respublika.lt

2018 balandžio 22, sekmadienis

Tyčia ar netyčia buvo išbarstyti Sąjūdžio idealai?nuotraukos (33)

2017 birželio mėn. 10 d. 10:10:28
Justina GAFUROVA, zinios@vakarozinios.lt

Birželio 3-iąją, minint Sąjūdžio dieną, buvo paskelbtas atviras laiškas, kviečiantis burtis į naują Tautos Sąjūdį dėl Lietuvos valstybės ateities. Su šios idėjos autoriumi europarlamentaru, buvusiu prezidentu Rolandu Paksu jo 61-ojo gimtadienio išvakarėse „Vakaro žinios“ kalbėjosi apie užmirštus Sąjūdžio idealus ir kodėl mūsų politikams taip ir nepavyko sukurti valstybės, apie kurią svajojo Tauta.

 

- Neseniai visuomenei išplatinote viešą kreipimąsi, kuriame kviečiate burtis geros valios žmones į naują visuomeninį sąjūdį. Ar šį laišką reikėtų vertinti kaip šventinį gestą, ar tai išraiška to, kad atėjo laikas žmonėms vėl vienytis?

- Reikia tikėtis, kad dar ne per vėlu. Politikoje esu jau 20 metų ir visa savo esybe jaučiu, kad dabartinė situacija yra prisirpusi, naujo sąjūdžio idėja tiesiog tvyro ore. Matyt, jau nebereikia skaičiuoti, kiek žmonių paliko mūsų šalį, kiek buvo sugriauta kaimų ir sudaužyta žmonių likimų. Nuolat girdime, kaip mūsų šalyje kažkas įmetė į šulinį vaikus, kaip kažką sukapojo, nušovė.

Sakyti, kad situacija yra ne tokia, kokios žmonės tikėjosi, pasirinkdami Laisvės ir Nepriklausomybės kelią, jau būtų per silpnas išsireiškimas ir tai buvo sakyta ne kartą.

Kai Sąjūdis tik kūrėsi, buvo jaučiama pakilimo banga, žmonės atviromis širdimis buvo pasiryžę aukotis, jie rinkosi, diskutavo ir kartu džiaugėsi. O vėliau pasijuto tarsi jau atlikę savo darbą, išsiskirstė ir savo viltis bei lūkesčius delegavo tiems, kurie pateko į įvairius Sąjūdžio organus.

Neseniai dar kartą atsivertęs Sąjūdžio programos tikslus ir siekius įsitikinau, kad, tik šiek tiek suaktualinti, jie yra labai reikalingi bei prasmingi ir šiandien. Bet idealai buvo kažkur pamesti, tikslai liko neįgyvendinti. Tai matoma šiandien bet kurioje gyvenimo srityje - ar tai būtų socialinė atskirtis, ar turtinė nelygybė, ar žmonių teisės. Sąjūdžio tikslai liko neįgyvendinti, į juos buvo nusispjauta ir jie tarsi pranyko kažkur užmaršty. Visos valdžios ėmė kautis tarpusavy tik dėl kažkokio menamo grobio.

Tada praeityje buvo padarytos, mano galva, dvi klaidos. Pirmoji, kad visas Sąjūdis nuėjo į valdžią. Neliko visuomeninės politinės bendruomenės kontrolės. O tai yra labai svarbu. Sąjūdis, kaip visos Tautos atstovybė, deleguodama savo atstovus į įvairias valstybės struktūras, kiek įmanoma, privalėjo išlaikyti valdžios kontrolę. Bet tai nebuvo padaryta.

Po to įvyko antroji, manyčiau, istorinė klaida, kai didžiausi idėjiniai priešai ištirpo vienas kito gretose. Tie, kurie statė šviesų komunizmą, - pragmatikai ir tie idealistai, kurie troško kurti naują Lietuvą, vieni su kitais susiliejo, ištirpo, ir iš tikrųjų Sąjūdžio idealų ir tikslų nieko nebeliko. Kai buvo statomas komunizmas, vyko turto nacionalizacija, ir buvo žmonių, kurie tuo pasinaudojo, praturtėjo. Vėliau viskas apsivertė ir buvo pradėta kurti, neva, laisvoji rinka, vyko čekinė privatizacija. Tuo metu kažkas taip pat turtėjo. Bet ir vienu, ir kitu metu turtėjantys ar įgyjantys politinę įtaką žmonės buvo tie patys. Tie, kurie buvo šviesaus komunizmo kūrėjai, staiga persivertė ir užėmė aukštas pozicijas kuriant laisvąją rinką. Tuomet natūraliai kyla klausimas: kaip yra, kad Lietuvoje augant BVP, eksportui, importui mes vis tiek negalime išlaikyti to, ką išlaikėme, kai neturėjome tokio BVP? Turiu omeny kaimo mokyklas, bibliotekas, ambulatorijas, universitetus, kelius, daugiau kaip trečdalį Tautos, gyvenančios skurde. Visos valdžios tiesiog stengiasi patenkinti du sluoksnius - mažiausias pajamas gaunančius žmones, bet tik tam, kad šie nemirtų gatvėje iš bado ar iš nevilties nepradėtų pulti Seimo, o šalia to tarnaujama labai turtingų žmonių saujelei. Šiandien pastarieji savo rankose turi visus pinigus, resursus, politikus ir teisėsaugą.

Matant tokį paveikslą, manau, šiandien yra laikas pasakyti „ne“ tokiai Lietuvai ir sugrįžti prie to, ką Tauta atgimimo metais, kai būrėsi Sąjūdis, buvo iškėlusi kaip pagrindinius savo ateities tikslus. Galų gale reikia tai prisiminti ir įgyvendinti.

- Ar žmonės šiandien dar gali patikėti savimi, o juo labiau kitais ir viltimi, kad galima kažką pakeisti?

- Kiekviena nauja valdžia ateidama žadėjo, kad dabar jau tikrai viskas bus kitaip, tačiau visuomet žmones nuvildavo. Juk idėjos, kuriomis Tauta tikėjo didžiausio savo pakilimo laikotarpiu, buvo tyčia ar netyčia išbarstytos. O aš kartais net manau, kad tyčia. Juk net nieko nedarant turėjo būti geriau! Kodėl mes velkamės paskutiniai?

Suprantu, kad susitelkti prieš svetimą okupantą yra lengviau, o prieš savą išnaudotoją sudėtingiau. Juolab sunku patikėti, kad daugybė valdžių tik žadėjo ir apgaudinėjo, o dabar staiga kažkas pasikeis. Tačiau man šia tema kalbėti paprasta, nes aš nesiekiu jokio valdžios posto. Ne todėl, kad nenoriu, tiesiog turiu tokį dabartinių valdančiųjų „apdovanojimą“. Kita vertus, pavykus susiburti į naują sąjūdį, o aš tikiu, kad pavyks, žmonės pagaliau turės galimybę realiai patys prižiūrėti ir kontroliuoti valdžią. Suprantu, kad be žmonių tikėjimo nieko nebus, bet ir be darbo tikėjimas yra niekas.

- Jūsų viešame laiške visuomenei buvo nurodyti kontaktai su kvietimu kreiptis žmones, kurie pritaria šiai idėjai ir nori prisijungti. Ar jau sulaukėte iniciatyvių žmonių kreipimųsi?


- Taip, žmonės jau kreipiasi. Jie registruojami pagal savo sugebėjimus ir patirtis. Vieni turi organizacinių gebėjimų, kiti nori tiesiog paremti, treti yra vienos ar kitos srities žinovai. Tai rodo, kad žmonės yra neabejingi. Aš pats stengsiuosi apvažiuoti Lietuvos miestelius, susitikti ir betarpiškai pabendrauti su jais. Šią savaitę jau buvau Lazdijuose, kalbėjomės apie geopolitiką ir dabartinę Europos Sąjungos situaciją. Kaip Lietuvoje nutolta nuo Sąjūdžio idėjų, taip ir Europos Sąjungoje jau nusigrežta nuo jos kūrėjų pamatinių idealų. ES tėvai siekė, kad atsirastų lygiateisių valstybių sąjunga, kur tautų įvairovė būtų jos stiprybė, o dabar viskas vyksta priešingai. Lietuva stojo į vienokią Europos Sąjungą, o dabar ji visai kitokia - biurokratinė, briuselinė, valdoma nerinktų komisarų, iš tautų atiminėjamas suverenitetas. Tai kelia didžiulį tautų pasipriešinimą. Jeigu niekas nesikeis, manau, po kelerių metų Europos Sąjungos kaip tokios nebeliks. Ir tai būtų labai blogai Lietuvai. Nors žmonės dar nesuvokia, jog pasibaigus ES finansinei perspektyvai Lietuva nebegaus trečdalio savo nacionalinio biudžeto.Tada, matyt, labai keisis ir Lietuvos žmonių nuomonė apie ES.

- Nebijote likti nesuprastas kitų šalies politikų, buvusių kolegų?

- Tikiuosi, jog esu atsparus. Kad bus didžiulis pasipriešinimas, suprantu. Jis jau dabar yra. Bet jeigu norime gyventi valstybėje, kuria galėtume didžiuotis, kur būtume saugūs ir iš kurios nereikėtų bėgti, turime ją sukurti. Šiandien demokratija turi tik pavadinimą, o valstybė nepajėgia pasirūpinti savo žmonėmis. Po išorinėmis deklaracijomis slepiasi siauras interesų grupių ratas.

Manau, kad šiandien nė viena politinė partija nėra pajėgi pakeisti Lietuvos ir įgyvendinti Sąjūdžio tikslų. Nes neturi tiek pajėgų, žmonių, galimybių ir ambicijų. Todėl į Sąjūdį turi burtis žmonės nepriklausomai nuo savo politinių pažiūrų, gyvenamosios vietos, išsilavinimo ar specializacijos. Turi burtis žmonės, kuriems visa širdimi, be jokių išskaičiavimų, dar rūpi mūsų valstybės ateitis. Gal ir drąsiai pasakysiu, bet, kaip bebūtų gaila, mes sukūrėme tik išorinius valstybės simbolius. Pastatėme pasienio stulpus, turime vėliavą ir himną, atliekame tam tikrus ritualus per valstybines šventes. Bet su kiekviena diena vis labiau ryškėja, kad net ir tos svarbiausios šventės nebesuburia žmonių. Tai rodo, kad mes sukūrėme valstybę su jai priklausančiais atributais, bet ir kartu darinį, kuris nebesirūpina Tauta. Idealai pamesti ir išbarstyti. Reikia juos surinkti ir sukurti valstybę, kuriai rūpėtų kiekvienas joje gyvenantis žmogus.

- Šiandien, birželio 10 d., švenčiate savo 61-ąjį gimtadienį. Žvelgiant iš laiko perspektyvos, ar buvo sprendimų, dėl kurių gailitės, kurių galbūt nekartotumėte?


- Vienas lenkų režisierius, kuris yra panašaus amžiaus kaip aš, yra pasakęs, kad tokiame amžiuje žmogus jau turi visus privalumus, išskyrus vieną - sveikatą. Kai esi jaunas, turi vien trūkumus, o tik sveikata yra privalumas. Tuomet dar viską matai kitomis akimis. Turbūt vargiai įmanoma nugyventi gyvenimą ir nepadaryti didesnių ar mažesnių klaidų. Bet jei pažvelgčiau atgal, turbūt daug ką daryčiau taip pat. Gal geriau daryti ir klysti nei nieko nedaryti. Žinote, aš manau, kiekvienos sielos tikslas gyvenime yra patirti kuo daugiau potyrių, gyvenimo džiaugsmų ar išbandymų, o tada palikti pasaulį gerokai patobulėjusį. Manau, kad sielai, kuri įsikūnijo į mano kūną, viskas gerai pavyko. Nes išbandymų, kilimų ir kritimų buvo tiek, kad užtektų daugeliui žmonių. (Juokiasi.) Ir jeigu dar dabar išbandymai tęsiasi, gal tai reiškia, kad gerai viską darai, kad dar prieš akis daug naujų patirčių. Neseniai su komanda dalyvavome pirmajame pasaulio grupinės skraidymo akrobatikos čempionate. Man atrodo, jei Dievas suteikia galimybę, būnant beveik 61 metų, dalyvauti tokiame renginyje, reikia tik džiaugtis ir dėkoti.

- Ar dar tikitės sugrįžti į prezidento postą?

- Lietuvos gyvenimą geresnį turime daryti ir esant, ir nesant oficialiuose postuose. Pasaulis yra sugalvojęs tam daug būdų, esama puikių tokios tarnystės pavyzdžių. Matau ne vieną kelią, kuris vestų į tikresnę mūsų Tėvynės ateitį.

- Ko palinkėtumėte sau gimimo dienos proga?

- Man atrodo, viską kaupiu savo dvasioje. Gyvenimas per įvairius išbandymus išmokė džiaugtis tuo, ką dabar turi, ir mėgautis šia akimirka. Nesvarbu, ar tai mėgstama veikla, ar žaliuojanti gamta. Kai pradedi džiaugtis kiekviena diena, imi suprasti labai daug dalykų. Tad gal aš sau palinkėčiau daugiau laiko skraidymui.

Parengta pagal dienraštį „Vakaro žinios“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (33)

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • LYGU: Lietuvos futbolo A lygos devintojo turo rungtynėse sekmadienį vicečempionas Vilniaus „Žalgiris“ namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 (0:1) su Kauno „Stumbro“ ekipa.
  • SUKČIUS: iš 1938 m. gimusios panevėžietės, telefonu paskambinęs vyriškis šeštadienio rytą apgaule išviliojo 13 800 eurų.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
Malta 2 proc

Ar lengva Lietuvoje auginti vaikus?

balsuoti rezultatai

Ką manote apie kultūros padėtį Lietuvoje?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +2   +4 C

   +8  +11 C

 

   +3   +4 C

  +11   +19 C

   +10  +16 C

 

   +10   +16 C

  6-11 m/s

    7-12 m/s

 

     6-11 m/s

 

USD - 1.2309 PLN - 4.1677
RUB - 75.7375 CHF - 1.1970
GBP - 0.8761 NOK - 9.6050
reklama
Ukis 2018