respublika.lt

2018 rugpjūčio 17, penktadienis

Šėtoniški spąstai prezidenteinuotraukos (48)

2018 birželio mėn. 10 d. 09:44:22
Ferdinandas KAUZONAS

 

 

Visi keliai veda į Romą

Gegužės pradžioje susapnavau, kad mūsų kultūros ministrė, POetė-POliglotė-POlitikė, POstmodernistė, artistė ir šiaip universalė, turi 10 vaikų. Ir visi dešimt jau taip įsitvėrę kas motutės rankos, kas andaroko, kad regis, jau daugiau nieku gyvu neišleis į ministeriją...

Kitąnakt - dar baisiau! Pirmojo sapno netiesioginis tęsinys: mūsų prezidentė apsupta 16-os savo... anūkų. Nežinau, kada ji spėjo juos „įsianūkinti“, bet jau taip myli, taip myli, kad net neketina eiti valstybės ir tautos toliau mylėti...

Iki tokių politinių aukštybių dar niekada nebuvau nusisapnavęs. Matyt, kas nors iš aukščiau man tokius „regėjimus“ pakišo? Gal net pats Dievas? O gal kažkas iš dar aukščiau?

O kadangi dar aukščiau Lietuvoje yra tik televizija, sapnų siūlo galų puoliau ieškoti LRT - ji turi mediateką, kurioje rasi bet kokio siūlo galą. Nuo ko pradėti? Gal nuo gegužės pirmojo sekmadienio - Motinos dienos? Kaip pirštu akin: „Panoramos“ antroje pusėje - ir prezidentė, ir kultūros ministrė! Ir dar jauna mergina. Tik pasirodo, nei vienos dukra, nei kitos anūkė, o garsioji lietuvaitė dirigentė Mirga Gražinytė-Tyla! Ir ant jos krūtinės prezidentė sega ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžių.

Ir pasirodo, visa tai dedasi ne bet kur, o Romoje, Amžinajame mieste. Ir net Amžinojoje Europos kultūros sostinėje. Ir būtent joje Motinos dienos išvakarėse prasideda Lietuvos ir Italijos prezidentų globojamas Lietuvos menų festivalis, skirtas Lietuvos atkūrimo šimtmečiui. O jauna ir žavi lietuvaitė, festivalio atidarymo koncerte ką tik dirigavo Romos Nacionalinės Šv. Cecilijos (Santa Cecilia) akademijos simfoniniam orkestrui.

Tai kas, kad orkestras italų... Tai kas, kad festivalio atidarymo koncerte skambėjo Klodo Debiusi kūriniai... Tai kas, kad koncerto gale skambėjo šio prancūzo, o ne lietuvio Čiurlionio „Jūra“. Tai kas, kad atidarymo koncerte lietuviška buvo tiktai pati dirigentė... O ir ji, jau turbūt gerą dešimtmetį gyvena ir diriguoja svetur... Tačiau mano turimais kukliais duomenimis, ji, maestro Mirga, ko gero, ir buvo ryškiausias lietuviškumo akcentas dvi savaites trukusiame festivalyje, kurį mūsų Kultūros ministerijos interneto portalas labai didelėmis raidėmis drįso apibūdinti kaip „didžiausią iki šiol lietuviškos kultūros pristatymą Romoje“!

Tokią mintį grindžiu menku bandymėliu pasekti ankstesnius spaudos atsiliepimus apie mūsų dirigentės gastroles: kuriame pasaulio kampelyje ji būtų dirigavusi, kiekvienąkart duodama interviu nepamiršta pasakyti, kad ji - iš Lietuvos. Ir tai sako ne prisipažindama, o didžiuodamasi!

Ar Vilniaus Deimantas sugriaus Romos Koliziejų?


O štai mūsų festivalio parodoje „Lietuvos videomenas iki 1990-ųjų“ dalyvavęs ir „pirmuoju smuiku“ joje „griežęs“ videomenininkas Deimantas Narkevičius... Net nežinau, pagal kokį bendrąjį vardiklį jį, gyvenantį Lietuvoje, galėčiau palyginti su Mirga, gyvenančia svetur... Gal sakyčiau, jis yra atvirkščias. O gal išvirkščias... Ji - kūnas ten, o dvasia Lietuvoj, jo - Lietuvoje tik kūnas. Tačiau apie tai, jeigu prinoks situacija - pašnekėsim kitąkart, nes tai, ką ponas Deimantas parodė Romai, mano galva, yra nepalyginamai svarbiau už jo „personalinį“ požiūrį į Tėvynę.

Tai štai šioje „videomenų parodoje“ Deimantas Narkevičius pateikė savo videodarbą „Liepos 20-oji. 2015“, kuriame italai pamatė tarybinių laikų skulptūrų nukėlimą nuo Žaliojo tilto Vilniuje. Buvau bemanąs, kad parodos „pirmojo smuiko“, taipogi Nacionalinės premijos laureato, „uždokumentuotu“ performansu, kurį Vilniuje, ant Žaliojo tilto, atliko pradedantysis „postmodernistas“ Šimašius, girtis, ir dar Europos kultūros sostinėje, lyg ir nederėtų. Pasirodo, klydau. Pats ponas Deimantas „Panoramai“ iš Romos ne be pasididžiavimo porino, kad jo kūrinys (kažkodėl Šimašiaus bendraautorystės nepaminėjo) atliepė Italijos aktualijas: „Mano tas darbas, kuris kaip ir kvestionuoja praeitį, jos kompleksiškumą, jos iššūkius, labai susišaukia patiems italams su jų einama diskusija apie paveldą... apie ženklus... viešojoje erdvėje. Aš manau, džiugu, kad jie gali atrasti tam tikrus atsakymus mano kūryboje...“

Tai aš dabar kasvakar lendu į Italijos informacinį lauką ir laukiu, kada tas laukas man praneš apie Romos mero (Šimašiaus atitikmens) sprendimą griauti Koliziejų. Už ką? Irgi už praeities nuodėmes. Pavyzdžiui, už tai, kad jame buvo vykdomos egzekucijos, gladiatorių grumtynės su kruviniausiomis žudynėmis, liūtų ir kitų nekaltų žvėrelių medžioklės. Manoma, kad Romos Koliziejuje buvo nužudyta apie pusė milijono žmonių ir per milijoną žvėrių... Jeigu reikalo imasi didieji Lietuvos postmodernistai, „fliuxistai“ ir visokie „tarpdisciplinistai“, Koliziejaus neišgelbės net žąsys, kurios Romą prieš 2400 m. išgelbėjo nuo galų (būsimųjų prancūzų).

Lietuviškas balaganas Romoje


Festivalyje turėjo būti ir daugiau lietuviškų įdomybių, nes jau minėtoje parodoje, kuri galbūt netrukus privers Romą blaiviau pažvelgti į savo nekilnojamąjį kultūros paveldą, dalyvavo ir daugiau ryškių Lietuvos menininkų. Bet apie jų performansus, instaliacijas ir visokius videomenus mes buvome tik labai santūriai informuoti. Tarsi šis Lietuvos menų festivalis būtų rengtas ne Romoje, o kuriame nors jau visiškai ištuštėjusiame Lietuvos kaime. O man, pavyzdžiui, būtų labai įdomu, kokį savo performansą Romoje demonstravo, pavyzdžiui, Evaldas Jansas. Lietuvoje jis tapo itin žinomas po to, kai prie pat Šiuolaikinio meno centro atliko performansą, kurio metu publikai matant kažkokį indelį prisiusiojo ir po to savo šlapimą išgėrė. Gal, sakau, jis Romoje taip pat norėjo tapti itin žinomas?.. Arba, pavyzdžiui, aš iki šio neišsiaiškinau, kuo Europos kultūros sostinę pritrenkė Dainius Liškevičius. Esu tikras, kad jis nepateikė Romos publikai Lietuvoje demonstruoto performanso, kuriame karštu šokoladu išsitepliotą veidą jis šluostosi Lietuvos trispalve. Italai liktų abejingi - jų dauguma nežino, kad tai mūsų valstybinė vėliava. Ot, jeigu jis šluostytųsi Tarybų Lietuvos vėliava... Ir jeigu dar paspjaudydamas ją, ką darė su mūsų Trispalve namie... Jis iki šiol dar nebūtų grįžęs iš Romos. Jį italai tikriausiai būtų pasodinę! Jei dar teisingai pamenu, buvusioji Lietuvos tarybinė vėliava savo spalvomis atitinka Italijos vėliavą...

Tik kažkodėl Lietuva buvo informuota, kokį „performansą“ ten vykdė menininkė, poetė ir dailėtyrininkė Laima Kreivytė, atlikusi Lietuvos performatyvaus meno programą „Action Walk“. Ir dar Lietuva buvo informuota, kad jos atliekamos programos kuratorius - italas Klaudijus Liberas Pisanas (CIaudio Libero Pisano). Ir dar buvo informuota, kad ji ten, Romoje, kvietė į „pasivaikščiojimą po feminizmui reikšmingas vietas Romoje“. Gaila, Lietuva nebuvo informuota, ką ji kvietė - gal mūsų prezidentę ir ministrę, o gal visą Lietuvos delegaciją, o gal tik jos moteriškąją dalį? O gal visas romietes, kurios tų vietų iki Kreivytės nežinojo... Ir dar Lietuva nebuvo informuota, kad Laima Kreivytė yra tarpdisciplininio meno kūrėjų pirmininkė ir dar Lietuvos kultūros ministerijos Kultūros ir meno tarybos, ministrei padedančios formuoti valstybės kultūros politiką, pirmininkė! Ir dar nebuvo informuota, kad būtent ji labai Lietuvai nusipelnė tiesiogiai dalyvaudama Vyčio išvaryme iš Vilniaus Lukiškių aikštės, o gal net buvo „šešėlinė“ išvarymo iniciatorė.

Tačiau pamatęs tai, ką man parodė ir pasakė gimtosios TV „Panorama“, drįstu manyti, kad tikrąja „lietuviškos“ kultūros viršūne Romoje virto koncertas, kuriame skambėjo tikro lietuvio Jurgio Mačiūno „muzika“.

Taigi šią „muziką“ pasaulinio „Fluxus“ judėjimo pradininkas Jurgis Mačiūnas „sukūrė“ Amerikoje prieš gerą pusšimtį metų ir „kūrinį“ pavadino „Muzika kiekvienam“. Ir tikrai kiekvienam - net kurčiam. Nes šią „muziką“ gali... matyti!?

Pirmasis „muzikantas“, kurį man parodė „Panorama“, buvo neva lietuvių kilmės britas Anton Lukoszevieze. Jis - ir „profesionalių muzikantų“ ansamblio „Apartment House“ vadovas, ir „muzikantas“. Tarp jo delnų - vaikiškas žydras balionas. Kodėl žydras - nežinau, bet „vadovo“ pirštų spaudomas, jis skleidžia vos girdimą garsą. Kita, labai susikaupusi akiniuota „muzikantė“ mediniu pagaliuku daužo ties ja kabančius samčius, kiaurasamčius duršliokus ir kitus metalinius virtuvės įrankius. Trečiasis „muzikantas“ lanksto kažkokius popiergaliukus - girdisi jų čežėjimas. Žilas „muzikantas“ ties keturiais mikrofonais drasko didelius popieriaus lapus ir tu girdi, kaip plyšta popierius... Jauna daili „muzikantė“ mazgote daužo ant stalo sudėtus įvairiaspalvius balionėlius... Kažkas švilpauja policininkų švilpukais. O tuo metu Lukoszevieze jau lėtai leidžia iš savo baliono orą - ir aš girdžiu garsą, kurio neketinu apibūdinti, idant skaitytojas neužuostų nekilnaus kvapo...

Bet įdomiausia man pasirodė „profesionali vokalistė“ - „mecosopranas“. Ir visai ne todėl, kad įdomiai čepsėjo, o todėl kad iškart po koncerto specialiai „Panoramai“ ir man, nes likusi Lietuva tikriausiai negalėjo matyti, nes kaip tik tuo metu skaitė prezidentės susirašinėjimą su Masiuliu, kaip ji, Loré Lixenberg išaiškino, kodėl kramtė salierus ir morkas: „Kiekviena daržovė duoda kiek kitokį traškėjimą. Man reikėjo kažko, kas duotų didesnį garsą - jau pabodo traškučiai, kuriuos naudoju atlikdama Džono Keidžo kūrinius. Ir tai šiek tiek sveikiau...“

Ir visa tai - Valstybės atkūrimo šimtmečiui!?

...NIEKAIP NEPAVYKO IŠSIAIŠKINTI, KAIP IR KAS Į TOKIO FESTIVALIO, PAVADINTO „FLUX“, ŠITO „LIETUVIŠKO“ BALAGANO, GLOBĄ SUGEBĖJO ĮVILIOTI DVIEJŲ VALSTYBIŲ PREZIDENTUS!.. KOKS ŠĖTONAS JIEMS PASPENDĖ ŠIUOS SPĄSTUS?..

Išvados

1. Ar dar atsimenate Sausio 13-ąją? Kai į mūsų gimtąją televiziją įsiveržė omonininkai. Ir ar atsimenate tądien diktorę Eglę Bučelytę? Tiksliai jau nebeprisimenu jos paskutinių tada ištartų žodžių. Atsimenu tik pačią mintį... Mes jau girdime koridoriuje jų žingsnius. Bet mes dar laikomės, dirbame, dar kalbame jums užsirakinę... Bet jie jau čia...

Ir kai šiemet, gegužės 5-osios „Panoramoje“, Jūs, miela legendine Egle, festivalio „Flux“ plakatų fone, kalbėjote apie šį festivalį, aš jūsų žodžių negirdėjau. Aš tarsi girdėjau visai kitokius Jūsų tariamus žodžius: „Tada mes išsilaikėme. Jų tankus sustabdė mūsų daina, mūsų viltis, mūsų vienybė. Dabar ir vėl... Mes dar laikomės, bet jie jau čia. Tik jau kiti. Savi. Virtę svetimais. Tokių nesustabdys nei mūsų daina, nei viltis, nei vienybė. Nei žąsys, išgelbėję Romą. Net NATO tankai ir lėktuvai. NESUSTABDYS! Nebent kas nors Astravo AE nutiktų.“

2. Mano sapnai nesipildo... O gaila. Ministrė ir toliau galės visą save atiduoti kultūrai. Tokiai... O prezidentė? Ir toliau turės laiko globoti įvairius balaganus.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (48)

 • Frank-Kruk 2018 birželio mėn. 17 d. 11:05:29

  Sugrįžo.Jis jau čia.

 • Apolinaras, Radv. 2018 birželio mėn. 17 d. 07:16:30

  Oi, Kauzonai , Kauzonai, negi tu nematei kino "Laisvės džazas", kad
  nežinai, kas įviliojo prezidentę į spąstus.

 • Kaimietis 2018 birželio mėn. 14 d. 11:06:56

  Šalin tą neapkenčiamą lansbrazinę kliką nuo valdžios! Kitaip jie
  mus pražudys!

 • egle bucelyte visai net nedrebanciu balsu snekejo 2018 birželio mėn. 13 d. 21:04:57

  nes zinojo kad jai niekas negresia

 • Angelė 2018 birželio mėn. 13 d. 09:01:25

  Apie ką bekalbėtume kultūrą,mediciną,žemės ūkį,švietimą ir t.t.
  viskas supuvę.Liko tik turtingiesiems pinigai,o šunaujai dar šiek tiek
  oro.

 • weks 2018 birželio mėn. 12 d. 10:12:54

  Blogai su ta „mūsų“ kultūra.....

 • srr 2018 birželio mėn. 12 d. 01:23:16

  tai kad meniski neturi pinigu tobulejimui akademijoj,ten juk studijos labai
  brangios, ten tik studijuoja turtuoliu atzalos...paskui ir daro vamzdinius
  menus,bumbulus po tiltais kabina,ant tiltu strypus stato, su grindu
  sepeciais paveikslus mauzoja, skulpturas kvadratinem marmuzem daro...ir
  pristato kaip siuolaikini mena...

 • Jo 2018 birželio mėn. 11 d. 14:20:16

  Fluxus lietuviškai Kliurka ...

 • <seniui> 2018 birželio mėn. 11 d. 11:42:10

  Nu šį kartą nesupratau apie ką kalbat-at tai vėl rusai kalti kad mes
  jau baigiam nulipti nuo proto?

 • rewght 2018 birželio mėn. 11 d. 10:15:41

  nusispjaut valdžiai į Lietuvą ir jos kultūrą

 • Balaganų dirigentai 2018 birželio mėn. 11 d. 10:07:40

  Kokie dirigentai, tokie ir balaganai. Apie "menininkus" komentarai ne prie
  ko: tuštybės, kvailumo ir įžulumo demonstruoti kvailumą samplaika.
  Tuštybės mugė jau čia.

 • meninykas 2018 birželio mėn. 11 d. 09:42:04

  Neturim noro sedeti prie kurinio metus,kaip viduramziais.Sukuriam per
  minute ir geriam alu su savuju pagyrom

 • Ką padarysi 2018 birželio mėn. 11 d. 08:34:32

  Fluxus meno kūrinys , mano nuomone, yra sudėliotų šiukšlių krūva su
  išmoningu pavadinimu, jokio talento tik tyčiojimasis iš naivių
  žiūrovų.Ką padarysi , taip ir gyvename...nesąmonėm bandydami
  nustebinti pasaulį

 • Algirdas 2018 birželio mėn. 11 d. 05:38:37

  Noriu papildyti komentarą "Balaganinėj valstybėj balaganinė
  ministrė-atitinkamai balaganinė kultūra".Deja, tai prasidėjo anksčiau.
  Lygiai prieš trejus metus ministro Š. Biručio dėka mano jau anksčiau
  paminėto "Baltijos" cirko dalininku tapo Kultūros ministerija. Vadinasi,
  ji irgi pritaria, kad birželio 14-oji yra šventinė diena ir cirkas gali
  rengti papildomą vaidinimą...

 • Agnė 2018 birželio mėn. 10 d. 22:53:34

  Perskaičiau ir pašiurpau, gal apsidžiaugiau, kad ne aš viena tokia
  klioka, nesuprantanti Fliuxus. LRT nebežiūriu. Gal ir gerai, nervams.

 • Balaganinėj valstybėj 2018 birželio mėn. 10 d. 22:44:56

  balaganinė ministrė-atitinkamai balaganinė kultūra.

 • ! 2018 birželio mėn. 10 d. 19:46:36

  Kai kadais tas šiukšles iš Meko nupirko už milijonus, visi pakraupom.
  Nežinojom, kad čia dar tik pradžia didelio akių dūmimo. Ilgai
  miegojom, o aplink kaupėsi daug šiukšlių ir atliekų, meno kūriniais
  pavadintų. Ir politinės šiukšlės vadino save politikais. Prasidėjo
  išsukinėtų žodžių era. Normalius įvardinimus draudžia, iškreiptus
  įtvirtina. Surūdijęs vamzdis virsta šedevru, nevykėlis vadovauja
  institutui, ne bet kokiam, o politmokslų. Kolaborantas - Lietuvos
  geradaris ir panašūs iškrypimai. O apie vaikų "švietimą" jau net
  baisu galvoti.

 • nu 2018 birželio mėn. 10 d. 19:16:22

  Toleravot toleravot vamzdį, šekit jums dar vienas šlamštas. Tokių
  fliuksų rasit kiekvienam žingsnyje. O nueikit į Kirtimus - ten koks
  fliuksas!

 • Agnė 2018 birželio mėn. 10 d. 18:47:43

  Ačiū už straipsnį ! Toks dabar "menas" .Aš prieš metus niekaip
  negalėjau įtikinti draugės užsienietės,kad "vamzdis" Vilniuje yra meno
  kūrinys - paminklas ! Ji galvojo, kad tai kanalizacijai priklausantis
  įrenginys .

 • Na... 2018 birželio mėn. 10 d. 15:27:54

  zinote, kad skelet, tai skelet.Labai geras ir israiskus sarkazmas.Labai
  taikliai apibreztos musu dabartines realybes.Kartu su kulturos ministrem ir
  visias SudMC.Aciu.

 • Algirdas 2018 birželio mėn. 10 d. 14:42:48

  Labai didelis ačiū už tokius rašinius - saulės žybtelėjimą
  niūrioje provincialumo kasdienybėje. Nereikia važiuoti į Paryžių ar
  Londoną, liberališkosios "kultūros" siaubas vis plačiau žengia per
  Lietuvą. Štai naujausias pavyzdys - Vilniuje gastroliuojantis, save
  didžiuoju vadinantis, "Baltijos" cirkas birželio keturioliktąją, Gedulo
  ir vilties dieną, paskelbė papildomą, dieninį, vaidinimą... Šventė,
  kaip ne kaip...

 • viltė 2018 birželio mėn. 10 d. 14:42:34

  Ferdinandai , Jūs puikiai viską aprašėte , ašara iškrito , ačiū .

 • Monika 2018 birželio mėn. 10 d. 14:36:27

  Pradžia buvo padaryta, nupirkus J.Meko "šedefrus" . Jis pasipelnijo iš
  draugo palikimo ir išvykęs tikriausiai šaipėsi kaip ir Wiljamsas
  numelžę Lietuvą. Tik žinoma išvyko su skirtingais bidonais. Vienas
  gavo cisterną, o kitas 100 kart daugiau. Ir galimai tie patys Amerikos
  sukčiai, gavę priedangą, pabėgę iš Lietuvos. Jei Atvirai, Lietuvos
  vadinamąją valdžią maustė ir mausto visi kas tik netingi, nes mato
  kokie nulėpaausiai jie yra. O kenčia visa tauta dėl savų ambicijų,
  savo bukumo, neišprusimo, nesupratimo - nepažinimo kokie yra renkami
  žmonės... Valdžią mulkina svetimi, o
  valdžia su verslininkais skurdina žomones. Ir taip lituviška pasaka be
  pabaigos, kol neatrasim ir nesuprasim KAS YRA KAS???

 • Petras 2018 birželio mėn. 10 d. 14:21:54

  Puikus straipsnis,bet nei prezidente,nei kulturos veikejai,nesupras
  neuztenka isprusimo,tiksliau issilavinimo.ACIU UZ STRAIPSNI!

 • Dabartinis menas 2018 birželio mėn. 10 d. 13:51:18

  ne šiaip su...tas , su tokiu menu nulaužiamas protas , paprasčiausias
  degradavimas ir tiek , bet jis ne šiaip atsirado o su tikslu sunaikinti
  žmogų , sveikinu

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • VERTĖ: metinė infliacija euro zonoje 2018 metų liepą sudarė 2,1 proc. ir paspartėjo nuo 2,0 proc. 2018 metų birželį, praneša Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūra „Eurostat“.
 • NELAIMĖ: Bolivijoje mikroautobusas rėžėsi į šokėjų būrį ir pražudė septynis žmones; šokėjai vienos gatvės gale La Pase ruošėsi pasirodymui, kai į juos įvažiavo autobusiukas; autobuso vairuotojas stačioje gatvėje greičiausiai nesuvaldė automobilio.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Ar jums trukdo viešai vaikus žindančios moterys?

balsuoti rezultatai

Kaip vertinate naująją Vilniaus miesto reklamą "G taškas"?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +11   +16 C

   +15  +17 C

 

   +15 +17 C

  +23  +25 C

   +24  +27 C

 

   +21  +24 C

   3-8 m/s

  1-2 m/s

 

    1-3 m/s

 

USD - 1.1370 PLN - 4.3142
RUB - 76.2551 CHF - 1.1299
GBP - 0.8950 NOK - 9.6130
reklama
Ukis 2018