respublika.lt

2018 rugsėjo 18, antradienis

Numatyta sunaikinti tautas ir valstybes (Geriau tai būtų tik sąmokslo teorija)nuotraukos (77)

2018 sausio mėn. 14 d. 08:00:36
Ričardas ČEKUTIS, „Respublikos“ žurnalistas

Svarbiausius praėjusios savaitės pasaulio politikos įvykius ir reikšmingiausias tendencijas specialiai „Respublikai“ komentuoja Nepriklausomybės Atkūrimo akto signataras, politikos apžvalgininkas ir saugumo politikos ekspertas Audrius Butkevičius.

 

- Paskelbtos naujos lenkų ekspertų išvados dėl 2010 m. prie Smolensko sudužusio Lenkijos prezidento lėktuvo. Išvadose be užuolankų oficialiai skelbiama, kad lėktuvas nukrito ne dėl pilotų klaidos, o dėl viduje įvykusių sprogimų. Todėl klausimas dabar tik toks: kam labiausiai trukdė tuometinis Lenkijos politikos elitas?

- Kaip visada, tai gali būti arba išorės priešas, arba vidaus priešas bei konkurentas. Jeigu darysime prielaidą, kad šis lenkų ekspertų teiginys yra tiesa, tuomet ši tiesa, be abejonės, pirštu rodo į du veikėjus: Donaldą Tuską ir Vladimirą Putiną. Tačiau konstatuokime, kad tokia lenkų ekspertų nuomonė nėra joks siurprizas ar netikėtumas - šita nuomonė dar toli iki ekspertų padarytos išvados buvo labai plačiai pateikiama Lenkijos visuomenei, todėl čia labai panašu į tai, kad ekspertai tiesiog pakartojo dabartiniams politikams naudingą išvadą. Taigi, aš nemanau, kad ši ekspertų išvada sudeda visus taškus ant „i“ Lenkijos prezidento lėktuvo katastrofos istorijoje...

- Tęsiant temą apie Lenkiją, prisiminkime šios savaitės lenkų premjero Mateušo Moreveckio (Mateusz Morawiecki) susitikimą su Europos Komisijos pirmininku Žanu Klodu Junkeriu (Jean-Claude Juncker). Po susitikimo iš esmės niekas nepasikeitė - abi pusės liko prie savo pozicijų tiek dėl Lenkijos teismų reformos, tiek dėl ekonominių migrantų „kvotų“. Vadinasi, nepavykus susitarti, Lenkija vis tiek kažkaip turės būti nubausta? Kaip ir kodėl lenkai bus baudžiami?

- Kitaip ir būti negalėjo. Tokia Lenkijos pozicija yra blogas pavyzdys visiems kitiems, norintiems srėbti iš bendro Europos Sąjungos katilo ir tuo pačiu metu spręsti tik savo asmeninius klausimėlius. Taigi čia reikia suprasti, kad ši situacija nebus išrišta tol, kol nebus aiškaus naujojo ES, dėl kurio bus visuotinai susitarta. Pagal tą schemą, kuri galiojo Lenkijai, o ir Lietuvai, stojant į ES, nei iš mūsų, nei iš lenkų niekas neturi teisės reikalauti tokio lygio paklusnumo, kokio reikalaujama dabar. Ar lenkų įsipareigojimas tokiu pat lygiu paklusti ES vadovybei yra fiksuotas kokiuose nors dokumentuose? Ar Lisabonos sutarties dokumentai tai numato? Žinoma, ne. Štai čia ir yra svarbiausias klausimas - nesusitarus, kokioje Europoje mes visi turime ir norime gyventi, jau yra reikalaujama ypač didelio, beatodairiško paklusnumo, ko gero, netgi didesnio, negu reikalaudavo Tarybų Sąjungos vadovybė iš atskirų vadinamų sąjunginių respublikų. Todėl esu tikras, kad neišsprendus šito klausimo, prasidės labai rimta pertvarka pačioje ES. Iš tikrųjų dabar jau galima drąsiai prognozuoti, kad ES viduje formuosis tam tikras branduolys, kuris per paskutinius 10-15 metų numelžęs Rytų ir Centrinės Europos valstybes, dabar ramiai virškins gautas lėšas ir darbininkus, o mums bus gražia forma pasiūlyta sėdėti pliku užpakaliu ant ledo... Aš manau, kad mitas apie tai, kiek neva daug mums davė Europos Sąjunga, jau nebeveikia netgi pačių didžiausių ES mylėtojų.

- Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Šijartas (Peteri Szijarto) šią savaitę aptarė migracijos klausimus su savo kolega Vokietijoje Zigmaru Gabrieliu (Sigmar Gabriel) ir vengras pasakė tiesiog sakralinę frazę: „Pagalbą reikia skirti ten, kur yra problemų, o ne problemas importuoti pas mus“. Vokietis jokių rimtų argumentų, kodėl reikia toliau skatinti imigraciją į Europą, pateikti nesugebėjo. Todėl pamėginkime atsakyti į esminį klausimą: kam Vokietijai reikalingi tie visi ekonominiai migrantai?

- Šiuo atveju mes susiduriame su būtinybe vertinti situaciją tam tikrų racionalių sprendimų požiūriu. Dažniausiai skamba atsakymas, esą Europai reikalingi papildomi darbininkai, kad Vokietijos ir Europos ekonomika stringa, nesusitvarko ir pan. Kaip kontrargumentas dažniausiai pateikiamas šis, kad šie žmonės nėra jokie reikalingi darbininkai, nes jie nekvalifikuoti, neparuošti tam, be to, visiems žinoma, kad visiškai nenori dirbti, o tik gauti socialines išmokas, nes yra patys užpumpuoti mitais apie tai, kad vos tik atvykę į Europą, jie viską gaus už dyką. Natūralu, kad šis racionalusis paaiškinimas negalioja. Tuomet lieka paaiškinimas per ideologijas. Bandymai tai paaiškinti įvairių žmogiškų vertybių požiūriu, kad esą mes turime „pabėgėliams“ padėti, juos ginti ir saugoti, nes ten, iš kur pabėgo, jie labai skriaudžiami, yra tiesiog absurdiški. Nes jeigu ir galima kalbėti apie tam tikrų žmogiškų vertybių gynimą, tai reikėtų šitiems žmonėms pirmiausia padėti susitvarkyti pas save namuose, o ne juos atvežti čia, kur jie pakliūva į visiškai svetimą kultūrinę terpę ir labai dažnai yra įtraukiami į įvairias nusikalstamas veiklas. Todėl mums belieka tik ideologizuotas paaiškinimas, kad šiandieninė ES vadovybė yra išaugusi tam tikroje ideologinėje terpėje, kurioje numatyta sunaikinti nacionalines valstybes ir likviduoti tautybes... Žinoma, daug kas tokį paaiškinimą mėgins suvokti kaip sąmokslo teoriją, tačiau daugybė simbolių, naudojamų ES atributikoje ar Briuselio politikų konstruojamoje tikrovėje, labai primena tokių pačių masoniškų simbolių gausą Jungtinių Valstijų naudojamoje atributikoje, piniguose, emblemose ar antspauduose... Todėl esu tikras, kad čia susiduriame su rimta ideologine diversija mūsų visų atžvilgiu, dėl kurios mes, stodami į ES, net nesitarėme. Iškilusią problemą reikia spręsti, tačiau ji turi būti sprendžiama bendru visų ES sudarančių valstybių susitarimu, o ne jiems primetant tam tikrą sprendimą, kuris racionaliai tiesiog negali būti paaiškintas...

- Tačiau tuo pat metu viešai aiškinama, esą migrantų krizė nuslūgo ir problemos tarsi nėra. Bet štai Prancūzija, kurios institucijų kompetencija neabejoja net masinės migracijos šalininkai, oficialiai šią savaitę paskelbė, kad pernai į ją kreipėsi rekordinis skaičius prieglobsčio prašytojų... Vadinasi, mums nuolat meluojama apie migrantų krizės pabaigą?


- Kad meluojama - taip pat nieko naujo, nes visada buvo bandoma spręsti problemas ne racionaliu būdu, o tiesiog ribojant informacijos pateikimą visuomenei. Toks būdas kovoti su prasta situacija yra seniausiai žinomas. Logika čia tokia: jei žmonės Europoje nežinos apie migrantų perteklių ir jiems dėl to neskaudės širdies, tai nebus jokio spaudimo vyriausybėms. Labai gaila, kad tokiu būdu yra kovojama su valstybėmis, priimančiomis kitokius sprendimus. Tai, kad Lietuvoje mes šiandien neturime jokios migrantų problemos, nes nė vienas iš jų čia ilgesniam laikui neužsibūna, dar nereiškia, kad artimiausiu metu tokios problemos neturėsime. Ypač tada, kai migrantų paskirstymas Europos Sąjungoje bus sprendžiamas ir mūsų teritorijos pagrindu. Tai bus daroma ne todėl, kad būtinai reikėtų kažkaip tolygiai išskirstyti migrantų perteklių, o grynai ideologiniais sumetimais. O tai reiškia, kad mūsų populiacija taip pat turi būti atskiesta veikėjais iš Šiaurės Afrikos. Ir, sprendžiant iš šios ideologijos nešėjų entuziazmo, tokios dienos ne už kalnų, o tai mums nieko gero nežada...

- Prasideda ES ir Irano užsienio reikalų ministrų susitikimai. Šiuo atveju ES pozicija Irano atžvilgiu pakankamai aiški: branduolinės programos atsisakymas mainais į sankcijų panaikinimą. Tuo tarpu Jungtinėms Valstijoms to nepakanka - amerikiečiai turi kur kas daugiau reikalavimų Iranui (nuo „žmogaus teisių“ iki „paramos terorizmui“ atsisakymo) ir visiškai atsisakyti sankcijų režimo neketina. Kodėl yra tokių skirtumų tarp ES ir JAV pozicijų Irano atžvilgiu?


- Europa dar nesuvokė savęs kaip geopolitinės pasaulio tvarką lemiančios jėgos. Be to, ES nėra toks naftos išteklių skirstytojas, kaip Jungtinės Valstijos. Iš esmės, šis klausimas atsiremia tik į vieną temą: kaip pasikeis situacija pasaulyje, nuėmus visas sankcijas Iranui ir leidus jam laisvai su visais prekiauti? Taigi čia nėra kalbos apie dar vienos branduolinės valstybės atsiradimą, nei apie kokias nors „žmogaus teises“... Amerikiečiams Iranas rūpi tik tiek - kiek tai yra kontroliuojama jėga. Kadangi Iranas turi savo pasaulio matymą ir savą logiką, o JAV jo negali kontroliuoti, todėl šis klausimas amerikiečiams yra aktualus. O ES virškina ir sprendžia savo vidaus problemas, šiuo momentu neužsiimdama pasaulio pertvarkymu, todėl pernelyg nesidomi klausimais, kurie yra svarbūs JAV.

- Britų ekonomistai paskelbė, kad net apie 50 proc. britų gamybinių kompanijų neišvengiamai didins savo gaminamos produkcijos kainas. O kodėl pas mus šiuo klausimu - visiška tyla ir ramybė? Kaip mums taip pasisekė, kad nuo euro įvedimo laikų niekas nepabrango?


- Mūsų ekonomistai yra labai stipriai ideologizuoti, todėl jie negali pasakyti, kad viskas brangsta milžiniškais tempais. Kaip tu gali kalbėti apie pabrangimą, jeigu esi išlaikomas bankų ir politikų, kurie visa tai suvoks, kaip smūgį sau į paširdžius? Lietuvoje net ir buitiniu požiūriu įvertinus situaciją, kiekvienas žmogus gali pasakyti, kad absoliučiai viskas pabrango mažiausiai tris kartus lyginant su tais laikais, kai mes turėjome litą - pabrango visos paslaugos, maisto produktai, pramonės gaminiai ir visa kita. Tačiau neverta tikėtis, kad tai viešai „pastebės“ ir kokie nors mūsų politizuoti ekonomistai.

- Londone šią savaitę sulaikytas vienas svarbiausių buvusio Prancūzijos prezidento Nikola Sarkozi patikėtinių. Jis apkaltintas finansinėmis machinacijomis, taip pat ir organizuojant bei finansuojant paties N.Sarkozi rinkimų kampaniją už velionio Libijos vadovo Muamaro Kadafio pinigus... Ar tai įprasta praktika Vakarų politikoje: imti pinigus, o po to atsikratyti savo kreditoriaus?


- Mums čia reikėtų peržiūrėti visus pokalbius Libijos karo laikais, kadangi tuomet šį klausimą būtent taip ir aptarinėjome. Jau tada niekam nebuvo naujiena, kad M.Kadafis finansavo N.Sarkozi rinkiminę kampaniją, o šis vėliau pasielgė pagal geriausias mafijos tradicijas ir savo kreditorių puolė bombarduoti, dėl ko M.Kadafis ir buvo vulgariai nudobtas... Čia reikia stebėtis ne tuo, kad tai įvyko, bet tuo, kodėl šis klausimas viešinamas būtent dabar. Žinoma, už to stovi kažkokia politinė intriga, kurios galai į paviršių turėtų išlįsti artimiausiu metu. Taigi palaukime ir, manau, sužinosime, kodėl dabar šis N.Sarkozi vyrukas sulaikytas ir kodėl šis klausimas dabar viešinamas.

Parengta pagal savaitraštį „Respublika“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (77)

 • Kas kaltas? 2018 sausio mėn. 14 d. 23:59:13

  Kas kaltas , kad Lietuva nyksta, skesta?
  Surasti kalta(us) ir pakabinti ant pirmos sakos!
  Baisu!

 • jokubai 2018 sausio mėn. 14 d. 22:13:03

  zinau ,kad abu nieko verti ,nes atiduoda hoholams uz dyka ir dar 2 milionus
  soviniu ,kad tik imtu .negrazu vadinti kita durneliu nes pats toks esi .

 • Diedas Jokubas 2018 sausio mėn. 14 d. 21:33:06

  Ar čia tas durnelis rašo kuris nežino AK pranašumų prieš AKM? Ar tu
  žinai kiek kainuoja kuris šio ginklo modelis dabar? Ar žinai kiek už
  tuos automatus buvo mokama? Prieš lisdamas į žinančių žmonių
  pokalbį uzsisek klyną.

 • ar cia tas 2018 sausio mėn. 14 d. 21:03:50

  kur pirko automatus ? gavo AK mokejo kaip uz AKM

 • ar stojant 2018 sausio mėn. 14 d. 21:00:37

  i zydu sajuza Austrevicius irgi isipareigojo prijimti i Lietuva teroristus
  .pasakykite ka dar Petia isipareigojo ?

 • Varna OZiui Runkeliuose 2018 sausio mėn. 14 d. 20:26:21

  Nu nuo papasakok man ką komisaras Butkevičius darė sausio 13.
  Fantastiškai įdomu. Ar gali pasakyti ką nors naujesnio nei : žmonės
  šaudė... Dar pasakyk kad pats matei! Kaip suprantu , tu tais laikais
  stačias po kėdė tilpdavo, tai tau daug matėsi...Beje, Ar tu moko
  skaityti? Jeigu taip tai gal pacituotum iš AB raštu ką nors tokio, kas
  rodytu, kad čia nauja jo pozicija. Dar prašau pasakyk man Ar tu tik ne
  emigrantas būsi? Plaunant seno vokiečio sikną tau daug gerų minčių
  kilo...ja ją javol gut gut

 • varna žmogui be vardo 2018 sausio mėn. 14 d. 20:16:38

  Ei varguoli, o kur čia kas kalba apie Landsbergį? Tiesiog ne ta tema. O
  kodėl tu apie Gabrielių nenori pakalbėti? Gal tu su juo kur nors kokioje
  tamsioje vietoje darai ką nors nepadoriais? Gal jūs ne tik draugai? Čia
  aš tavo paties logika ir žodžiais tave patį...Beje , gal nežinai,kad
  dabar prezidentė yra Grybauskaitė, V.L. darbų tęsėja...Gal nori apie
  ją pasikalbėti? O Karbauskis su Skverneliu irgi tau nepatinka? Tu todėl
  ir esi varguolių kad bandai apie viską galvoti ir kalbėti tuo pat metu.

 • ei tu Varna 2018 sausio mėn. 14 d. 20:12:54

  gerą sau pseudonimą susigalvojai,aišku geriau tiktų koks Ožys
  runkeliuose,ką iki šiolei nežinai ką šitas "herojus" darė Sausio
  13-ąją?Nežinai?o apie šio raudonojo komisaro darbelius ir "nuopelnus"
  Lietuvai turbūt taip pat nežinai?tai tada nežinai kad šitas pilietis
  jau verčia savo juodą kailį baltu ir rezga štai tokius,priešingus jo
  darbeliams,straipsnius.

 • Ir dar, pone Butkevičiau, 2018 sausio mėn. 14 d. 19:55:21

  ko nekimbi į Kubilių iš esmės ir į jo politikos kuosų pulkelį ar
  kariauną, nuo ko jas ir jį saugai? Nekimbi į pilkąjį Konservatorių
  partijos kardinolą Jurgį, a? Gal slapti draugai esate ar kur slapčia
  renkatės aptarti ko tai slapto ir neprideramo? Kaip visas kaltes suversti
  už viską vienam žmogui, bet tai nerimta. Ko Šimonytė, Majauskas ir
  kiti jaunikliai pačiam rimtai neužkliūva, a?

 • Butkevičiau, 2018 sausio mėn. 14 d. 19:49:54

  nesuk smegenų, nes vienas žmogus be savo klasės ar grupuotės, ar
  kariuomenės kai kur, nieko nei valdo, nei įtakoja - be savo komandos.
  Stalinas pats asmeniškai nei šaudė, nei gaudė, o darė kas tokie už
  jį? Taip ir su Landsbergiu, su kuriuo visi tik ir kariauja, ir nieko kito
  neveikia. Landsbergis vienas yra niekas, o kažkodėl kiti neužkliūva,
  įdomu kodėl? Kaip ir pats neužkliūvi, kodėl? Nebebus Landsbergio,
  rasit kitą atpirkimo ožį ir toliau kvailinsite varguolius, bekariaudami
  su savo susikurtu fantomu.

 • bent kiek mąstantiems 2018 sausio mėn. 14 d. 19:45:39

  Visa oficiali žmonijos “istorija”-atviras melas:
  sunaikinta-tiesa.jimdo.com/blog

 • Varna-Balsui 2018 sausio mėn. 14 d. 19:28:52

  Netveriu juokų: o iš jo tamstele sprendžiame, kad tai ne jūs pat
  atsivertėte į gerą pusę? Audrius tai jūsų minčių neskaitė...O jūs
  jo interviu , kaip pats prisipažįsta ten, skaitinėjate!! Tai va kaip su
  ta logika būna...che che Balsas mat... Kieno balsas?

 • BALSAS 2018 sausio mėn. 14 d. 19:15:43

  Perskaiciau jusu pasisakymus straipsnyje ir kaip sake
  Stanislavskis-NETIKIU! Siurpas per kuna perbego-atrode,kad tai as
  atsakinejau i klausimus.Mano mintys ir atsakymu turinys visai sutapo.Ka as
  noriu pasakyti-netipiska jums kas cia parasyta!Jusu straipsniai-pasisakymai
  VISADA BUVO PRIESINGYBE maano samprotavimams. Stebiuosi,kaip sitaip
  PERVIRTOTE I PRIESINGA PUSE.Kaip yra sakoma-ko zmogus tik nepadaro del
  savanaudisku tikslu.Nepaliauju stebetis!

 • gdr p.Butkevičiui, 2018 sausio mėn. 14 d. 18:55:48

  Ir kokia čia naujiena kad Rusijai rūpi Ukraina.Maidaną kėlė tai pat ne
  rusai.Kas-tamstai geriau žinot.Kad žmonės ieško skalsesnio
  kąsnio-natūralu.Ukrainiečiams Lietuva patraukli,tik dėl kainų
  politikos.Kai atsitokės-pamatys kas liko iš tikrai,kažkada
  buvusios,turtingos šalies.Visiems turtuoliams reikalingi ubagai,na,kad
  dirbtų jiems ir tuo pačiu nieko neturėtų.Beje,labai įdomi
  smulkmena.Porošenkos šokolado fabrikėliai labai sėkmingai dirba
  Rusijoje.

 • Audrius Butkevicius 2018 sausio mėn. 14 d. 18:17:26

  Labas vakaras! Smagu,kad diskutuojant! Atsakau tiems kurie klausiate.
  1.Tam kuris pasirašo" o čia": Rentos neinu nes esu turtingas jaunas
  vyrukas, man dar tik 57neri.
  2.Tam kuris pasirašo "gdr": Ukrainą bando paversti savo kontroliuojama
  teritorija Rusija. Už tai ką jūs vadiname betvarkė atsako V.Putinas ir
  jo aplinka. Ukrainiečiai, taip pat kaip ir lietuviai ieško skalsesnės
  duonos svetur.Kaip matote ir jiems ir daugumai kitų žmonių Lietuva
  neatrodo skurdžiausia šalimi. Beje, rasti nors kiek mokantį dirbti
  žmogų Lietuvoje darosi problema.
  3.Tam kuris "Dėkui Lansb". Lietuva prarado apie 500000-700000
  darbingaiusio amžiaus žmonių. Tikslia statistika šiuo klausimu valdžia
  nesuinteresuota.Sie žmonės mokesčių pavidalu sumoka užsienio
  valstybėms, kuriose gyvena, šimtus milijonų EUR kiekvieną mėnesį.

 • extrasensų 2018 sausio mėn. 14 d. 18:13:06

  skirelis ............. vieno klausimėlis , kito analizė sapnuojant

 • O čia 2018 sausio mėn. 14 d. 17:19:02

  tai bent skaistuolis - revoliucijų meistras, nieko nepasakysi. O rentą ar
  ima, kas žinote?

 • net 2018 sausio mėn. 14 d. 15:53:00

  musu ekonomistai 3 -jus metus \Nauseda\ nesuprato,kad viskas pabrango nuo
  pirmos euro ivedimo dienos.Bet jie nori buti prezidentais ir toliau pusti
  burbulus\ne tik nekilnojamo turto\.Gyvename absoliuciame mele ir nera
  prosvaisciu.

 • Pensininkas 2018 sausio mėn. 14 d. 15:32:58

  Bravo gdr !!! Pagarba !!!

 • gdr 2018 sausio mėn. 14 d. 15:15:38

  Labai gražiai išdėstyta.Tik kad Butkevičius irgi prisideda prie jo
  mylimos Lietuvos genocido.Kaip,ogi keldamas bardaką Ukrainoj,veja
  vietinius kad ir į Lietuvą.O mes prarandam darbo vietas,ir taipogi
  privalom emigruot.Taigi...

 • Šiurpi info 2018 sausio mėn. 14 d. 14:48:00

  (Jei"Respublika" praleis):
  https://www.facebook.com/riciukas.kaiten/posts/1949639598384821

 • emigrantas 2018 sausio mėn. 14 d. 14:44:17

  Su sventem. Skydinej nepamirškite žvakutė uzdegti….

 • Dėkui Lansbergovičiui ir Magnolijai 2018 sausio mėn. 14 d. 14:35:21

  2017 m. iš Lietuvos emigravo 57,2 tūkst. nuolatinių šalies gyventojų.
  Emigrantų skaičius, palyginti su 2016 m., padidėjo 6,9 tūkst., arba
  13,8 proc. Emigrantų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų, padidėjo
  nuo 17,5 (2016 m.) iki 20,2 (2017 m.). Beveik pusė (24,8 tūkst., arba
  43,3 proc.) visų emigrantų išvyko į Jungtinę Karalystę, 6,4 tūkst.
  (11,1 proc.) – į Norvegiją, 4,9 tūkst. (8,6 proc.) – į Vokietiją,
  3,8 tūkst. (6,7 proc.) – į Airiją, rašoma Statistikos departamento
  pranešime spaudai.

 • Bijau 2018 sausio mėn. 14 d. 14:22:09

  kad sekantis Lietuvos vadovas bus Visagalis Dievas....mat jo valioje
  viskas.Gerai isiklausykit i Nijoles Sadunaites vakaryksti pranesima
  seime,gavus apdovanojima.....o rinkimu teise suteikia apsisprendimo
  galimybe,kad ir uzsimerkti akis i vykstant chaosa...

 • Bijau 2018 sausio mėn. 14 d. 14:21:37

  kad sekantis Lietuvos vadovas bus Visagalis Dievas....mat jo valioje
  viskas.Gerai isiklausykit i Nijoles Sadunaites vakaryksti pranesima
  seime,gavus apdovanojima.....o rinkimu teise suteikia apsisprendimo
  galimybe,kad ir uzsimerkti akis i vykstant chaosa...

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • PABĖGO: antradienį Pietų Korėjos Tedžono mieste, kuris yra už 160 kilometrų į pietus nuo Seulo, iš zoologijos sodo pabėgo puma.
 • NELAIMĖ: Austrijos Graco mieste traukiniui susidūrus su autobusu, vienas žmogus žuvo, o dar 11 buvo sužeista.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
DARBAS ADMIN

Ar vizitai pas gydytojus ir tyrimai turėtų būti apmokestinti?

balsuoti rezultatai

Ar pažįstate šimtamečių žmonių?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +8 +11 C

   +9  +11 C

 

   +8  +10 C

  +11  +24 C

   +22  +26 C

 

   +21  +24 C

  2-3 m/s

 3-5 m/s

 

    2-3 m/s

 

USD - 1.1671 PLN - 4.2955
RUB - 79.4113 CHF - 1.1236
GBP - 0.8888 NOK - 9.5620
reklama
Ukis 2018