respublika.lt

2018 rugsėjo 22, šeštadienis

Tauta prieš bolševikinį kultūros užvaldymą, arba Kas yra Apskritas nulis?nuotraukos (29)

2018 birželio mėn. 29 d. 11:28:56
Diana Varnaitė

Penkiasdešimt sovietinės okupacijos metų girdėjome bolševikinę mantrą: „Mes senąjį pasaulį sugriausim ir naują pastatysim“. Kas galėjo pagalvoti, kad beveik po trisdešimt Nepriklausomos Lietuvos metų šią mantrą ir vėl išgirsime buldozerio griausmu. Kultūros  ministrė Liana Ruokytė – Jonsson nerimsta ir siekia įgyvendinti savo 2017 m. odiozinę griovimo kultūros programą: tarsi Lietuvoje per 26 nepriklausomybės metus kultūra buvo taip nuniokota, kad dabar viską tenką pradėti nuo nulio… Reikia suprasti, kad atėjo naujieji kultūros „gelbėtojai“. Kažkur girdėta: „Mes jus išgelbėsim“.

 

Kultūros paveldo sistemą Lietuvoje tikrai kūrėme nuo nulio. Šiandien šį kultūros paveldą ir vėl nori išnulinti naujieji „gelbėtojai“. Kaip sovietmečio pradžioje.  

Nekompetentingais ir slapta rengiamais dokumentais sukėlusi valstybės kultūros įstaigų tinklo chaosą ir kaip pabrėžia Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno įstaigų asociacija, pasirinkusi civilizuotoje visuomenėje nepriimtiną antidemokratinį kultūros įstaigų tinklo pertvarkos variantų parengimo kelią, „profesionalų – gelbėtojų“ Kultūros ministerijos politinė komanda griebėsi dar vienos srities – kultūros paveldo.

Kultūros „gelbėtojai“ ėmėsi viešųjų konsultacijų dėl kultūros paveldo sistemos reformos ir, kaip ir reikėjo tikėtis, patyrė fiasko. Vadinamasis reformos projektas parengtas itin neprofesionaliai: neįvardinant reformos reikalingumo, tikslų, nesiremiant jokiomis analizėmis ir tyrimais. Skubama. Nes kažkam labai jau prispyrė.

Numanau, kad čia tik laikinas „fiasko“. Nes archeologo kastuvą į buldozerį išmainęs bei nuo valdžios apsvaigęs buldozerininkas nesustos. Nepaisant viešai išreikšto nesutikimo su šia „reforma“ iš Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos restauratorių sąjungos, Lietuvos dailės istorikų draugijos, Lietuvos architektų rūmų, Lietuvos Sąjūdžio, Kultūros paveldo departamento (KPD) ir kitų institucijų bei organizacijų, kultūros viceministras Renaldas Augustinavičius, tarsi koks patyręs propagandininkas, trimituoja apie „didelę reformos metmenų svarstymo sėkmę“. Užmojis sugriauti paveldosaugos sistemą dabar bus aprengtas kitu rūbu – sudaroma darbo grupė, kurios paskirtis vis dar neaiški, kuri vadovaujasi nežinia kokiais kriterijais. Provokacija tęsis.  

Tačiau beprotiški dalykai yra netvarūs. Verta ramiai pažvelgti į tai, kas nuveikta ir kas padarytina, atsiremiant į geriausias savas ir europines praktikas.

Šie metai paskelbti Europos kultūros paveldo metais. Europa, o ir Lietuva kaip neatsiejama Europos dalis, siekia ne griauti, o integruoti savo paveldą vardan Europos piliečių tapatybės stiprinimo, vardan savivertės, vienybės ir tvarios gerovės. Kultūros paveldas – iš visų pusių geopolitinių priešų daužomos Europos aktualumas. 

Pažvelkime į nuveiktą darbą. Pirmaisiais Nepriklausomybės metais Aukščiausioji Taryba  suteikė ypatingas galias Kultūros paveldo inspekcijai, kuri turėjo pakelti virsmo iš sovietinės sistemos iššūkį (restitucija, privatizavimas ir t.t.). 1995 m. įvykusi reforma sukūrė vieningą kultūros paveldo sistemą, kurios centre  - Kultūros paveldo departamentas (toliau - KPD), jungiantis visas sistemos komponentes. Sklandžiai evoliucionuojanti sistema sėmėsi Vakarų šalių patirties, pradžioje daugiausia Baltijos jūros šalių regione, o įstojus į Europos Sąjungą, atsivėrė naujos galimybės.

Dvidešimties metų bėgyje buvo pasiekti monumentalūs rezultatai. Sukurtas Kultūros
vertybių registras, kuriame aprašytos, įvertintos ir įregistruotos apie 70 proc. (per 22 tūkst. nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių ir jų kompleksinių dalių). Atgaivinti istoriniai objektai – dvarai, pilys, rūmai, piliakalniai, reikšmingiausi etnografiniai kaimai, restauruoti maldos namai skaičiuojami ne dešimtimis, o šimtais. Vien dvarų sodybų kone pusantro šimto. Jau tapo įprasta, kad didžiąsias metų šventes, svarbiausias Valstybės sukaktis (Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją, Valstybės – Mindaugo karūnavimo – dieną) švenčiame išpuoselėtose kultūros paveldo vietose. Turistiniai maršrutai apjungė atskirus regionus (kaip antai Panemunių maršrutas), istorinius parkus, žymių LDK giminių vietas ir t.t. Prisijungėme prie Europos kultūros kelių tinklo, aktualizuodami Šv. Jokūbo kelio ir Lietuvos žydų kultūros paveldą. Išgyvename meno festivalių, organizuojamų ant kultūros paveldo pagrindo (Pažaislio festivalis, Mykolo Oginskio festivalis, Kristupo festivalis), tradicinių amatų, unikalių gyvosios istorijos bei meno projektų sklaidos žydėjimo metą. 

Atgimimo darbo ėmėsi valstybės ir savivaldybių, įvairių bendruomenių ir privataus sektoriaus jungtinės pastangos. Galiu tvirtinti, kad Tautos savasties monumentą –  kultūros paveldą – atgaivina visa Tauta. KPD atlieka šios pastangos koordinatoriaus ir metraštininko pareigą.

Mūsų kelio teisingumą patvirtina visos Europos Sąjungos, kuri vis labiau telkiasi apie savo europinę savastį, strateginės pastangos. Europos paveldo strategija XXI amžiui ir tarptautinės Lietuvos jau ratifikuotos konvencijos akcentuoja paveldo svarbą ir skatina plėtoti integruotą paveldo modelį, kurio tikslas – užtikrinti kuo efektyvesnį paveldo išsaugojimą. Tiesiog privalu įtvirtinti integruotą europietišką požiūrį, kad kultūros paveldas būtų kryptingai puoselėjamas kaip nacionalinis piliečių savimonės tvirtinimo resursas visose valstybės srityse.

Kultūros ministerija gi kviečia eiti visiškai priešingu  nei KPD geroji, o kartu ir europinė praktika – dezintegruoti atiduodant šio resurso valdymą savivaldybėms, kurios neturi nei profesionalių, nei finansinių resursų.

KPD kryptinga veikla ir geroji praktika yra paremta viešo intereso įtraukimu į kultūros paveldo objektus, apjungiant viešo ir privataus sektorių pastangas. Tai yra šiuolaikinė europinė praktika, kurios dėka šiandien yra jau atstatytas ne vienas brangus Lietuvos kultūros perlas.

Sėkmės atvejis – bendradarbiavimas su Vilniaus miesto savivaldybe, rengiant Bendrąjį miesto planą. Diskusija su Vilniaus meru ir savivaldybės atstovais parodė, kad mūsų tikslai tie patys – išsaugoti kultūros paveldo vertes ir kurti naują tvarią vertę, derinant Vilniaus miesto tapatybę suformavusį palikimą ir šiuolaikinę kokybišką architektūrą. Šie principai atsispindės Vilniaus Bendrojo plano sprendiniuose.

Kyla klausimas: kodėl Kultūros ministerijai pavaldžios įstaigos – KPD – sėkmingos gerosios praktikos (beje, ir vykdant 2015 m. LR Vyriausybės kanceliarijos užsakymu parengtas rekomendacijas) yra atmestinos kartu su visa institucija?

Sutarimo kelias, t.y. vietos bendruomenių, savivaldos, verslo ir nacionalinių institucijų bendro darbo integravimo kelias, yra vienintelis teisingas kelias, kuris pasiteisina ir kuriuo šiandien eina solidžios Europos valstybės. 

Štai evoliucinis ir civilizuotas sistemos tobulinimo kelias. KPD siūlo Kultūros ministro įsakymu sudaryti Nacionalinę kultūros paveldo komisiją, proporcingai atstovaujamą valstybės deleguotų paveldo ekspertų, savivaldos institucijų ir visuomeninių organizacijų. Savivaldos institucijų atstovų delegavimas turėtų būti rotuojamas, priklausomai nuo to, kurios paveldo vietovės ar objekto verčių ir veiksmų planai aptariami. Šios komisijos darbo rezultatas – konkrečios darnaus kultūros paveldo vystymo gairės. Šios gairės taptų pagrindu suinteresuotų šalių sutarimui ir konkretiems paveldo autentiškumą kaip viešą interesą tvirtinantiems sprendiniams. 

Deja, šiandien Kultūros ministerijos paskelbti kultūros paveldo reformos metmenys bloškia paveldosaugą į posovietinius laikus; ne sutarimo, o viešojo intereso dezintegracijos ir ... chaoso link. Kodėl naikinama institucionalizuota geroji patirtis, kodėl griaunamos sutelktos partnerystės? Ir vis garsiau skamba: „Mes senąjį pasaulį sugriausim ir naują pastatysim“? Kodėl į XXI a. nepriklausomą Lietuvą grįžo bolševikai?

Baigėsi mano, kaip KPD direktorės kadencija. Esu dėkinga bendradarbiams, bendraminčiams ir kritikams bei oponentams, su kurių pagalba visus tuos metus, nežiūrint ribotų išteklių, darbavomės Lietuvos valstybės labui. Palieku šias pareigas, džiaugdamasi padarytais darbais. Džiaugiuosi sutarimu su savivaldybėmis, tradicinėmis religinėmis bei vietos bendruomenėmis,  bendryste su šimtais aktyvių ir kūrybingai mąstančių bei kultūros paveldą puoselėjančių Lietuvos piliečių. Visiems Jums esu nuoširdžiai dėkinga.

Nežiūrint 27 metų darbo paveldosaugoje, esu Kultūros ministerijos politikų ignoruojama ir, drįstu pasakyti, niekinama ne tik kaip valstybės tarnautoja, bet kaip ir asmuo. Visgi, nieko kito iš kultūringais apsimetusių „gelbėtojų“ negaliu tikėtis... Tokia bolševikinio užkrato esmė. Rytų Mordoro dvasia šmėkščioja po Kultūros ministeriją. Nors visi kartu padėjome pamatus nuosekliam evoliuciniam kultūros paveldo puoselėjimui, iškilo šios sistemos sunaikinimo grėsmė. Kultūros užvaldymo nuojauta pasėta visame kultūros lauke.

Kas bebūtų ir kas beatsitiktų, išlieku optimistė ir tikiu, kad sveikas protas nugalės, o aš pati iš tos kovos niekur nesitrauksiu.  Valstybė yra viena; ir gyvenimas yra vienas. Valstybės puoselėjimas yra mano gyvenimo misija. Pradėsime iš naujo.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (29)

 • Deja 2018 liepos mėn. 01 d. 23:35:59

  negaliu savyje surasti solidarumo siai personai.Donkichotai, ginantys
  Lietuvos kulturos pavelda dazniausiai nesulaukdavo sios ponios kontoros
  palaikymo, O jeigu kas surikiuotu, kas prarasta kas sugadinta jos
  laikais...

 • senis 2018 liepos mėn. 01 d. 18:31:00

  istorija apsuko rata. Pries 30 metu prasidejo Klaikmetis. Dabar barbaru
  siautejimo laikas. Issigimeliai uzsislaptine kgbistai elgesi taip pat, kaip
  elgesi barbarai uzgrobe Roma. Tarybu Sajunga augino Zmogu Kureja. Dabartine
  saika augina Hiena grioveja.

 • žopa 2018 liepos mėn. 01 d. 17:57:45

  Ką šita daunė gali nusimanyti apie kultūrą?Kas ją patalpino į tą
  departamentą?

 • To akivaizdu 2018 liepos mėn. 01 d. 15:34:14

  Kokios dar Prienų kareivinės. Suprasti reikia, pinigų nėra. Vos
  užtenka saugotojų atlyginimams. Žinai, kiek kainuoja projektai, tvarkos,
  tvarkymo planai, reglamentai, ir visokiausi aprašai, kaip reikėtų
  saugoti? Milijonus, vat saugotojai ir dirba prie jų neatsitiesdami. Kai
  baigs visus projektus per kokius trisdešimt metų, Tada ir pradės tas
  tavo kareivines saugoti. Nereikia skubėti, nes galima klaidų pridaryti,
  be reglamentų.

 • akivaizdu 2018 birželio mėn. 30 d. 21:37:37

  Kultūros paveldas Prienų kareivinės,sugriautos,suniokotos,ant stogų
  medžiai auga,bet,šiukštu,kultūros paveldas... man gėda draugams
  užsieniečiams pasakyti,kad čia kultūros paveldas.TAI PRIENŲ GĖDA. Ne
  rusai sugriovė,rezervavo ir uždraudė kažką daryti,o va tokios
  Varnaitės.

 • ar 2018 birželio mėn. 30 d. 21:30:54

  ponia Varnaitė atleidžiama? Nesupratau esmės straipsnio,vien aplinkui
  kažkas... Negerai sėdėti vienoje kėdėje,pokyčiai tik į naudą.Linkiu
  sėkmės.

 • Erlickas 2018 birželio mėn. 30 d. 15:16:51

  Alio,alio, kalba Čmočnikistano radijas

 • zm 2018 birželio mėn. 30 d. 14:16:29

  "Europos Sąjungos, kuri vis labiau telkiasi apie savo europinę savastį"
  A ne ? O kai su globalizmai ir genderizmais, čia kieno veidas, kieno
  savastis - nupilietinimai, nutautinimai, pono pinigo ir plastikinės
  kortelės. Žodžiais Europa, bet ne visa, o tik "Europo Sąjunga".
  Amžiams ? Kiek yra tų sąjungų buvę.
  O mums dėsto kaip vienintelį įmanomą gėri. Taip, šiandien galbūt.
  Paskui gal nebe. Koks bus nustebimas ir pasimetimas, ai, mūsų neruošė
  tam universitetas, Radžvilai, kur tu.

 • Kodiel?teisybe trinate 2018 birželio mėn. 30 d. 14:09:34

  Keiksmažodžiu niera tik aiški teisynga mąstysena ką gali padaryti
  milijuonierei kuriems konstitucija negalioja .

 • Ka jus skaitote kultūra ???? 2018 birželio mėn. 30 d. 13:02:48

  Ar gerai isauklieta žmogų gražu elgesį parduotuvėse ligoniniese dainų
  šventieji gausiose madagiose sueigose šeimose valstybiniese istaigose
  mitinguose žmogų kuris mandagus visapusiškai ar ta iškrypėliu eisena
  vedybas vienos lities personos vadinamos pederasais lizbietiemis??????

 • Nieko naujo 2018 birželio mėn. 30 d. 10:19:39

  Varnaitės straipsnis skirtas jos šeimininkams iš Briuselio, kuo labiau
  ji los ant ,,bolševizmo'' ir ,,Rytų Mordoro'', tuo jos atlyginimas ir
  kėdė bus aukštesni. Demagoginis ir propagandinis rašinėlis
  akivaizdžiai skirtas savo karjeros aukštinimui, trumpai tariant ilgai
  laukti nereikės, tokie ,,straipsniai'' labai patinka ES komisarams, kurie
  visokias varnaites greitai paskiria Briuselio koridorių žiurkėmis.

 • Safyras 2018 birželio mėn. 30 d. 09:54:20

  Atstatyti valdovų rūmai, tačiau reikėtų sakyti, kad tai naujai
  pastatyti rūmai, nes juose , išskyrus pamatų griuvėsius, nieko
  autentiško nėra. Tačiau rūmai suprojektuoti dabartiniam žiūrovui gana
  skoningai, pasirūpinta ir tais, kuriems sunku vaikščioti, pripirkta
  eksponatų, bet tai tik naujas muziejus ir tiek. Gal reikėtų pagaliau
  nutarti, ką reikia išsaugoti, o ką reikia nugriauti. Tačiau tai turi
  daryti tikri profesionalai, nesurišti jokiais saitais nei su politikais,
  nei su verslininkais. Kaune nugriovė Laisvės alėjoje "Merkurijų",
  tačiau jis jau buvo tapęs tarybinių statybų puošmena, kol neprasidėjo
  privatizavimo vajus.. Vaikų kavinė "Pasaka" su vitražais kažkam labai
  trukdė, nors tai buvo labai vaikų mėgiama vieta...Net nuversti Lenino
  paminklai turi meninę vertę, nes jauni žmonės gali matyti, kokie
  paminklai stovėjo , kas juos kūrė, nes bet kokiam terliui niekas nedavė
  nei teptuko į rankas, nei plaktuko skulptūrai daryti, kai buvo vykdomi
  valstybiniai užsakymai...

 • Mąstantis 2018 birželio mėn. 30 d. 00:10:02

  Iškart įspėju, rašau ne apie Jus asmeniškai, o apie visą jūsų
  giriamą sistemą. Jūs vis didinot, ir didinot saugomas teritorijas.
  Baigiasi nac. parkas, prasideda rezervatas, baigiasi rezervatas, prasideda
  draustinis, o dažnai ir keli kartu. Nes kuo daugiau "saugai" tuo daugiau
  gauni. Jums buvo visiškai nusispjaut, ar yra ten ką saugoti, kad
  vietinius žmones paverčiate apsaugos reglamentų įkaitais. Bet tai dar
  pusė bėdos. Blogiausia, kad jūs savo tokiais veiksmais diskreditavote
  pačią paveldo saugojimo sistemą. Jūs iš specialistų tapote klanu,
  padariusiu mūsų visų paveldo saugojimą savo bizniu. Kiek sukišta
  pinigų į visokiausių parkų, rezervatų ir pan. direkcijų pastatų
  statybas, į kurios, apart darbuotojų, kurie ten susirenka pagerti kavos,
  pasnūduriuot, ir ataskaitų prikurti, per mėnesį užsuka vos keli
  lankytojai? Ką čia kalbėt, Jūs puikiai visa tai žinote ir be manęs.
  Ir neapsimeskite, reforma ne reikalinga, ji būtina. Ir pradėt reikia
  būtent nuo sistemos išvalymo.

 • zm 2018 birželio mėn. 29 d. 23:45:16

  O savo sukursime ką, praeities vien paveldais apsipaveldėję ?

 • Domas 2018 birželio mėn. 29 d. 22:30:58

  Gerb. Diana. Lietuvoje yra užregistruota apie 25-ios radijo stotys. Kada
  paskutinį kartą buvo transliuojama Šimkaus, Naujalio, Maironio, ir pan
  kūriniai.? Drasiai tvirtinu kad beveik niekad. Televizija perpildyta
  smurtu, krauju, ugnimi, prievarta, blevyzgomis.... Radijo laidos prastos,
  daugiausia nieko verti primityvūs juokeliai. Tarybiniais metais
  lietuviškos dainos skambėjo kasdien ir viso to savo morale dvokiančios
  Europos mėšlo nebuvo. Ir Jūsų išsireiškimas "Tokia bolševikinio
  užkrato esmė" visiškai nesuprantamas. Bet tai mano asmeninė nuomonė.

 • XXL 2018 birželio mėn. 29 d. 20:38:22

  Atsisveikinimo kalba menka ar ne per ilgai dirbta direktorės kėdėje.

 • valdas 2018 birželio mėn. 29 d. 19:18:39

  Tai ,kad paveldo kurt nereikia ,ji saugot reikia,o prisidengdami voget ne
  tik is Lietuvos,bet ir Europiniu pasalpu...

 • keista 2018 birželio mėn. 29 d. 18:32:39

  komentuoja vien kolchoznikai... jiems gi reikia viską griauti...

 • EJ 2018 birželio mėn. 29 d. 15:59:21

  Pratesiu minti. Kadangi, kaip sakiau, ES buvo suburta amerikonu
  interesu,pinigu ir propagandos deka- nacionaliniai interesai stojo skersai
  sio plano igyvendinimui. Amerikonai neturi tautinio jausmo, nezino kas tai
  yra ir nesupranta kur cia problema. Jie supranta vien tik savo biznio
  interesus. Todel ir turime amerikai palankius statytinius valdzioje. Tai
  labai parankus amerikonu tarnai, vykdantys globalistini amerikietiska plana
  (valstybine paslaptis). Is cia plaukia lesu kulturai mazinimas, lietuviu
  kalbos nureiksminimas, raidyno keitimas, tautiniu simboliu nureiksminimas
  ir t.t.

 • EJ 2018 birželio mėn. 29 d. 15:43:44

  Noreciau, kad D.Varnaite neklaidintu skaitytoju ir saves manydama, kad ir
  cia rusai pasidarbavo. Europa visiskai nesirupina savo saliu tautiniais
  identitetais. Atvirksciai. Visokiais budais yra remiama pasauleziura
  atmetanti "tautini nacionalizma". Taip, tautu noras issaugoti savo kultura
  buvo isvadintas nacionalizmu. Kodel Europoje vykdoma tokia politika? Ogi
  todel, kad ES buvo suburta Amerikos iniciatyva, kaip pavaldi Amerikai
  vartotoju sajunga amerikinems prekems (bet tai yra valstybine paslaptis).
  Globali amerikiniu korporaciju invazija butu labai komplikuota, jeigu
  reiketu tartis su atskiromis tautinemis valstybelemis. Visai kitas reikalas
  Globali Europa. ...Ta mes jau ir matome... Greit valgysime GMO produkcija,
  jeigu nepajegsime ipirkti organinio naturalaus maisto. Gresia Lietuvos
  maisto gamintoju nukonkuravimu.... prezidente pasirase laisvos prekybos
  sutarti su Kanada....

 • Ašara, 2018 birželio mėn. 29 d. 15:25:23

  leisgyvis Lansbergis prisimine sązine,tamsta kulturos puoselejima

 • nuomonė 2018 birželio mėn. 29 d. 15:23:24

  Seniai reikėjo gelbėti tą paveldą nuo varnaičių . Viena bobutė
  sėdėdama troleibuse verkšleno, kad dabar nebus kam duoti brendžio
  dėžutės.

 • Zita 2018 birželio mėn. 29 d. 14:58:08

  Vilniuje viskas buvo derinama su savivaldybe. Ir Gedimino kalno
  nuniokojimas? Ar ne jūs su Šimašiumi už tai atsakingi?

 • rytoj šeštadienį 30d 2018 birželio mėn. 29 d. 14:52:24

  Deltuvos miestelyje,parke įvyks Deltuvos mūšio inscenizacija,Dalyvauja
  rusų,baltarusių,lenkų ir lietuvių klubai.Pradžia 10 val.Kautynių
  vaidinimas 13-15 val.Vaikučiams daug smagių pramogų,tėvelių akims-
  mugė ir vaikščiojantys tuometiniai kariai.Kviečiame atvykti iš
  gretimų miestų aplink Ukmergę į rusų-prancūzų kautynių ties Deltuva
  paminėjimą.

 • Leonas 2018 birželio mėn. 29 d. 14:39:02

  ...ir komentarai kultūringi. Tad nachrena dar reikalinga kažkokia
  kultūra Lietuvai?

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • PRIEMONĖS: Ūkio ministerija siūlo patobulinti pelno mokesčio lengvatos taikymą investiciniams projektams, taip pat ją taikyti elektromobiliams; šios priemonės, pasak ministerijos, svarbios šalies ūkio konkurencingumui ilguoju laikotarpiu.
 • DOVANOS: šalies vadovė Dalia Grybauskaitė Lietuvoje viešėsiančiam popiežiui Pranciškui dovanos nepriklausomybės simbolį - Laisvės varpą ir kūrinio „Gloria Lietuvai“ įrašą.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
darbas vadyb

Ar jums yra tekę gauti padirbtų pinigų?

balsuoti rezultatai

Ar pažįstate šimtamečių žmonių?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +13 +16 C

   +12  +14 C

 

   +8  +11 C

  +24  +27 C

   +15  +17 C

 

   +14  +15 C

  8-12 m/s

 2-5 m/s

 

    3-6 m/s

 

reklama
Ukis 2018