kad partizanai miške laikė karves ,kurias buvo paėmę iš vokiečių rusų kareiviai ir jas varė į Rusiją. Tai iš kur tie vokiečiai gavo karves ? Fantastika ! Kur tas karves laikė žiemą?

  0 0
 • Ačiū už straipsnį. 2019 spalio mėn. 06 d. 18:19:22

  ponai Lietuviai,ne visi turite atsakymus į pokarinės suirutės,teroro ir kančių,žudynių laikotarpį.Įvardijame miško brolius didvyriais,bet Tauta prieštarauja,kad jie nusikaltėliai----vadina tiesiog banditais.Žydų Tauta taip pat ieško žydšaudžių.Labai skausminga ir akis bado padarytos klaidos ir įvykdyti nusikaltimai. Turiu pasiūlymą,kas galėtų atsakyti į visiems rūpimus klausimus.1.Tikiuosi galėtų dėl žydšaudžių atsakyti gerb.Prezidentas V.Adamkus,juk jis tarnavo vokiečių organizuotuose junginiuose Lietuvoje ir Baltarusijoje.,vadovaujant p.IMpuliavičiui/ 2.Dėl getų statymo,proektavimo tiksliausią atsakymą galėtų duoti p.V.Lansbergis.Juk jo tėvas buvo pagrindinis architektas žydų getų statyboms. 3.Žydų Tautos atstovai turėtų įvardyti visus Kuklianskius ir kurlianskius ir pripažinti genocido vykdymą prieš Lietuvių Tautą kartu su užkariautojais.....Kaidų atstatymas yra susitaikymo ir dorumo pavyzdys.Linkiu sekmės ir padorumo.

  0 0
 • tautietis 2019 spalio mėn. 06 d. 18:15:19

  kam cia neaisku, banditai rengesi ju nuzudytu auku drabuziais amzina panieka banditams ir jiems prijauciantiems

  0 0
 • Kraštietė 2019 spalio mėn. 06 d. 18:07:45

  Mano tėviškėje Papilio apylinkėse buvo partizanai. Teko man pačiai ne vieną kartą matyti, girdėti jų kalbas, kai naktį ateidavo reikėdavo pavaišint, vaišės menkos , buvo pokaris. Tėvai bijodavo, nes dienomis važiuodavo tikrinti "skribiteliai". Atsiprašau už tokį žodį, bet tuos "Liaudies ginėjus" taip vadindavo. Noriu pasakyti, kad neteko per keletą metų matyti bent vieną su kokia nors uniforma. Tik kai kuris būdavo apsirengęs švarku, ar baltiniais ne lietuviškais. Ir visada buvo ginkluoti. Taip man tada atrodė, buvau maža mergaitė, ir nieko apie politiką nesupratau.

  0 0
 • nordland 2019 spalio mėn. 06 d. 17:32:39

  pradziai reiketu issiaiskinti kas partizanai, o kas banditai, nes propaganda visus besibastancius po miskus, paskelbe partizanais ir "kovotojais uz laisve", is to ir gaunasi visiskas nesusipratimas, nes absoliuti dauguma kaimieciu, jokiu partizanu, nei uniformu akyse nemate, o kentejo nuo elementariu banditu, kuriu dauguma puikiai pazinojo ir kurie nieko bendro su partizinais neturejo.

  0 0
Parašykite savo komentarą:
  Grįžti į straipsnį
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Dienos klausimas

Ar spėjate pasidžiaugti saulėtomis dienomis?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Ar jau žinote, už ką balsuosite Seimo rinkimuose?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+17 +18 C

+16 +18 C

 

+9 +11 C

 +24 +26 C

+24 +25 C

 

+17 C

2-7 m/s

1-6 m/s

 

0-3 m/s

       

Valiutų kursai

USD - 1.1645 PLN - 4.5293
RUB - 89.8713 CHF - 1.0772
GBP - 0.9123 NOK - 11.1023

Nuorodos