respublika.lt

2017 rugpjūčio 18, penktadienis

Vox populi, vox dei (Po publikacijos Vitas TOMKUS: „O man Putinas patinka“)nuotraukos (149)

2017 rugpjūčio mėn. 05 d. 08:15:12

 

 

@ Nuomonė

Lietuva pavirto į melo liūną, kurios žiniasklaidą valdo pasaulio valdovai, esantys užjūryje. Mums primestas melas ir svetimas karas, mes pjauname šaką, ant kurios patys sėdime. Lietuvos himno žodžius seniai laikas pakeisti: „...ir melas, ir tamsa mus telydi...“


@ Grybauskaitės mantra „rusai puola“ - „rusai puola“ - „rusai puola“ - „rusai puola“... visi kartokim kartu...


JAV karinės bazės yra daugelyje pasaulio valstybių, ne tik Lietuvoje. NATO sudaro daug šalių, stipriausia jų yra JAV. Kuo Lietuva, Latvija ir Estija yra išskirtinės, kad vis girdžiu periodiškai garsiai JAV vadovus patikinant, kad būtent šias valstybes JAV gina, palaiko ir ateity palaikys? Mums labiau nei kitoms NATO šalims kas nors grasina, gresia puolimas? Negirdėjau. Kodėl Lietuvoje tiek daug svetimų karių, karinės technikos ir karinių pratybų, apie kurias girdite keliskart per savaitę jau daug mėnesių? Jūs ramiai pagalvokite ir atsakykite sau: ar dėl to, kad gresiančio Rusijos puolimo POŽYMIAI mūsų teritorijoje tikrai rimti ir įtikinantys, ar galimai dėl KITŲ priežasčių?


@ Ryžas advokatas


Mūsų Dalia turi panašumų su Putinu, bet turi ir skirtumų. Skystablauzdis Putinas prisipažino, kad dirbo KGB, o mūsų Dalia tvirta kaip plienas. Amoralusis Putinas vedė jaunesnę žmoną, o mūsų Dalia nieko niekur nevedė. Sukčius Putinas slepia nuo rinkėjų savo vaikus ir anūkus, o mūsų Dalia - tik brolį. Savanaudis Putinas rūpinasi tik saviškiais, o mūsų Dalia neabejinga svetimam skausmui: tuoj po Inauguracijos mestelėjo keliolika milijonų Rotšildo vaikams bei anūkams („Rothschild and sons consulting company“), suteikė galimybę prisidurti prie pensijos kelis šimtus milijonų nusenusiam anglui Kuperiui ir t.t. Gobšus Putinas laikosi įsikibęs savo tankų ir patrankų, o mūsų Dalia mėgsta daiktais laikinai naudotis: su estais ir latviais už milijonus nuomojasi karinį lėktuvą, kad pasikeisdami galėtų mėtyti bombas ant rusų, o su konservatoriais už milijardus nuomojasi dujinį laivą, kad vėliau būtų už ką slėptis nuo rusų. Tokia ta mūsų Dalia dalužė. Nepalyginama, nes jokia kita šalis toookios neturi.


@ Ryžam advokatui

Iš kur pribaltai gaus bombų?


@ Ryžas advokatas

Ne mano reikalas. Gal surinks nesprogusias rusų bombas, gal statybininkai iškas užsilikusių po Antrojo pasaulinio karo, o gal ir pas teroristus papigiajai užsakys serijinę bombų gamybą, nes, kaip žinia, su jais NATO nariai gerai sutaria.


@ Ryžam advokatui


Kol dar neprasidėjo karas su Rusija, manau, reikia gerai pasvarstyti, kur mes, lietuviai, patalpinsim kelis šimtus milijonų rusų belaisvių.


@ Ryžas advokatas


Ne mano reikalas. Bet greičiausiai išmokysim juos kumiekat po litovski, duosim arbatpinigių, kad nevagiliautų, apmokysim dirbt, ką patys mokam, t.y. įsisavinti ES lėšas, o po to ramiai lauksim, kol išsilakstys. Ilgai netruks. Reikalas išbandytas. Su emigrantais pasiteisino. Ir būtinai priversim atmintinai išmokt giedot „Tautišką giesmę“. Lai gieda išsilakstę po platųjį pasaulį, linksmindami mūsų emigrantus. Aniems tikrai ten nelengva dalia.


@ Ryžam advokatui


O jei šimtai milijonų rusų belaisvių Lietuvoje sukils ir privers lietuvius bėgti iš savo Tėvynės?


@ Ryžas advokatas


Ne mano reikalas. Nors, mano galva, didesnė gėda lietuviams yra bėgti nuo vienos bobos nei nuo milijono rusų.


@ Valentina


Nuo pat Nepriklausomybės paskelbimo Rusija pradėjo kenkti Lietuvai ir nusprendė įgyvendinti jos sunaikinimo planą. Pirmiausia buvo numatyta išsiųsti lietuvius iš gimtinės į kitas valstybes, kad čia liktų tik senukai ir vaikai, o tada bus tinkamos sąlygos ją okupuoti. Oficialiais duomenimis, pagal puikiai parengtą Rusijos planą iš šalies išvyko apie 825 tūkst. asmenų, arba beveik trečdalis Lietuvos gyventojų.


@ Danutė


NATO yra gynybinė organizacija, NATO niekada neužpuolė nė vienos šalies, tik nuvertė diktatorius ir apgynė žmonių teises. Jeigu Ukraina ir Gruzija būtų buvusios NATO narės, Gruzija vis dar būtų turėjusi pietų oSSetiją o Ukraina - donbaSSą ir Krymą. O Prezidentė turi juodąjį diržą ir yra tigrų tramdytoja. Nė vienas Seimas nesugebėjo jos nuversti, nes ji visada atkakliai ir nuosekliai tarnavo JAV ir NATO interesams.


@ kestut


Karas reikalingas Rusijai, norint susigrąžinti imperijos (Rusijos, Sovietinės) ribas. Mūsiškė valdžia, tarsi penktoji kolona, dėjo visas pastangas sugriaunant Lietuvos valstybingumą ir formuojant piliečių neigiamą požiūrį į savo valstybę. Tai kam tarnauja Lietuvos išrinktieji?


@ sąžinės balsas


Žukas viešai suabejojo Grybauskaitės orientacija ir liko be darbo radijuje. Viskas OK. Grinevičiūtė bandė panagrinėti Grybauskaitės biografiją ir liko be darbo skandinavų televizoriuje. Viskas OK. Tomkus paskelbė, kiek mums kainuoja Grybauskaitės statytiniai „Snore“, ir liko be dienraščio „Respublika“. Viskas OK. Jau neminint Vainausko, Valatkos, Vaišvilos ir daug daug kitų likimų... Ar tikrai viskas OK su žodžio laisve Lietuvoje? Kad NEPRIKLAUSOMA SPAUDA YRA DEMOKRATIJOS IR NEPRIKLAUSOMYBES GARANTAS, šiandien Lietuvoje, regis, suvokia vienintelė Grybauskaitė. Antraip jos nenaikintų.


@ Protėvių balsas


Prezidentės antroji kadencija jau eina į pabaigą, o Grybauskaitė užduoties iki galo taip ir neįvykdė - dar liko vienas kitas laisvės žiburiukas, kuris dar teikia lietuviams viltį ir leidžia jiems ramiai išsisakyti. O juk ją komandiravo į Lietuvą tam, kad vietos rinka būtų išvalyta nuo vietinių aborigenų šeimininkų: bankininkų, spaudos magnatų, prekybos tinklų oligarchų, jau nekalbant apie politikus patriotus bei emigravusius aktyvistus. Kad po to užsienio kapitalui nebeliktų jokių kliūčių mūsų Lietuvą paversti savo kolonija ir nustekentų vietos gyventojų sąskaita didinti savo kapitalą.


@ Vidinis balsas


Belieka laukti ir spėlioti: iš kur tas kapitalas ateis į Lietuvą - iš Vakarų su bankais ar iš Rytų su tankais? Įdomu, kas neš iš čia kudašių - „beretės“ ar komunistai?.. Spėju, kad pirmieji spruks iš čia NATO kariškiai, kuriems Lietuva yra ne Tėvynė, o tik karinis poligonas. Negi jie lauks atsakomojo branduolinio smūgio toj vietoj, iš kurios savo raketas paleido? Gal dar ne visai durniai, nors pagal veiksmus taip neatrodo. Pagyvensim - pamatysim. (Jeigu išgyvensim.)


@ emigrantas


O man vansi patiko pastebėjimas, kad Lietuva NATO kareiviams yra ne Tėvynė, o tik karinis poligonas. Tik autorius klysta, kad vansi pirmieji spruks kariškiai, - pirmiau išgaruos USA ambasados darbuotojai. Kaip vansi buvo kadais Saigone... O kariai po puolimo veiksmų visada keičia dislokacijos vietą, nelaukdami atsakomojo priešo smūgio. Kas tarnavo armijoj - tas vansi žino... Tad į orą su visom raketom lėks asilai lietuvaičiai. Galėsim po to vansi girtis, kad ir mes jau turim savų kosmonautų... O rusai vansi lengvai nepasiduoda, nes jų gynybinė taktika yra puolimas. Tad atrodo, kad netrukus vėl raudosim, jog mus okupavo... O pasaulis juoksis ir kaltins mūsų asilus valdžioje, kad patys tokius rusų veiksmus išprovokavom. Antra vertus, pasvarstykit patys: argi norėtumėt, kad dėl kai kurių asilų Lietuvoje kiltų branduolinis karas ir Žemėje nebeliktų civilizacijos?


@ analizė


Daugelis nori dvigubos pilietybės. Atmenu, per pučą Rusijoje garbus amerikonas - lietuvis, čia atvykęs skleisti kultūros, išdūmė kaip dūmas iš Lietuvos. Tokia ta meilė Tėvynei. Tik mes, „runkeliai“, ir visokie kitokie mylime savo kraštą, vargstame, kalbėjome prie ruso lietuviškai, kalbame dabar ir taip bus. „Elitas“ kalbėjo lenkiškai, rusiškai, dabar - angliškai. Jei nemoki angliškai - negali Lietuvos valdyti, esi atsilikęs „vatnikas“. Pirmiausia genda viršūnėlės...


@ kremliaus trolis-1


Pateikiu kuklų Rusijos nusikalstamos veiklos Lietuvoje, griaunančios vidaus politiką, tęstinio, kol kas nesusisteminto sąrašo pradžią. Kviečiu pradėti jį pildyti.

Lietuvos mokytojams mokami mažiausi atlyginimai Europoje. Kalta Rusija.

Lietuvoje daugiausia vartojančių alkoholį ir narkotikus Europoje. Kalta Rusija.

Lietuvoje daugiausia savižudžių Europoje. Kalta Rusija.

Lietuvoje daugiausia skurstančių pensininkų Europoje. Kalta Rusija.

Neteisėtai nusavintos pensininkų pensijos. Kalta Rusija.

Lietuvoje uždarinėjamos mokyklos, bibliotekos, kultūros centrai. Kalta Rusija.

Sunaikintos Lietuvos oro linijos. Kalta Rusija.


@ kremliaus trolis-2


Įvykdytos dailios vagystės statant Valdovų rūmus. Kalta Rusija.

Vietoj nacionalinio stadiono ant Šeškinės kalno stūkso griaučiai. Kalta Rusija.

Kritinė demografinė padėtis. Kalta Rusija.

Ištuštėję kaimai, kurių pavadinimai naikinami. Kalta Rusija.

Lietuva nevykdo įsipareigojimų NATO - neskiria 2 proc. BVP. Kalta Rusija.

ES įstatymai yra viršesni už nacionalinius. Kalta Rusija.


@ kremliaus trolis-3


Konservatoriaus K.Masiulio teigimu, „turčiai tapo dar turtingesni, o vargšai dar skurdesni“. Kalta Rusija.

Konservatoriaus K.Masiulio teigimu, „pagal pajamų nelygybę Lietuva lygiuojama su Tanzanija, Laosu, Mongolija ir Uzbekistanu“. Kalta Rusija.

Bendrasis vidaus produktas Lietuvoje auga lėčiau nei Latvijoje ar Estijoje. Kalta Rusija.

Diskredituota prokuratūra ir teismai. Kalta Rusija.

Į Lietuvą nenori būti perkeliami atrūšiuoti kokybiški pabėgėliai. Kalta Rusija.

2000 senolių kasdien išgyvena tik dėl gerų žmonių išmaldos - lėkštės sriubos. Kalta Rusija.


@ kremliaus trolis-4


Sunaikinta Lietuvos kino studija. Kalta Rusija.

Rekonstruojant Jaunimo teatrą, kėdės, kurių vertė 59 litai, pirktos už 535 litus. Kalta Rusija.

Lietuvos teisėsauga nusprendė, kad jokios juodosios „Rubicon“ buhalterijos nebuvo. Kalta Rusija.

.............. Kalta Rusija.

.............. Kalta Rusija.

.............. Kalta Rusija

Parengta pagal dienraštį „Vakaro žinios“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (149)

  • visu pirma 2017 rugpjūčio mėn. 18 d. 08:17:22

    Kodėl vokiečiams rusų dujos geros,omums ne.lietuvos dujos geras kasnis
    prichvatizatoriams,įdomu kas jas pasidalino.paklaukit kiek žmonių neteko
    darbo?ai ką čia apie tuos vargšus- užsienis priglaus.

  • prajuokino 2017 rugpjūčio mėn. 18 d. 08:03:03

    Bėgti nuo vienos bobos,tai bent boba!eina n_ i!ir teisėjams sako kels
    algas.neskriauskim vargšų Temidės tarnų,skydinės direktorių,nu tipo
    visų prie lovio,o tai ir jie bėgs.ir kodėl sorosas jų nesuselpia?

  • antigrybauckas 2017 rugpjūčio mėn. 17 d. 17:09:24

    Lietuva - Durnių laivas ir jo kapitonas kgbistė.
    Tai ne laivas, o suskilusi gelda. O irkluoja joje tik vienas kitas. Kiti
    čiulpia.

  • Algirdas 2017 rugpjūčio mėn. 16 d. 22:15:01

    Buvęs Vilniaus meras, liberalas Artūras Zuokas taip pat išreiškė
    pasipiktinimą, kad prezidentė ir ją aptarnaujantis politinis personalas
    tiesiogiai dirba Rusijai.
    „Įdomi žinia iš GAZpromo. Pasirodo Lietuva yra GAZPROMO dujų importo
    lyderė regione. Nesuprantu Lietuvos vyriausybės veiksmų: 2014 m.
    išperkame iš „Gazprom“ įmonės „Lietuvos dujos“ akcijas už 130
    mln. eurų. Keturis kartus brangiau nei Gazprom 2004 m. mokėjo Lietuvos
    valstybei už 34 proc. „Lietuvos dujų“ akcijų. Pasistatome
    suskystintų dujų terminalą, kurio išlaikymas dienai kainuoja apie 160
    000 eurų, kuriuos valstybė (tiksliau vartotojai) moka ofšorinei
    kompanijai, viešai sakome, kad savo pinigais rusiškų tankų gamybos
    neremsime…

  • Wikipedia 2017 rugpjūčio mėn. 14 d. 21:55:56

    Kalbant apie Šiaurės Korėją pravartu suvokti, kodėl korėjiečių
    tauta iki šiol dirbtinai padalinta. Būtina prisiminti Korėjos padalinimo
    po antrojo pasaulinio karo istoriją. Ir visada atsiminti Vokietijos
    padalinimą į Rytų ir Vakarų Vokietijos. Nepamiršti ir Lietuvos
    padalinimo į Didžiąją ir Mažąją Lietuvas. Tuomet bent nebūsime
    tokie greiti smerkti šiaurės korėjiečius ir net tyčiotis iš jų. Ir
    suvoktume, kodėl Pietų Korėjoje yra 40 tūkst. JAV kariškių, kodėl
    Šiaurės Korėja po karo ekonomiškai augo sparčiau ir ilgai lenkė
    Pietų Korėją.

  • Be juokų 2017 rugpjūčio mėn. 14 d. 21:53:08

    Mes, Lietuvos piliečiai, pradžiai priverskime savo valdžią įgyvendinti
    2012 m. spalio 14 d. referendumo sprendimo dėl AE nestatymo, laikytis 1990
    m. spalio 25 mūsų tautos referendume patvirtintos Lietuvos Respublikos
    Konstitucijos, draudžiančios užsienio kariuomenės buvimą Lietuvoje. Ir
    Lietuvos vertimą galimo branduolinio smūgio taikiniu. Jei tauta
    referendumu pakeis mūsų Konstituciją ir nuspręs, kad užsienio
    kariuomenės buvimas Lietuvoje mums būtinas, tai bus mūsų valia. Bet ne
    mūsų valdžios, kuri mūsų nuomonės dėl to neklausia.

  • nu nu 2017 rugpjūčio mėn. 14 d. 21:52:23

    Lietuvai nenaudingas būtų ir „istorinio“ nebaigiamo statyti
    didžiausio Lietuvoje Vilniaus stadiono palyginimas su Pchenjano
    „Rungnado gegužinių“ stadionu, kuriame telpa 150 tūkst. žmonių, o
    aikštės plotas - 22500 kv.m. Kasmetiniame sinchroninių šokių,
    akrobatikos ir gimnastikos spektaklyje jame vienu metu pasirodo per 100
    tūkst. dalyvių. Mes tik spėliojame, ar E. Masiulio paimti pinigai
    susiję su šio lietuviško projekto eiliniu pakeitimu, leidžiant
    gyvenamųjų namų statybos pretekstu nuskusti dar vieną žalią Vilniaus
    kalvą, ar ne?

  • Virgis 2017 rugpjūčio mėn. 14 d. 21:42:44

    Kalbant apie dvi Korėjas ir lyginant jas, bent mums, Lietuvos piliečiams,
    pravartu prisiminti keletą dalykų. Šiemet apkaltos būdu iš pareigų
    pašalinta Pietų Korėjos Prezidentė Park Geun-hye. Daugiau kalbama apie
    jos draugės įtraukimą į valstybės valdymą, mažiau – apie jos
    draugės valdomų struktūrų vardu gautus korupcinius milijardus, kurių
    didelė dalis investuota į Europos Sąjungos demokratines valstybes.
    Stebėsime, ar šios demokratinės valstybės bus tikrai demokratinės ir
    principingai įvertins šios korupcijos rezultatus, ar dangstys juos. Verta
    prisiminti ir tai, kad lietuviška „Indendence“ afera taip pat remiasi
    Pietų Korėjos laivų statyklų produktu. Lietuvos Prezidentė savo
    persona asmeniškai pagerbė šio produkto nuleidimą šiose statyklose į
    vandenį.

  • Tik mąstantiems 2017 rugpjūčio mėn. 14 d. 21:10:14

    O Masiulis, ėmęs kyšius ir įtakojantis įstatimus oligarchų naudai,
    tai šventasis? Įsitikinęs, kad visi pagrindiniai Liberalų partijos
    nariai viską puikiai žinojo. Veteranas Gentvilas, Masiulis,
    Steponavičius ir Šimašius. Šimašius buvęs Lietuvos Laisvos Rinkos
    Instituto ekspertas. LLRI nedirba su niekuo tik su privačiu verslu.
    Tabako, Alkoholio, Vaistų industrijos užsakinėja tyrimus pas juos. Verta
    tikėtis, kad niekas nesieja jų?

  • žopa 2017 rugpjūčio mėn. 13 d. 12:07:39

    Lietuva niekada nebuvo valstybė,ji buvo tik Lietuvos Rusijos ir
    Žemaičių kunigaikštystė.JI neturėjo net savo rašto ir labai
    tikėtina ir kalbos.Kol buvo sąjungoje su Maskva ir jos kunigaikščiais
    tol egzistavo.Vos tik susidėjo su lenkais abi pražuvo.Lenkai turi dėkoti
    Stalinui,kad atstatė jų valstybingumą tuo pačiu ir Lietuva įgavo
    valstybės statusą,kaip viena iš TSRS respublikų.Jeigu ne Mažvydas tai
    ir toliau rašytume kirilica.Nereikia šikti ant kitų,kai pats šūde
    sėdi.

  • Salomėja 2017 rugpjūčio mėn. 12 d. 21:07:30

    Apduję lyg musės nuo Landzbergio dvoko,
    Beretės prieš Lietuvą myžti išmoko.
    Kaip daiktą bevertį jie pardavė šalį-
    Be jankių jau net nusišikt nebegali.
    Ir verkia Tevynė nes jankiai ją trypia
    Kaip erkės jos kruviną kūną aplipę.
    Tik Landzbergio šunys to siaubo nemato-
    Į šūdą įmynę gyventi įprato.
    Beretės negali žiūrėti Į tiesą-
    Nors šuns būdoje susiranda sau priešą.
    Net per teleskopą užžlibinę rusą,
    isteriškai klykia,kad puola,kad muša.
    Tokie jau tie mūsų beretės nupušę
    Pardavę jankynui ir kūną ir dūšią.

  • žinia 2017 rugpjūčio mėn. 12 d. 13:35:42

    S. Skvernelis - premjermilicininkas.

  • žinia 2017 rugpjūčio mėn. 12 d. 13:35:12

    Dalia Grybauskaitė Rusijos valstybės paslaptis (youtube)

  • 1845 2017 rugpjūčio mėn. 12 d. 13:33:37

    "Baltų kultūra – tai mirties kultūra" -1845m. godlapius batais
    pavadino tie kurie gviešėsi godlapių žemių, o gaolapius niekinančiai
    pervardino į varnalėšas sudurdami žodžius- varna lesa - štai jums ir
    mirties kultūra - atskiridę juodvarniai lesa ir naikina godlapius.

  • Prašalietis 2017 rugpjūčio mėn. 12 d. 13:32:42

    Lietuva yra sunkus dvasinis ligonis. „Girdėti girdėsite, bet
    nesuprasite, žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite. Šitos tautos širdis
    aptuko. Jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad kartais
    nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir
    neatsiverstų ir aš jų nepagydyčiau“ (Mt 13, 14–15).Šią"Lietuvos
    diagnozę"jau seniai nurodė a.a.V.Petkevičius "Durnių
    laive".Nepriklausoma Lietuva"girdėti girdi,bet nesupranta"jau 27
    metus,kadangi priversta nuo pat 1990 metų"klausyti KGB-sąjūdiečių
    Perestroikai ir Gorbačiovui remti ir persivertusių profesionalių
    komunistų ausimis,"matyti"pasaulį jų akimis ir gyventi jų
    propaguojamimis"tautinėmis tiesomis".

  • //////// 2017 rugpjūčio mėn. 12 d. 13:31:18

    pirmiausia lietuva neturi politinio elito tai tik parsidavusiu uzsieniui
    iskamsu chunta kol tokie padarai bus valdzioj nemazes emigracija zmones juk
    mato mela

  • zuikis puikis 2017 rugpjūčio mėn. 09 d. 11:09:52

    Pagal komentaru kieki ir turini atrodo, kad Lietuvoje atsirado labai labai
    daug drasuoliu. Tik idomu, kiek is ju isdristu po savo zodziais pasirasyti?
    Tik Vitas Tomkus?! Ir viskas, deja...

  • Darius 2017 rugpjūčio mėn. 08 d. 11:18:02

    Viskas surašyta, kaip yr. Bet kai mus kvailina, o mes beveik visi tylim,
    tai čia kas?

  • oo 2017 rugpjūčio mėn. 08 d. 10:56:11

    niekas nenori buti avinu?...reikes buti visiems....tam dirba zurnaliugos su
    elitu

  • Nuomone 2017 rugpjūčio mėn. 08 d. 09:45:56

    Bent iki siol zmones korupcijos bijojo kur kas labiau nei karo gresmes. Tuo
    pasinaudodami politiniai agitatoriai ziniasklaidos pagalba togel ir
    stengiasi atkasti establismentui nepalankaus kandidato biografijoje...nors
    ir siauda sieno kupetoje. Isivaizduoju koks butu slieku ieskojimas ant
    asfalro pries gerb Usacka. Mano kriterijai deja ne tie ir del manes jie
    gali nesistengt

  • Che che 2017 rugpjūčio mėn. 08 d. 09:34:15

    "..tikrai balsuodamas vadovausiuos savo galva.."- na,labai gali būti ir
    padėkdie.Tik pridėsiu,jog taip mano, tikriausiai,dauguma balsuojančių.
    Niekas nenori būti avinu.Tam ir užsukama ta galinga propagandos
    priešrinkiminė technologija ir "grojama" žmonėms jautriomis
    stygomis,kad žmogelis nuoširdžiai imtų galvoti ta linkme,kokia
    reikalinga.Kaip sakoma,lašas po lašo ir galvon įtašo.

  • Ratelis 2017 rugpjūčio mėn. 08 d. 08:14:36

    Grybauskaitės reitingai aukštai, o Landsbergio reikia pakylėti.

  • valdas 2017 rugpjūčio mėn. 08 d. 07:24:03

    Zmones(sias nelabai galima vadinti zmonemis ) prisideje prie Lietuvos
    naikinimo,zmoniu naikinimo,vogimo neturi,nei ateit,nei nueit savo noru,-jie
    turi atsakyt uz tai !!!

  • Che che 2017 rugpjūčio mėn. 08 d. 00:09:17

    A jo,be Šimonytės ,ko gero,neapsieis.Bet atkrapštys ir kitų-jaunų
    nepagadintų bei vakarietiškai aktyvių.Tiek jau to,pirštais
    nerodysime.Dėl Ušacko vienintelio dar galima pritarti,bet Tamsta teisus-
    kažin ar jam "šviečia".Dėl balsavimo galima tik priminti M.Tveno
    nuomonę:jei nuo rinkimų kas nors nors išties priklausytų,tai mums
    neleistų juose dalyvauti.Aktualu visais laikais ir,beje,visur.

  • 2 tam che che.. 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 23:19:56

    Leiskit speti ka musu desiniuku "establismentas" tikrai stums i si posta.
    Neabejoju jog tai bus Simonyte...galeciau lazintis. Perkeltine prasme tai
    galima butu vadinti konservu (ir ne tik ju) "operacija Geybauakaite 3".
    Realiai mano nuomone normalu butu tik ponas Usackas. Taciau jau buvo
    pareiksta jog "poziuris i Rusija jam gali sutrukdyti tapti Prezidentu."
    Taip iseitu tadajog balsavimas tera tik formalumas ? Bent jau as tai
    tikrai balsuodanas vadovausiuos savo galva ir man didelis nusispjaut kas ka
    rems ar rekomenduos

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • KREPŠINIS: Juodkalnijoje vykstančio Europos jaunučių vaikinų krepšinio čempionato pusfinalyje dėl 5-8 vietų penktadienį Edvino Justos treniruojama Lietuvos rinktinė 92:80 nugalėjo Ispanijos krepšininkus.
  • KVIETIMAS: penktadienio vakarą Jonavoje, Joninių slėnyje, visi, kas tik norės, galės linksminti Pažaislio muzikos festivalio koncerte „Roko baladės“.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Ar žinote, kur galima išmesti nenaudojamas padangas?

balsuoti rezultatai

Ar aukojate kraujo Nacionaliniam kraujo centrui?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

   +11  +17 C

   +18  +19 C

 

   +13 +16 C

   +21  +26 C

  +21  +29 C

 

   +17  +19 C

    4-9 m/s

     1-3 m/s

 

      1-6 m/s

 

USD - 1.1697 PLN - 4.2575
RUB - 69.4730 CHF - 1.1311
GBP - 0.9090 NOK - 9.3243
reklama
Velyke2017