respublika.lt
LRDT LYRAS

Šių dienų įvykiai verčia prisiminti Vangą ir jos pranašystes (7)

2018 balandžio mėn. 14 d. 09:38:22
Milda KUNSKAITĖ

Pasaulyje - neramu. Ore tvyro tam tikra įtampa. Todėl daugelis, norėdami atsikratyti slegiančios nežinomybės, kreipiasi į būrėjus, prisimena, ką kalbėjo įvairūs pranašai ir aiškiaregiai. Dabar kuriama ir publikuojama daugybė medžiagų apie vienų ar kitų pranašystes. O ką pranašavo viena garsiausių aiškiaregių - Vanga? Vargu, ar atsiras žmogus, negirdėjęs apie Vangeliją Gušterovą. Į bulgarės aiškiaregės žodžius įsiklausydavo ir paprasti žmonės, ir šio pasaulio galingieji.


Vardas „Vangelija“ reiškia „nešanti gerąją naujieną“ - būtent taip buvo pavadinta mergaitė, nors jai gimus niekas, net jos mama, nesitikėjo, kad ji išgyvens. Vis dėlto kūdikis išgyveno, bet anksti neteko mamos. Ji buvo kaip visi vaikai iki 11 metų, kai įvyko baisi tragedija ir mergaitė pradėjo vis blogiau matyti. Būtent su apakimu yra siejama jos aiškiaregystės dovana. Iš pradžių mergina savo gebėjimus slėpė, baimindamasi, kad bus laikoma pamišėle. Bet jos pranašystės po truputį ėmė pildytis, ir pas aiškiaregę pradėjo traukti piligrimai.

Trečiasis pasaulinis karas - vyks ar ne

Klausimai apie galimybę kilti naujam pasauliniam karui bulgarei aiškiaregei buvo užduodami gana dažnai, ypač - vykstant šaltajam karui tarp SSRS ir JAV. Jos atsakymai, kaip visada, būdavo gana sudėtingi ir sunkūs suprasti dar ir dėl to, kad aiškiaregė kalbėjo retu bulgarų kalbos dialektu, be to, į gyvenimo pabaigą turėjo rimtų kalbos sutrikimų. Praktiškai visuose šaltiniuose teigiama, kad Vanga visada tvirtino, jog trečiasis pasaulinis karas bus, ir gana greitai. Prieš pat mirtį į klausimą apie karo pradžią ji atsakė taip: „Dar nekrito Sirija“. Jos žodžių amžininkai suprasti nė negalėjo. Apie trečiąjį pasaulinį karą šiame sakinyje, kaip manė jos klausantieji, jokios informacijos nebuvo. Juk ta šalis tuomet gyveno ramiai ir niekas ja pernelyg nesidomėjo. Bet dabar viskas pasikeitė - Sirija tapo kliuviniu visoms branduolinėms valstybėms. Tai reikštų, kad plataus masto kariniai veiksmai prasidės tik tada, kai dabar vykstantis konfliktas Sirijoje baigsis. Be to, ji dar sakė, kad Sirija atsiklaups prieš nugalėtoją, bet „nugalėtojas bus ne tas“. Paaiškinti šią pranašystę yra gana sunku, nes jokio tikslaus laikotarpio, konkrečių vardų ir valstybių ji neįvardijo.

Karas jau vyksta

Kai kas mano, kad Vangos pranašystės apie trečiąjį pasaulinį karą jau pradeda pildytis. Ji pati teigė, kad naujas karas nebus toks akivaizdus, kaip ankstesnieji, o pati jo pradžia bus susijusi su nedideliu konfliktu 2008 m., po kurio vyks pasikėsinimai į keletą valstybių vadovų. Išties, 2008 m. įvyko konfliktas tarp Rusijos ir Gruzijos. O dėl pasikėsinimų tyrinėtojai iki šiol nesutaria. Vieni mano, kad pasikėsinimas buvo, ir sėkmingas, turėdami omeny Smolensko tragediją, per kurią žuvo Lenkijos prezidentas. Kitų nuomone, pasikėsinimui buvo užkirstas kelias, o keturi Vangos minėti lyderiai - tai Estijos, Lenkijos, Lietuvos ir Ukrainos prezidentai, kurie konfliktui vykstant rengėsi lėktuvu vykti į Gruziją. Pagal kitą versiją ši pranašystė susijusi su 2016 m. Briuselyje planuotais teroristiniais aktais. Turint omeny sudėtingą ekonominę ir politinę padėtį pasaulyje, galima pagrįstai tvirtinti, kad tam tikra prasme pasaulinis karas jau vyksta. Kaip karą galima įvardinti ir „sankcijų karą“, ir daugybę smulkių konfliktų visame pasaulyje, ir net informacinį karą, vykstantį žiniasklaidoje. Galbūt jis taip ir baigsis, nepereidamas į atvirą fazę. Jau prieš dvi dešimtis metų garsioji pranašautoja papasakojo, kad karo strategija bus visiškai kitokia - žmonės nebepuldinės vieni kitų su paprastais ginklais.

Esmė - žmonijos sugedimas

Tam tikro optimizmo įkvepia tai, kad aiškiaregė nematė klasikinės pasaulio pabaigos, apie kurią dar neseniai buvo daug kalbama. Ne, ji manė, kad žmonija gyvuos ir tobulės, nors sukrėtimų patirs daug. „Trečiasis pasaulinis karas yra tik tikimybė. Esmė ne patrankos, o žmonių sielos”, - buvo įsitikinusi aiškiaregė. Pasaulis po truputį grimzta į nuodėmingumą. Žmonės stengiasi apsupti save patogumais, nori mažiau dirbti ir daugiau linksmintis. Todėl tolsta nuo amžinųjų vertybių, žmogiškumo ir padorumo, tvirtino Vanga. Trečiojo pasaulinio karo temą ji paliesdavo kalbėdama apie žmonijos didžiosios dalies sugedimą. Pasaulinis karas prasidės tada, kai žmonės taps vieniši, jų niekas nejungs į tikrą dvasinę šeimą, bendruomenę. Ir jau prieš 20 metų matė šių įvykių ištakas. Žmonės, teigė ji, pradės melstis auksui, bus pasirengę už jį sielą parduoti. Pasak jos, žmonės tampa robotais, iš jų gyvenimo seniai dingo paprasti žmogiški džiaugsmai, liko tik pinigai! Motina nemyli vaiko, vyras su žmona barasi dėl monetų! Ateis laikas, kai artimi žmonės nusisuks vieni nuo kitų, niekas nepadės ištikus bėdai, visi pradės gyventi sau... Aiškiaregė buvo paprasta, neišsilavinusi moteris, viską aiškino savais žodžiais. Ji negalėjo žinoti tokių terminų kaip „globalizacija” ar „palūkanos“, bet būtent tai turėjo omeny. Žmonės nebepažįsta paprastos laimės. Visa tai skurdina sielas, naikina bendražmogiškąją aurą. Tokioje situacijoje sunaikinti žmoniją tampa įmanoma. Mes patys prarandame mus apsaugančias jėgas, melsdamiesi auksui, pamiršdami paprastas, bet labai stiprias vertybes: meilę, geraširdiškumą, žmogiškumą.

Sprendžia ne ji, o kiekvienas iš mūsų

Vangos pranašystės ne visada yra suprantamos. Tikriausiai net nėra įmanoma apie ateitį kalbėti tiksliai ir apibrėžtai. Be to, yra tam tikrų taisyklių, o jas aiškiaregė tikrai žinojo: konkrečiai apibūdinus įvykius, ypač teigiamus, juos galima „nubaidyti“. Kai kada tikrai yra labai sunku atspėti, ką ji turi omeny. Visada lieka tikimybė, kad jos žodžių traktuotė yra klaidinga, kadangi tiesiai Vanga beveik niekada nieko nesakydavo. Tik pergyvenę vieną ar kitą įvykį suprantame, kad jį prieš daugelį metų apibūdino garsioji aiškiaregė. Ar tikėti bulgarės aiškiaregės pranašystėmis, kiekvienas turi spręsti pats. Bet po daugybės neišsipildžiusių pranašysčių daugelio tikėjimas jos galimybe numatyti ateitį sumažėjo. Pavyzdžiui, garsioji jos pranašystė apie šaltą ir ištuštėjusią Europą. Tai turėjo įvykti 2016 m., panaudojus cheminį ir branduolinį ginklą, taip pat po europiečių karo su musulmonais 2010 m. Kadangi jokio karo 2010 m. nekilo, šaltos ir ištuštėjusios Europos 2016 m. taip pat nepamatėme. Kai kurie mokslininkai, tyrinėjantys pranašystes, teigia, kad Vanga turėjo omeny tam tikrą dvasinę dykynę, o ne šalių sugriovimą tiesiogine prasme. Tokia traktuote patikėti gerokai lengviau.

Vangos jau seniai nėra tarp gyvųjų. Galima tik tyrinėti tai, ką ji sakė, ieškoti kiekvieno žodžio patvirtinimų. Tačiau yra ir kitas kelias, apie kurį ne kartą užsimindavo pranašė. Stoti petys į petį prieš blogį, padėti aplinkiniams, nepamiršti protėvių didybės, įgyvendinti jų priesakus kasdieniniame gyvenime - štai ką ji patardavo. Jeigu žmonės pradės gyventi kaip atsakingos, mylinčios savo planetą, save ir kitus gerbiančios asmenybės, pasaulis nežlugs.

O dar ji pranašavo...

2018 m. Kinija taps galingiausia pasaulio valstybe. Tie, kas buvo daugybę metų engiami, įgis valdžią, o buvę išnaudotojai žmonijai ims duoti naudos. Šalys, kurios anksčiau neturėjo jokių galimybių, pradės vystytis.

2023 m. pakis Žemės orbita. Greičiausiai šis įvykis praeis nepastebėtas, juk Žemės orbita nežymiai keičiasi ir dabar, mūsų laikais.

2025 m. Europoje vis dar gyvens mažai žmonių. Kaip prisimenate, to priežastis yra neįvykęs 2010 m. karas su musulmonais.

2028 m. bus sukurtas naujas energijos šaltinis. Galbūt ši pranašystė išties išsipildys, juk mūsų pasaulyje praktiškai kasmet atsiranda kokių nors inovacijų. Badas sumažės. Kažkuri šalis išsiųs pilotuojamą laivą į Venerą.

2033 m. dėl ledynų tirpsmo pakils vandenyno lygis. Neaišku, ar bus užtvindyti miestai, ar tiesiog pakils pasaulinio vandenyno lygis palyginti su tuo, koks buvo Vangos laikais.

2043 m. Europoje viešpataus musulmonai. Bet tai bus naudinga, Europos ir kitų šalių ekonomika suklestės. Žmonijos laukia geri laikai.

2046 m. gydytojai išmoks sergančius ar sužalotus organus pakeisti išaugintais dirbtinai. Organų persodinimas taps geriausiu gydymo metodu. Bus ir kitokių naujovių.

2066 m. Amerika kariaus su musulmonais. Kas laimės, Vanga nežinojo. Bet Amerika panaudos naujos rūšies ginklą, kuris stipriai paveiks Europos klimatą, sukeldamas atšalimą. Roma sušals.

2076 m. visame pasaulyje įsigalės „komunizmas“. Neliks nei kastų, nei klasių, visi bus lygūs. Žmonija bus užsiėmusi gamtos atgaivinimo programos kūrimu, ir 2084 m. ji bus pradėta sėkmingai įgyvendinti.

2088 m. Žemėje atsiras nauja liga, sukelianti greitą senėjimą. Susirgęs žmogus susens vos per keletą dienų. Bet 2097 m. bus sukurti vaistai nuo šios ligos.

Prieš mirtį, kurios datą žinojo iš anksto, Vanga kreipėsi į žmones, ragindama nepamiršti to, kas žmogų daro žmogumi, ir neprarasti vilties net ligos ir mirties akivaizdoje.

Aiškiaregė paliko keletą priesakų

Žmogus tampa toks, kuo pats save laiko. Jei jis sugebės nukreipti save į gėrio pusę, visa jo būtis pasikeis į gera.

Žmonės turi mylėti save ir visa tai, kas juos šiame pasaulyje supa. Tai yra ypač svarbu, kai ateina sunkūs laikai. Būtina dėkoti Dievui už jo pagalbą, ir vertinti savo išmintį, kuri visada veda į sėkmę.

Neverta kovoti su kvailiais, nes jie ne tokie baisūs. Jų nereikia taisyti ir perauklėti. Daug blogesni yra pikti, be principų žmonės. Jie sukelia didžiulių sunkumų ir sukursto tautas.

Žmogus neturi siekti neįgyvendinamų tikslų. Užduotis turi būti pagal jėgas.

Negalima žadėti to, ko negalėsi įvykdyti. Skausmas, kurį jaučia žmogus, būtinai grįš.

Žmonės turi melstis ir neprašyti Dievo pernelyg daug.

Vaikai yra be nuodėmės, jie tik atperka tai, ką padarė jų tėvai.

Skaitant Bibliją galima rasti atsakymus į visus klausimus ir sprendimus daugelio problemų, nuo kurių žmonėms sukasi galva.

Parengta pagal dienraštį "Vakaro žinios"


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook
Parašykite savo komentarą:
  Skaityti komentarus (7)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • IŠKILMĖS: Japonijos vyriausybė ketina pakviesti į spalio 22-ąją įvyksiančias iškilmes, skirtas naujojo imperatoriaus įžengimui į sostą, 195 šalių, su kuriomis Tokijas palaiko diplomatinius santykius, vadovus; dabartinis imperatorius Akihitas ketina išeiti į poilsį dėl garbaus amžiaus balandžio 30-ąją; kitą dieną į sostą įžengs jo sūnus Naruhitas.
  • PAREIGOS: Valstybės nekilnojamąjį turtą valdančios ir jo priežiūrą užtikrinančios valstybės įmonės Turto bankas generalinio direktoriaus pavaduotoja nuo antradienio pradeda dirbti Inga Černiuk; pastaruoju metu ji ėjo Susisiekimo ministerijos kanclerės pareigas.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
LRDT LEDAS

Ar esate patenkinti antrojo Savivaldos rinkimų turo rezultatais?

balsuoti rezultatai

Ar mokate užsienio kalbų?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+5   +7 C

+3    +6 C

 

 +4    +6 C

+3   +5 C

0    +2 C

 

  -1      0 C

3-4 m/s

3-4 m/s

 

4-6 m/s

 

reklama
samba
reklama
Sveikata ir grožis