respublika.lt

2018 rugsėjo 23, sekmadienis

Numatyta sunaikinti tautas ir valstybes (Geriau tai būtų tik sąmokslo teorija)nuotraukos (77)

2018 sausio mėn. 14 d. 08:00:36
Ričardas ČEKUTIS, „Respublikos“ žurnalistas

Svarbiausius praėjusios savaitės pasaulio politikos įvykius ir reikšmingiausias tendencijas specialiai „Respublikai“ komentuoja Nepriklausomybės Atkūrimo akto signataras, politikos apžvalgininkas ir saugumo politikos ekspertas Audrius Butkevičius.

 

- Paskelbtos naujos lenkų ekspertų išvados dėl 2010 m. prie Smolensko sudužusio Lenkijos prezidento lėktuvo. Išvadose be užuolankų oficialiai skelbiama, kad lėktuvas nukrito ne dėl pilotų klaidos, o dėl viduje įvykusių sprogimų. Todėl klausimas dabar tik toks: kam labiausiai trukdė tuometinis Lenkijos politikos elitas?

- Kaip visada, tai gali būti arba išorės priešas, arba vidaus priešas bei konkurentas. Jeigu darysime prielaidą, kad šis lenkų ekspertų teiginys yra tiesa, tuomet ši tiesa, be abejonės, pirštu rodo į du veikėjus: Donaldą Tuską ir Vladimirą Putiną. Tačiau konstatuokime, kad tokia lenkų ekspertų nuomonė nėra joks siurprizas ar netikėtumas - šita nuomonė dar toli iki ekspertų padarytos išvados buvo labai plačiai pateikiama Lenkijos visuomenei, todėl čia labai panašu į tai, kad ekspertai tiesiog pakartojo dabartiniams politikams naudingą išvadą. Taigi, aš nemanau, kad ši ekspertų išvada sudeda visus taškus ant „i“ Lenkijos prezidento lėktuvo katastrofos istorijoje...

- Tęsiant temą apie Lenkiją, prisiminkime šios savaitės lenkų premjero Mateušo Moreveckio (Mateusz Morawiecki) susitikimą su Europos Komisijos pirmininku Žanu Klodu Junkeriu (Jean-Claude Juncker). Po susitikimo iš esmės niekas nepasikeitė - abi pusės liko prie savo pozicijų tiek dėl Lenkijos teismų reformos, tiek dėl ekonominių migrantų „kvotų“. Vadinasi, nepavykus susitarti, Lenkija vis tiek kažkaip turės būti nubausta? Kaip ir kodėl lenkai bus baudžiami?

- Kitaip ir būti negalėjo. Tokia Lenkijos pozicija yra blogas pavyzdys visiems kitiems, norintiems srėbti iš bendro Europos Sąjungos katilo ir tuo pačiu metu spręsti tik savo asmeninius klausimėlius. Taigi čia reikia suprasti, kad ši situacija nebus išrišta tol, kol nebus aiškaus naujojo ES, dėl kurio bus visuotinai susitarta. Pagal tą schemą, kuri galiojo Lenkijai, o ir Lietuvai, stojant į ES, nei iš mūsų, nei iš lenkų niekas neturi teisės reikalauti tokio lygio paklusnumo, kokio reikalaujama dabar. Ar lenkų įsipareigojimas tokiu pat lygiu paklusti ES vadovybei yra fiksuotas kokiuose nors dokumentuose? Ar Lisabonos sutarties dokumentai tai numato? Žinoma, ne. Štai čia ir yra svarbiausias klausimas - nesusitarus, kokioje Europoje mes visi turime ir norime gyventi, jau yra reikalaujama ypač didelio, beatodairiško paklusnumo, ko gero, netgi didesnio, negu reikalaudavo Tarybų Sąjungos vadovybė iš atskirų vadinamų sąjunginių respublikų. Todėl esu tikras, kad neišsprendus šito klausimo, prasidės labai rimta pertvarka pačioje ES. Iš tikrųjų dabar jau galima drąsiai prognozuoti, kad ES viduje formuosis tam tikras branduolys, kuris per paskutinius 10-15 metų numelžęs Rytų ir Centrinės Europos valstybes, dabar ramiai virškins gautas lėšas ir darbininkus, o mums bus gražia forma pasiūlyta sėdėti pliku užpakaliu ant ledo... Aš manau, kad mitas apie tai, kiek neva daug mums davė Europos Sąjunga, jau nebeveikia netgi pačių didžiausių ES mylėtojų.

- Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Šijartas (Peteri Szijarto) šią savaitę aptarė migracijos klausimus su savo kolega Vokietijoje Zigmaru Gabrieliu (Sigmar Gabriel) ir vengras pasakė tiesiog sakralinę frazę: „Pagalbą reikia skirti ten, kur yra problemų, o ne problemas importuoti pas mus“. Vokietis jokių rimtų argumentų, kodėl reikia toliau skatinti imigraciją į Europą, pateikti nesugebėjo. Todėl pamėginkime atsakyti į esminį klausimą: kam Vokietijai reikalingi tie visi ekonominiai migrantai?

- Šiuo atveju mes susiduriame su būtinybe vertinti situaciją tam tikrų racionalių sprendimų požiūriu. Dažniausiai skamba atsakymas, esą Europai reikalingi papildomi darbininkai, kad Vokietijos ir Europos ekonomika stringa, nesusitvarko ir pan. Kaip kontrargumentas dažniausiai pateikiamas šis, kad šie žmonės nėra jokie reikalingi darbininkai, nes jie nekvalifikuoti, neparuošti tam, be to, visiems žinoma, kad visiškai nenori dirbti, o tik gauti socialines išmokas, nes yra patys užpumpuoti mitais apie tai, kad vos tik atvykę į Europą, jie viską gaus už dyką. Natūralu, kad šis racionalusis paaiškinimas negalioja. Tuomet lieka paaiškinimas per ideologijas. Bandymai tai paaiškinti įvairių žmogiškų vertybių požiūriu, kad esą mes turime „pabėgėliams“ padėti, juos ginti ir saugoti, nes ten, iš kur pabėgo, jie labai skriaudžiami, yra tiesiog absurdiški. Nes jeigu ir galima kalbėti apie tam tikrų žmogiškų vertybių gynimą, tai reikėtų šitiems žmonėms pirmiausia padėti susitvarkyti pas save namuose, o ne juos atvežti čia, kur jie pakliūva į visiškai svetimą kultūrinę terpę ir labai dažnai yra įtraukiami į įvairias nusikalstamas veiklas. Todėl mums belieka tik ideologizuotas paaiškinimas, kad šiandieninė ES vadovybė yra išaugusi tam tikroje ideologinėje terpėje, kurioje numatyta sunaikinti nacionalines valstybes ir likviduoti tautybes... Žinoma, daug kas tokį paaiškinimą mėgins suvokti kaip sąmokslo teoriją, tačiau daugybė simbolių, naudojamų ES atributikoje ar Briuselio politikų konstruojamoje tikrovėje, labai primena tokių pačių masoniškų simbolių gausą Jungtinių Valstijų naudojamoje atributikoje, piniguose, emblemose ar antspauduose... Todėl esu tikras, kad čia susiduriame su rimta ideologine diversija mūsų visų atžvilgiu, dėl kurios mes, stodami į ES, net nesitarėme. Iškilusią problemą reikia spręsti, tačiau ji turi būti sprendžiama bendru visų ES sudarančių valstybių susitarimu, o ne jiems primetant tam tikrą sprendimą, kuris racionaliai tiesiog negali būti paaiškintas...

- Tačiau tuo pat metu viešai aiškinama, esą migrantų krizė nuslūgo ir problemos tarsi nėra. Bet štai Prancūzija, kurios institucijų kompetencija neabejoja net masinės migracijos šalininkai, oficialiai šią savaitę paskelbė, kad pernai į ją kreipėsi rekordinis skaičius prieglobsčio prašytojų... Vadinasi, mums nuolat meluojama apie migrantų krizės pabaigą?


- Kad meluojama - taip pat nieko naujo, nes visada buvo bandoma spręsti problemas ne racionaliu būdu, o tiesiog ribojant informacijos pateikimą visuomenei. Toks būdas kovoti su prasta situacija yra seniausiai žinomas. Logika čia tokia: jei žmonės Europoje nežinos apie migrantų perteklių ir jiems dėl to neskaudės širdies, tai nebus jokio spaudimo vyriausybėms. Labai gaila, kad tokiu būdu yra kovojama su valstybėmis, priimančiomis kitokius sprendimus. Tai, kad Lietuvoje mes šiandien neturime jokios migrantų problemos, nes nė vienas iš jų čia ilgesniam laikui neužsibūna, dar nereiškia, kad artimiausiu metu tokios problemos neturėsime. Ypač tada, kai migrantų paskirstymas Europos Sąjungoje bus sprendžiamas ir mūsų teritorijos pagrindu. Tai bus daroma ne todėl, kad būtinai reikėtų kažkaip tolygiai išskirstyti migrantų perteklių, o grynai ideologiniais sumetimais. O tai reiškia, kad mūsų populiacija taip pat turi būti atskiesta veikėjais iš Šiaurės Afrikos. Ir, sprendžiant iš šios ideologijos nešėjų entuziazmo, tokios dienos ne už kalnų, o tai mums nieko gero nežada...

- Prasideda ES ir Irano užsienio reikalų ministrų susitikimai. Šiuo atveju ES pozicija Irano atžvilgiu pakankamai aiški: branduolinės programos atsisakymas mainais į sankcijų panaikinimą. Tuo tarpu Jungtinėms Valstijoms to nepakanka - amerikiečiai turi kur kas daugiau reikalavimų Iranui (nuo „žmogaus teisių“ iki „paramos terorizmui“ atsisakymo) ir visiškai atsisakyti sankcijų režimo neketina. Kodėl yra tokių skirtumų tarp ES ir JAV pozicijų Irano atžvilgiu?


- Europa dar nesuvokė savęs kaip geopolitinės pasaulio tvarką lemiančios jėgos. Be to, ES nėra toks naftos išteklių skirstytojas, kaip Jungtinės Valstijos. Iš esmės, šis klausimas atsiremia tik į vieną temą: kaip pasikeis situacija pasaulyje, nuėmus visas sankcijas Iranui ir leidus jam laisvai su visais prekiauti? Taigi čia nėra kalbos apie dar vienos branduolinės valstybės atsiradimą, nei apie kokias nors „žmogaus teises“... Amerikiečiams Iranas rūpi tik tiek - kiek tai yra kontroliuojama jėga. Kadangi Iranas turi savo pasaulio matymą ir savą logiką, o JAV jo negali kontroliuoti, todėl šis klausimas amerikiečiams yra aktualus. O ES virškina ir sprendžia savo vidaus problemas, šiuo momentu neužsiimdama pasaulio pertvarkymu, todėl pernelyg nesidomi klausimais, kurie yra svarbūs JAV.

- Britų ekonomistai paskelbė, kad net apie 50 proc. britų gamybinių kompanijų neišvengiamai didins savo gaminamos produkcijos kainas. O kodėl pas mus šiuo klausimu - visiška tyla ir ramybė? Kaip mums taip pasisekė, kad nuo euro įvedimo laikų niekas nepabrango?


- Mūsų ekonomistai yra labai stipriai ideologizuoti, todėl jie negali pasakyti, kad viskas brangsta milžiniškais tempais. Kaip tu gali kalbėti apie pabrangimą, jeigu esi išlaikomas bankų ir politikų, kurie visa tai suvoks, kaip smūgį sau į paširdžius? Lietuvoje net ir buitiniu požiūriu įvertinus situaciją, kiekvienas žmogus gali pasakyti, kad absoliučiai viskas pabrango mažiausiai tris kartus lyginant su tais laikais, kai mes turėjome litą - pabrango visos paslaugos, maisto produktai, pramonės gaminiai ir visa kita. Tačiau neverta tikėtis, kad tai viešai „pastebės“ ir kokie nors mūsų politizuoti ekonomistai.

- Londone šią savaitę sulaikytas vienas svarbiausių buvusio Prancūzijos prezidento Nikola Sarkozi patikėtinių. Jis apkaltintas finansinėmis machinacijomis, taip pat ir organizuojant bei finansuojant paties N.Sarkozi rinkimų kampaniją už velionio Libijos vadovo Muamaro Kadafio pinigus... Ar tai įprasta praktika Vakarų politikoje: imti pinigus, o po to atsikratyti savo kreditoriaus?


- Mums čia reikėtų peržiūrėti visus pokalbius Libijos karo laikais, kadangi tuomet šį klausimą būtent taip ir aptarinėjome. Jau tada niekam nebuvo naujiena, kad M.Kadafis finansavo N.Sarkozi rinkiminę kampaniją, o šis vėliau pasielgė pagal geriausias mafijos tradicijas ir savo kreditorių puolė bombarduoti, dėl ko M.Kadafis ir buvo vulgariai nudobtas... Čia reikia stebėtis ne tuo, kad tai įvyko, bet tuo, kodėl šis klausimas viešinamas būtent dabar. Žinoma, už to stovi kažkokia politinė intriga, kurios galai į paviršių turėtų išlįsti artimiausiu metu. Taigi palaukime ir, manau, sužinosime, kodėl dabar šis N.Sarkozi vyrukas sulaikytas ir kodėl šis klausimas dabar viešinamas.

Parengta pagal savaitraštį „Respublika“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (77)

 • Jo 2018 sausio mėn. 14 d. 10:08:44

  Jau šis laikraštis rašė, ką reiškia neužmirštuolių
  ženkliukai...Ruošiamasi sunaikinti ne tik tautas ir valstybes, bet ir
  šeimas, bet kokią moralę, tikėjimą Dievu...Nebus vyro ar moters, bus
  tik socialinė lytis, nebus tikėjimo, sąžinės, pamatinių žmonijos
  vertybių. Kodėl to siekiama? Tokius bus lengva globalistams valdyti.

 • Audrius Butkevicius 2018 sausio mėn. 14 d. 10:01:24

  Visiems labas rytas! Ačiū, kad skaitote ir komentuojate.Deja nelabai
  suprantu, kodėl mano tekstai verčia jus rašyti holokausto tema. Bet jei
  kada norėsite galėsime pakalbėti ir šiuo klausimu.
  Kita tema,- Lietuvos stojimas į ES. Kas skaitė mano straipsnius tuo
  metu,žinote, kad visada pasisakiau prieš Lietuvos stojimą į šią
  sąjungą.Zinojau, kad neturime net menkiausio šanso nebūti ten
  įsiurbtais, bet laikiau savigarbos reikalu kalbėti tai ką
  galvojau.Todėl nepriimtų jokių kaltinimų esą aš čia jus įtraukiau.
  Kalbėkitės šiuo klausimu su Kubiliais-austreviciais-landzbrgiais ir
  grybauskaitemis. Dabar, kai mes jau virškinami ES, reikia nustoti dejuoti
  ir sukurti išlikimo strategiją velnio pilve.

 • Audrius Butkevicius 2018 sausio mėn. 14 d. 10:00:14

  Visiems labas rytas! Ačiū, kad skaitote ir komentuojate.Deja nelabai
  suprantu, kodėl mano tekstai verčia jus rašyti holokausto tema. Bet jei
  kada norėsite galėsime pakalbėti ir šiuo klausimu.
  Kita tema,- Lietuvos stojimas į ES. Kas skaitė mano straipsnius tuo
  metu,žinote, kad visada pasisakiau prieš Lietuvos stojimą į šią
  sąjungą.Zinojau, kad neturime net menkiausio šanso nebūti ten
  įsiurbtais, bet laikiau savigarbos reikalu kalbėti tai ką
  galvojau.Todėl nepriimtų jokių kaltinimų esą aš čia jus įtraukiau.
  Kalbėkitės šiuo klausimu su Kubiliais-austreviciais-landzbrgiais ir
  grybauskaitemis. Dabar, kai mes jau virškinami ES, reikia nustoti dejuoti
  ir sukurti išlikimo strategiją velnio pilve.

 • Audrius Butkevicius 2018 sausio mėn. 14 d. 09:58:47

  Visiems labas rytas! Ačiū, kad skaitote ir komentuojate.Deja nelabai
  suprantu, kodėl mano tekstai verčia jus rašyti holokausto tema. Bet jei
  kada norėsite galėsime pakalbėti ir šiuo klausimu.
  Kita tema,- Lietuvos stojimas į ES. Kas skaitė mano straipsnius tuo
  metu,žinote, kad visada pasisakiau prieš Lietuvos stojimą į šią
  sąjungą.Zinojau, kad neturime net menkiausio šanso nebūti ten
  įsiurbtais, bet laikiau savigarbos reikalu kalbėti tai ką
  galvojau.Todėl nepriimtų jokių kaltinimų esą aš čia jus įtraukiau.
  Kalbėkitės šiuo klausimu su Kubiliais-austreviciais-landzbrgiais ir
  grybauskaitemis. Dabar, kai mes jau virškinami ES, reikia nustoti dejuoti
  ir sukurti išlikimo strategiją velnio pilve.

 • Audrius Butkevicius 2018 sausio mėn. 14 d. 09:57:50

  Visiems labas rytas! Ačiū, kad skaitote ir komentuojate.Deja nelabai
  suprantu, kodėl mano tekstai verčia jus rašyti holokausto tema. Bet jei
  kada norėsite galėsime pakalbėti ir šiuo klausimu.
  Kita tema,- Lietuvos stojimas į ES. Kas skaitė mano straipsnius tuo
  metu,žinote, kad visada pasisakiau prieš Lietuvos stojimą į šią
  sąjungą.Zinojau, kad neturime net menkiausio šanso nebūti ten
  įsiurbtais, bet laikiau savigarbos reikalu kalbėti tai ką
  galvojau.Todėl nepriimtų jokių kaltinimų esą aš čia jus įtraukiau.
  Kalbėkitės šiuo klausimu su Kubiliais-austreviciais-landzbrgiais ir
  grybauskaitemis. Dabar, kai mes jau virškinami ES, reikia nustoti dejuoti
  ir sukurti išlikimo strategiją velnio pilve.

 • Audrius Butkevicius 2018 sausio mėn. 14 d. 09:57:22

  Visiems labas rytas! Ačiū, kad skaitote ir komentuojate.Deja nelabai
  suprantu, kodėl mano tekstai verčia jus rašyti holokausto tema. Bet jei
  kada norėsite galėsime pakalbėti ir šiuo klausimu.
  Kita tema,- Lietuvos stojimas į ES. Kas skaitė mano straipsnius tuo
  metu,žinote, kad visada pasisakiau prieš Lietuvos stojimą į šią
  sąjungą.Zinojau, kad neturime net menkiausio šanso nebūti ten
  įsiurbtais, bet laikiau savigarbos reikalu kalbėti tai ką
  galvojau.Todėl nepriimtų jokių kaltinimų esą aš čia jus įtraukiau.
  Kalbėkitės šiuo klausimu su Kubiliais-austreviciais-landzbrgiais ir
  grybauskaitemis. Dabar, kai mes jau virškinami ES, reikia nustoti dejuoti
  ir sukurti išlikimo strategiją velnio pilve.

 • Varna -Algirdui 2018 sausio mėn. 14 d. 09:45:08

  Esate prezervatyvų specialistas? Prieš vadindamas kitus prezervatyvais,
  apsiciupinekite, Ar ne ant jūsų jis uzmautas!?

 • Nejaugi 2018 sausio mėn. 13 d. 22:26:33

  Tai nebuvo aišku prieš prageriantpraskalbiant nepriklausomybę?

 • Neverk Audriuk 2018 sausio mėn. 12 d. 14:28:23

  Jus be laizimo negaliejote gyventi laiziete okupantui ir viel turite kam
  laizyti kurie nelaizie tie beveik visi emigravo ir dar daug emigros liks
  seneliai ir sukviesti ukrainiečiai sumusulmonais.

 • AldonaNedurna 2018 sausio mėn. 12 d. 08:00:08

  Paputė rytų vejas ir plokštelė pasikeitė?

 • greičiau, utopinis sąmokslas 2018 sausio mėn. 12 d. 01:02:30

  Asmuo - Šeima - Gentis - Tauta - Imperija - Žmonija.

 • greičiau, utopinis sąmokslas 2018 sausio mėn. 12 d. 00:59:02

  O baigsis šis reikalas tuom, kad neatsispyrusias tautas pakeis labiau
  atsparios

 • >Vadakste 2018 sausio mėn. 12 d. 00:11:29

  Audrius nieko nepasakys, nes jis ten Maidane buvo užsiėmęs šaudymo nuo
  stogų organizavimu.

 • Vadakste 2018 sausio mėn. 11 d. 23:50:05

  Galetu Audrius pasakyti Ukrainos dabartinei valdziai , kad reikia salyje
  myleti visas tautas , ne vien tik ukrainieciai ukrainiecius. Ukraina
  daugiataute , daugmilijonine valstybe.

 • Taip, 2018 sausio mėn. 11 d. 23:48:09

  Užplanuota reorganizuoti Europos sąjungą į JUNGTINES Europos
  valstijas.

 • Aciu Audriau, 2018 sausio mėn. 11 d. 22:21:54

  kad neisduodi tautai taip svarbiu pagrindiniu tiesos vertybiu ir pasakai
  atviraimkad mes nebuvome net tada tokie pastumdeliai ,prisimink mes dar
  sovietmeciu buvome vienoje kelioneje i Bulgarija irRumunija,buvai drasus ir
  nuosirdus kelioniu draugas,aciu kad ir dabar pasakai ka mato ir suvokia
  musu liaudis ir kokie turime buti.

 • Jokia čia naujiena 2018 sausio mėn. 11 d. 21:37:18

  ir partinė mokykla visus 27 metus dirbo naikinant lietuvius ir lietuvybę
  ir ne be reikalo , esam patys šlykščiausi netikeliai ir padlaižūnai,
  parduotume bet ką nors irmotiną dėl inigų , garbės , moterų , žydams
  to ir reikia

 • Aciu Audriau, 2018 sausio mėn. 11 d. 21:33:16

  kad neisduodi tautai taip svarbiu pagrindiniu tiesos vertybiu ir pasakai
  atviraimkad mes nebuvome net tada tokie pastumdeliai ,prisimink mes dar
  sovietmeciu buvome vienoje kelioneje i Bulgarija irRumunija,buvai drasus ir
  nuosirdus kelioniu draugas,aciu kad ir dabar pasakai ka mato ir suvokia
  musu liaudis ir kokie turime buti.

 • .. 2018 sausio mėn. 11 d. 21:29:11

  Gudrutis Adamkus savo laiku pasakė "Stodami į ES iš anksto su viskuo
  sutikome". Žinojo senelis, kur suka ES.
  A Lietuvai bile Centras, nereikia sukt galvos patiems. Valstybę valdyt tai
  ne eurus skaičiuot.

 • Bleka 2018 sausio mėn. 11 d. 21:04:33

  Rytoj gelytes rodys kelia:visi lansberkos su neuzmirstuole atlape pasakys
  kas perkele Lietuva i ES ....kam auksiniai saukstai ,kam haubcidos ir...gal
  nebus pasielgta ,su lietuvias,kap su indenais Amerikej...o noretu a ne?

 • visiems 2018 sausio mėn. 11 d. 20:41:15

  Neturintiems ko paskaityti ir pavargusiems nuo valdžiagyvių melo:
  plus.google.com/104930148289526971655/posts
  gražių paveiksliukų galerija:
  plus.google.com/u/0/communities/107260533056716270437

 • Sako, kad 2018 sausio mėn. 11 d. 20:37:37

  Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky
  buvusi spec.organų tardytoja? Kaip čia yra?

 • AR sulauksime ,kada 2018 sausio mėn. 11 d. 20:35:43

  Lietuvoje bus vykdoma savarankiška, nuo niekoą nepriklausoma vidausir
  užsienio politika,atitinkanti tautos ir valstybės gyvybiškus interesus
  ir jos gerovę?Kiek galima bezdžionauti ir būti apgailėtinais liokajais,
  vykdant svetimus norus ir užgaidas? Kada gyvensime pagal pagrindinį
  įstatymą-Konstituciją?

 • Buvo 2018 sausio mėn. 11 d. 20:06:14

  sudeginti gyvi žmonės Vokietijos miestuose ir buvo atominės bombačkos,
  numestos ant civilių galvų. Negi žudymui leidimą turi tik viena
  kariaujanti pusė? Lietuva buvo neutralitetą paskelbusi, o kas iš to
  gavosi?

 • Žinia 2018 sausio mėn. 11 d. 20:04:22

  Politinis kalinys Liudas Dambrauskas seniai savo knygoje rašė, kad NATO
  reikalinga tik tam, kad valdžiažmogius vagis apgintų nuo Lietuvos
  piliečių.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • KATASTROFA: Tunise gausios liūtys ir potvyniai pareikalavo mažiausiai keturių žmonių gyvybių; Šiaurės rytinėje Nabulo provincijoje gelbėjimo komandos rado dviejų pagyvenusių vyrų ir dviejų jaunų moterų kūnus.
 • TRAGEDIJA: per sukilėlių ataką neramiuose Kongo Demokratinės Respublikos rytuose, Benio mieste, žuvo 16 žmonių, tarp kurių 12 civilių ir keturi kariai arba sukilėliai.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
1. V.Tomkus: nuo atgimimo iki išsigimimo
2. V.Vyšniausko kalba, pasakyta Seime, Sąjūdžio jubiliejaus proga
3. Disidentė, vienuolė Nijolė Sadūnaitė: Abu popiežiai suprato mūsų kančią
4. Įstatymai rašomi „iš pilvo“
5. Į politiką eina jau prasiskolinę žmonės
6. Rolandas Paksas. Neturi likti ginklų ir kariuomenių Baltijos šalyse bei Karaliaučiuje
7. Prezidentei krizė buvo pelninga
8. Vilniečiai atvykstantį popiežių pasitiks užversti kalnais šiukšlių
9. O.Strikulienė: Kas verks sumažinus Seimo narių skaičių?
10. Parlamentas tirs žinomų šviesuolių KGB šmeižto istoriją
11. Už vizitą pas gydytoją mokėti teks ne visiems
12. Arvydas Juozaitis stoja į kovą
13. Iš Žmogaus teisių komiteto pirmininko posto varomas P.Gražulis: Esu labiausiai tinkamas ginti žmogaus teises
14. O.Strikulienė: Žmonės patys neina balsuoti, o paskui bloga valdžia piktinasi!
15. T.B.Burauskaitė: Padarėme tai, ką liepė Seimas
16. Nekultūringa politika
17. O.Strikulienė: Du politikai, taikos balandžiais lakstantys
18. F.Kauzonas: Parduodamas Europos vidurys!
19. Bausti reikia tikruosius žudikus
20. Perki internetu, malonėk susimokėti... už orą
21. Sumindžiotos mūsų istorinės relikvijos
22. Ar ne laikas grąžinti skolą Mažvydui?
23. Vaidindami demokratišką valstybę pamiršome, kas ta demokratija yra
24. „Auksinių šaukštų“ istorija dar nebaigta
25. O.Strikulienė: Nieko naujo. Valdžios fikusai tik kaitaliojasi su kaktusais
reklama
DARBAS ADMIN

Ar jums yra tekę gauti padirbtų pinigų?

balsuoti rezultatai

Ar pažįstate šimtamečių žmonių?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +6 +9 C

   +6  +9 C

 

   +5  +8 C

  +11  +15 C

   +12  +11 C

 

   +10  +12 C

  1-6 m/s

 0-4 m/s

 

    1-6 m/s

 

USD - 1.1759 PLN - 4.2946
RUB - 78.5108 CHF - 1.1228
GBP - 0.8940 NOK - 9.5793
reklama
Ukis 2018