respublika.lt

2018 gegužės 27, sekmadienis

Trojos arklio strategijanuotraukos (34)

2017 rugpjūčio mėn. 26 d. 11:30:41
Vytautas ČEPAS, rašytojas

Socialinių sprogimų - revoliucijų, perversmų, iš dalies evoliucijų - vėliavnešiai visada žada išvaduoti visuomenes iš senų apipelijusių moralės normų, papročių bei tradicijų ir taip sukurti visiškai laisvą ir laimingą žmonių bendriją. Deja, taip atsitinka išimtinai retai. „Vaduotojai“ dažniausiai įstumia žmones į tokią klampią dvasinę ir socialinę pelkę, kad išsikapstyti iš jos neužtenka dešimtmečių. Ir nenuostabu, griaudami viską, kas jiems nepatogu ar nepriimtina, visada užpuola tai, kas jų galva labiausiai varžo laisvę. Priklausomai nuo ideologinių įsitikinimų ir politinių tikslų tai būna aristokratija arba turčiai, valstiečiai, inteligentai, svetimtaučiai, kitos rasės atstovai ir visada - šeima!

 

Šalin gėdą!

Pasaulio istorijoje apstu pavyzdžių, kai visuomenės buvo laisvinamos be gailesčio griaunant šeimą. Vienas drastiškiausių tokių eksperimentų buvo pradėtas Rusijoje iš karto po Spalio perversmo.

Seksualinės besotystės kamuojama liepsninga revoliucionierė ir bolševikų vado Lenino bendražygė Aleksandra Kolontaj netruko paskelbti plačiai nuskambėjusią ir didžiulio populiarumo sulaukusią „Tuščios stiklinės“ teoriją. Jos esmė labai paprasta - turėti lytinius santykius yra tas pat, kas išgerti stiklinę vandens! Visiška seksualinė laisvė! Tenkinti lytinę aistrą su kuo nori ir kada nori yra kiekvieno naujos visuomenės piliečio priedermė, o moterys privalo nesipriešinti tokiam šventam revoliuciniam reikalui.

Savaime suprantama, kad tam didžiam laisvėjimui labiausiai trukdė šeima, tad ji nedelsiant buvo paskelbta „buržuazine atgyvena“, kartu panaikintas ir bažnytinės santuokos institutas. Per karo, baisaus bado, ligų ir kitų nepriteklių nualintas žmonių galvas nusirito dar ir seksualinės revoliucijos banga. Ir čia, kaip visada, pasižymėjo pažangiausia ir sąmoningiausia besiformuojančios sovietinės visuomenės dalis - komjaunuoliai. Prie jų entuziastingai jungėsi tuo metu bolševikų dar nesunaikintos gausios visuomeninės organizacijos, įvairios revoliucinių moterų sąjungos, bendrijos ir komunos. Visiškai nuogų žmonių demonstracijos Maskvos Raudonojoje aikštėje, kur pirmose gretose savo grožybes demonstravo net bolševikų politinio biuro nariai, išsivystė į grandiozinį politinį judėjimą „Šalin gėdą“ („Doloj styd“). Kandidatės į šlovingąsias komunistinio jaunimo gretas privalėjo pereiti visų kuopelės narių „patikrinimą“, komjaunimo organizacijose buvo įsteigti moterų paskirstymo skyriai (otdely babraspred), kur komjaunuoliams dalino talonus lytiniams santykiams su merginomis. Eiliniai gaudavo po vieną, o aktyvistai ir kitaip pasižymėję po tris ar net penkis, o elitui limitai iš viso nebuvo taikomi! Gimę vaikai iš karto keliaudavo į komunas ar valstybės išlaikomus vaikų namus, kad netrukdytų komjaunuoliams mėgautis laisve ir kurti šviesią visos žmonijos ateitį.

Šviesios ateities sukurti nepavyko, tad šeima šiaip taip atsilaikė, bet moralinės ir ekonominės pasekmės buvo baisios. Milijonai benamių vaikų, nežinančių, nei kas jų tėvai, nei kur jų namai, siaubingos visų įmanomų venerinių ligų epidemijos, visiškai pakrikusi dora, sulaužyti natūralūs santykiai tarp žmonių, subyrėję giminystės ryšiai nugramzdino valstybę į baisią beveik amžių trukusią apokalipsę, kurios pasekmės juntamos iki šiol.

Bolševikai, pamatę tokius nežabotos laisvės ir laisvos meilės vaisius, ne juokais išsigando, tad nedelsdami stipriai privėrė duris. Šeima bent jau formaliai vėl tapo valstybės globos institutu. Kur kas liūdnesnis likimas laukė laisvosios meilės aktyvistų, dalis jų supuvo nuo sifilio ir kitų ligų, kitus tokia pat dalia ištiko stalininiuose lageriuose, išskyrus visos tos velnio peklos virėją A.Kolontaj, vėliau tapusią garsia sovietų diplomate ir ramiai apleidusią šį pasaulį 1952 m.

Gėlių vaikai

Kiek sėkmingesnis bandymas išlaisvinti visuomenę iš šeimos nelaisvės ir mėgautis nežabota laisve prasidėjo 1968 m. birželio 28 d., kai vienas Niujorko policininkas velniai žino ko užklydo į homoseksualų pamėgtą užeigą „Stonewall“ ir sukėlė ten muštynes - šios peraugo į masinius policininkų ir homoseksualų susirėmimus. Tuo metu Niujorkas ir taip kunkuliavo nuo nesibaigiančių demonstracijų. Hipsteriai reikalavo atsisakyti tradicinių vertybių ir apipelijusių moralės normų, hipiai - nutraukti karą Vietname, laisvės mylėtis, narkotikų... Šeimą jie, kaip ir „Tuščios stiklinės“ sekėjai, paskelbė beviltiška atgyvena ir laisvės kalėjimu, varžančiu žmogaus prigimtį, tad vietoj jos siūlė visiems mylėtis, mylėti gėles (iš čia ir jų pavadinimas „Gėlių vaikai“), vartoti narkotikus, klausytis psichodelinės muzikos ir džiaugtis gyvenimu. Tokia aplinka buvo labai palanki homoseksualams pradėti kovą už savo teises, reikalauti ne tik toleruoti vienos lyties žmonių santykius, bet ir naikinti šeimos institutą.

Neramumai netruko peraugti į riaušes visoje šalyje, vėliau išplisti po pasaulį. Juos palaikė to meto JAV ir Europos intelektualai, menininkai, rašytojai, jų manifestai buvo platinami milijoniniais tiražais, o į mitingus ir koncertus susirinkdavo šimtatūkstantinės minios. Skirtingai nuo begėdžių komjaunuolių, sukurpusių tik chamų visuomenę, hipiams sekėsi geriau. Jiems pavyko sukurti savo literatūrą, muziką, kultūrą apskritai, kuri iki šiol daro įtaką visoms be išimties meno sritims.

Ir vis dėlto jie pralaimėjo. Nesuvokiant, kad begalinis laisvėjimas visada baigiasi eiliniu pavergimu, judėjimas pamažu silpo. Kas mirė nuo senų ir naujai atsiradusių nepagydomų ligų, kas sugrįžo į taip niekintas šeimas ir tapo tokiais pat vartotojiškos visuomenės nariais kaip ir jų tėvai, kas, likę prie suskilusios geldos, visiškai degradavo ir ištirpo nuobodžioje kasdienybėje. Homoseksualai taip pat išsisėmė, vėl užsidarė savo pogrindiniuose klubuose ir ilgainiui primiršo, o paskui ir visai užmiršo svajones gyventi visuomenėje, kur tarpsta laisva meilė, kur nėra ribos tarp vyriškumo ir moteriškumo, kur nieko nevaržo šeimos pančiai.

Didžiausias žmonijos iškrypimas


Visų liberalių, neoliberalių, postliberalių ir kitokių panašių ideologijų sekėjai bei alternatyvių gyvenimo būdų propaguotojai didžiausiu kliuviniu laisvei laikė šeimą. Todėl didžioji dalis jų konstitucijų, manifestų ir kitokių plačiai nuskambėjusių deklaracijų buvo nukreipta prieš santuoką, šeimą ir visus kitus suvaržymus, natūraliai atsirandančius kartu su šeimos institutu.

Įsitikinę savo pirmtakų didvyriškų pastangų bergždumu, dabartiniai visuomenės laisvintojai šeimos lyg ir neliečia. Paradoksalu, bet viskas netikėtai apvirto aukštyn kojomis! Štai homoseksualai, iki šiol negailestingai atakavę santuoką ir šeimą, ūmai tapo aršiausiais jos gynėjais: „Norim ženytis, nors kuolą mums ant galvos tašykite!“ Jiems uoliai pritaria ne tik panašių netradicinių bendrijų atstovai, bet ir liberalai bei kairiosios politinės partijos.

Ar ne keista? Iki šiol kaip velnias kryžiaus bijoję šeimos, visi vienu metu netikėtai panūdo įkniubti į šiltą jos glėbį, atsisakyti taip godotų laisvių bei prisiimti gausybę pareigų, atsakomybių, įsipareigojimų.

Tiesą sakant, nieko stebuklingo čia nėra. Šimtametis karas prieš šeimą norimų rezultatų nedavė. Prancūzijos revoliucionieriai, Rusijos revoliucijos begėdžiai, hipiai, raudonieji Kambodžos khmerai, homoseksualai, paralelinių ir alternatyvių gyvenimų adeptai patyrė skaudžias nesėkmes ir turėjo pripažinti savo pralaimėjimus bei, suglaudę ausis, tapti tokiais pat nuobodžiais ir pilkais duonos valgytojais, kokie buvo jų tėvai ir seneliai.

Šia prasme taktikos pakeitimas yra visiškai suprantamas. Nepavykus tvirtovės įveikti apgultimi ir taranu, buvo pasirinkta Trojos arklio strategija - įsiskverbti į šeimą iš vidaus ir taip išskaidyti ją į daugybę ląstelių, kurias kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Taip šeima tampa beveik viskas! Štai garsus švedų sociologas Janas Trostas skelbia, kad šeima yra ne tik vyras, žmona ir vaikai, bet ir buvusios žmonos ir dabartiniai jų vyrai, buvę vyrai ir dabartinės jų žmonos, tų žmonų ir vyrų uošvės ir uošviai, net šunys ir katės... Trumpai sakant, šeima yra tai, kaip aš ją įsivaizduoju. O genderizmo (socialinės lyties) šaukliai nori, kad šeima būtų laikoma bet kokia žmonių sąjunga - dviejų vyrų ar dviejų moterų santuoka arba kohabitacija (bendras gyvenimas ne santuokoje), galvas kelia kliedintys apie poligamiją (daugpatystę).

Tačiau čia iš karto kyla klausimas - jei ir tas, ir anas, ir dar kažkas yra šeima, tai kas tada yra ne šeima? Atsakymo toli ieškoti nereikia. Tai, be abejo, sena buržuazinė atgyvena, viduramžiška, krikščioniška, supuvusi ir dar daugybe panašių etikečių aplipdyta... vyro ir moters santuoka! O ir kaip kitaip, juk ji varžo natūralų žmogaus vitališkumą ir seksualinę laisvę, trukdo atsiskleisti kūrybinėms galioms, slopina libido (lytinę energiją) ir apskritai yra priešiška žmogaus prigimčiai. Toliau šiuo keliu einantys šeimą iš viso skelbia didžiausiu žmonijos nesusipratimu ir net iškrypimu. Štai taip, gyvenome amžius ir nežinojome, kad esame iškrypėliai!

Taigi Trojos arklys sumeistrautas ir jau stovi prie šeimos vartų. Ar įneš - sunku pasakyti, bet kad brausis visais įmanomais būdais, abejoti nereikia.

Parengta pagal dienraštį „Vakaro žinios“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (34)

 • adė 2017 rugpjūčio mėn. 27 d. 22:15:12

  Viskas kažkaip keistai vyksta,perdėm keistai.

 • adė 2017 rugpjūčio mėn. 27 d. 22:12:16

  Viskas kažkaip keistai vyksta,perdėm keistai.

 • bosas 2017 rugpjūčio mėn. 27 d. 17:41:04

  Gamta nieko nepatvarkė, viską tvarko visuomenė, sociumas, ir visi turi
  teisę elgtis taip kaip nori.

 • vycka iš Kauno 2017 rugpjūčio mėn. 27 d. 17:37:42

  Vycka tu teisus. Aš tave dar prisimenu iš iš Petrašiūnų.Reikia
  laikytis ir mes atsilaikysime.

 • Nabukas diksonas 2017 rugpjūčio mėn. 27 d. 11:00:23

  Prie ko čia gėjai, jei už šeimos naikinimą aršiai kovoja liberalai.
  Taip homoseksualai įtakingi, užima svarbius postus, bet sprendimus priima
  politikai ir jie už juos turi atsakyti. Bet ar kada nors atsakė? Tuo
  tarpu gėjai ir lesbės tik už savo teises kovoja ir jie turi tokią
  teisę.

 • 13 kėdžių 2017 rugpjūčio mėn. 27 d. 10:53:42

  Čepas rašo apie bolševikų komsomolcus, bet lieka aklas ir nemato
  dabartinių mūsų komsomolcų kurie jau iki pečių įlindę naujiems
  partokratams į subinę ir reikalauja, kad ir mes ten lystume.Jūs
  pažiūrėkite į juos - gryni sovietinių komjaunuolių klonai.

 • Safyras 2017 rugpjūčio mėn. 27 d. 07:46:44

  Jau gamta taip patvarkė, kad palikuonis duoda tik vyras ir moteris.
  Tačiau tik iš tikros meilės gimsta gražūs vaikai ne savo išore, bet
  vidumi. Todėl ir lieka nemirtingi kūriniai tie, kurie aukština
  humanizmą, o ne naktini gyvenimą su stipriais gėrimais, narkotikais ir
  viešnamiais..

 • Pragyvenau 2017 rugpjūčio mėn. 27 d. 01:56:07

  visa ta ziauria okupacija, bet to , ka cia skiedzia nemaciau. Atvirksciai.
  Jei koks poste budamas suklysdavo, tam sakes. Lekdavo lauk. Nereikia cia
  nesamoniu rasyt.

 • Gerai 2017 rugpjūčio mėn. 27 d. 00:22:43

  prisimenu kai lansbergis tapo seimo pirmininku i lietuva atejo juodoji
  pantera su dekanidzem ir sukure vilniaus brigada tai buvo zydu organizacija

 • bent kiek mąstantiems 2017 rugpjūčio mėn. 26 d. 23:41:59

  Visa oficiali žmonijos “istorija”-atviras melas:
  sunaikinta-tiesa.jimdo.com/blog

 • katinas 2017 rugpjūčio mėn. 26 d. 23:10:58

  Straipsnis kaip reta geras. atkreipia dėmesį į tai kaip mus mausto ir
  neraudonuoja. Aš gerai prisimenu hipius, pats hipiavau, kitokių vertybių
  ieškojau, ko gero ir šeimą keikiau, bet tai buvo jaunystė. Dabar žinau
  kokia vertybė yra šeima, kaip be jos greitai gali pražūti.

 • Nr4 2017 rugpjūčio mėn. 26 d. 22:15:06

  Nieko tokio viskas bus liuks; vyrai galės kočiotis nebereikės bobų.
  Tada galėsim įsteigti "bobū skirstituvus ir gyvensim kaip tie
  komsomolcai.

 • mentalitetas 2017 rugpjūčio mėn. 26 d. 22:10:03

  Ko norėt iš mento?

 • Skvernelis - Trojos asilas 2017 rugpjūčio mėn. 26 d. 22:08:14

  Gūdlinam: S. Skvernelis skelbia paramą Stambulo konvencijai

 • Vandalinas 2017 rugpjūčio mėn. 26 d. 20:52:50

  Prie ko čia Landsbergis?Kiek žinau Čepas ten kažkokius liudininkus yra
  apklausęs. Rūta Grinevičiūtė apie tai "Dinastijoje" rašė. O arklys
  jau tikrai prie durų ir visokie liberastai jį temps į vidų iš visų
  spėkų. Apie tai galvokit, o ne apie visokius niekus.

 • Pensininkas 2017 rugpjūčio mėn. 26 d. 19:59:12

  Zinovui. O ji, apsis... iki ausu, dar galima apdergti? Tegu paneigia
  FAKTUS, kad jis ne KGB agentas !!! ... kaip zmones sako - po siai dienai !

 • Žinovas 2017 rugpjūčio mėn. 26 d. 19:46:39

  Ar čia tas pats Čepas kuris Landzbergį apdergė? Dar ankščiau kai tas
  prezidentu norėjo patapti ir kaltino visus dėl bendradarbiavimo su kgb?

 • Frida 2017 rugpjūčio mėn. 26 d. 19:40:19

  Geras straipsnis, puikiai sukaltas, aiškus ir informatyvus. Jokio briedo
  cia nėra, apie tai rusų spaudoje daug rašyta, net diskusijos per TV
  buvo., o arklio metafora puikiai pasinaudota. Kai kam tai didelė
  naujiena.Ačiū rašytojui.

 • Nuomone 2017 rugpjūčio mėn. 26 d. 19:13:29

  Gyvenau visais laikais bet tokio briedį neturėsiu nors su knygom draugai
  čia gal pas rašytoja vadinama fantazija isismarkavo ją anais laikais
  šeima vadindavo visuomenės soc ląstelę ir su pėdkelnėmis kaip dabar
  gatvėje nevaikščiojo jau nekalbant apie moralę kurios dabar iš vis
  nėra .pasiskaityti ir delfino komentarus matysite lietuvių moralinių
  veida

 • Pradžių pradžia 2017 rugpjūčio mėn. 26 d. 19:03:49

  Įdomiausia, kad Tomkus su Čekuoliu pasiūlė Lansdbergį Sąjūdžio
  Vadu.

 • Mamania 2017 rugpjūčio mėn. 26 d. 18:23:27

  Pagalvokit...talonai boboms. Dabar ir talonų nereikia. Progresas.

 • ciocė 2017 rugpjūčio mėn. 26 d. 18:08:52

  O man šis rašytojas kuo toliau tuo labiau patinka, norėčiau
  susipažinti.

 • maxqiwas 2017 rugpjūčio mėn. 26 d. 18:05:54

  Bet ir gerai buvo, gauni talonų ir period. Gaila dabar taip nėra.
  Stočiau į tokią organizaciją ir būtinai priklausyčiau elitui.

 • maxqiwas 2017 rugpjūčio mėn. 26 d. 18:04:17

  Bet ir gerai buvo, gauni talonų ir period. Gaila dabar taip nėra.
  Stočiau į tokią organizaciją ir būtinai priklausyčiau elitui.

 • Agentas 2017 rugpjūčio mėn. 26 d. 17:57:10

  Iš kur jis traujkia tokias žinias. Apie komsomolcus buvau girdėjusi,
  galvojau, kad briedas, bet paskambinusi draugė sakė, kad tikrai taip
  buvo. Yra dokumentai, nuotraukos, visa kita. Komuniagos vėliau viską
  užglaistė, naikino archyvus, bet visko nesunaikino.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • GAISRINGUMAS: šiuo metu dėl kritulių stokos miškuose labai sausa, o dėl šiltėjančių ir vėjuotų orų miškų gaisringumo rodiklis kasdien didėja vis sparčiau; Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, savaitgalį vyraus antros ir trečios, o vietomis, daugiausia pietiniuose rajonuose, ketvirtos, kai kur penktos klasės miškų gaisringumas.
 • NBA: Šiaurės Amerikos Nacionalinės krepšinio asociacijos Rytų konferencijos finalo šeštosiose rungtynėse penktadienį „Cleveland Cavaliers“ komanda namuose 109:99 įveikė „Boston Celtics“ ekipą ir išlygino serijos iki keturių pergalių rezultatą 3-3.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
DARBAS ADMIN

Ką manote apie miestuose kertamus medžius?

balsuoti rezultatai

Kur šiais metais atostogausite?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +10   +11 C

   +12  +14 C

 

   +12  +13 C

  +24   +25 C

   +25  +26 C

 

   +25   +27 C

     6-12 m/s

    4-9 m/s

 

     4-8 m/s

 

reklama
Vėlykė 2018