respublika.lt

V.Radžvilas: Patyčios iš tikinčiųjų - tik beatodairiškas reklamos būdas? - straipsnio komentarai:

 • Reziume 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 13:14:16

  Prašalietis, kaip jau įprasta pavaro pro šalį, nebūtų Prašalietis.

 • senis 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 13:06:46

  neverkslenk, Radzvilai. Katalikybe dziuna nuo melo, godumo ir istvirkimo. Pirma.
  Popiezius sesdamas i sarvuota popomobili, duoda visiems suprasti, kad Dievo nera,
  arba jis neigalus. Kitaip, kaip suprasti? Dievas nesugeba apsaugoti savo vietininko
  zemeje? Antra. Celibatas. Celibata itaise ne Kristus, bet viduramziais, popiezius.
  Itaise tam, kad kunigu vaikams neatitektu ju tevu sukauptas turtas, kad tas turtas
  liktu baznyciai. Celibatas, tai atviras melas, labai mazai kunigu jo laikosi, yra
  priversti meluoti. Melas, mirtina nuodeme. Visus, beveik visus, kunigus popiezius
  priverte daryti mirtina nuodeme. Trecia, didele dalis kunigu bendradarbiavo su kgb.
  Kai visus pabaltijo kgbistus 1990 metais Jelcinas pardave gosdepui, tie patys kunigai
  pradejo tarnauti Sorosui. Ketvirta. Sorosas Velnias.

 • Grybauskaitės gauja 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 12:58:50

  Yra toks šlykštus "veikėjas" korumpuotas antstolis DONATAS KISIELIUS. Tai
  GRYBAUSKAITĖS draugelis bei nuolankus tarnas. Išlaižo ir nuolankiai visas komandas
  vykdo. GRYBAS pas jį namuose vasario 16 d. proga net filmavosi, reklaminį
  šventinį filmuką susuko. Todėl tas šlykštynė jaučiasi po GRYBAUSKAITĖS
  "stogu" visiškai nebaudžiamas.

 • Prosenelis 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 12:50:28

  Ne brangusis brangioji noriejau pasakyti kad žmogus pagonis tikiejo i ta ką matie
  ir girdiejo o žmogus krikščionis sukurie pasaka suradęs dinksti pralobimui ir
  kito žmogaus gąsdinimui kad jaigu nebus tarnas tbaiznycios įsakmus tai po mirties
  nepateks i dangų bet ir iš kunigo zuodziu per laidotuves išgirstame teisingeuse
  žodį iš dulkies kilome i dulke pavirsime tas žodis viską pasako.Baznycia nuo
  amžių glūdumos tai buvo dikadoniu aukso ir ponui vergu paklusnumu i gąsdinimas
  nesupykite ant manęs aš aiskei jums pasakau aš jau greitai pavirisiu i pelenus
  dulke.

 • Prašalieti, 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 12:27:36

  gal autorius ir gvildeno marksizmo mokslus, bet tas jo nepagadino. O tokie visi
  negvildenę, tai nei Dievui žvakė, nei velniui kačerga - patys nežino, kokioj jie
  pusėj.

 • Prašalieti, 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 12:25:51

  nemeluok. Masiškai niekas nevarinėjo, gerai prisimenu. Kai tarybų valdžia
  įsitvirtino, bažnyčios buvo pilnos, niekas iš jų nevarė. Persekiojo politinius
  disidentus, o ne tikinčius. Ir prieš religiją kovojo režimas, o ne masiškai
  visokios padugnės, kaip dabar.

 • Prašalietis 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 12:12:07

  Autorius,apie"šiandienines užsilikusių komunistinių šmėklų kovas prieš
  krikščionybę", pavarė leniniškai,tik iš priešingos pusės.Matomai prisiminė
  gvildentus savo laiku marksistinės-leninės filosofijos mokslus.Kaip buvo"vaikomi
  tikintieji iš bažnyčių"tarybiniais laikais,vyresnės kartos žmonės žino,nes
  tais laikais jie gyveno ir matė kaip buvo iš tiesų. Tad apie tų laikų"komunistų
  rengiamas tikinčiųjų inkvizicijas",Radžvilas galėtų pablevyzgoti su
  disesniu"šių buvusių baisenybių pateikimo" pasisekimu savo galimiems,mažai ką
  nutuokiantiems studentams.

 • graži mintis :) 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 12:09:56

  "maniau, kad rašo kunigas"

 • ei EJ 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 11:47:30

  Šiuokart rašoma apie tai, kas po šonu. Apie anuos nusikaltimus irgi rašoma ir ne
  kartą.

 • chmm 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 11:46:09

  Perskaičiau. Bet kai kur "Amen" tikrai ne vietoj, lyg nežinotų, ką tas žodis
  reiškia.

 • EJ 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 11:45:27

  Maniau, kad raso kunigas. Bet ne, ziuriu- V.Radzvilas... Krikscionybe yra mumyse, bet
  ne baznycioje. Nezinau, kokias patycias mini autorius. Matyt kazkas tokio bjauraus
  ivyko pries tikinciuosius. Bet negalime nematyti ir baznytiniu nusikaltimu. Cia
  neseniai nuskambejes per visa Amerika katalikiskas skandalas:
  m.youtube.com/watch?v=_uI92oL06YY .... CNN "Report details sexual abuse by more than
  300 priests in Pennsylvania's Catholic Church". ......Cia reportazas per CNN
  televizija apie masinius baznytinius nusikaltimus pries vaikus Pensilvanijoje JAV
  (angliskai)

 • Kaimietis 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 11:40:26

  Vyskupai kalti: ant palinkusio medžio visos ožkos lipa!

 • budintis 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 11:29:18

  Straipsnyje yra parašyta daug tiesos ir su tuo nesutikti būtų sunku, bet.....
  Jeigu autorius būtų skaitęs naujausias dieviškąsias 34-ias Apraiškas, skelbtas
  internete nuo 2004 12 29 dienos, būtų suvokęs, kad Dievo namai yra tušti. Jėzus
  juos paliko.
  Vėlyvio pavardė ( Vėluojantis)yra todėl, kad jis pavėlavo šou surengti
  Bažnyčioje. Šou bažnyčioje prasidėjo nuo 1968 metų, kai po II Vatikano
  susirinkimo kunigai Bažnyčiose pasistatė pridėtinius demono stalus ir išniekino
  Eucharistiją. Prasidėjo Bažnyčių griūtis ir įvairūs koncertai.....Sakramentai
  tiekiami tapo niekiniais. Prasidėjo sielų turgus- sielų pardavimas šėtonui už
  30 „sidabrinių“ prie pridėtinių demono stalų Bažnyčiose. Mišių nešventų
  užpirkimas už pinigus. Todėl šiam šou ir buvo pasirinkta Turgelių Bažnyčia-
  parodyti turgaus esmę.

 • Proseneliui 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 11:17:42

  Nori pasakyt, kad jei dabar būtume visi pagonys, tai gyventume gražiai, už
  rankučių susiėmę? Padugnės ir tada rastų iš ko pasityčioti. Negi nesupranti
  esmės, proseneli?

 • matuok matuok 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 11:15:30

  Dabar "žviegia" ne tie, kurie žviegė tada.

 • matuokim vienodu saiku 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 11:03:33

  Kai Rusijoj buvo nubaustos pussy riot už išsidirbinėjimą cerkvėje, koks
  žviegimas kilo lietuvoj apie žmogaus teisių ir laisvių pažeidimą, rusišką
  fašizmą.Tai ko dabar nepatenkinti?

 • Prosenelis 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 11:02:33

  Senai lietuvei buvo kaip krikščionis sako pagoniškų tikiejimu kitose tautose
  atsirado krikščionybei pasiekiejas vadas buvo Dievo sūnus gimęs nekaltai
  pradietuos Juozapo šeimoje Marijos prasidiejo didelis kraujo praliejimas tar
  tikinčiųjų nes žmogus turiejo tikiejima ir viltį nuo uzgimimo dienos Lietuvai
  krikscionybie atnesie vokiečiai krizuociai kalavijuociai privertie patikinti
  įsiliedami daug kraujo Lietuvių ir savu. Žmogus turi tikieti i ką nori ar
  perkūną ąžuolą ugnį ar i sukurta žmogaus pasaka .perkuna ugnį ąžuolą
  sukurie gamta aš manau kad ir žmogų o žmogus sukurie Dievą jo pasirinkta
  Marija ir jiezu bet viltį tikiejima žmogus nes to iš žmogaus atimti niekas negali
  ir neturi teises i ką nori i ta ir tiki juo asmeninis reikalas.

 • ... 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 10:58:27

  Labai teisinga Bažnyčios kritika. Gali apimti neviltis matant, kokie bejėgiai
  tapę Bažnyčios tarnai. Liepė islamizuotis - davaj, visi už islamą. Leidžia
  vienalytes santuokas - davaj, tegu. Leidžia jiems dar ir įsivaikinti - tegu ima
  tuos vaikus, lygios galimybės, asmens laisvė. Viskas pagal akciją "darom". Lyg
  nebūta visų gerų pamokymų, pavyzdžių ir amžinų vertybių. Kaip lengva viską
  nubraukti.

 • .... 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 10:52:48

  Kristus su lazda išvaikė prekijus iš bažnyčios. Kaip manot, Jis nieko nebūtų
  daręs su šitais įsiveržusiais padugnėm? Savaip, bet būtų "pastatęs" juos į
  vietą. Savaip, bet būtų. Mes išmokyti nereaguoti, nutylėti, nuleisti negirdom
  viską net tada, kai mus įžeidžia, įskaudina, pasityčioja. Mes nemokam atsakyti,
  pasakyti, ką galvojam. Atpratino.

 • to abc 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 10:43:45

  Tai dar nežinom, kas yra pozityvas? Tai ką mes veikėm visus tuos šimtmečius?

 • to abc 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 10:43:00

  Ne tikėjimas juos daro silpnais. Jie tikėdami netampa stipriais. O turėtų.
  Bažnyčia turi aiškiai pasakyti savo poziciją, o ne per aplinkui, aptakiai.
  Pastaraisiais metais Bažnyčia praranda savo stuburą, orientaciją, aiškią
  poziciją. Svyruoja, "gal ir visai nieko, viskas galima". Nuolat koreguodami Šventą
  Raštą, taikydami jį prie moderno, jie kerta šaką, ant kurios sėdi milijonai
  krikščionių. Ne Dievo priesakus reikia taikyti prie vis įžūlėjančios
  visuomenės, o atvirkščiai - laikytis to, kas jau buvo pasakyta. Dievas nekinta.
  Jeigu žmogus tiki. O jeigu netiki, tai apie ką tada kalbam? Tada klausimas, kiek
  išvis yra likę autentikos tuose priesakuose, jei juos kiekvienas popiežius keičia
  pagal savo gadynę?

 • Lorkė 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 10:34:47

  Na, iš mokyklos jau buvo pasityčiota prieš metus, kai Žalgirio arenoje LNK
  klounai moksleiviams organizavo "geriausią ever pamoką", kurią vainikavo daina
  "Noriu kakū". Bažnyčia, kaip ir švietimo sistema negali apsiginti nuo
  išsišokėlių. Įdomu, kokia būtų institucijų reakciją, jei tokie linksmuoliai
  pradėtų sklaidytis teismo posėdžio metu? Arba Seime? Arba pas Skvernelį, kai
  šis susitiko su Izraelio premjieru?

 • abc 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 10:21:31

  taip, išpuolis negatyvus. Bet projektuodamiesi į jį, mes sužinom, kas yra
  pozityvas. Mes tapatinamės, ne su naglais piktadariais, o su tuo ,,mes taip niekada
  nedarytume''. Jiezus visada turi du kalavijus kurie gali kapot ne tik ausis. O
  priešas gi visad tarp savų ir visad toks pats vagis Judas. Ne Muchametas ar Mozė.

 • abc 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 10:06:33

  vadinat tikinčius silpnais?

 • to abc 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 10:05:25

  Tai kad šiuokart reikia gintis ne nuo "muchametonų", o nuo savų bedvasių idiotų.

 • ne kartą sakiau, 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 10:00:08

  kad Bažnyčios tarnai tikėjimą pavertė infantiliška dogma. Pasijuto didesniais
  krikščionimis ir už patį Kristų. Kristaus nuolankumas buvo iš stiprybės,
  tikintieji gi nuolankūs iš silpnumo. Tik tą ir sugeba, kad sukioja tai vieną
  skruostą, tai kitą, net savo tikėjimo nesugeba apginti. Ir tuo dar didžiuojasi.
  Nė vienas kunigas nei viename pamoksle neragina ginti savo krikščionybės,
  pasipriešinti padugnėms nuvorišams, tik ragina kentėti susirietus, tada bus
  dangus. Nebus, nes kentėdamas susigūžęs žudai savo sielą. O kas tada eis į tą
  dangų, jei sielos neturėsi? Kūnas neis. Ne nedalyvavimą rinkimuose reikėtų
  išpažinti kaip nuodėmę, o nesugebėjimą apginti savo tikėjimo reikėtų
  išpažinti kaip didelę nuodėmę. Atvėrėm vartus islamui, naikinančiam
  krikščionybę, - tai didžiausia krikščionių nuodėmė. O kas ją padarė?
  Tai apie ką čia dar kalbam?

 • abc 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 09:54:46

  ir dar. Jei jūs dvasyngi žminės, jūs negalit pult ar niekint muchametonų.
  Žinot, niekur ir niekad aš nesijaučiu krikščionim taip aiškiai ir aštriai,
  kaip tarp giliai tikinčių kitatikių. Nes tai skyrtingi pasauliai ir kultūros. Mes
  gi žinom kas yra jautis, o kas Jupiteris. Kodėl turim niekint karvių gatbintojus.
  Mums juk liepta, kas Dievo-Dievui, kas Cezario-Cezariui. Jie galvoja kitaip.

 • Sizifas 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 09:46:26

  Kai kas iš kailio neriasi, bandydami sujungti Dangų ir Pragarą. Nors tu ką.

 • abc 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 09:39:33

  visada būna puolama šventykla. Visais laikais. Visada yra papročių niekintojų,
  patyčių. Nemanau, kad tai susiję su dievais. Žinot, sovietmečiu bažnyčia buvo
  rezistencija. Ir nei ateizmas nebuvo toks durnas, nei dvasininkai šventi.. Aš noriu
  pasakyt, kad ateistai tada kritikavo, bet ir jieškojo alternatyvų, o tarp
  dvasininkų buvo bildukų.. Jūs ignoruojat tada konsitucijose yrašytą sąžinės
  laisvę, nors valstybė ir buvo atskirta nuo bažnyčios. Sakykim į pionierius
  manęs nepriėmė, bet ir pats nesiprašiau, taip kad lankymasis bažnyčioje,
  nekėlė jokių dvasinių išgyvenimų ar moralinių dilemų. Čia yra kiti dalykai.
  Na kai komunistai slapta tuokdavos bažnyčioje, nes tai kaip bandimas važuot dviem
  vežimais vienu metu.
  Dviveidžiavimas.
  Suprantat, tie dievų kaitaliojimai..
  Ideologijų deklaravimai ir deklaravimų nesutapimas su turiniu.
  Paradoksai
  Nes Kristaus mokymas apėmė daug dalykų, ką darė komunistai.
  Kodėl gi nevedat paralelių tarp ideologijų?
  Aš neturiu omeny dabartinės fašistinės chuntos

 • Idiotui 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 09:36:39

  Ne tau mokyti liaudį, ne tau "taisyti", kas gyvuoja per 2000 metų.

Parašykite savo komentarą:
  Grįžti į straipsnį
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • TRENERIS: Kauno „Žalgirio“ krepšinio klubo jaunimo sistemą sustiprins treneris Arvydas Gronskis.
 • INAUGURACIJA: penktadienį įvykusias prezidento Gitano inauguracijos iškilmes per LRT TV stebėjo 25,3 proc. visų televizijos žiūrovų.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Ar smulkieji ūkininkai turėtų auginti kiaules vien šaltuoju metu?

balsuoti rezultatai

Ar džiaugiatės atvėsusia vasara?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+11 +12 C

 +12 +14 C

 

 +12 +13 C

+18 +19 C

 +19 +22 C

 

 +21 +23 C

 0-3 m/s

 0-4 m/s

 

 0-3 m/s

 

USD - 1.1269 PLN - 4.2622
RUB - 70.5998 CHF - 1.1071
GBP - 0.8987 NOK - 9.6223
reklama
Ūkis
reklama
Sveikata ir grožis