respublika.lt

Gražiausi žodžiai mylimiausioms Mamomsnuotraukos (4)

2014 gegužės mėn. 04 d. 08:53:09

Mielą Mamytę nuoširdžiai sveikina dukra Laura su vyru, anūkai Raimonda, Laurynas ir Lukas:


Tu pirmoji pasveikinai mus su tekančia saule,
Tu pirmoji pabučiavai mūsų akis, lūpas.
Tu palinkėjai gyventi laimingai.

Mama, tu - mūsų šviesos spindulys.
Tavo laimė - mes, tavo vaikai.
Tegul tavo akys mato tik šviesą
Tegul širdis sutalpina pavasarius ir vasaras

Tegul niekada nepavargsta rankos,
Išmokusios mus sėti ir auginti, glostyti ir pakelti.
Linkime gyventi, Tau Mamyt, tiek ilgai,
Kad tavo amžiaus pavydėtų net medžiai.

Sveikinam Tave Mamyte su Mamos diena. 

***

Brangioji saule, kai iš dangaus žiūrėsi žemėn, pačiais šilčiausiais spinduliais paglostyk mano Mamą, kad ji pajustų, kokia brangi man yra. Su Motinos diena.

Sveikina dukra Šarūnė, o senelę Birutę bučiuoja ir anūkės Jogailė su Radvile.

***

Mamyte,

Visus gegužio žiedlapius gležnus
Norėčiau aš sudėt po tavo kojom,
Už meilę, rūpestį, švelnius žodžius
Tyriausią jausmą širdyje nešioju.
 
Mamyte, linkiu, kad džiaugsmas vis lydėtų,
kad skrietų dienos lyg daina,
vargai ir rūpesčiai neliestų, širdis būt laimės kupina.
Ačiū už tai, kad davei man gyvybę.

MYLIU tave labai labai ir mylėsiu amžinai!

Šios nuostabios dienos proga Amanda Viktoravičiūtė sveikina savo pačias geriausias ir mieliausias Mamą ir Močiutę: ačiū jums, kad visada rūpinotės ir rūpinatės manimi.

***

Brangi Mamyte,

Nejauskit laiko skubančio tėkmės
Lai džiaugsmas, laimės spinduliai lydės.
Stiprybės Jums ir žmogiškos sėkmės.
Te švelniai liečia mylinti ranka,
Rusena namuose ugnis šventa,
Miela Jums būna kiekviena diena.

Sveikina dukra Inga savo Mamytę Eleną Bereznevičienę iš Kauno

***

Brangioji Mama, šiandieną sakome Tau - nuoširdžiai ačiū, labai Tave mylime, apkabiname ir bučiuojame.

***

Rita Murauskaitė su Motinos diena sveikina Mamytę Laimutę

Skiriu jai šiuos žodžius:

Tau, Mama - mieloji, vienintelė, brangiausioji - pavasario gėlės.
Tau - vėjo šiurenimas ir švelniausi žodžiai.
Ačiū, kad myli - gerą ir blogą, švelnų ir piktą - vaiką.
Kad aklinoj tamsoj randi paguodos ir atjautos gėlelę.

Ačiū, kad esi...

***

Brangi Mamyte,

Mano pasauliui, Mama, Tu nupiešei sparnus. O geromis mintimis visada skatini eiti į priekį. Kai apkabini ir paglostai man galvą, apsąla iš laimės širdis! Tad linkiu Tau daug laimės ir džiaugsmo!

Dukra Daiva Puzinienė

***

Mylimą Mamytę Eleną Leščinskienę sveikina dukros Dalia, Rasa ir anūkė Donata

Mama,

Tu pirmoji pasveikinai mus su tekančia saule,
Tu pirmoji pabučiavai mūsų akis, lūpas.
Tu palinkėjai gyventi laimingai.
Mama, tu - mūsų šviesos spindulys.
Tavo laimė - mes, tavo vaikai.
Tegul tavo akys mato tik šviesą
Tegul širdis sutalpina pavasarius ir vasaras
Tegul niekada nepavargsta rankos,
Išmokusios mus sėti ir auginti, glostyti ir pakelti.
Linkime gyventi, Tau Mamyt, tiek ilgai,
Kad tavo amžiaus pavydėtų net medžiai.

Sveikinam Tave Mamyte su Mamos diena. 

***

Mama yra toks žmogus, kuris, matydamas 4 pyrago gabalus 5 žmonėms, pareiškia, kad to pyrago niekada nenorėjo. - Tenneva Jordan

Mamyte, tokia esi ir Tu.

Patikėk, neturiu nieko brangesnio už Tave.

Visada išlik tokia pat nuoširdi, išklausanti ir padedanti.

Mylėjau tave ir mylėsiu...

Ačiū už viską.

Mamytę Svetlaną sveikina dukra Skaistė

***

Mamyte,

Aš noriu Tau padėkoti.

Žodžiais tai sunku išreikšti,

Tą meilę Tau - kuri yra mano širdyje.

Mūsų buvo šeši...

Ir aš suprantu, kaip buvo sunku,

auginti ir duoti meilės, gerumo visiems,

nepamirštant savęs.

Aš noriu Tau padėkoti...

Tik ta padėka,

Dabar gėlės ant Tavo kapo

Ir neblėstanti Tavo gėrio ir meilės

Atmintis manyje.

Gėlės ant Tavo kapo...

Gintautas, Radviliškis

***

Miela Mama, sveikinam Tave su tokia nuostabia diena ir norim palinkėti sveikatos ir daug šypsenų kiekvieną dieną! Ačiū, kad esi šalia!

Karolina ir Liveta

***

Miela Mama Vilija, sveikiname Tave Motinos dienos proga. Norime padėkoti už pačią brangiausią dovaną - mūsų gyvenimą.

Rozalija, Sigita, Rokas

***

Geriausiai pasaulyje Mamytei sveikinimus siunčia dukrytės

***

Miela Močiute, esi brangi, miela ir reikalinga. Tavo ištartų žodžių ieškome kaip gražiausių pajūrio saulėlydžių. Tavo globos reikia lyg paukščiams rožinių padangės aušrų.Tačiau apie savo meilę dažnai nutylime tarsi tai buvo tik vaikystėje. Esame kalti, kad tik didžiųjų švenčių akimirkomis drįstame prabilti Tau švelniausiais žodžiais. Todėl prašome Tavo supratimo ir atleidimo – juk tu mums kalbėdavai gerumą ne švenčių prozomis, o kiekvieną akimirką.

Sveikina anūkai su šeimomis

***

Siga Liubertaitė sveikina savo Mamytę

Mano Mama skleidžia ypatingą šviesą. Tai pastebiu ne tik aš, bet ir aplinkiniai žmonės. Ji priverčia nusišypsoti net didžiausius paniurėlius. Mano Mama yra mano gyvenimo Saulė. Ji šildo labiau už bet ką, šalia Jos taip gera, ramu ir šviesu... Mano Mama skleidžia ypatingą Meilę. Tai spinduliuoja Jos didelė, gerumo pilna širdis, visada pasiruošusi padėti visiems. Mano Mama yra mano gyvenimo Stebuklas. Stipriau už Ją neįmanoma mylėti nieko... Mano Mama skleidžia gyvenimą. Ji kvepia pavasariu, Jos akyse žydi gėlės, Ji niekada nepavargsta būti geriausia Mama pasaulyje, nes žino, kad man Ji Vienintelė. Mano Mama yra man didžiausia atrama ir paguoda, mano Mama ir mano Tėtis, mano Angelas sargas - Ji viena įkūnija tiek daug, kad neužtektų visų pasaulio žodžių, kad padėkočiau Jai už tai, kad ESU... Mano Mama yra mano Širdies plakimas. Kiekviena mano aušra ir saulėlydis. Tai ko neįmanoma pasakyti žodžiais, pasakysiu Jai širdimi.

Brangioji Mama, su Tavo diena! Visada šypsokis, duok Dieve Tau sveikatos ir stiprybės!"

***

Nuoširdžiausi sveikinimai Motinos dienos proga Vaclavai Petkevičienei

Kad ir kur mes būtume - Tu šalia, Mamyte,

Jaučiam Tave už mylių širdimi:

Užplūsta ne vienatvė, o ramybė,

Todėl, kad mintimis šalia esi.

Dukros Violeta ir Daiva

***

Mamytei Ernestai Atažanovienei

Kaip saulytė, kaip šviesi Tu, mamyte, mums esi. Tu ir šildai, ir šypsais Meilės spinduliais šviesiais.

Daug ilgų tamsių naktų Žvaigždele žibėjai tu, Prie lopšelio nemigai, Mus mažus supai ilgai.

Mes užaugsim dideli, Tau plaukeliai bus žili. Iš širdelės kiekvienos Mūsų meilė tau liepsnos.

Sveikina vaikai: Aidija, Augustas ir Indrė

***

Sveikinam Mamytę su Mamyčių diena, linkim daug daug sveikatos

Arūnė ir Audrūnė

***

Mamytei Vandai Tamošiūnienei iš Ukmergės sveikinimus siunčia dukra Daiva

Noriu jai padėkoti už viso gyvenimo rūpestį mumis, už šilumą, begalinę meilę. Labai myliu savo Mamą ir linkiu jai sveikatos, geros nuotaikos, šypsenos veide, gražaus pavasario. Mamyte, nepersidibk savo mylimam daržely...

***

Mielai Mamytei Birutei Šoliūnienei šilčiausius žodžius siunčia sūnus Rolandas su šeima ir dukrytė Donata su šeima.

Baltieji diemedžiai išglostė Tavo galvą
Ir sraunios upės išvagojo Tau rankas...
Toli į dangų nešė Tavo šventą maldą
Baltieji medžiai vėjuos supdami šakas.

Miela motule mano, Tu vis nepavargus -
Vis bėganti, vis skubanti ir visada graži.
Prašau, pasidalinki savo sunkius darbus,
Įrodyk sau, kad mes suaugę - ne maži.

Nustumsime į šalį savo jaukią meilę -
Padovanosim šypsenas savų vaikų,
Lyg duoną perlaušim mažą kąsnį laimės -
Pabūsim baltu diemedžiu Tavų svajų...

***

Dėkui tau už nemigo naktis,
Už mokymą pažint gyvenimą,
Už meilės kupinas akis,
Už viską tau dėkoju Mama.

Tavo vaikutis

***

Sūnus Darius didžiausius sveikinimus siunčia savo Mamai Vidai Kačinskienei

iš Radviliškio

***

Miela Mama, Danguole Bitkauskiene iš Vilkaviškio, patikėk, neturime nieko brangesnio už Tave. Tegul prabėgusių metų našta neišsekina Tavo gerosios širdies, neužgesina akių šviesos, tegul niekada nepavargsta Tavo darbščiosios rankos, nuo rūpesčių kasdienybėje nenuvysta šypsena ant Tavo lūpų, o gyvenimo kelias tegu būna ilgas ir šviesus.

Tave sveikina dukros Kristina ir Iveta

***

Mamai Onai-Meilutei Generauskienei:

Mylima Mama, Tu mums buvai ir visada būsi gyvenimiškos išminties ir gerumo pavyzdys. Būk sveika, tvirta, laiminga.Vaikai, anūkai, proanūkė

Vaikai, anūkai, proanūkė

***

Mieloji Mama,

Tik Tau, Mamyt, gražiausios gėlės,
Tik Tau - skambi širdžių daina.
Mums Tavo šypsena laiminga -
Pati brangiausia dovana.

Giedrius Savickas, Vilkaviškis

***

Eriką Rimaitienę sveikina dukra Gerda

Mamyte, Tu išmokei mus žengti pirmąjį žingsnį rūpestingai globodama mūsų trapiuosius sparnus. Tu pirmoji mums parodei saulės spindulį, šilta šypsena užkerėjai mūsų veidus. Tu išmokei mus dirbti ir mylėti, skausmą ir vargą dalytis per pusę. Tu pirmoji nušluostei ašaras, kai suklupom nužengę toli, ir parodei tiesiausią gyvenimo kelią, kuriuo einame mes dabar visi.

Sveikinu su Mamos diena, esi ir būsi mylima ir geriausia Mama!

***

Savo brangiausią Mamytę sveikina ir apkabina dukra Alvina Steponavičiūtė

Mamyte, mama, mama
Šaukiu tave vardu,
Tu nuostabioji mama
Geriausia iš visų.

Tu plaukus man šukuoji,
Rengi mane gražiai.
Aš myliu tave tokią,
Kokia visad buvai.

Bet aš gi jau užaugau
Iš tų mažų dienų,
Nereikia manęs rengti,
Nereik šukuot plaukų.

Vis tiek aš tave myliu,
Mylėsiu amžinai.
Juk tu mamyte mano,
O mes tavo vaikai.

***

Su Mamos diena, Mamyte, Močiute, Babyte.

Tu - pati geriausia...

Kristina Aitytė

***

Mamytę Zofiją Simonavičienę iš Kretingos r. sveikina Irena Maksvytienė

O Mama, mieloji, brangioji, atleisk mums už viską, jei tiktai gali, mes liksim Tau visą gyvenimą šiandien skolingi, nes žemėj Brangiausia esi.

***

Miela Mamyte,

Gėlių glėbyje - Tau mano meilė
Ir svajonių dydžio artuma.
Jeigu mano šypsnis – Tavo laimė -
Tau šypsosiuos kol esu gyva...


Sveikinam savo mylimą Mamytę ir linkime išlikti tokiai, kokia yra, daugiau šypsotis ir mėgautis šia diena, kad akys visada žibėtų tik iš laimės ir iš džiaugsmo!

Jurgita L. su šeima

***

Brangioji Mamyte,

Be tavęs nebūtume gimę,
Jei ne tu, nebūt mūsų.
Vien dėl to labai dėkingi.
Tau esam, Mamyt, išties.

Labai mylim savo Mamą, Močiutę, ir linkim stiprybės, sveikatos, gerų, saulėtų dienų.

Dukros Loreta, Žaneta su šeimomis

***

Nuoširdžiai sveikinu Mamytę Ireną Altynikovą iš Utenos

Mama, noriu Tau padėkoti už Tavo neblėstančią meilę man, už tai, kad mane saugai ir palaikai.

Su Mamos diena Tave sveikina Tavo brangus sūniukas Mariukas

***

Mielai Mamai Agotai Jasevičienei iš Šakių sveikinimus siunčia dukra Vilma Kaukarienė

Ji tai - dienos ryškioji šviesa,
Ji tai - mylinti širdis karšta,
Ji tai - visada rūpesčių pilna,
Ji tai - kuri padeda bėdoje,
Ji tai - geriausia gydytoja mana,
Ji tai - patarėja tikra.
Mylimiausias man žmogus

Mama, be kurios pasaulis sugrius.
Jos dėka aš gyvenu, ir norų daug turiu, ir įgyvendint galiu.
Dėkinga be galo esu Už tai kad gyvybę turiu.

***

Savo Mamą sveikina Laima:

Išaugo vaikai... Švelnios anūkų rankutės grąžina dosniai ir nesavanaudiškai dalintą namų šilumą, kurią nuolat saugojai. Tavo motiniška širdis ir auksinės rankos visą gyvenimą buvo dalijamos artimiesiems. Gal todėl ir ta sidabrinė gija tik puošia ir taurina Tavo veidą ir dabar kupiną pasiaukojimoir atsidavimo. Jokie žodžiai negali išreikšti mūsų dėkingumo ir meilės. Ir visgi, Brangioji MAMA, šiandieną sakome tau – NUOŠIRDŽIAI AČIŪ, LABAI TAVE MYLIME, apkabiname ir bučiuojame.

***

Sveikinimai siunčiami Silvijai,

Ačiū tau, mamyte,
Kad esi geriausia,
Kad visam pasauly
Man pati brangiausia.
Tavo rūpestėlis
Šildo kaip ugnelė
Niekas tavo rankų
Man pakeist negali.
Myliu myliu, spust spust,
Prie širdelės glust glust.

Su meile sveikina tavo dukrytės

Parengta pagal dienraštį „Vakaro žinios“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook
Parašykite savo komentarą:
  Skaityti komentarus (4)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • SPROGIMAS: penktadienio vakarą pėsčiųjų gatvėje Liono centre nugriaudėjo sprogimas.
  • PAJAMOS: išankstiniais Finansų ministerijos duomenimis, sausį-balandį valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 22,7 proc. (607,2 mln. eurų) daugiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Ar reikia įteisinti nelietuviškų raidžių rašybą pasuose?

balsuoti rezultatai

Ar bijote skraidyti lėktuvais?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

 +14 +16 C

  +14 +15 C

 

 +10 +12 C

+25 +27 C

 +20 +24 C

 

+19  +21 C

0-3 m/s

 0-4 m/s

 

 1-6 m/s

 

reklama
Ūkis
reklama
Sveikata ir grožis