respublika.lt

2017 lapkričio 22, trečiadienis

akordeon festiv kaire

Trojos arklio strategijanuotraukos (34)

2017 rugpjūčio mėn. 26 d. 11:30:41
Vytautas ČEPAS, rašytojas

Socialinių sprogimų - revoliucijų, perversmų, iš dalies evoliucijų - vėliavnešiai visada žada išvaduoti visuomenes iš senų apipelijusių moralės normų, papročių bei tradicijų ir taip sukurti visiškai laisvą ir laimingą žmonių bendriją. Deja, taip atsitinka išimtinai retai. „Vaduotojai“ dažniausiai įstumia žmones į tokią klampią dvasinę ir socialinę pelkę, kad išsikapstyti iš jos neužtenka dešimtmečių. Ir nenuostabu, griaudami viską, kas jiems nepatogu ar nepriimtina, visada užpuola tai, kas jų galva labiausiai varžo laisvę. Priklausomai nuo ideologinių įsitikinimų ir politinių tikslų tai būna aristokratija arba turčiai, valstiečiai, inteligentai, svetimtaučiai, kitos rasės atstovai ir visada - šeima!

 

Šalin gėdą!

Pasaulio istorijoje apstu pavyzdžių, kai visuomenės buvo laisvinamos be gailesčio griaunant šeimą. Vienas drastiškiausių tokių eksperimentų buvo pradėtas Rusijoje iš karto po Spalio perversmo.

Seksualinės besotystės kamuojama liepsninga revoliucionierė ir bolševikų vado Lenino bendražygė Aleksandra Kolontaj netruko paskelbti plačiai nuskambėjusią ir didžiulio populiarumo sulaukusią „Tuščios stiklinės“ teoriją. Jos esmė labai paprasta - turėti lytinius santykius yra tas pat, kas išgerti stiklinę vandens! Visiška seksualinė laisvė! Tenkinti lytinę aistrą su kuo nori ir kada nori yra kiekvieno naujos visuomenės piliečio priedermė, o moterys privalo nesipriešinti tokiam šventam revoliuciniam reikalui.

Savaime suprantama, kad tam didžiam laisvėjimui labiausiai trukdė šeima, tad ji nedelsiant buvo paskelbta „buržuazine atgyvena“, kartu panaikintas ir bažnytinės santuokos institutas. Per karo, baisaus bado, ligų ir kitų nepriteklių nualintas žmonių galvas nusirito dar ir seksualinės revoliucijos banga. Ir čia, kaip visada, pasižymėjo pažangiausia ir sąmoningiausia besiformuojančios sovietinės visuomenės dalis - komjaunuoliai. Prie jų entuziastingai jungėsi tuo metu bolševikų dar nesunaikintos gausios visuomeninės organizacijos, įvairios revoliucinių moterų sąjungos, bendrijos ir komunos. Visiškai nuogų žmonių demonstracijos Maskvos Raudonojoje aikštėje, kur pirmose gretose savo grožybes demonstravo net bolševikų politinio biuro nariai, išsivystė į grandiozinį politinį judėjimą „Šalin gėdą“ („Doloj styd“). Kandidatės į šlovingąsias komunistinio jaunimo gretas privalėjo pereiti visų kuopelės narių „patikrinimą“, komjaunimo organizacijose buvo įsteigti moterų paskirstymo skyriai (otdely babraspred), kur komjaunuoliams dalino talonus lytiniams santykiams su merginomis. Eiliniai gaudavo po vieną, o aktyvistai ir kitaip pasižymėję po tris ar net penkis, o elitui limitai iš viso nebuvo taikomi! Gimę vaikai iš karto keliaudavo į komunas ar valstybės išlaikomus vaikų namus, kad netrukdytų komjaunuoliams mėgautis laisve ir kurti šviesią visos žmonijos ateitį.

Šviesios ateities sukurti nepavyko, tad šeima šiaip taip atsilaikė, bet moralinės ir ekonominės pasekmės buvo baisios. Milijonai benamių vaikų, nežinančių, nei kas jų tėvai, nei kur jų namai, siaubingos visų įmanomų venerinių ligų epidemijos, visiškai pakrikusi dora, sulaužyti natūralūs santykiai tarp žmonių, subyrėję giminystės ryšiai nugramzdino valstybę į baisią beveik amžių trukusią apokalipsę, kurios pasekmės juntamos iki šiol.

Bolševikai, pamatę tokius nežabotos laisvės ir laisvos meilės vaisius, ne juokais išsigando, tad nedelsdami stipriai privėrė duris. Šeima bent jau formaliai vėl tapo valstybės globos institutu. Kur kas liūdnesnis likimas laukė laisvosios meilės aktyvistų, dalis jų supuvo nuo sifilio ir kitų ligų, kitus tokia pat dalia ištiko stalininiuose lageriuose, išskyrus visos tos velnio peklos virėją A.Kolontaj, vėliau tapusią garsia sovietų diplomate ir ramiai apleidusią šį pasaulį 1952 m.

Gėlių vaikai

Kiek sėkmingesnis bandymas išlaisvinti visuomenę iš šeimos nelaisvės ir mėgautis nežabota laisve prasidėjo 1968 m. birželio 28 d., kai vienas Niujorko policininkas velniai žino ko užklydo į homoseksualų pamėgtą užeigą „Stonewall“ ir sukėlė ten muštynes - šios peraugo į masinius policininkų ir homoseksualų susirėmimus. Tuo metu Niujorkas ir taip kunkuliavo nuo nesibaigiančių demonstracijų. Hipsteriai reikalavo atsisakyti tradicinių vertybių ir apipelijusių moralės normų, hipiai - nutraukti karą Vietname, laisvės mylėtis, narkotikų... Šeimą jie, kaip ir „Tuščios stiklinės“ sekėjai, paskelbė beviltiška atgyvena ir laisvės kalėjimu, varžančiu žmogaus prigimtį, tad vietoj jos siūlė visiems mylėtis, mylėti gėles (iš čia ir jų pavadinimas „Gėlių vaikai“), vartoti narkotikus, klausytis psichodelinės muzikos ir džiaugtis gyvenimu. Tokia aplinka buvo labai palanki homoseksualams pradėti kovą už savo teises, reikalauti ne tik toleruoti vienos lyties žmonių santykius, bet ir naikinti šeimos institutą.

Neramumai netruko peraugti į riaušes visoje šalyje, vėliau išplisti po pasaulį. Juos palaikė to meto JAV ir Europos intelektualai, menininkai, rašytojai, jų manifestai buvo platinami milijoniniais tiražais, o į mitingus ir koncertus susirinkdavo šimtatūkstantinės minios. Skirtingai nuo begėdžių komjaunuolių, sukurpusių tik chamų visuomenę, hipiams sekėsi geriau. Jiems pavyko sukurti savo literatūrą, muziką, kultūrą apskritai, kuri iki šiol daro įtaką visoms be išimties meno sritims.

Ir vis dėlto jie pralaimėjo. Nesuvokiant, kad begalinis laisvėjimas visada baigiasi eiliniu pavergimu, judėjimas pamažu silpo. Kas mirė nuo senų ir naujai atsiradusių nepagydomų ligų, kas sugrįžo į taip niekintas šeimas ir tapo tokiais pat vartotojiškos visuomenės nariais kaip ir jų tėvai, kas, likę prie suskilusios geldos, visiškai degradavo ir ištirpo nuobodžioje kasdienybėje. Homoseksualai taip pat išsisėmė, vėl užsidarė savo pogrindiniuose klubuose ir ilgainiui primiršo, o paskui ir visai užmiršo svajones gyventi visuomenėje, kur tarpsta laisva meilė, kur nėra ribos tarp vyriškumo ir moteriškumo, kur nieko nevaržo šeimos pančiai.

Didžiausias žmonijos iškrypimas


Visų liberalių, neoliberalių, postliberalių ir kitokių panašių ideologijų sekėjai bei alternatyvių gyvenimo būdų propaguotojai didžiausiu kliuviniu laisvei laikė šeimą. Todėl didžioji dalis jų konstitucijų, manifestų ir kitokių plačiai nuskambėjusių deklaracijų buvo nukreipta prieš santuoką, šeimą ir visus kitus suvaržymus, natūraliai atsirandančius kartu su šeimos institutu.

Įsitikinę savo pirmtakų didvyriškų pastangų bergždumu, dabartiniai visuomenės laisvintojai šeimos lyg ir neliečia. Paradoksalu, bet viskas netikėtai apvirto aukštyn kojomis! Štai homoseksualai, iki šiol negailestingai atakavę santuoką ir šeimą, ūmai tapo aršiausiais jos gynėjais: „Norim ženytis, nors kuolą mums ant galvos tašykite!“ Jiems uoliai pritaria ne tik panašių netradicinių bendrijų atstovai, bet ir liberalai bei kairiosios politinės partijos.

Ar ne keista? Iki šiol kaip velnias kryžiaus bijoję šeimos, visi vienu metu netikėtai panūdo įkniubti į šiltą jos glėbį, atsisakyti taip godotų laisvių bei prisiimti gausybę pareigų, atsakomybių, įsipareigojimų.

Tiesą sakant, nieko stebuklingo čia nėra. Šimtametis karas prieš šeimą norimų rezultatų nedavė. Prancūzijos revoliucionieriai, Rusijos revoliucijos begėdžiai, hipiai, raudonieji Kambodžos khmerai, homoseksualai, paralelinių ir alternatyvių gyvenimų adeptai patyrė skaudžias nesėkmes ir turėjo pripažinti savo pralaimėjimus bei, suglaudę ausis, tapti tokiais pat nuobodžiais ir pilkais duonos valgytojais, kokie buvo jų tėvai ir seneliai.

Šia prasme taktikos pakeitimas yra visiškai suprantamas. Nepavykus tvirtovės įveikti apgultimi ir taranu, buvo pasirinkta Trojos arklio strategija - įsiskverbti į šeimą iš vidaus ir taip išskaidyti ją į daugybę ląstelių, kurias kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Taip šeima tampa beveik viskas! Štai garsus švedų sociologas Janas Trostas skelbia, kad šeima yra ne tik vyras, žmona ir vaikai, bet ir buvusios žmonos ir dabartiniai jų vyrai, buvę vyrai ir dabartinės jų žmonos, tų žmonų ir vyrų uošvės ir uošviai, net šunys ir katės... Trumpai sakant, šeima yra tai, kaip aš ją įsivaizduoju. O genderizmo (socialinės lyties) šaukliai nori, kad šeima būtų laikoma bet kokia žmonių sąjunga - dviejų vyrų ar dviejų moterų santuoka arba kohabitacija (bendras gyvenimas ne santuokoje), galvas kelia kliedintys apie poligamiją (daugpatystę).

Tačiau čia iš karto kyla klausimas - jei ir tas, ir anas, ir dar kažkas yra šeima, tai kas tada yra ne šeima? Atsakymo toli ieškoti nereikia. Tai, be abejo, sena buržuazinė atgyvena, viduramžiška, krikščioniška, supuvusi ir dar daugybe panašių etikečių aplipdyta... vyro ir moters santuoka! O ir kaip kitaip, juk ji varžo natūralų žmogaus vitališkumą ir seksualinę laisvę, trukdo atsiskleisti kūrybinėms galioms, slopina libido (lytinę energiją) ir apskritai yra priešiška žmogaus prigimčiai. Toliau šiuo keliu einantys šeimą iš viso skelbia didžiausiu žmonijos nesusipratimu ir net iškrypimu. Štai taip, gyvenome amžius ir nežinojome, kad esame iškrypėliai!

Taigi Trojos arklys sumeistrautas ir jau stovi prie šeimos vartų. Ar įneš - sunku pasakyti, bet kad brausis visais įmanomais būdais, abejoti nereikia.

Parengta pagal dienraštį „Vakaro žinios“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (34)

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • PAGERBTA: kasmetinę Valstybinę Jono Basanavičiaus premiją Vyriausybė šiemet skyrė Elvydai Lazauskaitei; ji pagerbta už reikšmingus tradicinės kultūros tyrinėjimus ir sisteminimo, sklaidos aktualizavimo darbus, aktyvią visuomeninę veiklą etninės kultūros srityje.
  • PRALAIMĖJO: Kontinentinės ledo ritulio rungtynėse antradienį Rygos „Dinamo“ komanda, kuriai atstovauja gynėjas Nerijus Ališauskas ir vartininkas Mantas Armalis, namuose 1:3 pralaimėjo Čeliabinsko „Traktor“ ekipai.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
1. Rolandas Paksas. Kitų metų biudžetas - duoklė vis labiau atgyjančiam „karo demonui“
2. Tautos išlikimas - jos pačios savigarbos reikalas
3. Jam tik metai. Kartais prireikia sauskelnių
4. Seimūnai darbo bijo kaip velnio
5. Valstybės pagalba jaunoms šeimoms - sukišti visus į plačią bankų kišenę
6. Seimas metus dirbo ar pridirbo?
7. Nemylintis Dzūkijos dzūkas - nemyli ir Lietuvos
8. Nežabota valdžia. Galią ir įtaką pajutę seimūnai gali sunaikinti bet ką
9. Naujas tolerancijos vardas - liberalizmas
10. Lietuvos gyventojų laimės indeksas - išvykusiųjų skaičius
11. Būti kultūringam R.Karbauskiui nepavyko, labiau jį traukia prie žemės
12. Pirmieji Seimo metai - prisvilę
13. Seimo narys P.Urbšys: Jaučiuosi, kad esu kaip svetimas
14. Yra knyga, skirta ir tautinę nesantaiką kurstančiai R.Vanagaitei. Baudžiamasis kodeksas
15. „Lidlui“ - nauda, žmonėms - kančia
16. Užsienio investicijos, kurios kenkia
17. Premjere, žmonės ir nuo jūsų bėga
18. I.N.Lingienės Lietuvoje visada tvyro meilė ir pagarba
19. Alumi ir milteliais aprūpins R.Karbauskis
20. Signataras Z.Vaišvila į teismą padavė ir Rusiją, ir Lietuvą
21. Ar „Rokiškio sūrio“ vadovas D.Trumpa ir JAV prezidentas D.Trampas yra tikri giminės?
22. D.Grybauskaitė įtakingiausia taptų, jei teroristu išvadintų D.Trampą
23. Prašymai čigonų tabore: baikite sėti mirtį
24. Nereikia nukloti kapų žvakėmis
25. Prabanga. S.Skvernelis skrido į Suomiją pasikalbėti apie orą
reklama
guitar trio

Kas turėtų nuspręsti dėl lietuviškos abėcėlės papildymo?

balsuoti rezultatai

Ar pritartumėte savo daugiabučio namo renovacijai?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

   -4  0 C

   -2  +1 C

 

   +2  +6 C

   -1  +5 C

  +3  +7 C

 

   +6  +8 C

    4-9 m/s

    1-8 m/s

 

      1-6 m/s

 

USD - 1.1718 PLN - 4.2290
RUB - 69.5585 CHF - 1.1641
GBP - 0.8850 NOK - 9.6890
reklama
Prenumerat 2018