Siaubo ašaros (124)

2009 gegužės mėn. 15 d. 08:57:26 Perskaitė 8646

Škotiją šokiravo aukštas pareigas ėję pedofilai, ėmęsi tvirkinti vos trijų mėnesių berniukus. Lietuvoje iki kūdikių namų homoseksualai dar neprisikasė, tačiau vaikų darželiai jau pateko į jų taikiklius.

Pirmadienį “Respublika” pranešė, kad Škotijos policijai pavyko susekti pedofilų tinklą, kurio jauniausia auka tapo trijų mėnesių berniukas (publikaciją skaitykite čia). Išsigimėliai seksualiai išnaudodavo net artimų draugų jiems trumpam prižiūrėti patikėtus vaikus, šias orgijas filmuodavo ir tuo mėgaudavosi.

Vienas iškrypėlių vištgaidžių yra buvęs net karalienės Elžbietos II, ekspremjero Tonio Bleiro draugijoje.

Džeimsas Reni škotų Vyriausybei patarinėjo seksualinio švietimo klausimais, siekė, kad homoseksualams įstatymas leistų įsivaikinti svetimas atžalas. Vienas jo bendrų Nilas Strakanas, kaip ir Dž.Reni, yra Škotijos gėjų, lesbiečių, biseksualų ir transseksualų organizacijos aktyvistas.

Tokia organizacija veikia ir Lietuvoje. Į mūsų šalies vaikų darželius šiemet bandyta slapta prastumti už Europos Sąjungos (ES) lėšas parengtą homoseksualizmo propagandos programą, kurią pasmerkė tik Bažnyčios hierarchai.

Manifestas pildosi


Apie ištvirkėlių skverbimąsi į valdžią, visas šalies institucijas ir normalių žmonių gyvenimus vakar kalbėjomės su kriminologe, socialinių mokslų teisės daktare, Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo deputate Rūta Gajauskaite. Pernai teisininkė išleido homoseksualizmą smerkiančią knygą “Sodoma ir Gomora”.

- Ar realu, kad apie tai, kas papiktino škotus, galime išgirsti ir Lietuvoje, kur lygiai tokie pat homoseksualų aktyvistai veikia nevaržomai? - “Respublika” paklausė R.Gajauskaitės.

- Jeigu pedofilai yra psichiškai nesveiki ir jų nukrypimai būtent į tą pusę - į vaikus ir net, Jėzau, į kūdikius, nėra ko dangstytis lyčių lygybėmis ir lygiomis galimybėmis.

1959 ar 1960 metais panašus nusikaltimas įvykdytas ir Kaune. Prievartauta gal kelių mėnesių ar pusės metų mergaitė. Pedofilų ir išsigimėlių būta visais laikais - tokių žmonių yra tam tikras procentas.

Jokios tolerancijos negali būti - ar mes esame tolerantiški žmogžudžiams? Homoseksualai irgi sunkiai nusikalsta. Juk netoleruojame net paprastų ligonių. Jei toleruosi ligą, žmogus mirs. Yra ligonis, ir būtina skubiai gydyti.

- Prieš du dešimtmečius paskelbto vadinamojo “Gėjų manifesto” nuostatos pildosi?


- Taip, ir, deja, de facto. 1990 metais Seime jau buvo keturi penki homoseksualai. Jie visada ir visur maskatuojasi, makaluojasi.

Vištgaidžiai naudojasi mūsų Konstitucija. Paima jos 29 straipsnio dalį, kur kalbama, kad negalima varžyti žmogaus teisių, ir klykia, kad jų lygybė pažeidžiama. Tačiau kitos dalies, sakančios, kad negalima teikti privilegijų dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, nemato. Mes visi akli ir taip pat nieko nematome.

Milijonai iškrypėliams


- Dabar, atrodytų, nenormalu neigti lygybę ir toleranciją?

- Šiandien esama mūsų Konstitucija nėra tobula, tačiau ji dar pakankamai gina visuomenės interesus. Jos didžiosios dalies, o ne mažumų interesus.

Yra kitas paradoksas - Lygių galimybių įstatymas. Man susidaro įspūdis, kad juo naudojasi tik homoseksualai, kurie plėšosi dėl pinigų ir reikalauja privilegijų.

O kur kita, esminė mažuma - neįgalūs žmonės? Pati esu I grupės invalidė ir žinau, kad man nepriklauso nei lygios teisės, nei privilegijos. ES tiems iškrypėliams skyrė 14 mln. litų paramos, o tuometinė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė šią sumą dar padvigubino.

Esą, jeigu Lietuva neprisidės, tai ir ES savo dalies neduos. Ir neprisidėkime, tada nuplauks Europos pinigai iškrypėliams. Tačiau ministrė padvigubino, o tie vištgaidžiai ir panaudojo. Jie tą puikiai moka daryti: suryja pinigus per konferencijas, seminarus, knygų leidybą.

Bet invalidams valstybė beveik nieko neduoda. ES skyrė 24 mln., bet V.Blinkevičiūtė nieko nepridėjo, dar ir grąžino pinigus Europai. Šią istoriją įdėmiai sekiau ir pamačiau, kad ministrė pusę metų pratylėjo, nieko nedarė, ir lėšos dingo. Užsiundžiau Valstybės kontrolę. Tylu. Surašė aktus, kad negerai, bet vis tiek tylu.

Šiandien Lietuvoje yra apie 350 tūkst. neįgalių žmonių, iš jų apie 40 tūkst. nesikeliančių iš lovos. Prie tokių save priskiriu ir aš. Žinau, kad gulintiems invalidams yra būtinos mygtukais valdomos lovos nuo pragulų, vežimėliai, specialios kėdės. Bet ar jas gauname iš valstybės?

Reikalingos ir nuolaidos specialiems automobiliams, bet kur tai? Milijonai keliauja tik homoseksualams, kurie už paramos lėšas Vilniuje net viešnamį atidarė. Ar tai ne privilegijos, kurias draudžia Konstitucija?

Kandidatė nusisuko

- Gal apie mažumų - invalidų problemas teko paklausti kandidatės į prezidentus Dalios Grybauskaitės?

- Priklausau Signatarų klubui. Atvažiavo į susitikimą su jo nariais ir D.Grybauskaitė. Maniau, paklausiu tiesiai, prisakiau jai visokių komplimentų, išdėsčiau savo mažumos problemą.

O kandidatė žiūri stiklinėmis akimis man, atrodo, tiesiai pro kaktą ir nieko nesako. Patylėjo mediniu veidu ir nuėjo. Lyg nieko nebuvo, nieko negirdėjo. Ignoruodama trečdalį milijono invalidų.

- Ar tiesa, kad pirmosios SAPARD lėšos atiteko Lietuvos homoseksualams, tiksliau - sostinėje veikiančiam jų klubui-viešnamiui?

- Mano žiniomis, klubui pinigų buvo skirta iš Algirdo Brazausko fondo. Tada tie iškrypėliai išsikraustė iš savo rūsio Mokslų akademijos bibliotekoje ir įsikūrė kitur. Tada jau pinigėlių sumetė visos Europos vištgaidžiai.

- Škotijoje pedofilai buvo įsisukę net į vietos Vyriausybę, o kokia padėtis Lietuvoje?

- Ir mes prie to einame, jie dėl gerų postų draskosi visose gyvenimo srityse. Atviresnį kelią homoseksualams kol kas dar pastojusi tik mūsų Konstitucija, kuri garantuoja tik normalios šeimos - moters ir vyro - atsiradimą.

Tačiau iškrypėliai turi kitą kelią - per ES institucijas, Lisabonos sutartį. Palaiminus Lisabonos sutartį, nacionalinės konstitucijos būtų nušluotos. Tačiau yra dar viena kliūtis - viskas priklauso nuo kiekvienos šalies valdžios. Jei ji užsimerkia ir prioritetą teikia ES, kaip yra dabar Lietuvoje, patys suprantate, kur link einame.

Tiesa, valdžia mėgsta spekuliuoti, kad visko reikalauja Briuselis. Nė velnio - dažnai nieko jis nereikalauja.

ES valdymas darosi vis labiau priklausomas nuo homoseksualų, kurių pilna visose Bendrijos struktūrose. Europos Parlamentas tėra brangi ir graži puošmena su stručio plunksna ant ES galvos. Visas valdymas vyksta per Europos Komisiją ir biurokratines struktūras.

Didelės struktūros dirba ir Lietuvoje, per įvairius fondus, asociacijas, viešąsias įstaigas. Homoseksualai prikuria vis naujų darinių, tie garsiai rėkia, dergia mūsų valstybę ne todėl, kad yra dėl ko klykti. Rėkdami jie gauna tik dar daugiau pinigų ir klesti.

Išgelbės tik viešumas

- Ką darytumėte, jeigu galėtumėte bausti “gėjų aktyvistus”, kurie žagina trijų mėnesių berniukus?

- Pastatyčiau prie sienos ir sušaudyčiau. Gaila tik kad neturiu su kuo. Yra ir teismo kelias, bet jis baigiasi tuo, kad nusikaltėliai triumfuoja, o nukentėjusiesiems telieka nuleisti rankas.

- Ar matote būdą, kaip gelbėti pasaulį nuo ištvirkimo, kuris, matyt, tuoj taps oficialus, ar jau viskas prarasta?

- Net ir Biblija sako, kad pradžioje buvo žodis. Todėl apsivalyti nuo to purvo, homoseksualizmo propagandos gali padėti tik viešumas, atvira informacija. Būtina garsiai kalbėti, ką tie iškrypėliai išdarinėja, rodyti į juos. Jų vis dar yra mažuma, nes jie tebetūno pogrindyje. Kai jau atsiras dauguma ir išlįs į viešumą, bus per vėlu.

- Tačiau iškrypėliai renkasi pogrindį - “Gender Loops” programą į vaikų darželius bandyta stumti patyliukais.

- Pradėkime nuo Trojos arklio - Lygių galimybių įstatymo. Štai kas leidžia iškrypėliams mūsų visuomenėje elgtis kaip nori, tvirkinti vaikus, jaunimą. Tų arklių yra labai daug - tik nurimo triukšmas dėl vaikų darželių, Kaune moksleiviai mokomi iš vokiškos knygos, kuri giria svetimą vaiką auginančią homoseksualų šeimą.

2006 metų rugsėjo 6 dieną Vyriausybė patvirtino Nacionalinę antidiskriminacinę 2006-2008 metų programą. Jos priemones įpareigotos įgyvendinti net penkios ministerijos, o tai kontroliuos Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.

Kova prieš ištvirkėlių diskriminavimą tapo nacionaliniu valstybės uždaviniu.

VŽ KOMENTARAS

Šitą reikia suderinti

Linas BALSYS - Dalios Grybauskaitės atstovas klausimų derinimui:

- Ką galėtų atsakyti pretendentė į prezidentus į viešai Rūtos Gajauskaitės pateiktą informaciją, jog D.Grybauskaitė, vadovaudama Finansų ministerijai, prisidėjo prie aktyvaus gėjų klubo “Men’s Factory” rėmimo?

- Šitą reikia suderinti.

Ar nenorėtumėte paneigti šios informacijos?

- Šitą reikia suderinti.

- O kaip šitą reikėtų suderinti?

- Šitą reikia suderinti, tiesiog šitą reikia suderinti.

- Kaip?

- Tiesiog reikia šitą suderinti. Gal dar ko norite paklausti? Ačiū. Iki.

Parengta pagal dienraščius "Respublika" ir "Vakaro žinios"

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net