respublika.lt

2018 rugsėjo 22, šeštadienis

Numatyta sunaikinti tautas ir valstybes (Geriau tai būtų tik sąmokslo teorija)nuotraukos (77)

2018 sausio mėn. 14 d. 08:00:36
Ričardas ČEKUTIS, „Respublikos“ žurnalistas

Svarbiausius praėjusios savaitės pasaulio politikos įvykius ir reikšmingiausias tendencijas specialiai „Respublikai“ komentuoja Nepriklausomybės Atkūrimo akto signataras, politikos apžvalgininkas ir saugumo politikos ekspertas Audrius Butkevičius.

 

- Paskelbtos naujos lenkų ekspertų išvados dėl 2010 m. prie Smolensko sudužusio Lenkijos prezidento lėktuvo. Išvadose be užuolankų oficialiai skelbiama, kad lėktuvas nukrito ne dėl pilotų klaidos, o dėl viduje įvykusių sprogimų. Todėl klausimas dabar tik toks: kam labiausiai trukdė tuometinis Lenkijos politikos elitas?

- Kaip visada, tai gali būti arba išorės priešas, arba vidaus priešas bei konkurentas. Jeigu darysime prielaidą, kad šis lenkų ekspertų teiginys yra tiesa, tuomet ši tiesa, be abejonės, pirštu rodo į du veikėjus: Donaldą Tuską ir Vladimirą Putiną. Tačiau konstatuokime, kad tokia lenkų ekspertų nuomonė nėra joks siurprizas ar netikėtumas - šita nuomonė dar toli iki ekspertų padarytos išvados buvo labai plačiai pateikiama Lenkijos visuomenei, todėl čia labai panašu į tai, kad ekspertai tiesiog pakartojo dabartiniams politikams naudingą išvadą. Taigi, aš nemanau, kad ši ekspertų išvada sudeda visus taškus ant „i“ Lenkijos prezidento lėktuvo katastrofos istorijoje...

- Tęsiant temą apie Lenkiją, prisiminkime šios savaitės lenkų premjero Mateušo Moreveckio (Mateusz Morawiecki) susitikimą su Europos Komisijos pirmininku Žanu Klodu Junkeriu (Jean-Claude Juncker). Po susitikimo iš esmės niekas nepasikeitė - abi pusės liko prie savo pozicijų tiek dėl Lenkijos teismų reformos, tiek dėl ekonominių migrantų „kvotų“. Vadinasi, nepavykus susitarti, Lenkija vis tiek kažkaip turės būti nubausta? Kaip ir kodėl lenkai bus baudžiami?

- Kitaip ir būti negalėjo. Tokia Lenkijos pozicija yra blogas pavyzdys visiems kitiems, norintiems srėbti iš bendro Europos Sąjungos katilo ir tuo pačiu metu spręsti tik savo asmeninius klausimėlius. Taigi čia reikia suprasti, kad ši situacija nebus išrišta tol, kol nebus aiškaus naujojo ES, dėl kurio bus visuotinai susitarta. Pagal tą schemą, kuri galiojo Lenkijai, o ir Lietuvai, stojant į ES, nei iš mūsų, nei iš lenkų niekas neturi teisės reikalauti tokio lygio paklusnumo, kokio reikalaujama dabar. Ar lenkų įsipareigojimas tokiu pat lygiu paklusti ES vadovybei yra fiksuotas kokiuose nors dokumentuose? Ar Lisabonos sutarties dokumentai tai numato? Žinoma, ne. Štai čia ir yra svarbiausias klausimas - nesusitarus, kokioje Europoje mes visi turime ir norime gyventi, jau yra reikalaujama ypač didelio, beatodairiško paklusnumo, ko gero, netgi didesnio, negu reikalaudavo Tarybų Sąjungos vadovybė iš atskirų vadinamų sąjunginių respublikų. Todėl esu tikras, kad neišsprendus šito klausimo, prasidės labai rimta pertvarka pačioje ES. Iš tikrųjų dabar jau galima drąsiai prognozuoti, kad ES viduje formuosis tam tikras branduolys, kuris per paskutinius 10-15 metų numelžęs Rytų ir Centrinės Europos valstybes, dabar ramiai virškins gautas lėšas ir darbininkus, o mums bus gražia forma pasiūlyta sėdėti pliku užpakaliu ant ledo... Aš manau, kad mitas apie tai, kiek neva daug mums davė Europos Sąjunga, jau nebeveikia netgi pačių didžiausių ES mylėtojų.

- Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Šijartas (Peteri Szijarto) šią savaitę aptarė migracijos klausimus su savo kolega Vokietijoje Zigmaru Gabrieliu (Sigmar Gabriel) ir vengras pasakė tiesiog sakralinę frazę: „Pagalbą reikia skirti ten, kur yra problemų, o ne problemas importuoti pas mus“. Vokietis jokių rimtų argumentų, kodėl reikia toliau skatinti imigraciją į Europą, pateikti nesugebėjo. Todėl pamėginkime atsakyti į esminį klausimą: kam Vokietijai reikalingi tie visi ekonominiai migrantai?

- Šiuo atveju mes susiduriame su būtinybe vertinti situaciją tam tikrų racionalių sprendimų požiūriu. Dažniausiai skamba atsakymas, esą Europai reikalingi papildomi darbininkai, kad Vokietijos ir Europos ekonomika stringa, nesusitvarko ir pan. Kaip kontrargumentas dažniausiai pateikiamas šis, kad šie žmonės nėra jokie reikalingi darbininkai, nes jie nekvalifikuoti, neparuošti tam, be to, visiems žinoma, kad visiškai nenori dirbti, o tik gauti socialines išmokas, nes yra patys užpumpuoti mitais apie tai, kad vos tik atvykę į Europą, jie viską gaus už dyką. Natūralu, kad šis racionalusis paaiškinimas negalioja. Tuomet lieka paaiškinimas per ideologijas. Bandymai tai paaiškinti įvairių žmogiškų vertybių požiūriu, kad esą mes turime „pabėgėliams“ padėti, juos ginti ir saugoti, nes ten, iš kur pabėgo, jie labai skriaudžiami, yra tiesiog absurdiški. Nes jeigu ir galima kalbėti apie tam tikrų žmogiškų vertybių gynimą, tai reikėtų šitiems žmonėms pirmiausia padėti susitvarkyti pas save namuose, o ne juos atvežti čia, kur jie pakliūva į visiškai svetimą kultūrinę terpę ir labai dažnai yra įtraukiami į įvairias nusikalstamas veiklas. Todėl mums belieka tik ideologizuotas paaiškinimas, kad šiandieninė ES vadovybė yra išaugusi tam tikroje ideologinėje terpėje, kurioje numatyta sunaikinti nacionalines valstybes ir likviduoti tautybes... Žinoma, daug kas tokį paaiškinimą mėgins suvokti kaip sąmokslo teoriją, tačiau daugybė simbolių, naudojamų ES atributikoje ar Briuselio politikų konstruojamoje tikrovėje, labai primena tokių pačių masoniškų simbolių gausą Jungtinių Valstijų naudojamoje atributikoje, piniguose, emblemose ar antspauduose... Todėl esu tikras, kad čia susiduriame su rimta ideologine diversija mūsų visų atžvilgiu, dėl kurios mes, stodami į ES, net nesitarėme. Iškilusią problemą reikia spręsti, tačiau ji turi būti sprendžiama bendru visų ES sudarančių valstybių susitarimu, o ne jiems primetant tam tikrą sprendimą, kuris racionaliai tiesiog negali būti paaiškintas...

- Tačiau tuo pat metu viešai aiškinama, esą migrantų krizė nuslūgo ir problemos tarsi nėra. Bet štai Prancūzija, kurios institucijų kompetencija neabejoja net masinės migracijos šalininkai, oficialiai šią savaitę paskelbė, kad pernai į ją kreipėsi rekordinis skaičius prieglobsčio prašytojų... Vadinasi, mums nuolat meluojama apie migrantų krizės pabaigą?


- Kad meluojama - taip pat nieko naujo, nes visada buvo bandoma spręsti problemas ne racionaliu būdu, o tiesiog ribojant informacijos pateikimą visuomenei. Toks būdas kovoti su prasta situacija yra seniausiai žinomas. Logika čia tokia: jei žmonės Europoje nežinos apie migrantų perteklių ir jiems dėl to neskaudės širdies, tai nebus jokio spaudimo vyriausybėms. Labai gaila, kad tokiu būdu yra kovojama su valstybėmis, priimančiomis kitokius sprendimus. Tai, kad Lietuvoje mes šiandien neturime jokios migrantų problemos, nes nė vienas iš jų čia ilgesniam laikui neužsibūna, dar nereiškia, kad artimiausiu metu tokios problemos neturėsime. Ypač tada, kai migrantų paskirstymas Europos Sąjungoje bus sprendžiamas ir mūsų teritorijos pagrindu. Tai bus daroma ne todėl, kad būtinai reikėtų kažkaip tolygiai išskirstyti migrantų perteklių, o grynai ideologiniais sumetimais. O tai reiškia, kad mūsų populiacija taip pat turi būti atskiesta veikėjais iš Šiaurės Afrikos. Ir, sprendžiant iš šios ideologijos nešėjų entuziazmo, tokios dienos ne už kalnų, o tai mums nieko gero nežada...

- Prasideda ES ir Irano užsienio reikalų ministrų susitikimai. Šiuo atveju ES pozicija Irano atžvilgiu pakankamai aiški: branduolinės programos atsisakymas mainais į sankcijų panaikinimą. Tuo tarpu Jungtinėms Valstijoms to nepakanka - amerikiečiai turi kur kas daugiau reikalavimų Iranui (nuo „žmogaus teisių“ iki „paramos terorizmui“ atsisakymo) ir visiškai atsisakyti sankcijų režimo neketina. Kodėl yra tokių skirtumų tarp ES ir JAV pozicijų Irano atžvilgiu?


- Europa dar nesuvokė savęs kaip geopolitinės pasaulio tvarką lemiančios jėgos. Be to, ES nėra toks naftos išteklių skirstytojas, kaip Jungtinės Valstijos. Iš esmės, šis klausimas atsiremia tik į vieną temą: kaip pasikeis situacija pasaulyje, nuėmus visas sankcijas Iranui ir leidus jam laisvai su visais prekiauti? Taigi čia nėra kalbos apie dar vienos branduolinės valstybės atsiradimą, nei apie kokias nors „žmogaus teises“... Amerikiečiams Iranas rūpi tik tiek - kiek tai yra kontroliuojama jėga. Kadangi Iranas turi savo pasaulio matymą ir savą logiką, o JAV jo negali kontroliuoti, todėl šis klausimas amerikiečiams yra aktualus. O ES virškina ir sprendžia savo vidaus problemas, šiuo momentu neužsiimdama pasaulio pertvarkymu, todėl pernelyg nesidomi klausimais, kurie yra svarbūs JAV.

- Britų ekonomistai paskelbė, kad net apie 50 proc. britų gamybinių kompanijų neišvengiamai didins savo gaminamos produkcijos kainas. O kodėl pas mus šiuo klausimu - visiška tyla ir ramybė? Kaip mums taip pasisekė, kad nuo euro įvedimo laikų niekas nepabrango?


- Mūsų ekonomistai yra labai stipriai ideologizuoti, todėl jie negali pasakyti, kad viskas brangsta milžiniškais tempais. Kaip tu gali kalbėti apie pabrangimą, jeigu esi išlaikomas bankų ir politikų, kurie visa tai suvoks, kaip smūgį sau į paširdžius? Lietuvoje net ir buitiniu požiūriu įvertinus situaciją, kiekvienas žmogus gali pasakyti, kad absoliučiai viskas pabrango mažiausiai tris kartus lyginant su tais laikais, kai mes turėjome litą - pabrango visos paslaugos, maisto produktai, pramonės gaminiai ir visa kita. Tačiau neverta tikėtis, kad tai viešai „pastebės“ ir kokie nors mūsų politizuoti ekonomistai.

- Londone šią savaitę sulaikytas vienas svarbiausių buvusio Prancūzijos prezidento Nikola Sarkozi patikėtinių. Jis apkaltintas finansinėmis machinacijomis, taip pat ir organizuojant bei finansuojant paties N.Sarkozi rinkimų kampaniją už velionio Libijos vadovo Muamaro Kadafio pinigus... Ar tai įprasta praktika Vakarų politikoje: imti pinigus, o po to atsikratyti savo kreditoriaus?


- Mums čia reikėtų peržiūrėti visus pokalbius Libijos karo laikais, kadangi tuomet šį klausimą būtent taip ir aptarinėjome. Jau tada niekam nebuvo naujiena, kad M.Kadafis finansavo N.Sarkozi rinkiminę kampaniją, o šis vėliau pasielgė pagal geriausias mafijos tradicijas ir savo kreditorių puolė bombarduoti, dėl ko M.Kadafis ir buvo vulgariai nudobtas... Čia reikia stebėtis ne tuo, kad tai įvyko, bet tuo, kodėl šis klausimas viešinamas būtent dabar. Žinoma, už to stovi kažkokia politinė intriga, kurios galai į paviršių turėtų išlįsti artimiausiu metu. Taigi palaukime ir, manau, sužinosime, kodėl dabar šis N.Sarkozi vyrukas sulaikytas ir kodėl šis klausimas dabar viešinamas.

Parengta pagal savaitraštį „Respublika“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (77)

 • KA 2018 sausio mėn. 14 d. 14:18:50

  Manau, kad siekis suniveliuoti tautybes , lytis yra nenaujas. Po Spalio
  revoliucijos bolsevikineje Rusijoje panasi banga buvo. Jai vadovavo
  aistringa revoliucioniete Aleksandra Kolontai. Jos " puses stiklines
  vandens " teorija ganetinai susisiekia su siu dienu ES vykdoma geju,
  transvestitu ir pan . veikeju propogavimu ir iskelimu virs kitu.
  Bolsevikai po eiles Kolontai revoliucijos metu , pamate milijonus
  naslaiciu vaiku, didziule veneriniu ligu banga , atsitokejo ir uzdare "
  projekta" . Ar atsitokes ir sustos ES sios srities ideologai? Raimondas

 • bigcatwar 2018 sausio mėn. 14 d. 14:17:49

  oporacija Bumerang siaip turi didesnes uzmacias.................

 • Jonui Baranauskui 2018 sausio mėn. 14 d. 14:14:57

  Apie internetinės erdvės naudojimą:
  Duoti kvailiui garbės vietą yra tas pat,kas įrišti akmenuką į
  svaidyklę".(Saliamonas)
  Yra,kaip yra.

 • Re tiesiog 2018 sausio mėn. 14 d. 14:12:47

  Negi nesuvokiat, kad su buvusiais Sąjūdiečiais visuomet susidorojama -
  jie rakštis korumpuotos valdininkijos užpakalyje. Jums nepatikimas,
  tačiau mums žinantiems ir ieškantiems teisingumo jis yra idealus
  LIETUVOS VADOVAS. Tokius kaip jus mes jau lengvai perpratome.

 • Tiesiog 2018 sausio mėn. 14 d. 14:03:50

  geras tas Viesintu daktarelis Audrius.Pirm gyde kunus,dabar metesi i sielas
  ir nuomones formavimo lankas.Bet i prezidentus rinkciau
  zyda,lenka,rusa,vokieti,o Audriaus ne.Nepatikimas man jis kazkoks isrodo
  lyg saltiena versienai,o ir turmos ragavo uz pakisa.Nesupratau uz reikala
  sedo ar tevukas sukonstravo,bet deme ir kvit....

 • Laima Raubiškienė 2018 sausio mėn. 14 d. 14:00:35

  Didžiulė pagarba Audriui Butkevičiui. Lietuvoje nedaug turime tokių
  asmenybių - palaikau iniciatyvą, kad šis žmogus kandidatuotų į
  Lietuvos Prezidentus. Visomis išgalėmis padėsime rinkiminėje
  kampanijoje.

 • Jonas Baranauskas 2018 sausio mėn. 14 d. 13:28:23

  Prie p.Butkeviciaus savaitinių apžvalgų galėtų susiburti įdomiai
  diskutuojant žmonės. Deja kai kurie komentatoriai, konkrečiai
  pasirasinėjantys "Senis" , "Algirdas" naudoja šią internetinę erdvę
  savo menkumui parodyti. Kreipiuosi į visus komentatorius: pasirašinėkime
  savo vardu ir pavarde,kaip tai daro šios apžvalgos autorius p.Audrius

 • Manau 2018 sausio mėn. 14 d. 13:25:59

  Į Europos parlamentą Audrius puikiai tiktų.Bet tiktai ne fašistinė
  Ukraina.Savo reputaciją tik gadina.

 • I prezidentus Audriu 2018 sausio mėn. 14 d. 13:22:54

  Jei galima,tai prašau materialiai...Ir nedelsiant.Jei galima.

 • I prezidentus Audriu, 2018 sausio mėn. 14 d. 13:03:59

  Puikiai ismanai politika,tiek vidaus,tie uzsienio,prasom,paremsim viskuom.

 • Audriau 2018 sausio mėn. 14 d. 12:57:35

  Laikas papasakoti, kokie "berniukai" per "jedinstvo" mitingą atvažiavo
  dviem "Ikarusais" ir suėjo į Parlamento vidų, kai visi šalo lauke.

 • senis 2018 sausio mėn. 14 d. 12:55:01

  Butkevicius niekada jokios tiesos nepasakys. Jis, kaip teisingai sakoma,
  yra prezervatyvas. Tinka visur, turbut prailginto galiojimo. Stojimo i ES
  sutartis nebuvo isversta i lietuviu kalba. Seime jos neskaite niekas.
  Pardave Lietuva, niegliade. Sukos. Kartuves reikia statyti Muravjovo
  aiksteje. Leisti zmonems karti, virtualiai, aisku, visus politikus.
  Suzinosime visu pederastu naikinanciu Lietuva realius reitingus.

 • Taigi 2018 sausio mėn. 14 d. 12:36:25

  Perspektyvoje baltoji rasė turi išnykti.Ir nacionalinės valstybės
  taipogi.Visa ši politika vykdoma per Europos parlamentą.Tam įgyvendinti
  dirba Sorosas su savo 18 milijardų fondu papirkimui.226 deputatai jau jo
  kišenėje.Jie stumia jo idėjas. Tai neribota migracija,"genderinė
  lygybė",vienalyčių santuokų įteisinimas.Dabar imasi ES reorganizacijos
  pradžios tautinių valstybių panaikinimo .Martinas Šulcas planuoja
  datą.2025 metai.
  Kyla įdomus klausimas,kaip ginami Lietuvos nacionaliniai interesai EP
  atskirų mūsų atstovaujančių deputatų.

 • aAlgirdas 2018 sausio mėn. 14 d. 11:41:49

  ir pabaigai, autorius šiek tiek netikslus, nes:" reikia stebėtis ne tuo,
  kad tai įvyko, bet tuo, kodėl šis klausimas viešinamas būtent dabar",
  tai buvo žinoma labai seniai

 • aAlgirdas 2018 sausio mėn. 14 d. 11:37:29

  tai jau net nediskutuotina TIESA:"Tačiau neverta tikėtis, kad tai
  viešai „pastebės“ ir kokie nors mūsų politizuoti ekonomistai."

 • aAlgirdas 2018 sausio mėn. 14 d. 11:33:48

  dar viena tikra tiesa;"nes visada buvo bandoma spręsti problemas ne
  racionaliu būdu, o tiesiog ribojant informacijos pateikimą visuomenei. ",
  kuri tiesiog išbujojo mūsuose

 • aAlgirdas 2018 sausio mėn. 14 d. 11:30:23

  o tau jau neginčijamai teigiama mintis:" ES vadovybė yra išaugusi tam
  tikroje ideologinėje terpėje, kurioje numatyta sunaikinti nacionalines
  valstybes ir likviduoti tautybes...", prie kuris nieko nei pridursi nei
  atimsi

 • aAlgirdas 2018 sausio mėn. 14 d. 11:26:50

  dar vien idomi mintis:"ko gero, netgi didesnio, negu reikalaudavo Tarybų
  Sąjungos vadovybė iš atskirų vadinamų sąjunginių respublikų",
  kurios loginė tąsa --- TSRS netgi geresnė už ES

 • aAlgirdas 2018 sausio mėn. 14 d. 11:23:24

  idomi mintis:"ši tiesa, be abejonės, pirštu rodo į du veikėjus:
  Donaldą Tuską ir Vladimirą Putiną", kurios loginis tesinys ---- Tusa ir
  Putinas bendražygiai.

 • Rodo lenkas 2018 sausio mėn. 14 d. 11:19:11

  kokį didelį ir skersą deda jis ant žydelio, bet žydelis jam dar
  parodys , gaus lenkas baudos , kad problemų neimportuoja

 • žydo valdymas 2018 sausio mėn. 14 d. 11:16:26

  įgauna pagreitį, JEV tai tik didelis konclageris valdomas iš
  Vašingtono, naujoji pasaulio tvarka , štai ko siekia padarai

 • Safyras 2018 sausio mėn. 14 d. 11:06:23

  Reikia tik dėkoti tiems politikams, kurie sugebėjo daugiau kaip prieš 25
  metus susitarti, kad būtų išvesta kariuomenė iš Lietuvos. Tačiau
  privatizacija vyko pagal bjauriausius kapitalizmo dėsnius: vieniems skanus
  saldainiukas,kitiems-tik gražus popieriukas... O galvoti, kad jei patys
  žmonės negins savo krašto, o už juos gins pasamdyti kariai, tai jau
  tikra absurdiška teorija. Kiek sportininkų gintų Lietuvos garbę, jei
  negautų pinigų? Kiek žmonių produktyviai dirbtų, jei negautų algos,
  būtų bloga atmosfera darbe ? Vaikai turi gimti iš meilės, o ne pagal
  kieno nors komandą. Ir auklėjami ne pagal politikų norus, nes daugelis
  jau mokėsi iš plonų istorijos vadovėlių apie Lietuvą ir storų apie
  komunistų suvažiavimus ir pergales. Tačiau kapitalizmo veidas nėra toks
  patrauklus, kaip dabar piešia politikai, nes už jų stovi tik nauda ir
  šlovė sau, o ne daugeliui...

 • Na , manau, 2018 sausio mėn. 14 d. 10:56:26

  kad Kremliaus mišrūnams ir Lietuvos kolaborantams turėtų praeiti ta
  pautų gėla ,nes jų žudynių data jau praėjo , bet galimai,tas skausmas
  jau įsisenėjęs ir kiekvienais metas vėl kai kas užgauna ,kaip šiemet
  disidentė Sadūnaitė, tad jis ir liks ,manau , amžinas.

 • Pensinikas 2018 sausio mėn. 14 d. 10:41:16

  Labas rytas Audriau! Neziurint, kad kreipetes ir net 5 kart pakartojote
  apie savo, nuo nieko nepriklausoma pozicija, patikesiu Tamstos nuosirdumu
  tik tada kai pamatysiu nors viena straipsni skirta "nezaleznos" Ukrainos
  liaudziai ir P.Porosenko - nes esate didelis Ukrainos Maidano fanas (ir
  dalyvis). Kai parasysit: ukrainieciai, neklausykit to brudo zydelio
  P.Porosenko! Meluoja jis! Su... ta ES! Ir Maidanas, kuriame Saakasvilio
  snaiperiai nusove 80 nekaltu beginkliu zmoniu, irgi buvo su... , atneses
  skurda Ukrainai! Va, tada patikesiu! O dabar, net kai rasote, kad ES
  "...jau dabar yra reikalaujama ypac didelio, beatodairisko paklusnumo, ko
  gero, netgi didesnio, negu reikalaudavo Tarybu Sajungos vadovybe... -
  vistiek netikiu!!! P.s. Pagarba, kad skyrium nuo valdzioje esanciu ir
  buvusiu valdzioje KGB-istu nevartojate termino Sovietu sajunga!

 • Agnė 2018 sausio mėn. 14 d. 10:21:53

  Ačiū A. Butkevičiui už visus str. "Respublikoje". Gaila, kad tokie
  žmonės buvo pastumti į šalį po nepriklausomybės

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • APMAUDAS: Rusijos futbolo čempionato aštuntojo turo rungtynėse šeštadienį Maskvos „Dinamo“ klubas, kuriam atstovauja Fiodoras Černychas, namuose 0:1 (0:0) pralaimėjo Machačkalos „Anži“ ekipai.
 • SVEIKINIMAI: Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė savo ir visų Lietuvos žmonių vardu pasveikino Bulgarijos Respublikos prezidentą Rumeną Radevą šalies 110-ųjų nepriklausomybės metinių proga.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
DARBAS ADMIN

Ar jums yra tekę gauti padirbtų pinigų?

balsuoti rezultatai

Ar pažįstate šimtamečių žmonių?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +13 +16 C

   +12  +14 C

 

   +8  +11 C

  +24  +27 C

   +15  +17 C

 

   +14  +15 C

  8-12 m/s

 2-5 m/s

 

    3-6 m/s

 

reklama
Ukis 2018