respublika.lt

Ką reiškia "Gėjų manifestas"?! (0)

2009 kovo mėn. 19 d. 08:00:00

Šis manifestas, pavadinimu „Gėjų revoliucionieriai“, išspausdintas 1987 m. žurnalo „Gėjų bendruomenės naujienos“ vedamajame. Tegul skaitytojai patys nusprendžia, ar tai satyra, ar liguistas iškrypusio žmogaus kliedesys, ar konkretus ir nuosekliai vykdomas diversinių veiksmų planas.


×


„Mes ištvirkinsime jūsų sūnus - jūsų apgailėtino vyriškumo, lėkštų svajonių ir vulgaraus melo simbolius - paversdami juos pederastais. Suviliosime juos jūsų mokyklose ir bendrabučiuose, sporto salėse, persirengimo kambariuose, sporto aikštelėse, seminarijose, jaunimo grupėse, kino teatrų tualetuose, kareivinių barakuose, automobilių aikštelėse, visuose vyrų klubuose, Kongresų rūmuose, visur, kur tiktai vyrai sutinka vyrus. Jūsų sūnūs taps mūsų paklusniais tarnais ir vykdys visa, ką mes liepsime. Jie bus perdirbti pagal mūsų atvaizdą ir pavidalą. Jie geis mūsų ir dievins mus.


Moterys, jūs šaukiatės laisvės? Sakote, kad jūsų vyrai blogi ir kad jūs su jais nelaimingos? Mes, vyriško veido ir kūno žinovai, atsiimsime jūsų vyrus iš jūsų. Mes pralinksminsime juos, mokysime juos, apkabinsime, kai jie verks. Moterys, sakote, kad norite gyventi viena su kita, be vyrų? Tad ir eikite viena pas kitą, o mes suteiksime jūsų vyrams malonumų, kurių jie niekada nėra patyrę, nes mes esame pirmarūšiai vyrai. Tik vyras teišmano, kaip iš tikrųjų patenkinti kitą vyrą, tik jis supranta kito vyro jausmų gilumą, jo protą ir jo kūną.


Visi įstatymai, draudžiantys homoseksualizmą, bus atšaukti. Jų vietoje bus leidžiami įstatymai, sudarantys sąlygas vyrų meilei.


Visi homoseksualai turi veikti išvien, tarytum broliai: susijunkime mene ir filosofijoje, vienykimės visuomeniškai, politiškai ir finansiškai. Triumfuosime tik tada, kai parodysime savo bendrą veidą pagiežingam heteroseksualiam priešui.


Jeigu drįsite vadinti mus pederastais, žydrais ar iškrypėliais, mes smogsime jums į jūsų bailias širdis ir suteršime jūsų menkus, merdinčius kūnus.


Mes rašysime poemas apie vyrų meilę, rengsime spektaklius, kuriuose vyrai atvirai glamonės vienas kitą, kursime filmus apie meilę herojiškų vyrų, kurie pakeis pigią, paviršutinišką, sentimentalią, infantilišką, lėkštą ir kvailą heteroseksualią meilę, šiandien vis dar vyraujančią kino teatrų ekranuose.


Mes sukursime jaunų gražių vyrų, drąsių atletų skulptūras ir jas pastatysime jūsų parkuose, skveruose ir aikštėse. Pasaulio muziejai bus pripildyti paveikslų, kur vaizduojami grakštūs, nuogi vaikinai.


Mūsų rašytojų ir menininkų dėka vyrų tarpusavio meilė taps madinga, ji bus laikoma gero skonio ženklu: mūsų sėkmę garantuos didžiulė patirtis - kaip diktuoti stilių.


Mes išstumsime heteroseksualius meilės ryšius, pasitelkdami pašaipas ir patyčias, o tam turime puikius įgūdžius.


Mes nuimsime kaukes nuo galingų homoseksualų, kurie dedasi heteroseksualais. Būsite sukrėsti ir pašiurpę, kai pamatysite, kad jūsų prezidentai ir jų sūnūs, jūsų pramonininkai ir senatoriai, jūsų merai ir jūsų generolai, jūsų sportininkai, kino ir televizijos žvaigždės, jūsų valstybių vadovai ir kunigai visai nėra tos patikimos, pažįstamos buržuazinės heteroseksualios personos, kokias norėjote matyti.


Mes - visur, mes persmelkėme jūsų gretas. Būkite atsargūs kalbėdami apie homoseksualus, nes mes visada esame tarp jūsų: galbūt sėdime per vieną suolą nuo jūsų ir gali nutikti, kad miegosime vienoje lovoje su jumis.


Nebus jokių kompromisų. Mes nesame vidurinės klasės paliegėliai. Pasižymėdami nepaprastu intelektu, mes esame tikrieji žmogiškosios rasės aristokratai, o tvirto proto aristokratai niekada nepasitenkina mažu. Tie, kurie mums priešinasi, bus ištremti.


Sutelksime didžiules privačias armijas, kaip Mišima, kad nugalėtume jus. Mes užkariausime pasaulį, nes kariai, įkvėpti ir surišti homoseksualios meilės ir garbės, yra neįveikiami, kaip senovės graikų kareiviai.


Šeima yra melo, išdavystės, vidutinybių, veidmainystės ir smurto židinys, todėl ji bus panaikinta. Šeima tik slopina vaizduotę ir pažaboja laisvą valią, todėl ji turi būti likviduota. Genetinėse laboratorijose bus pradėti ir išauginti tobuli berniukai. Jie augs komunose, prižiūrimi ir auklėjami homoseksualių eruditų.


Visos bažnyčios, kurios mus pasmerks, bus uždarytos. Vieninteliai mūsų dievai yra gražūs jauni vyrai ir mes esame atsidavę grožio, moralės ir estetikos kultui. Visa, kas bjauru, vulgaru ir banalu, bus panaikinta. Atstumti heteroseksualių vidurinės klasės nuostatų, galime gyventi taip, kaip mums diktuoja laisva vaizduotė. Mums „per daug“ niekada nėra „gana“.


Nauja rafinuota visuomenė bus valdoma elito, sudaryto iš gėjų poetų. Vienas didžiausių reikalavimų norint užimti aukštą postą naujoje homoerotikos visuomenėje bus atsidavimas graikiškajai aistrai. Bet koks vyras, susitepęs heteroseksualiu geismu, bus iškart atskirtas nuo įtakingo posto. Visi vyrai, kurie primygtinai reikalaus teisės pasilikti kvailais heteroseksualais, bus teisiami homoseksualų teismuose ir dings iš visuomenės akiračio.


Mes perrašysime istoriją, kurią sumenkino jūsų heteroseksualus melas ir iškraipymai. Mes aprašysime didžiuosius homoseksualius vadus ir mąstytojus, kurie formavo šį pasaulį.


Mes jums parodysime, kad homoseksualumas, intelektas ir vaizduotė yra neatskiriamai susiję, kad homosesualumas yra būtinas tikrajam vyro kilnumui ir grožiui.


Mes laimėsime, nes mus maitina nuožmus prislėgtųjų kartėlis, nes ištisus amžius buvome priversti tenkintis tik menka dalimi jūsų kvailuose heteroseksualiuose pasirodymuose.


Mes irgi pajėgūs naudotis ginklais ir stoti prie pabūklų barikadose, kylant žūtbūtinei revoliucijai.


Drebėk, hetero kiaule, kai pasirodysime tau be kaukių.“

(http://rainbowallianceopenfaith.homestead.com/GayAgendaSwiftText.html
http://www.fordham.edu/halsall/pwh/swift1.html

http://www.laikas.lt/forumas/viewtopic.php?f=5&t=1074)


POLITINIS PAMFLETAS

RETORINIAI KLAUSIMAI ANDRIUI NAVICKUI,
kuris raštiškai prisipažino, kad jam „yra garbė šiandien būti žydu ir gėju“


Vitas  TOMKUS

AR ŽINAI, KAD aukščiau paskelbtas „Gėjų manifestas“ žeidžia visų dorų lietuvių širdis?


AR ŽINAI, KAD tau, Andriau, iš pradžių reikėjo atsiriboti nuo šio šokiruojančio „Gėjų manifesto“, o tik po to atsiriboti nuo mano straipsnio „Lietuviais esame mes gimę...“?


AR ŽINAI, KAD retsykiais yra sveika pabūti savo aukos kailyje, kad suprastum - kaip jaučiasi savo gimtinėje lietuvis, viešai niekinamas dėl savo normalios seksualinės orientacijos?


AR ŽINAI, KAD nuo šiol tamstelę vadinsiu „Pupuliuku“, kaip jau daug metų per visas radijas ir televizijas yra su pasityčiojimu pravardžiuojami  normalios orientacijos  lietuviai?


AR ŽINAI, KAD per tavo skundą, pupuliuk, Etikos komisijai, kurioje pats iš baimės nedalyvavai, aš privalėjau tuščiai sugaišti net kelias valandas, užuot redagavęs savo „Respubliką“?


AR ŽINAI, KAD žydai, čigonai, ukrainiečiai, rusai, lenkai, lietuviai ir kiti koncentracijos stovyklose mirė badu ne tam, kad šiandien tokie kaip tu, pupuliukai, naudotų fašistinius metodus sąmoningai užtildant tuos, kurie nesutinka, kad Holokausto vardu nuo Temidės atpildo ir „Respublikos“ kritikos dangstėsi ir tebesidangsto mafijos bosai bei finansiniai aferistai, kas akivaizdžiai nesiderina su žuvusiųjų antifašistų atminimu? 


AR ŽINAI, KAD per tokius rėksnius kaip tu, auksaburni pupuliuk, septyniasdešimt procentų apklaustų europiečių dėl pasaulinės finansinės suirutės kaltina žydus, nes dažniausiai šiai nemažai kentėjusiai ir talentingai tautai viešoje erdvėje atstovauja iškrypę degeneratai ir isteriškos asmenybės, kurios, dažnai prisiimdamos Mesijo vaidmenį, be gailesčio skirsto pasaulį į „išrinktuosius“ bei „gojus“, su kuriais paprastai nediskutuojama ir nuo kurių atsiribojama?


AR ŽINAI, KAD pasirinkdamas dvigubą „neliečiamybę“ – žydo ir gėjaus, tu, apdairus pupuliuk, stipriai prašovei pro šalį, nes Lietuvoje, ačiū Dievui, dar tebegalioja žodžio laisvė?

AR ŽINAI, KAD lietuvių kalboje nėra termino „gėjus“, kuriuo tu dangstaisi, todėl, būdamas kategoriškai nusistatęs prieš svetimybes, geriausiu atveju galiu tave, apvalus pupuliuk, vadinti „vištgaidžiu“? 


AR ŽINAI, KAD ramia sąžine galėčiau tave, baikštus pupuliuk, pavadinti dar bjauriau, nes patys „gėjai“ žemesnės kastos homoseksualus tarpusavy paniekinančiai pravardžiuoja „pederastais“?


AR ŽINAI, KAD savo laiku pati sovietinė sistema išprovokavo homoseksualus „eiti į pogrindį“, nes iki 1993 metų vidurio galiojo 122 str. pirma dalis, pagal kurią už „pederastiją“ grėsė 3 metai kalėjimo, kas išprovokavo iškrypėlius burtis į „slaptus būrelius“, kurie ilgainiui apsijungė, įsiskverbė į įvairias teisėtvarkos bei medicinos institucijas, legalizavosi ir tapo galinga jėga, kuri nesimaskuodama naikina sveikas visuomenės ląsteles, sudarančias sveikos visuomenės pagrindą – sveiką šeimą, tradiciškai susidedančią iš vyro ir moters?


AR ŽINAI, KAD kaip „priešnuodį“ ilgus metus galiojančiam Baudžiamojo kodekso 122 straipsniui, kuris numatė „laisvės atėmimo bausmę nuo 3 iki 8 metų už dviejų vyrų santykiavimą, jei vienas jų jaunesnis nei 18 metų“, ES nurodymu nuo 2003 m. gegužės l dienos naujame BK Lietuvoje homoseksualai gali nebaudžiami santykiauti su nepilnamečiais nuo keturiolikos metų; ar tau tai priimtina, nesubrendėli pupuliuk?


AR ŽINAI, KAD viso pasaulio homoseksualai, suvieniję savo pajėgas, jau seniai nustojo „partizanauti“, vienas per kitą užkariavo diplomatines tarnybas, nacionalines televizijas, internetinę erdvę, madų pasaulį ir šou verslą ir besigindami išaugo į galingą tarpnacionalinį konglomeratą, valdantį didžiulius pinigus, bei dar didesnę propagandinę mašiną, kuri demonstratyviai grasina pačiam Romos popiežiui – ar ne dėl to perbėgai į stipresniųjų pusę, šventakupri pupuliuk? 


AR ŽINAI, KAD ir Berlyno, ir Amsterdamo miestų merai, auklėjantys Vilniaus valdžią dėl iškrypėlių maskarado uždraudimo, yra paprasčiausi „pedikai“, prastumti į valdžią tų miestų vištgaidžių, kurie jau daro politiką aukščiausiuose ES sluoksniuose, raudonskruosti pupuliuk?


AR ŽINAI, KAD vištgaidžių suplanuotos eitynės Kovo 11 dieną 11 valandą – per patį iškilmingą Trispalvės pakėlimą – man, priešingai nei tau, pupuliuk, be juokų priminė pederastų demaršą pas savus į Seimą, o tai bet kuriam save gerbiančiam lietuviui yra ne tik provokacija, bet ir demonstratyvi nepagarba Lietuvos signatarams bei pačiai Nepriklausomybės atgavimo datai?


AR ŽINAI, KAD būtų pats metas nuoširdžiai prisipažinti, kad, besigelbėdami nuo sovietų, papuolėme tiesiai į glėbį taviškiams, mielas pupuliuk, kurie kol kas sėkmingai „padarė“ Lietuvą finansiškai ir ekonomiškai, o politiškai ir lytiškai, kaip supratau iš visuotinės euforijos, mus padarys specialiai iš Briuselio komandiruota neaiškios orientacijos eurokomisarė su „juodu diržu“? 


AR ŽINAI, KAD mano retoriniuose klausimuose tau, Sorošo burbuliuk, nėra nė kruopelytės fantazijos, o vien tiktai sarkazmas, nes paprasti faktai žmonių sąmonės jau nebeveikia, ką puikiai visiems pademonstravo 2004 metais plačiai per pasaulį nuskambėjusi istorija su italų profesoriumi Roku Butiljone, kurio kandidatūros į eurokomisarus nepatvirtino vien dėl to, kad per svarstymą jis pasisakė už Bažnyčią, už krikščioniškąsias vertybes bei tradicinę šeimą? 


AR ŽINAI, KAD storžievišką toną man padiktavo ne tik chamiški atsiliepimai apie mano straipsnius bei „Respubliką“ tavo, Andriau Navickai, „Bernardinų“ tinklalapyje, beje, finansuojamame iš mano ir kitų mokesčių mokėtojų kišenių, bet ir gėjų, su kuriais tu besąlygiškai solidarizuojiesi, manifesto tekstas (žr. viršuje), kuris jau kelis dešimtmečius legaliai puikuojasi įvairiose pasaulio interneto svetainėse, keldamas siaubą tradicinei pasaulio visuomenei?

Parašykite savo komentarą:
 
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • KELIUOSE: praėjusią parą, ketvirtadienį, pirminiais duomenimis, 16-oje eismo įvykių sužeista 17 žmonių, tarp jų – du nepilnamečiai.
  • RUSIJOJE: Rusijoje užfiksuotų užsikrėtimo koronavirusu atvejų skaičius pastarąją parą padidėjo 6 635 ir pasiekė 713 936.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Dienos klausimas

Ką galvojate apie Vitalijos Katunskytės dainą „Robinzonas“?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Ar vis dar mintyse eurus verčiate į litus?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+12 +14 C

+14 +16 C

 

+10 +12 C

 +19 +22 C

+18 +20 C

 

+16 +18 C

4 m/s

4-5 m/s

 

2-3 m/s

Valiutų kursai

USD - 1.1342 PLN - 4.4655
RUB - 80.0425 CHF - 1.0634
GBP - 0.8966 NOK - 10.6173

Nuorodos