respublika.lt

2018 liepos 23, pirmadienis

Vox populi, vox dei (Po publikacijos Vitas TOMKUS: „O man Putinas patinka“)nuotraukos (158)

2017 rugpjūčio mėn. 05 d. 08:15:12

 

 

@ Nuomonė

Lietuva pavirto į melo liūną, kurios žiniasklaidą valdo pasaulio valdovai, esantys užjūryje. Mums primestas melas ir svetimas karas, mes pjauname šaką, ant kurios patys sėdime. Lietuvos himno žodžius seniai laikas pakeisti: „...ir melas, ir tamsa mus telydi...“


@ Grybauskaitės mantra „rusai puola“ - „rusai puola“ - „rusai puola“ - „rusai puola“... visi kartokim kartu...


JAV karinės bazės yra daugelyje pasaulio valstybių, ne tik Lietuvoje. NATO sudaro daug šalių, stipriausia jų yra JAV. Kuo Lietuva, Latvija ir Estija yra išskirtinės, kad vis girdžiu periodiškai garsiai JAV vadovus patikinant, kad būtent šias valstybes JAV gina, palaiko ir ateity palaikys? Mums labiau nei kitoms NATO šalims kas nors grasina, gresia puolimas? Negirdėjau. Kodėl Lietuvoje tiek daug svetimų karių, karinės technikos ir karinių pratybų, apie kurias girdite keliskart per savaitę jau daug mėnesių? Jūs ramiai pagalvokite ir atsakykite sau: ar dėl to, kad gresiančio Rusijos puolimo POŽYMIAI mūsų teritorijoje tikrai rimti ir įtikinantys, ar galimai dėl KITŲ priežasčių?


@ Ryžas advokatas


Mūsų Dalia turi panašumų su Putinu, bet turi ir skirtumų. Skystablauzdis Putinas prisipažino, kad dirbo KGB, o mūsų Dalia tvirta kaip plienas. Amoralusis Putinas vedė jaunesnę žmoną, o mūsų Dalia nieko niekur nevedė. Sukčius Putinas slepia nuo rinkėjų savo vaikus ir anūkus, o mūsų Dalia - tik brolį. Savanaudis Putinas rūpinasi tik saviškiais, o mūsų Dalia neabejinga svetimam skausmui: tuoj po Inauguracijos mestelėjo keliolika milijonų Rotšildo vaikams bei anūkams („Rothschild and sons consulting company“), suteikė galimybę prisidurti prie pensijos kelis šimtus milijonų nusenusiam anglui Kuperiui ir t.t. Gobšus Putinas laikosi įsikibęs savo tankų ir patrankų, o mūsų Dalia mėgsta daiktais laikinai naudotis: su estais ir latviais už milijonus nuomojasi karinį lėktuvą, kad pasikeisdami galėtų mėtyti bombas ant rusų, o su konservatoriais už milijardus nuomojasi dujinį laivą, kad vėliau būtų už ką slėptis nuo rusų. Tokia ta mūsų Dalia dalužė. Nepalyginama, nes jokia kita šalis toookios neturi.


@ Ryžam advokatui

Iš kur pribaltai gaus bombų?


@ Ryžas advokatas

Ne mano reikalas. Gal surinks nesprogusias rusų bombas, gal statybininkai iškas užsilikusių po Antrojo pasaulinio karo, o gal ir pas teroristus papigiajai užsakys serijinę bombų gamybą, nes, kaip žinia, su jais NATO nariai gerai sutaria.


@ Ryžam advokatui


Kol dar neprasidėjo karas su Rusija, manau, reikia gerai pasvarstyti, kur mes, lietuviai, patalpinsim kelis šimtus milijonų rusų belaisvių.


@ Ryžas advokatas


Ne mano reikalas. Bet greičiausiai išmokysim juos kumiekat po litovski, duosim arbatpinigių, kad nevagiliautų, apmokysim dirbt, ką patys mokam, t.y. įsisavinti ES lėšas, o po to ramiai lauksim, kol išsilakstys. Ilgai netruks. Reikalas išbandytas. Su emigrantais pasiteisino. Ir būtinai priversim atmintinai išmokt giedot „Tautišką giesmę“. Lai gieda išsilakstę po platųjį pasaulį, linksmindami mūsų emigrantus. Aniems tikrai ten nelengva dalia.


@ Ryžam advokatui


O jei šimtai milijonų rusų belaisvių Lietuvoje sukils ir privers lietuvius bėgti iš savo Tėvynės?


@ Ryžas advokatas


Ne mano reikalas. Nors, mano galva, didesnė gėda lietuviams yra bėgti nuo vienos bobos nei nuo milijono rusų.


@ Valentina


Nuo pat Nepriklausomybės paskelbimo Rusija pradėjo kenkti Lietuvai ir nusprendė įgyvendinti jos sunaikinimo planą. Pirmiausia buvo numatyta išsiųsti lietuvius iš gimtinės į kitas valstybes, kad čia liktų tik senukai ir vaikai, o tada bus tinkamos sąlygos ją okupuoti. Oficialiais duomenimis, pagal puikiai parengtą Rusijos planą iš šalies išvyko apie 825 tūkst. asmenų, arba beveik trečdalis Lietuvos gyventojų.


@ Danutė


NATO yra gynybinė organizacija, NATO niekada neužpuolė nė vienos šalies, tik nuvertė diktatorius ir apgynė žmonių teises. Jeigu Ukraina ir Gruzija būtų buvusios NATO narės, Gruzija vis dar būtų turėjusi pietų oSSetiją o Ukraina - donbaSSą ir Krymą. O Prezidentė turi juodąjį diržą ir yra tigrų tramdytoja. Nė vienas Seimas nesugebėjo jos nuversti, nes ji visada atkakliai ir nuosekliai tarnavo JAV ir NATO interesams.


@ kestut


Karas reikalingas Rusijai, norint susigrąžinti imperijos (Rusijos, Sovietinės) ribas. Mūsiškė valdžia, tarsi penktoji kolona, dėjo visas pastangas sugriaunant Lietuvos valstybingumą ir formuojant piliečių neigiamą požiūrį į savo valstybę. Tai kam tarnauja Lietuvos išrinktieji?


@ sąžinės balsas


Žukas viešai suabejojo Grybauskaitės orientacija ir liko be darbo radijuje. Viskas OK. Grinevičiūtė bandė panagrinėti Grybauskaitės biografiją ir liko be darbo skandinavų televizoriuje. Viskas OK. Tomkus paskelbė, kiek mums kainuoja Grybauskaitės statytiniai „Snore“, ir liko be dienraščio „Respublika“. Viskas OK. Jau neminint Vainausko, Valatkos, Vaišvilos ir daug daug kitų likimų... Ar tikrai viskas OK su žodžio laisve Lietuvoje? Kad NEPRIKLAUSOMA SPAUDA YRA DEMOKRATIJOS IR NEPRIKLAUSOMYBES GARANTAS, šiandien Lietuvoje, regis, suvokia vienintelė Grybauskaitė. Antraip jos nenaikintų.


@ Protėvių balsas


Prezidentės antroji kadencija jau eina į pabaigą, o Grybauskaitė užduoties iki galo taip ir neįvykdė - dar liko vienas kitas laisvės žiburiukas, kuris dar teikia lietuviams viltį ir leidžia jiems ramiai išsisakyti. O juk ją komandiravo į Lietuvą tam, kad vietos rinka būtų išvalyta nuo vietinių aborigenų šeimininkų: bankininkų, spaudos magnatų, prekybos tinklų oligarchų, jau nekalbant apie politikus patriotus bei emigravusius aktyvistus. Kad po to užsienio kapitalui nebeliktų jokių kliūčių mūsų Lietuvą paversti savo kolonija ir nustekentų vietos gyventojų sąskaita didinti savo kapitalą.


@ Vidinis balsas


Belieka laukti ir spėlioti: iš kur tas kapitalas ateis į Lietuvą - iš Vakarų su bankais ar iš Rytų su tankais? Įdomu, kas neš iš čia kudašių - „beretės“ ar komunistai?.. Spėju, kad pirmieji spruks iš čia NATO kariškiai, kuriems Lietuva yra ne Tėvynė, o tik karinis poligonas. Negi jie lauks atsakomojo branduolinio smūgio toj vietoj, iš kurios savo raketas paleido? Gal dar ne visai durniai, nors pagal veiksmus taip neatrodo. Pagyvensim - pamatysim. (Jeigu išgyvensim.)


@ emigrantas


O man vansi patiko pastebėjimas, kad Lietuva NATO kareiviams yra ne Tėvynė, o tik karinis poligonas. Tik autorius klysta, kad vansi pirmieji spruks kariškiai, - pirmiau išgaruos USA ambasados darbuotojai. Kaip vansi buvo kadais Saigone... O kariai po puolimo veiksmų visada keičia dislokacijos vietą, nelaukdami atsakomojo priešo smūgio. Kas tarnavo armijoj - tas vansi žino... Tad į orą su visom raketom lėks asilai lietuvaičiai. Galėsim po to vansi girtis, kad ir mes jau turim savų kosmonautų... O rusai vansi lengvai nepasiduoda, nes jų gynybinė taktika yra puolimas. Tad atrodo, kad netrukus vėl raudosim, jog mus okupavo... O pasaulis juoksis ir kaltins mūsų asilus valdžioje, kad patys tokius rusų veiksmus išprovokavom. Antra vertus, pasvarstykit patys: argi norėtumėt, kad dėl kai kurių asilų Lietuvoje kiltų branduolinis karas ir Žemėje nebeliktų civilizacijos?


@ analizė


Daugelis nori dvigubos pilietybės. Atmenu, per pučą Rusijoje garbus amerikonas - lietuvis, čia atvykęs skleisti kultūros, išdūmė kaip dūmas iš Lietuvos. Tokia ta meilė Tėvynei. Tik mes, „runkeliai“, ir visokie kitokie mylime savo kraštą, vargstame, kalbėjome prie ruso lietuviškai, kalbame dabar ir taip bus. „Elitas“ kalbėjo lenkiškai, rusiškai, dabar - angliškai. Jei nemoki angliškai - negali Lietuvos valdyti, esi atsilikęs „vatnikas“. Pirmiausia genda viršūnėlės...


@ kremliaus trolis-1


Pateikiu kuklų Rusijos nusikalstamos veiklos Lietuvoje, griaunančios vidaus politiką, tęstinio, kol kas nesusisteminto sąrašo pradžią. Kviečiu pradėti jį pildyti.

Lietuvos mokytojams mokami mažiausi atlyginimai Europoje. Kalta Rusija.

Lietuvoje daugiausia vartojančių alkoholį ir narkotikus Europoje. Kalta Rusija.

Lietuvoje daugiausia savižudžių Europoje. Kalta Rusija.

Lietuvoje daugiausia skurstančių pensininkų Europoje. Kalta Rusija.

Neteisėtai nusavintos pensininkų pensijos. Kalta Rusija.

Lietuvoje uždarinėjamos mokyklos, bibliotekos, kultūros centrai. Kalta Rusija.

Sunaikintos Lietuvos oro linijos. Kalta Rusija.


@ kremliaus trolis-2


Įvykdytos dailios vagystės statant Valdovų rūmus. Kalta Rusija.

Vietoj nacionalinio stadiono ant Šeškinės kalno stūkso griaučiai. Kalta Rusija.

Kritinė demografinė padėtis. Kalta Rusija.

Ištuštėję kaimai, kurių pavadinimai naikinami. Kalta Rusija.

Lietuva nevykdo įsipareigojimų NATO - neskiria 2 proc. BVP. Kalta Rusija.

ES įstatymai yra viršesni už nacionalinius. Kalta Rusija.


@ kremliaus trolis-3


Konservatoriaus K.Masiulio teigimu, „turčiai tapo dar turtingesni, o vargšai dar skurdesni“. Kalta Rusija.

Konservatoriaus K.Masiulio teigimu, „pagal pajamų nelygybę Lietuva lygiuojama su Tanzanija, Laosu, Mongolija ir Uzbekistanu“. Kalta Rusija.

Bendrasis vidaus produktas Lietuvoje auga lėčiau nei Latvijoje ar Estijoje. Kalta Rusija.

Diskredituota prokuratūra ir teismai. Kalta Rusija.

Į Lietuvą nenori būti perkeliami atrūšiuoti kokybiški pabėgėliai. Kalta Rusija.

2000 senolių kasdien išgyvena tik dėl gerų žmonių išmaldos - lėkštės sriubos. Kalta Rusija.


@ kremliaus trolis-4


Sunaikinta Lietuvos kino studija. Kalta Rusija.

Rekonstruojant Jaunimo teatrą, kėdės, kurių vertė 59 litai, pirktos už 535 litus. Kalta Rusija.

Lietuvos teisėsauga nusprendė, kad jokios juodosios „Rubicon“ buhalterijos nebuvo. Kalta Rusija.

.............. Kalta Rusija.

.............. Kalta Rusija.

.............. Kalta Rusija

Parengta pagal dienraštį „Vakaro žinios“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (158)

 • viens du trys, ozio lietuva 2017 rugsėjo mėn. 02 d. 15:58:50

  Kaip gelele zydi visada!!!! Beeee meeeee beeee

 • jo 2017 rugsėjo mėn. 02 d. 15:56:53

  Butu gerai kad viena karta i viesuma islystu "Snoro" banko afera, kad
  visiems butu aiskus jo griovejai. Dabar kazkur rasoma, bet greitai
  nutylama.

 • Su šita valdžia tai tik pradžia 2017 rugsėjo mėn. 02 d. 15:54:54

  Mes tuoj pavydėsim šiaurės korejiečiams jų teisių ir laisvių

 • mikas 2017 rugsėjo mėn. 02 d. 15:53:09

  Jei diktatūros rėžimininkams duota komanda sunaikinti socialiai žmogų
  tai galima absoliučiai nieko nebedaryti ir apie verslus, politiką ar
  visuomeninę veiklą reikia pamiršti. Kenks visomis teisėtomis ir
  neteisėtomis priemonėmis tiek nusižiūrėtai aukai tiek artimiesiems.
  Tai yra diktatūra ir laikas tai suprasti bei elgtis kaip prie diktatūros.
  Šiuo metu situacija tokia kaip buvo prie "juodųjų pulkininkų"
  Graikijoje.

 • Įdomybė 2017 rugpjūčio mėn. 31 d. 01:40:09

  Toks ponas Vytautas Grigaravičius buvo savo daržinėlėje sučiuptas su
  kontrabandinėmis cigaretėmis (tai rodė net TV), o po pusmečio
  prezidentas Valdas Adamkus paskyrė tą patį poną policijos generaliniu
  komisaru. Kokio laukti tęsinio, kai toks kontekstas? Gal: Eligijus
  Masiulis - naujasis Lietuvos Respublikos premjeras.

 • landsbergizmai 2017 rugpjūčio mėn. 27 d. 00:36:14

  Vienas įžymiausių mūsų disidentų, intelektualas, praėjęs Sibiro
  gulagų pragarus Stasys Stungurys, yra neseniai rašęs šitaip: „Kiek
  dar toleruosime žmogų, sukėlusį tautoje didžiulę nesantaiką,
  inicijavusį politinį terorizmą, skleidusį totalinę neapykantą
  žmonėms, turintiems kitokią nuomonę ar požiūrį? Tam demonui nerūpi
  nei Lietuvos, nei jos žmonių likimas“. O štai dar vieno mūsų
  sąžinės balso, nuteisto stalinistų miriop ir kalėjusio Sibire ilgus
  dešimtmečius, jau išėjusio Anapilin, nuomonė, išsakyta jo nuostabioje
  knygoje „Išeinančiojo mintys“, kurios išleidimą parėmė Lietuvos
  kultūros ministerija: „Landsbergizmas – tai politine skraiste
  prisidengusių aferistų, siekiančių bet kokia kaina pralobti, veiklos
  programa“.

 • Kuo Lietuva panaši į Šiaurės Korėją 2017 rugpjūčio mėn. 27 d. 00:34:23

  Sako žuvis genda nuo galvos. Šiaurės Korėjoje pirmoje vietoje yra
  armija, raketos, o ir pas mus dabar tas pats, buvo keliama karinė
  isterija, rusai puls ir pasirengę skirti tam milijardus ginklams, toliau
  skurdindami Tautą, kuri masiškai emigruoja. Netekome vėl 1000
  pradinukų
  mokyklose. Štai jums ir vaizdelis. Tai kas tarnauja Rusams?
  Pasufleruosiu,
  mūsų durniai.

 • Kiek 2017 rugpjūčio mėn. 27 d. 00:24:22

  prisimenu kai lansbergis tapo seimo pirmininku i lietuva atejo juodoji
  pantera su dekanidzem ir sukure vilniaus brigada tai buvo zydu organizacija

 • didvyriu zeme? 2017 rugpjūčio mėn. 21 d. 08:36:22

  Geriausias V. Tomkaus topas: "Didesne geda lietuviams issilakstyti del
  vienos passiutusios bobos, nei nuo milijono ginkluotu rusu."

 • visu pirma 2017 rugpjūčio mėn. 18 d. 08:17:22

  Kodėl vokiečiams rusų dujos geros,omums ne.lietuvos dujos geras kasnis
  prichvatizatoriams,įdomu kas jas pasidalino.paklaukit kiek žmonių neteko
  darbo?ai ką čia apie tuos vargšus- užsienis priglaus.

 • prajuokino 2017 rugpjūčio mėn. 18 d. 08:03:03

  Bėgti nuo vienos bobos,tai bent boba!eina n_ i!ir teisėjams sako kels
  algas.neskriauskim vargšų Temidės tarnų,skydinės direktorių,nu tipo
  visų prie lovio,o tai ir jie bėgs.ir kodėl sorosas jų nesuselpia?

 • antigrybauckas 2017 rugpjūčio mėn. 17 d. 17:09:24

  Lietuva - Durnių laivas ir jo kapitonas kgbistė.
  Tai ne laivas, o suskilusi gelda. O irkluoja joje tik vienas kitas. Kiti
  čiulpia.

 • Algirdas 2017 rugpjūčio mėn. 16 d. 22:15:01

  Buvęs Vilniaus meras, liberalas Artūras Zuokas taip pat išreiškė
  pasipiktinimą, kad prezidentė ir ją aptarnaujantis politinis personalas
  tiesiogiai dirba Rusijai.
  „Įdomi žinia iš GAZpromo. Pasirodo Lietuva yra GAZPROMO dujų importo
  lyderė regione. Nesuprantu Lietuvos vyriausybės veiksmų: 2014 m.
  išperkame iš „Gazprom“ įmonės „Lietuvos dujos“ akcijas už 130
  mln. eurų. Keturis kartus brangiau nei Gazprom 2004 m. mokėjo Lietuvos
  valstybei už 34 proc. „Lietuvos dujų“ akcijų. Pasistatome
  suskystintų dujų terminalą, kurio išlaikymas dienai kainuoja apie 160
  000 eurų, kuriuos valstybė (tiksliau vartotojai) moka ofšorinei
  kompanijai, viešai sakome, kad savo pinigais rusiškų tankų gamybos
  neremsime…

 • Wikipedia 2017 rugpjūčio mėn. 14 d. 21:55:56

  Kalbant apie Šiaurės Korėją pravartu suvokti, kodėl korėjiečių
  tauta iki šiol dirbtinai padalinta. Būtina prisiminti Korėjos padalinimo
  po antrojo pasaulinio karo istoriją. Ir visada atsiminti Vokietijos
  padalinimą į Rytų ir Vakarų Vokietijos. Nepamiršti ir Lietuvos
  padalinimo į Didžiąją ir Mažąją Lietuvas. Tuomet bent nebūsime
  tokie greiti smerkti šiaurės korėjiečius ir net tyčiotis iš jų. Ir
  suvoktume, kodėl Pietų Korėjoje yra 40 tūkst. JAV kariškių, kodėl
  Šiaurės Korėja po karo ekonomiškai augo sparčiau ir ilgai lenkė
  Pietų Korėją.

 • Be juokų 2017 rugpjūčio mėn. 14 d. 21:53:08

  Mes, Lietuvos piliečiai, pradžiai priverskime savo valdžią įgyvendinti
  2012 m. spalio 14 d. referendumo sprendimo dėl AE nestatymo, laikytis 1990
  m. spalio 25 mūsų tautos referendume patvirtintos Lietuvos Respublikos
  Konstitucijos, draudžiančios užsienio kariuomenės buvimą Lietuvoje. Ir
  Lietuvos vertimą galimo branduolinio smūgio taikiniu. Jei tauta
  referendumu pakeis mūsų Konstituciją ir nuspręs, kad užsienio
  kariuomenės buvimas Lietuvoje mums būtinas, tai bus mūsų valia. Bet ne
  mūsų valdžios, kuri mūsų nuomonės dėl to neklausia.

 • nu nu 2017 rugpjūčio mėn. 14 d. 21:52:23

  Lietuvai nenaudingas būtų ir „istorinio“ nebaigiamo statyti
  didžiausio Lietuvoje Vilniaus stadiono palyginimas su Pchenjano
  „Rungnado gegužinių“ stadionu, kuriame telpa 150 tūkst. žmonių, o
  aikštės plotas - 22500 kv.m. Kasmetiniame sinchroninių šokių,
  akrobatikos ir gimnastikos spektaklyje jame vienu metu pasirodo per 100
  tūkst. dalyvių. Mes tik spėliojame, ar E. Masiulio paimti pinigai
  susiję su šio lietuviško projekto eiliniu pakeitimu, leidžiant
  gyvenamųjų namų statybos pretekstu nuskusti dar vieną žalią Vilniaus
  kalvą, ar ne?

 • Virgis 2017 rugpjūčio mėn. 14 d. 21:42:44

  Kalbant apie dvi Korėjas ir lyginant jas, bent mums, Lietuvos piliečiams,
  pravartu prisiminti keletą dalykų. Šiemet apkaltos būdu iš pareigų
  pašalinta Pietų Korėjos Prezidentė Park Geun-hye. Daugiau kalbama apie
  jos draugės įtraukimą į valstybės valdymą, mažiau – apie jos
  draugės valdomų struktūrų vardu gautus korupcinius milijardus, kurių
  didelė dalis investuota į Europos Sąjungos demokratines valstybes.
  Stebėsime, ar šios demokratinės valstybės bus tikrai demokratinės ir
  principingai įvertins šios korupcijos rezultatus, ar dangstys juos. Verta
  prisiminti ir tai, kad lietuviška „Indendence“ afera taip pat remiasi
  Pietų Korėjos laivų statyklų produktu. Lietuvos Prezidentė savo
  persona asmeniškai pagerbė šio produkto nuleidimą šiose statyklose į
  vandenį.

 • Tik mąstantiems 2017 rugpjūčio mėn. 14 d. 21:10:14

  O Masiulis, ėmęs kyšius ir įtakojantis įstatimus oligarchų naudai,
  tai šventasis? Įsitikinęs, kad visi pagrindiniai Liberalų partijos
  nariai viską puikiai žinojo. Veteranas Gentvilas, Masiulis,
  Steponavičius ir Šimašius. Šimašius buvęs Lietuvos Laisvos Rinkos
  Instituto ekspertas. LLRI nedirba su niekuo tik su privačiu verslu.
  Tabako, Alkoholio, Vaistų industrijos užsakinėja tyrimus pas juos. Verta
  tikėtis, kad niekas nesieja jų?

 • žopa 2017 rugpjūčio mėn. 13 d. 12:07:39

  Lietuva niekada nebuvo valstybė,ji buvo tik Lietuvos Rusijos ir
  Žemaičių kunigaikštystė.JI neturėjo net savo rašto ir labai
  tikėtina ir kalbos.Kol buvo sąjungoje su Maskva ir jos kunigaikščiais
  tol egzistavo.Vos tik susidėjo su lenkais abi pražuvo.Lenkai turi dėkoti
  Stalinui,kad atstatė jų valstybingumą tuo pačiu ir Lietuva įgavo
  valstybės statusą,kaip viena iš TSRS respublikų.Jeigu ne Mažvydas tai
  ir toliau rašytume kirilica.Nereikia šikti ant kitų,kai pats šūde
  sėdi.

 • Salomėja 2017 rugpjūčio mėn. 12 d. 21:07:30

  Apduję lyg musės nuo Landzbergio dvoko,
  Beretės prieš Lietuvą myžti išmoko.
  Kaip daiktą bevertį jie pardavė šalį-
  Be jankių jau net nusišikt nebegali.
  Ir verkia Tevynė nes jankiai ją trypia
  Kaip erkės jos kruviną kūną aplipę.
  Tik Landzbergio šunys to siaubo nemato-
  Į šūdą įmynę gyventi įprato.
  Beretės negali žiūrėti Į tiesą-
  Nors šuns būdoje susiranda sau priešą.
  Net per teleskopą užžlibinę rusą,
  isteriškai klykia,kad puola,kad muša.
  Tokie jau tie mūsų beretės nupušę
  Pardavę jankynui ir kūną ir dūšią.

 • žinia 2017 rugpjūčio mėn. 12 d. 13:35:42

  S. Skvernelis - premjermilicininkas.

 • žinia 2017 rugpjūčio mėn. 12 d. 13:35:12

  Dalia Grybauskaitė Rusijos valstybės paslaptis (youtube)

 • 1845 2017 rugpjūčio mėn. 12 d. 13:33:37

  "Baltų kultūra – tai mirties kultūra" -1845m. godlapius batais
  pavadino tie kurie gviešėsi godlapių žemių, o gaolapius niekinančiai
  pervardino į varnalėšas sudurdami žodžius- varna lesa - štai jums ir
  mirties kultūra - atskiridę juodvarniai lesa ir naikina godlapius.

 • Prašalietis 2017 rugpjūčio mėn. 12 d. 13:32:42

  Lietuva yra sunkus dvasinis ligonis. „Girdėti girdėsite, bet
  nesuprasite, žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite. Šitos tautos širdis
  aptuko. Jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad kartais
  nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir
  neatsiverstų ir aš jų nepagydyčiau“ (Mt 13, 14–15).Šią"Lietuvos
  diagnozę"jau seniai nurodė a.a.V.Petkevičius "Durnių
  laive".Nepriklausoma Lietuva"girdėti girdi,bet nesupranta"jau 27
  metus,kadangi priversta nuo pat 1990 metų"klausyti KGB-sąjūdiečių
  Perestroikai ir Gorbačiovui remti ir persivertusių profesionalių
  komunistų ausimis,"matyti"pasaulį jų akimis ir gyventi jų
  propaguojamimis"tautinėmis tiesomis".

 • //////// 2017 rugpjūčio mėn. 12 d. 13:31:18

  pirmiausia lietuva neturi politinio elito tai tik parsidavusiu uzsieniui
  iskamsu chunta kol tokie padarai bus valdzioj nemazes emigracija zmones juk
  mato mela

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • IŠGELBĖJO: Izraelis naktį JAV ir Europos šalių prašymu evakavo iš Sirijos į Jordaniją 800 organizacijos „Baltieji šalmai“ gelbėtojų ir jų šeimų narius; tai pirmas kartas septynerius metus trunkančiame Sirijos pilietiniame kare, kai Izraelis leido sirams išsigelbėti nuo karo per savo teritoriją.
 • PASIRODYMAS: „Vilniaus festivaliai“ pristato pirmą kartą Lietuvoje koncertuosiantį pasaulinę muzikos garsenybę Philippe Jaroussky; prancūzų baroko scenos superžvaigždė savo pasirodymą sekmadienio vakarą surengs Vilniaus universiteto Didžiajame kieme.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Ar dalyvaujantys rinkimuose politikai turėtų nurodyti, ar nebuvo pripažinti sumaišę interesus?

balsuoti rezultatai

Ar pritariate, kad nuo kitų metų parduotuvėse įvedinėtų nedarbo sekmadienius?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +16   +19 C

   +15  +16 C

 

   +16 +18 C

  +25  +28 C

   +22  +24 C

 

   +22  +25 C

    2-4 m/s

  2-5 m/s

 

    1-3 m/s

 

reklama
Ukis 2018