respublika.lt

2018 liepos 23, pirmadienis

Vox populi, vox dei (Po publikacijos Vitas TOMKUS: „O man Putinas patinka“)nuotraukos (158)

2017 rugpjūčio mėn. 05 d. 08:15:12

 

 

@ Nuomonė

Lietuva pavirto į melo liūną, kurios žiniasklaidą valdo pasaulio valdovai, esantys užjūryje. Mums primestas melas ir svetimas karas, mes pjauname šaką, ant kurios patys sėdime. Lietuvos himno žodžius seniai laikas pakeisti: „...ir melas, ir tamsa mus telydi...“


@ Grybauskaitės mantra „rusai puola“ - „rusai puola“ - „rusai puola“ - „rusai puola“... visi kartokim kartu...


JAV karinės bazės yra daugelyje pasaulio valstybių, ne tik Lietuvoje. NATO sudaro daug šalių, stipriausia jų yra JAV. Kuo Lietuva, Latvija ir Estija yra išskirtinės, kad vis girdžiu periodiškai garsiai JAV vadovus patikinant, kad būtent šias valstybes JAV gina, palaiko ir ateity palaikys? Mums labiau nei kitoms NATO šalims kas nors grasina, gresia puolimas? Negirdėjau. Kodėl Lietuvoje tiek daug svetimų karių, karinės technikos ir karinių pratybų, apie kurias girdite keliskart per savaitę jau daug mėnesių? Jūs ramiai pagalvokite ir atsakykite sau: ar dėl to, kad gresiančio Rusijos puolimo POŽYMIAI mūsų teritorijoje tikrai rimti ir įtikinantys, ar galimai dėl KITŲ priežasčių?


@ Ryžas advokatas


Mūsų Dalia turi panašumų su Putinu, bet turi ir skirtumų. Skystablauzdis Putinas prisipažino, kad dirbo KGB, o mūsų Dalia tvirta kaip plienas. Amoralusis Putinas vedė jaunesnę žmoną, o mūsų Dalia nieko niekur nevedė. Sukčius Putinas slepia nuo rinkėjų savo vaikus ir anūkus, o mūsų Dalia - tik brolį. Savanaudis Putinas rūpinasi tik saviškiais, o mūsų Dalia neabejinga svetimam skausmui: tuoj po Inauguracijos mestelėjo keliolika milijonų Rotšildo vaikams bei anūkams („Rothschild and sons consulting company“), suteikė galimybę prisidurti prie pensijos kelis šimtus milijonų nusenusiam anglui Kuperiui ir t.t. Gobšus Putinas laikosi įsikibęs savo tankų ir patrankų, o mūsų Dalia mėgsta daiktais laikinai naudotis: su estais ir latviais už milijonus nuomojasi karinį lėktuvą, kad pasikeisdami galėtų mėtyti bombas ant rusų, o su konservatoriais už milijardus nuomojasi dujinį laivą, kad vėliau būtų už ką slėptis nuo rusų. Tokia ta mūsų Dalia dalužė. Nepalyginama, nes jokia kita šalis toookios neturi.


@ Ryžam advokatui

Iš kur pribaltai gaus bombų?


@ Ryžas advokatas

Ne mano reikalas. Gal surinks nesprogusias rusų bombas, gal statybininkai iškas užsilikusių po Antrojo pasaulinio karo, o gal ir pas teroristus papigiajai užsakys serijinę bombų gamybą, nes, kaip žinia, su jais NATO nariai gerai sutaria.


@ Ryžam advokatui


Kol dar neprasidėjo karas su Rusija, manau, reikia gerai pasvarstyti, kur mes, lietuviai, patalpinsim kelis šimtus milijonų rusų belaisvių.


@ Ryžas advokatas


Ne mano reikalas. Bet greičiausiai išmokysim juos kumiekat po litovski, duosim arbatpinigių, kad nevagiliautų, apmokysim dirbt, ką patys mokam, t.y. įsisavinti ES lėšas, o po to ramiai lauksim, kol išsilakstys. Ilgai netruks. Reikalas išbandytas. Su emigrantais pasiteisino. Ir būtinai priversim atmintinai išmokt giedot „Tautišką giesmę“. Lai gieda išsilakstę po platųjį pasaulį, linksmindami mūsų emigrantus. Aniems tikrai ten nelengva dalia.


@ Ryžam advokatui


O jei šimtai milijonų rusų belaisvių Lietuvoje sukils ir privers lietuvius bėgti iš savo Tėvynės?


@ Ryžas advokatas


Ne mano reikalas. Nors, mano galva, didesnė gėda lietuviams yra bėgti nuo vienos bobos nei nuo milijono rusų.


@ Valentina


Nuo pat Nepriklausomybės paskelbimo Rusija pradėjo kenkti Lietuvai ir nusprendė įgyvendinti jos sunaikinimo planą. Pirmiausia buvo numatyta išsiųsti lietuvius iš gimtinės į kitas valstybes, kad čia liktų tik senukai ir vaikai, o tada bus tinkamos sąlygos ją okupuoti. Oficialiais duomenimis, pagal puikiai parengtą Rusijos planą iš šalies išvyko apie 825 tūkst. asmenų, arba beveik trečdalis Lietuvos gyventojų.


@ Danutė


NATO yra gynybinė organizacija, NATO niekada neužpuolė nė vienos šalies, tik nuvertė diktatorius ir apgynė žmonių teises. Jeigu Ukraina ir Gruzija būtų buvusios NATO narės, Gruzija vis dar būtų turėjusi pietų oSSetiją o Ukraina - donbaSSą ir Krymą. O Prezidentė turi juodąjį diržą ir yra tigrų tramdytoja. Nė vienas Seimas nesugebėjo jos nuversti, nes ji visada atkakliai ir nuosekliai tarnavo JAV ir NATO interesams.


@ kestut


Karas reikalingas Rusijai, norint susigrąžinti imperijos (Rusijos, Sovietinės) ribas. Mūsiškė valdžia, tarsi penktoji kolona, dėjo visas pastangas sugriaunant Lietuvos valstybingumą ir formuojant piliečių neigiamą požiūrį į savo valstybę. Tai kam tarnauja Lietuvos išrinktieji?


@ sąžinės balsas


Žukas viešai suabejojo Grybauskaitės orientacija ir liko be darbo radijuje. Viskas OK. Grinevičiūtė bandė panagrinėti Grybauskaitės biografiją ir liko be darbo skandinavų televizoriuje. Viskas OK. Tomkus paskelbė, kiek mums kainuoja Grybauskaitės statytiniai „Snore“, ir liko be dienraščio „Respublika“. Viskas OK. Jau neminint Vainausko, Valatkos, Vaišvilos ir daug daug kitų likimų... Ar tikrai viskas OK su žodžio laisve Lietuvoje? Kad NEPRIKLAUSOMA SPAUDA YRA DEMOKRATIJOS IR NEPRIKLAUSOMYBES GARANTAS, šiandien Lietuvoje, regis, suvokia vienintelė Grybauskaitė. Antraip jos nenaikintų.


@ Protėvių balsas


Prezidentės antroji kadencija jau eina į pabaigą, o Grybauskaitė užduoties iki galo taip ir neįvykdė - dar liko vienas kitas laisvės žiburiukas, kuris dar teikia lietuviams viltį ir leidžia jiems ramiai išsisakyti. O juk ją komandiravo į Lietuvą tam, kad vietos rinka būtų išvalyta nuo vietinių aborigenų šeimininkų: bankininkų, spaudos magnatų, prekybos tinklų oligarchų, jau nekalbant apie politikus patriotus bei emigravusius aktyvistus. Kad po to užsienio kapitalui nebeliktų jokių kliūčių mūsų Lietuvą paversti savo kolonija ir nustekentų vietos gyventojų sąskaita didinti savo kapitalą.


@ Vidinis balsas


Belieka laukti ir spėlioti: iš kur tas kapitalas ateis į Lietuvą - iš Vakarų su bankais ar iš Rytų su tankais? Įdomu, kas neš iš čia kudašių - „beretės“ ar komunistai?.. Spėju, kad pirmieji spruks iš čia NATO kariškiai, kuriems Lietuva yra ne Tėvynė, o tik karinis poligonas. Negi jie lauks atsakomojo branduolinio smūgio toj vietoj, iš kurios savo raketas paleido? Gal dar ne visai durniai, nors pagal veiksmus taip neatrodo. Pagyvensim - pamatysim. (Jeigu išgyvensim.)


@ emigrantas


O man vansi patiko pastebėjimas, kad Lietuva NATO kareiviams yra ne Tėvynė, o tik karinis poligonas. Tik autorius klysta, kad vansi pirmieji spruks kariškiai, - pirmiau išgaruos USA ambasados darbuotojai. Kaip vansi buvo kadais Saigone... O kariai po puolimo veiksmų visada keičia dislokacijos vietą, nelaukdami atsakomojo priešo smūgio. Kas tarnavo armijoj - tas vansi žino... Tad į orą su visom raketom lėks asilai lietuvaičiai. Galėsim po to vansi girtis, kad ir mes jau turim savų kosmonautų... O rusai vansi lengvai nepasiduoda, nes jų gynybinė taktika yra puolimas. Tad atrodo, kad netrukus vėl raudosim, jog mus okupavo... O pasaulis juoksis ir kaltins mūsų asilus valdžioje, kad patys tokius rusų veiksmus išprovokavom. Antra vertus, pasvarstykit patys: argi norėtumėt, kad dėl kai kurių asilų Lietuvoje kiltų branduolinis karas ir Žemėje nebeliktų civilizacijos?


@ analizė


Daugelis nori dvigubos pilietybės. Atmenu, per pučą Rusijoje garbus amerikonas - lietuvis, čia atvykęs skleisti kultūros, išdūmė kaip dūmas iš Lietuvos. Tokia ta meilė Tėvynei. Tik mes, „runkeliai“, ir visokie kitokie mylime savo kraštą, vargstame, kalbėjome prie ruso lietuviškai, kalbame dabar ir taip bus. „Elitas“ kalbėjo lenkiškai, rusiškai, dabar - angliškai. Jei nemoki angliškai - negali Lietuvos valdyti, esi atsilikęs „vatnikas“. Pirmiausia genda viršūnėlės...


@ kremliaus trolis-1


Pateikiu kuklų Rusijos nusikalstamos veiklos Lietuvoje, griaunančios vidaus politiką, tęstinio, kol kas nesusisteminto sąrašo pradžią. Kviečiu pradėti jį pildyti.

Lietuvos mokytojams mokami mažiausi atlyginimai Europoje. Kalta Rusija.

Lietuvoje daugiausia vartojančių alkoholį ir narkotikus Europoje. Kalta Rusija.

Lietuvoje daugiausia savižudžių Europoje. Kalta Rusija.

Lietuvoje daugiausia skurstančių pensininkų Europoje. Kalta Rusija.

Neteisėtai nusavintos pensininkų pensijos. Kalta Rusija.

Lietuvoje uždarinėjamos mokyklos, bibliotekos, kultūros centrai. Kalta Rusija.

Sunaikintos Lietuvos oro linijos. Kalta Rusija.


@ kremliaus trolis-2


Įvykdytos dailios vagystės statant Valdovų rūmus. Kalta Rusija.

Vietoj nacionalinio stadiono ant Šeškinės kalno stūkso griaučiai. Kalta Rusija.

Kritinė demografinė padėtis. Kalta Rusija.

Ištuštėję kaimai, kurių pavadinimai naikinami. Kalta Rusija.

Lietuva nevykdo įsipareigojimų NATO - neskiria 2 proc. BVP. Kalta Rusija.

ES įstatymai yra viršesni už nacionalinius. Kalta Rusija.


@ kremliaus trolis-3


Konservatoriaus K.Masiulio teigimu, „turčiai tapo dar turtingesni, o vargšai dar skurdesni“. Kalta Rusija.

Konservatoriaus K.Masiulio teigimu, „pagal pajamų nelygybę Lietuva lygiuojama su Tanzanija, Laosu, Mongolija ir Uzbekistanu“. Kalta Rusija.

Bendrasis vidaus produktas Lietuvoje auga lėčiau nei Latvijoje ar Estijoje. Kalta Rusija.

Diskredituota prokuratūra ir teismai. Kalta Rusija.

Į Lietuvą nenori būti perkeliami atrūšiuoti kokybiški pabėgėliai. Kalta Rusija.

2000 senolių kasdien išgyvena tik dėl gerų žmonių išmaldos - lėkštės sriubos. Kalta Rusija.


@ kremliaus trolis-4


Sunaikinta Lietuvos kino studija. Kalta Rusija.

Rekonstruojant Jaunimo teatrą, kėdės, kurių vertė 59 litai, pirktos už 535 litus. Kalta Rusija.

Lietuvos teisėsauga nusprendė, kad jokios juodosios „Rubicon“ buhalterijos nebuvo. Kalta Rusija.

.............. Kalta Rusija.

.............. Kalta Rusija.

.............. Kalta Rusija

Parengta pagal dienraštį „Vakaro žinios“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (158)

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • TVARKYS: sostinėje pradedama tvarkyti viena svarbiausių Naujamiesčio rajone - Švitrigailos gatvė. Jos remontui sostinės savivaldybė skyrė apie 200 tūkst. eurų.
  • VIETNAMAS: šiaurės ir Vidurio Vietname praūžęs taifūnas Son Tinh nusinešė 22 gyvybes, dar 12 gyventojų dingo be žinios.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Ar Seimo nariams turi būti įteisintos oficialios atostogos?

balsuoti rezultatai

Ar pritariate Europos Komisijos siūlymui, kad tėvai privalomai dalintųsi vaiko priežiūros atostogas?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +16   +19 C

   +15  +19 C

 

   +15 +18 C

  +25  +26 C

   +21  +26 C

 

   +22  +26 C

    2-4 m/s

  2-3 m/s

 

    1-3 m/s

 

USD - 1.1670 PLN - 4.3229
RUB - 74.0532 CHF - 1.1633
GBP - 0.8945 NOK - 9.5905
reklama
Sveikata Grožis