respublika.lt

2018 rugsėjo 22, šeštadienis

V.Radžvilas: Patyčios iš tikinčiųjų - tik beatodairiškas reklamos būdas?nuotraukos (65)

2018 rugpjūčio mėn. 27 d. 07:20:11
Vytautas RADŽVILAS

Po ypač įžūlaus išpuolio prieš tikinčiuosius per Žolinės šventę Turgelių bažnyčioje net „šiuolaikiškiausi“ ir „pažangiausi“, tai yra atlaidžiausi, „laiko dvasią“ tariamai atitinkantiems krikščioniškojo mokymo iškraipymams autoriai susisgribo ir išdrįso prabilti, kad toliau tylėti jau negalima. Tačiau sprendžiant iš jų tekstų sunku patikėti, kad greitai ateis laikas, kai apie tikrą krikščionybės padėtį nebebus sakoma tik pusiau tiesa, kaip kad buvo įprasta elgtis sovietmečiu. Būna akimirkų, kai būtina kalbėti iš esmės ir sakyti visą tiesą.

 

Štai vieno straipsnio autorė teigia, Turgelių bažnyčioje vykusios patyčios buvo visuomenei žalingas beatodairiškas savireklamos būdas. Lyg ir panašu į tiesą, bet ne tiesa: tai, kas įvyko, buvo kur kas blogiau. Vis dėlto minėtas išpuolis, kai buvo sujaukta šv. Mišių laukimo rimtis, buvo visai kito masto ir pobūdžio viešas veiksmas, negu atgrasus, smerktinas, bet vis dėlto iš esmės privatus vieno ar siauros grupelės žmonių šaipymasis iš grynai asmeninių kieno nors išvaizdos, aprangos ypatumų, patyčių taikiniu tapusio žmogaus trūkumų, negalių ar kitų kam nors nepatinkančių jo nuostatų ar savybių.

O išdrįsus prabilti apie problemos esmę, niekaip nepavyktų nutylėti bent jau dviejų svarbių aplinkybių. Pirmoji - tokia besityčiojančio subjekto „drąsa“ yra ne paprastas įžūlumas, o aiškus ženklas, kad sugrįžta į sovietmetį, kai tyčiotis iš religijos, Bažnyčios ir tikinčiųjų buvo įprasta. Tiesą sakant, gal net ne į sovietmetį, o ankstyvąjį komunistinio režimo tarpsnį, kuris buvo visiško ir nebaudžiamo mažaraščių padugnių siautėjimo laikas. Įsijautę į ,,pažangos nešėjų“ ir „kovotojų su religiniais prietarais“ vaidmenį, visuomenės atmatos niokojo šventoves, karikatūriškai parodijavo dvasininkus, beatodairiškai įžeidinėjo ir žemino tikinčiuosius. Tačiau stabilizavusis režimui, tokie padugnės buvo pradėti šiek tiek tramdyti ir jų stengtasi atsikratyti. Aišku, religija ir tikintieji ir toliau būdavo persekiojami, kritikuojami, puolami, šmeižiami. Žvitrios šventoriuose budėjusių „bildukų“ akys stebėjo ir registravo į bažnyčias einančius „juodaskvernius“ ir „tamsuolius“, kurie buvo smerkiami kaip apgailėtini „praeities prietarų“ niekaip neįstengiantys atsikratyti nevykėliai. Vis dėlto drastiškiausių ir vulgariausių patyčių formų, tokių kaip šv. Mišių išniekinimas padugnėms braunantis tiesiai į pamaldas, pradėta vengti. Bent jau politiniais motyvais, siekiant pernelyg neerzinti tikinčiųjų ir šitaip pelnyti jų lojalumą valdžiai, anksčiau nepažabotas patyčias stengtasi nors kiek riboti ir prislopinti. Tad šiuo atžvilgiu „europietiškas ir pažangus“ jaunosios Lietuvos „menininkų“ kartos atstovas galėtų drąsiai pretenduoti į pačią aukščiausią - vadinamųjų „buldozerinių“ - sovietinių komunistinių ateistų lygą.

Antroji nutylėta aplinkybė - šitaip tyčiotis „demokratinėje ir laisvoje“ Lietuvoje leidžiama ir drįstama anaiptol ne iš bet ko. Didžiulę „privilegiją“ ir neapsakomą „laimę“ būti nuolatinių, masinių ir nebaudžiamų patyčių taikiniais turi tik viena piliečių grupė. Krikščionys. O ir tie ne visi - tik niekaip nespėjantys atliepti „laiko dvasiai“, todėl iš anksto pasmerkti beviltiškam atsilikimui ir tamsai, katalikai. Nors ir tai ne visai tikslu - tik užsipyrę ir niekaip neleidžiantys ..sumoderninti“ ir „humanizuoti“ savojo tikėjimo principų retrogradiški, tai yra „neapsišvietę“ ir „nemodernūs“ katalikai. Tai jau kadaise matyta: nors ateistinis režimas nuožmiai persekiojo religiją ir Bažnyčią, visaip ujo sąmoningus bei tvirtus dvasininkus ir tikinčiuosius, jis gyrėsi nevengiąs „geranoriško ir kantraus dialogo“ su „pažangiai mąstančiais“ šios bendruomenės atstovais. O trokštantieji patekti tarp pateptųjų, tai yra būti pripažinti „pažangiais“, dvasininkai ir tikintieji turėjo atitikti aiškias ir griežtas sąlygas. Jie privalėjo pripažinti, kad pavergtoje Lietuvoje vykdomos „pažangios socialistinės pertvarkos“ yra neišvengiamos, teisingai suprasti ir remti išmintingą joms vadovaujančios Komunistų partijos politiką, suvokti, kad Kristaus mokymas toks „giminingas“ ir „artimas“ marksizmui, kad „ne taip jau ir skiriasi“ nuo K.Markso skelbtos proletarinės komunistinės revoliucijos doktrinos. Į šitokius „pažangiai mąstančius“ krikščionis iš tiesų buvo žvelgiama palankiau ir su jais elgiamasi truputėlį atlaidžiau.

Tokie patys „pažangieji“ krikščionys niekur nedingo ir „pasikeitus laikams“, jų netrūksta ir nepriklausomos Lietuvos krikščionių bendruomenėje. Kaip ir kadaise, juos atpažinti lengva. Jie nerausdami aiškina, kad šių dienų liberalizmas iš esmės yra ne kas kita, o „patobulinta“ ir iki galo išsiskleidusi krikščionybė. Išsijuosę kartoja, kad Dievo meilė yra tokia begalinė ir jau šiame pasaulyje veikia taip neatremiamai, jog čia pat neabejotinai atleidžia visas jame daromas nuodėmes. Šie „pažangūs“ ir „liberalūs“ krikščionys atvirai moko, kad siekiančiam šią meilę „visavertiškai liudyti“ krikščioniui leistina ir net dera būti „drąsiam“ ir nesibaiminti prireikus „pakoreguoti“, „peržengti“ ar „atšaukti“ net pamatinius Kristaus mokymo principus, kurie šiais moderniais laikais jiems kartais pasirodo esą per siauri ir stabdo tos meilės raišką ją varžančiais „pasenusiais“ moraliniais reikalavimais.

Kitaip negu sovietmečiu, nuosekliai ir kryptingai iškrikščionintame šių dienų pasaulyje „pažangiesiems“ krikščionims suteikiama net savotiška „laisvė“ ar bent jau šiokia tokia privilegija: jie gali naudotis maloningai suteikta teise viešai paaimanuoti ir jautriai „išsakyti“ (bet jokiu būdu ne valingai ir ryžtingai protestuoti!) juos giliai žeidžiančią nuoskaudą, kad patiriamos patyčios juos liūdina, nes žemina jų žmogiškąjį orumą. Dabar leidžiama viešai pasiskųsti ar net pasipiktinti pavieniais „ekscesais“, bet mainais už šią maloningai kaip „nuolaidą“ suteikiamą teisę reikalaujama pripažinti, t.y. meluoti, kad egzistuoja visiška ir kone tobula religijos laisvė, kad brutalus krikščionybės stūmimas iš viešojo gyvenimo tėra piktavalių skleidžiamas šmeižikiškas pramanas.

Baigiant belieka pridurti: šios niekuo nenusileidžiančios sovietinėms, o kai kuriais atžvilgiais jas net pranokstančios, patyčios nesiliaus, kol nebus įvardyta ir pradėta šalinti jų tikroji priežastis. Jos galimos tik todėl, kad ne vien Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje kova su krikščionybe yra masinis ir sisteminis reiškinys. Todėl patyčių spektaklis Turgelių bažnyčioje turi būti suvokiamas kur kas platesniame kontekste ir vertinamas ne kaip keliantis pasipiktinimą atsitiktinio išsišokėlio sukurtas „ekscesas“, bet kaip visoje ES erdvėje vykstančio moralinio ir psichologinio teroro prieš „krikščionybės prietarų“ neišsižadėjusius piliečius eilinė ir smulki, bet dėsninga ir neišvengiama apraiška. Sutelktai ir veiksmingai pasipriešinti šiam teororui taptų įmanoma tik tuo atveju, jeigu katalikiška visuomenė, o ypač jai vadovaujantys autoritetingi Bažnyčios atstovai, aiškiai ir atvirai prabiltų ir drąsiai pasakytų visuomenei, kad tokie nesibaigiantys „ekscesai“ nėra atsitiktiniai, ir savaime niekada nesiliaus. Priešingai - jeigu nebus sutelktai ir ryžtingai pasipriešinta, jų tik daugės, panašūs išpuoliai taps dar dažnesni ir įžūlesni. Mat jiems vykti sukurta ne tik palanki moralinė ir psichologinė terpė, bet ir visos politinės ir teisinės prielaidos. Jos yra akivaizdžios. Derėtų liautis apgaudinėti save ir kitus, kad dabartinė ES yra krikščioniškas projektas. Vieninga Europa - iš tiesų didinga krikščioniška vizija. Tačiau šių dienų liberalkomunistinė ES su šia vizija neturi nieko bendra. Maža to, vienas svarbiausių jos vadovybės keliamų „naujosios Europos“ kūrimo programinių tikslų - sunaikinti krikščionybę. Jeigu Europoje vietos jai nėra numatyta, tai nėra ko stebėtis, kad patyčios tampa viena iš daugelio priemonių siekti didžiojo tikslo - apvalyti Europą nuo krikščionybės ir krikščionių, o galiausiai ištrinti patį jų du tūkstantmečius trukusį buvojimą joje galinčius priminti net menkiausius pėdsakus.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (65)

 • LL 2018 rugpjūčio mėn. 29 d. 13:10:52

  Sionistai iskripeliai vykdo europos tautu genocida,zydo sorosho satanisto
  isnomuoti laivai kasdien i jewrosajuza plugdo tukstancius negru o izraelio
  pilieciu nuo siol gali buti tik zydas ir net ant 85% is palestinieciu
  okupuotu zemiu nes jiems liko didziausias konslageris po atviru dangum
  sektor gaza,bet skvernelis drabanciom rankutem apie tai izraelio premjierui
  natenjahui neprimine.

 • HQ 2018 rugpjūčio mėn. 29 d. 09:26:10

  Už pediko "įžeidimą" - iki 2 metų. Už tikinčiųjų įžeidimus -
  maksimum bauda. O gal net ir nusikaltimo sudėties neras... Štai tokia
  demokratija, laisvė ir teisingumas Lietuvoje.

 • ADA 2018 rugpjūčio mėn. 28 d. 18:49:53

  Kaip visada Radzvilas yra teisus.Liberalkomunistu ideologija veda i tautu
  sunaikinima.O baznycioje dalyvave Cololo ir jo chebra yra menkystod ir
  jokio pasiteisinimo nera.

 • nuomonė 2018 rugpjūčio mėn. 27 d. 23:09:30

  puikus Radžvilo straipsnis.Na nepatinka profesorius ir jo straipsnis
  Darvino mokslo išpažinėjams.Liaudiška išmintis sako"be kailio
  liksi,bet visiems neįtiksi".Tuo labiau darvinistams.Jeigu jie yra
  įsitikinę,kad jų protėviai kartu su beždžionėmis karstėsi po
  medžius,apaugę kailiu,tegul taip ir būna.Pritaria ""šauniems
  artistams",kažką veblena apie žodžio ir elgesio laisvę.Žodžiu"toks
  tokį pažino,pasivaišinti pavadino".Tai gal ir mūsų artistai paveldėjo
  propropro... prosenelių genus,nes mutuoti {beždžionėti}pradėjo?Tą
  mutaciją pavadino reklama.Po "reklamos"bus kažkoks veiksmo
  tęsinys.Pagyvensim-pamatysim.

 • >citatai 2018 rugpjūčio mėn. 27 d. 22:38:34

  kokia esi "gabi"ir "evangeliją"moki...DDD.Būtum gudruolė citata,jei ne
  ta kvaila citata.

 • buras 2018 rugpjūčio mėn. 27 d. 15:49:59

  nesuprantu kodel turgeliai o ne katewdra kur buvo pirmieji garbus
  komunistai ir sventai zegnojosi jhuk ten tokie prisiminimai grazus ten
  turejo vikt visokie cirkai

 • zm-ui 2018 rugpjūčio mėn. 27 d. 10:45:54

  Užsigavai dėl islamo? O europiečiai pašiurpę nuo tavo islamo ir
  islamistų. Va tep. Ir jei neturi proto suvokti realybės, tai dėl to
  krikščionys nekalti.

 • citata 2018 rugpjūčio mėn. 27 d. 10:36:00

  iš Evangelijos:
  "Vyskupai ir arkivyskupai, jūs esate tautose ėduonys, niokojantys visų
  dvasią, tai sakau Tas, kurs atėjęs veikiu veikimuose. Amen+++++++ Jūs,
  didieji fariziejai, išliejote manojo Sūnaus Atpirkėjo Išperkamąją
  taurę, jūs kiaulėms sušeriate tąjį Peną, kurio esybėje dominavo
  Manojo Sūnaus Kūnas. Amen+++++++"

 • galima turėti 2018 rugpjūčio mėn. 27 d. 10:32:33

  įvairių nuomonių apie didesnę ar mažesnę tikybos svarbą šiuo metu.
  Tačiau egzistuoja paprasti mandagumo, pagarbos žmogui principai, kas dera
  ir kas nedera daryti. Pagal juos, tokių dalykų daryti negalima. Bent jau
  dalis žmonių buvo užgauti, o tai nepateisinama. Gal nebent jeigu
  aktoriams trūksta pinigų duonos kąsniui ir tenka taip užsidirbti.
  Smarkiai bausti už tai gal nereikia, tačiau tam tikras neigiamas
  moralinis vertinimas turi būti.

 • čia 2018 rugpjūčio mėn. 27 d. 10:32:27

  buvo paskelbta Evangelinė citata apie modernistų vyskupų sukeltą krizę
  Katalikų Bažnyčioje. Jos ištrinti niekas neprašė.

 • zm 2018 rugpjūčio mėn. 27 d. 09:50:28

  O kas, jei ne pati katalikybė išsimokino gyventi saviapgaulėje,
  prikūrusi nebūtų "tradicijų" ir pro pirštus žiūrinti į
  pseudokatalikų tariamą gausą, kuri užtikrina visai netariamus pinigus
  iš valstybės ? Juk su realiais 15-20 proc. pretendencijos į iždą
  nebeatrodytų savaime suprantamos ?
  O jei kalbėt apie Europą, tai jos pamatai yra antikoje, o ne Artimųjų
  Rytų religijose. Arba humanizme, švietimo epochoje.
  Ne, būtinai "išrinktosios tautos" istorijos garbinime, teologų
  išradybose, kultuose ir apeigose, įkyriai siūloma kaip tobuliausia,
  girdi. religija pasaulyje, kitos prastesnės. Įdomu kuo ? Paaiškink,
  Radžvilai, ar svarbu tiesa, ar svarbu, kad katalikinis fanatizmas
  atsilaikytų prieš islaminį ? Ateistas arba agnostikas pasakytų, kad tai
  yra išgalvotas, primestas kovos laukas. Egzistuojantis tik sąmonėje,
  kaip elfų ir trolių kova.

 • zeka 2018 rugpjūčio mėn. 27 d. 08:56:28

  kontekstas:netanjahu atvažiavo...

 • vatnikas 2018 rugpjūčio mėn. 27 d. 05:12:46

  Sneki, kaip suvazinetas. Kas tave persekiojo del tikejimo sovietmeciu?
  Kodel meluoji?

 • >Gintautui 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 23:29:05

  su zolinemis gali sveikinti ką nori ir kaip nori,kalba eina ne apie tavo
  zolines.

 • Taip 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 23:25:02

  tarybiniais metais arkliaš*džių svaidymą niekas menu nevadino,keulės
  neruke ir viešai bažnyčioje niekas nesityčiojo.Žodžius kiaulė ir
  rūkė ar rūkas parašyti moku,bet parašiau taip ,kaip rašė
  nukrypėliai.Nedemokratinėje kaimyninėje valstybėje "putytės"už
  panašią išdaigą pamiegojo belangėje, o mūsų
  "gaideliai"įsivaizduoja esą didvyriai,nes niekas nenori jiems padėti
  pamiegoti belangėje.Gal reikėtų pas psichiatrą pirmiau,bet tada bus
  nepakaltinami.Na tuo atveju bent Rokiškyje pasisvečiuotų.

 • Dočys 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 23:07:40

  Sionizmo šmėkla klaidžioja po Europą!

 • abc 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 18:34:01

  prieš Dievą, kaip prieš sąžinę, visi atsako asmeniškai. Joks kunigas
  jūm negali liepti rinktis išganymo, tik gali parodyt kryptį, kur
  jieškoti to, ko jis pats jieško. Gerai, kad jūs šventykloje prisiekiat,
  bet dar geriau, kai jūs visur laikotės to, ką žadat. Nes pasaulis ne ta
  vieta, kurioje reikia meluoti. Žinot, kai Prancuzijoje jakobinai surengė
  revoliuciją, jie neteko ne tik to dėl ko kovojo, bet prarado ir ką
  tarėsi turintys.. Tie kurie svaigo, kad kalba tai kas dievui patinka, buvo
  išmesti velniop ir prancūzai iš krikščioniškiausio krašto virto
  valstybe kuri rinkosi tarp spiritualizmo ir ateizmo kaip alternatyvų
  valstybinei religijai. Nes bet koks tikėjimas stiprus tik tiesa ir tik
  tikru liūdijimu. Prūsai kadais irgi galvoju, kad yra artimiausi
  dievaičiam, nes pagrindinės romuvos pas juos, bet ne vieta juos padarė
  silpnais ar stipriais. Kodėl mes kalbam ko nesuprantam? Jėzuitai Lietuvoj
  pasidarbavo taip, kad ištrynė lietuvių genčių atmintį

 • Prašalietis 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 18:30:22

  Prašalieti, 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 12:27:36.... Bičiuli-e, reiktų
  Tamstai rimčiau pasimokinti lietuvių kalbos gramatikos,ir
  tuomet,sužinojus geriau skyrybos ženklų,kabučių reikšmes,be problemų
  pavyks teisingai suprasti parašytų sakinių prasmes.

 • Proseneli, 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 16:33:34

  visi mes pavirsim į dulkes. Nematau prieštaravimo tarp pagonybės ir
  krikščionybės. Garbinę, ką matom, sužinojom, kad viskas yra iš
  vienų - Dievo - rankų. Kas čia blogai? Ir iš ko čia yra šaipytis? O
  vaidilos jau buvo tokie šventi ir tobuli, kad prie nieko neprikibsi? Kur
  yra žmogus, ten rasi ir ydą. Lygiai taip pat tokie trys pasišaipytų ir
  iš pagonybės. Va tą ir aš norėjau pasakyti.

 • Būtau prokuroras 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 16:09:35

  apdėtau po 1000eu baudas 3 apsišaukėliams ir menininkui? vėlyviui.

 • pencininkas 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 14:44:10

  gyvenau tuo jusu vadinamu ,,sovietmeciu" ,niekas is baznyciu nevarinejo,nei
  persekiojo,blogiau buvo tiem kas ant dvieju uzpakaliu norejo sedet,t.y.ir
  valdzioj ir partijoj but ir i baznycia nueit,tuos tai tada bausdavo,o ka
  dabar matom visi ateistai,visi didieji komunistai,staiga pasidare
  tikintys,ir patys nedoriausi is ju baznycioj pirmose eilese sedi,ir as
  galvoju ,apsimeta didziai tikintys,nors vargu ar buna buvusiu komunistu,jei
  jis buvo,tai ir yra,tai tik parodo zmoniu dviveidiskuma

 • ... 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 14:41:37

  Koks tu pažangus, Gintautai. Kaip čia mes visi tokie atsilikėliai tokio
  pažangaus nesuprantam?

 • Gintautas 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 14:21:52

  Pasveikinimo su Zolinemis nelaikykite ispuoliu atsilike zmogeliukai.

 • ... 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 13:32:38

  Prisimenu kitą akibrokštą, kai kažkoks užsienietis nusimovė kelnes ir
  prie Katedros susirinkusiems tikintiesiems parodė nuogą užpakalį. Tada
  irgi buvo kažkoks svarbus religinis renginys, nepamenu, koks. Ir tada visi
  pasimetė. O ar nebūtų sveika tokiam numauti kelnes visai ir paleisti
  taip, kaip pats ir panoro?

 • ... 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 13:26:45

  Bažnyčios problemos prasidėjo tada, kai jos tarnai pasuko su politikais
  ir nuėjo jų šunkeliais. Pasaulyje visos blogybės kyla iš politikų,
  kuriems niekada negana nei teritorijų, nei įtakos savo ideologijai.
  Todėl teisinga, kad Bažnyčia atskirta nuo valstybės. O kai ir
  Bažnyčia ima minti politikų pėdomis, tada nieko gero ir būti negali.
  Šiais laikais tą ir stebime ir esame kvapą gniaužiančių absurdų
  liudininkais.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • SVEIKINIMAI: Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė savo ir visų Lietuvos žmonių vardu pasveikino Bulgarijos Respublikos prezidentą Rumeną Radevą šalies 110-ųjų nepriklausomybės metinių proga.
 • TĖVYNEI: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje šeštadienį vyks I kurso kariūnų priesaikos ceremonija; tarnauti Lietuvos valstybei prisieks 36 kariūnai, dar 18 pirmakursių jau yra prisiekę anksčiau, tarnaudami Lietuvos kariuomenėje.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
darbas vadyb

Ar jums yra tekę gauti padirbtų pinigų?

balsuoti rezultatai

Ar pažįstate šimtamečių žmonių?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +13 +16 C

   +12  +14 C

 

   +8  +11 C

  +24  +27 C

   +15  +17 C

 

   +14  +15 C

  8-12 m/s

 2-5 m/s

 

    3-6 m/s

 

reklama
Ukis 2018