respublika.lt

2018 rugpjūčio 20, pirmadienis

R.Ozolas: Tauta, Valstybė, Pilietisnuotraukos (26)

2018 sausio mėn. 31 d. 07:47:52
Romualdas Ozolas

Šiandien, paskutinę sausio dieną, Sąjūdžio kūrėjui, Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signatarui, filosofui Romualdui Ozolui būtų sukakę 79-eri. Balandžio 6-ąją bus treji metai, kai jo netekome. Tačiau jo idėjinis palikimas visada su mumis, visada aktualus, visada gyvas. Todėl šiandien prisiminti R.Ozolą siūlome jo straipsniu („Ateitis“, 2008 m.).

 

Dabar madinga sakyti: piliečiai sukuria valstybę. Sakoma netiesa. Piliečiai valstybę gali kurti, bet ne sukurti, nes valstybė sukuria piliečius, kurie savo ruožtu ją toliau kuria, stiprindami arba niokodami, jei kuria neteisingai.

Tai iš kur gi atsiranda valstybė ir jos piliečiai?

Iš tautos, kuri yra vienas arba keli giminingi etnosai su bendra teritorija, kalba ar tarmėmis, istorija bei dvasinėmis vertybėmis. Kai tokia žmonių bendrija randa savyje norą ir valią gyventi pati per save, ryžtą naudotis savo prigimtine teise būti nepriklausoma ji skelbia pasauliui, deklaruodama valstybės įkūrimą (jei buvo pavergta - atkūrimą), o pasaulio valstybės pripažįsta tos tautos suverenitetą, tą valstybę priimdamos į tarptautines ir pasaulines valstybių sandraugas bei organizacijas. Vienas iš svarbiausių kriterijų tuo atveju - kaip naujoji valstybė apibrėžia piliečių teises ir pareigas, kaip ji garantuoja žmogaus teises.

Taigi, pirmiausia yra tauta, ji kuria valstybę, o ši kuria savo Konstituciją, kuri nustato atskiro žmogaus teises ir pareigas.

Priešingai negali būti iš principo. O negali todėl, kad pilietybė yra asmens gyvenimo toje ar kitoje valstybėje asmeninė konstitucija, kuri subendravardiklina žmonių viltis, siekius ir elgesius, apibrėždama juos taip, kad kiekvieno elgesys negalėtų kenkti kitam ir visų kartu valstybėje gyvenančių žmonių kuriamam gėriui ir gerovei.

Tai daryti yra būtina, nes kiekvieno asmens ir viltys, ir siekiai, ir elgesys būna individualūs, asmeniški, dažnai - egoistiški, besikertą su kito ir kitų viltimis, siekiais ir elgesiu. Konfliktų atvejais einama į teismus, kuriuose ir vadovaujamasi valstybės Konstitucija, nustatančia bei įstatymais konkretizuojančia kiekvieno asmens teises. Teismai primena ir kitą dalyką - konfliktuojančių asmenų pareigas vienas kitam, ir konflikto sprendimas to ar kito asmens naudai visada būna balanso tarp teisių ir pareigų nurodymas - teisėto ar neteisėto elgesio pagrindimas. Sutinka ar nesutinka konflikto dalyviai su teismo sprendimu (nesąžiningas teisėjų elgesys yra kitas klausimas) - tai sutinka ar nesutinka konfliktuojantys žmonės gyventi pagal valstybėje nustatytą tvarką, t. y. gyventi pilietiškai. Deja, pernelyg dažnai dėl nepatenkinančio sprendimo mūsų žmonės dar išsižada savo valstybės arba ją bejėgiškai niekina, užuot kovoję, kad teisėtumas būtų atkurtas ir nugalėtų valstybės nustatyta bendro, pilietinio gyvenimo tvarka.

Taigi, ir valstybės Konstitucija, ir jos nustatoma asmens konstitucija - pilietybė, yra ne tik teisių, bet ir pareigų apibrėžimai, - ribų, kurių laikydamasi turi gyventi ir tautinė bendruomenė, ir atskiras jos narys.

Visiškai teisingai: kad būtų galima laikytis tų ribų, tų teisių ir pareigų balansavimo sau ir visiems, reikia visų pirma gyventi ir norėti gyventi. Štai kodėl Konstitucijos kūrimas užtrunka, ir pirma paprastai sukuriama valstybė, kurios bendruomenė ilgai diskutuoja, kokia turi būti ir bendro, ir asmeninio gyvenimo tvarka, ir tik tada priima Konstituciją su tokiu pilietybės apibrėžimu, kuris atitinka žmonių viltis ir siekius. Lietuvoje šiandien dažnai nesilaikoma įstatymų ir net Konstitucijos, dėl ko žmonės iš nevilties bėga į užsienius, nors pagal savo pareigas valstybei turėtų reikalauti ir kovoti, kad jiems atstovaujanti valdžia vykdytų, kas susitarta Konstitucijoje.

Kas ir iš kur yra šie gyvybingi ir kovingi žmonės?

Čia iš įstatymų lygmens tenka nusileisti į dvasios lygmenį - pažiūrėti į pilietį kaip gyvą žmogų, kuriam Konstitucijoje garantuota viltis gali tapti gyvenimo kasdienybės neviltimi, vedančia ne tik į emigraciją, bet ir į savižudybę.

Pilietiškumas yra ne tik įstatymais apibrėžtas elgesys, bet ir tam tikros žmogaus dvasinės savybės, be kurių bergždžia būtų kalbėti apie bendrą gėrį netgi tuo atveju, jeigu valstybė disponuotų tobuliausia savo tautai Konstitucija ir teisingiausiais įstatymais.

Yra keletas šventų reikalavimų žmogui. Pirmas ir svarbiausias - savo paties kova su savo pikta valia, kuri gali akinti godumui, puikybei ir kitoms baisiausioms žmogaus ydoms imtinai iki nusikalstamų veiksmų kito ir savo paties atžvilgiu - žudymo ir savižudybės. Tai - didžiulių rūpesčių ir kasdienio darbo erdvė kiekvienam, norinčiam prižiūrėti savo asmens dvasios šviesą.

Tas, kuris sugeba dorotis su savo juodosiomis paskatomis ir nori gyventi dorai, gali lengviau galvoti, kaip savo dvasios kokybę paversti bendrojo gyvenimo gėriu.

Pirmoji iš asmens savybių, be kurių neįmanomas doras, taigi ir pilietiškas, gyvenimas, yra sąžinė. Tai tam tikra riba tavo dvasios gelmėje, kurios nevalia peržengti, kad nenugriūtum į blogos valios ir nedoros viešpatiją, riba, kurią peržengęs, negalėsi gyventi taikoje pats su savim, o kamavimasis žlugdys ir tavo paties asmenį ir kitų, šalia tavęs esančių, gyvenimus.

Antra svarbiausia asmens pilietinė savybė yra protas, kuris leidžia žinoti ir išmanyti, kas darytina ir kas ne. Mes turim daugybę mūsų tautai būdingų intelekto (sugebėjimo suprasti) ir mentaliteto (istorinio dvasiškumo) problemų, kurias galėsim išspręsti tik per atskirų asmenų protinį tobulėjimą, leisiantį sukaupti tą protiškai išprususių žmonių kritinę masę, kuri ir mums patiems leistų, ir kiti galėtų matyti mus kaip intelektualią ir konstruktyvią tautą. Vienas svarbiausių tokios tautos sugebėjimų yra sugebėjimas konkretų klausimą išspręsti vienareikšmiškai, tuo pat metu neprarandant sugebėjimo matyti visumą, arba jo kontekstą, o dėl bendrų veiksmų jam spręsti tartis remiantis žinojimo patvirtintais argumentais, bet ne prielaidomis. Antai, klausimas apie kalbą šiuolaikiniame pasaulyje. Sakoma: kuo daugiau jų moki, tuo geriau. Tai - gražus melas. Jeigu tu lietuvis, tu turi gerai mokėti lietuvių kalbą: tik vieną kalbą galima mokėti labai gerai, nes tik vieną gali tobulinti iki gyvenimo pabaigos. Visomis kitomis gana sugebėti susikalbėti. Kalba yra materializuota žmogaus ir tautos dvasia. Pradžioje galima tik norėti dainuoti angliškas ar rusiškas dainuškas, bet būtent taip ir prasideda išėjimas iš savo kalbos, iš savo dvasios, savo kultūros ir iš visų kitų savo namų.

Trečias svarbiausias dalykas asmeniui piliečiui yra drąsa. Ji gyvena širdyje. Tik ji gali pakelti tave netgi tada, kai virš galvos kybo didžiausias siaubas, kai žinai, kad turi prieštarauti visai savo aplinkai, pasipriešinti netgi visam pasauliui.

Jei sąžinė sako, kad tu negali kitaip, nes priešingu atveju prarastum save, drąsa pakels tave kad ir paskutiniu išsigelbėjimui būtinu momentu, o žinojimas pasakys, ką reikia daryti.

Be šių asmens savybių, būtina dar viena - bendruomeninė - savybė: savybė norėti ir sugebėti matyti kitą. Šis sugebėjimas yra asmens atsakomybės ištaka.

Būtent iš jos kyla tai, ką mes vadiname patriotizmu, arba Tėvynės meile. Jos nereikia ieškoti su žiburiu vidury baltos dienos, nes ji - čia pat: tai meilė, bent jau pagarba kitam, esančiam šalia tavęs, ir tavo žemei, laikančiai po saule tave ir tą kitą. Nelengvas tas buvimas, bet garbingas. Ir vienintelis žmogaus vardo vertas. Nes tik toks jis - per asmens įsipareigojimą gyventi kartu su kitu - veda į pilietinį įsipareigojimą gyventi tavo pilietiškumą gobiančioje ir tavo nuolat tvarkomoje valstybėje, kurios tikslas buvo ir yra vienas - kad šiame gražiame ir sunkiame pasaulyje gyventų tave pagimdžiusi ir priglobusi tauta. Nes be jos vakar nebūtų buvę tavęs šiandien, be tavęs šiandien - pilietiško! - negali jos būti rytoj.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (26)

 • Platumos 2018 gegužės mėn. 09 d. 13:11:03

  Labai gerai parasyta! Aciu:)

 • Baltlokis 2018 vasario mėn. 13 d. 14:59:22


  Ir negalejome pagalvoti kad taip bus, bet dabar aisku

 • sąjūdietė 2018 vasario mėn. 03 d. 13:37:03

  Mielas pašalieti, yra R.Ozolo dienoraščiai...Skaitykite, atsirinksite,
  kas kūrė, o kas tik lemiamu momentu prisiklijavo, Sąjūdžio kūrimosi
  eigoje V.L. net nebuvo jis skambino fortepionu toli nuo Mokslų akademijos
  salės....Negalima suplakti žmonių į krūvą, reikia biški mąstyti,
  jei turi kuom...

 • valdas 2018 vasario mėn. 01 d. 11:38:33

  Jis padare tiek,kiek mazai kam isena padaryt.Ozolas isliko zmogum,-netapo
  oziu,ozio gaujos nariu...Gimstam "mes"visi zmonem is ten pat,panasus,bet ne
  visi tampam mee...Jei ka, pasiklausykit ka ozys kalba balkone, vasario 16
  ,2017 metais

 • Prašalietis 2018 vasario mėn. 01 d. 09:41:30

  Suvalkiotas,Stebėtojas.Galimai buvusius gerus darbus reikėtų paminėti
  konkrečiai,kad visi žinotų ir jais"gėrėtūsi".Aš
  asmeniškai"šviesuolio"R.Ozolo,kaip ir V.Lansbergio nepažinojau,todėl
  mano subjektyvios žinios yra iš informacijos,kurią paliko Ozolą
  pažinoję.Asmeninės"pažintys"buvo tik,kiek Ozolas savo
  laiku"pasamprotaudavo"per televiziją ar spaudoje.Atmintyje išliko tik
  nelabai,iš baimės,rišlios kalbos per TV ir straipsniai spaudoje,kad
  jį"persekioja ir nori nužudyti politiniai priešai",po to kai sodo
  namelyje girtuoklių kompanijoje buvo nužudytas ar pats numirė Ozolo
  sūnus."Stebėtojui"nederėtų savo argumentacijose naudoti durnių
  laivui"labiausiai nusipelniusio" beretinių patriarcho ir
  šiandieninio"tautinės filosofinės minties
  galiūno"V.Lansbergio"argumentų"ir leksikos a la"Santykis yra viskas".Kaip
  ir"Suvalkiotam",a la Ozolas,argumentuoti oponento "nesugebėjimą pamatyti
  gerus Ozolo darbus"Prašaliečio galimais charakterio bruožais ar
  jo"slankiojimu prietemoje,prisidengus šešėliais.

 • stebetojas 2018 vasario mėn. 01 d. 04:22:30

  Prasalieciui ,cia tu padla is tu atmatu ...nusausku..,kurie bando teisit
  kgb-istus-stukacius -brudus ozius,versdami,niekindami pacius doriausius
  Lietuvos zmones.Kiek ir ka tokie padlos prasalieciai bekalbes yra
  niekas-melas-purvas...

 • Suvalkiotas 2018 sausio mėn. 31 d. 23:43:25

  Sunku surasti neklystantį žmogų, ir visi žinome patarlę, kad neklysta
  tiktai tas, kuris nieko nedaro. Todėl neskubėkime teisti kitų, kad
  nebūtumėme teisiami patys. Skaitant Prašaliečio komentarus jaučiasi
  paslėpta neapykanta veiklesniam, protingesniam, autoritetingesniam,
  garbingesniam asmeniui. Stilius ir minčių dėstymas verčia manyti
  Prašalietį slankiojantį prietemoje, prisidengus šešėliais ir
  stebintį, ar nepamatys, ar neišgis ko nors kompromituojančio apie kitų
  gerbiamą asmenį, kad iš už kampo paleisti šlykščias apkalbas,
  šmeižtus arba tiesiog melą, visa tai pridengiant lyg ir tikrais faktais.
  Tokių tipų reikia saugotis kaip pasalūniško šuns. Tokia mano nuomonė.

 • Prašalietis 2018 sausio mėn. 31 d. 22:08:55

  terra incognita,pasmerkti neturėjau net minties.Pateiksiu ką rašė
  apie"šviesuolį"kitas jį gerai pažinojęs:R.Ozolas tuo metu nuo
  rašytojų buvo nutolęs ir šnipinėjo savo tiesioginį viršininką
  A.Česnavičių,pas kurį dirbo padėjėju.Kai ministro pirmininko
  pavad.užuodė kam jis turi būti dėkingas už subtilios nuomonės
  nutekėjimą didysis"pinkertonas"buvo perkeltas į"Minties"leidyklą.Kur
  iš pareigų išėdė vyr.redaktorių.Buvo manyta jį įkišti kur nors
  dėstytoju,bet pasirodė,kad įžymusis filosofas nesugebėjo apginti
  mokslinio darbo ir išlaikyti kandidatinių egzaminų...Net ir laimėję
  rinkimus lansbergininkai ir jų vadas vis dar naudojosi slaptais KGB butais
  tos organizacijos patarėjais ir
  informatoriais.B.Kuzmickas,Motieka,V.Čepaiti,A.Čekuolis,Z.Vaišvila,R.Ozo
  las,A.Butkevičius,L.Sabutis...ir daugelis kitų aktyvistų vienaip ar
  kitaip buvo susieti su ta galinga,bet jau pradėjusia irti
  organizacija.Taigi,išmintį kaip ir patį žmogų reiktų vertinti pagal
  nuveiktus darbus,ne pagal"pažintį ar simpatijas".

 • visiems 2018 sausio mėn. 31 d. 20:05:19

  Neturintiems ko paskaityti ir pavargusiems nuo valdžiagyvių melo:
  plus.google.com/104930148289526971655/posts
  gražių paveiksliukų galerija:
  plus.google.com/u/0/communities/107260533056716270437

 • terra incognita 2018 sausio mėn. 31 d. 18:40:15

  Pašaliečiui-1,
  Kaip Jūs taip gerai informuotas, kad net sugebate
  pasmerkti tai,apie ką rašė Romualdas šiame straipsnelyje,o gal per
  sudėtingos Jums jo mintys. Nepykite,nes aš šį žmogų pažinojau
  asmeniškai,jis buvo žmogus tarp žmonių, su begaline išmintimi ir noru
  tik gero savo Tėvynei. Gal retkarčiais pasinaudokite išmintimi, kaip
  kadaise yra pasakęs Omaras Chajamas ieškok tik išminties dėl kitko
  nėra prasmės neįkainuojamą gyvenimą parduoti. Tada gal taip ir
  nerašysite.

 • Prašalietis - ! 2018 sausio mėn. 31 d. 16:35:10

  "Norėčiau būti nuklydęs", bet žinia Ozolas,
  Motieka,Čepaičiu,KGB-istas V.Čepaitis ir kiti buvo artimiausi
  V.Lansbergio bendražygiai, kai šis kelių susirinkusių sajūdžio
  tarybos narių,slaptai nuo daugumos tarybos narių su Lietuvos KGB vado
  Eisminto ir vyriausio Lietuvos komunistų partijos ideologo L.Šepečio
  pagalba buvo prastumtas perestroijkinio sajūdžio vadu. Taip kad Ozolas su
  komjaunuolišku įkarščiu prisidėjo prie šiandieninio lansbergizmo
  kūrimo,padėdamas V.Lansbergiui nustumti į pašalius tokius tikrus
  laisvės romantikus kaip a.a.V.Petkevičius, a.a.J Marcinkevičius ir kt

 • Prašalietis - ! 2018 sausio mėn. 31 d. 16:33:41

  "Norėčiau būti nuklydęs", bet žinia Ozolas,
  Motieka,Čepaičiu,KGB-istas V.Čepaitis ir kiti buvo artimiausi
  V.Lansbergio bendražygiai, kai šis kelių susirinkusių sajūdžio
  tarybos narių,slaptai nuo daugumos tarybos narių su Lietuvos KGB vado
  Eisminto ir vyriausio Lietuvos komunistų partijos ideologo L.Šepečio
  pagalba buvo prastumtas perestroijkinio sajūdžio vadu. Taip kad Ozolas su
  komjaunuolišku įkarščiu prisidėjo prie šiandieninio lansbergizmo
  kūrimo,padėdamas V.Lansbergiui nustumti į pašalius tokius tikrus
  laisvės romantikus kaip a.a.V.Petkevičius, a.a.J Marcinkevičius ir kt.
  P .S. "Nepasiklydus į pašalius"komentatorė Agnė lygina Ozolą su
  a.a.J.Marcinkevičiumi, kiti beretiniai"nepasiklydę" išdrįsta lyginti
  mokslinio komunizmo mokslininką ir dėstytoją,Tarybų Lietuvos
  nusipeliniusį veikėją V.Lansbergį su daktaru
  Basanavičiumi.Neįtikėtina ką daro lansberginiame durnių laive skurdas
  ir beviltiškumas su čia dar neišsivaikščiojusių tautiečių
  smeginimis.

 • Prašalietis- ! 2018 sausio mėn. 31 d. 16:31:41

  "Norėčiau būti nuklydęs", bet žinia Ozolas, Motieka,KGB-istas
  V.Čepaitis ir kiti buvo artimiausi V.Lansbergio bendražygiai, kai šis
  kelių susirinkusių sajūdžio tarybos narių,slaptai nuo daugumos tarybos
  narių su Lietuvos KGB vado Eisminto ir vyriausio Lietuvos komunistų
  partijos ideologo L.Šepečio pagalba buvo prastumtas perestroijkinio
  sajūdžio vadu. Taip kad Ozolas su komjaunuolišku įkarščiu prisidėjo
  prie šiandieninio lansbergizmo kūrimo,padėdamas V.Lansbergiui nustumti
  į pašalius tokius tikrus laisvės romantikus kaip a.a.V.Petkevičius,
  a.a.J Marcinkevičius ir kt.

 • Prašalietis- ! 2018 sausio mėn. 31 d. 16:28:36

  "Norėčiau būti nuklydęs", bet žinia Ozolas,
  Motieka,Čepaičiu,KGB-istas V.Čepaitis ir kiti buvo artimiausi
  V.Lansbergio bendražygiai, kai šis kelių susirinkusių sajūdžio
  tarybos narių,slaptai nuo daugumos tarybos narių su Lietuvos KGB vado
  Eisminto ir vyriausio Lietuvos komunistų partijos ideologo L.Šepečio
  pagalba buvo prastumtas perestroijkinio sajūdžio vadu. Taip kad Ozolas su
  komjaunuolišku įkarščiu prisidėjo prie šiandieninio lansbergizmo
  kūrimo,padėdamas V.Lansbergiui nustumti į pašalius tokius tikrus
  laisvės romantikus kaip a.a.V.Petkevičius, a.a.J Marcinkevičius ir
  kt."Nepaklydus į pašalius"komentatorė Agnė lygina Ozolą su
  a.a.J.Marcinkevičiumi, kiti beretiniai"nepasiklydę" išdrįsta lyginti
  mokslinio komunizmo mokslininką ir dėstytoją,Tarybų Lietuvos
  nusipeliniusį veikėją V.Lansbergį su daktaru
  Basanavičiumi.Neįtikėtina ką daro lansberginiame durnių laive skurdas
  ir beviltiškumas su čia dar neišsivaikščiojusių tautiečių
  smeginimis...

 • pagarba, 2018 sausio mėn. 31 d. 15:45:36

  šiam šviesiam žmogui,deja mūsų valstybėje įviesiausi žmonės arba
  apdergiami,arba pamirštami

 • ! 2018 sausio mėn. 31 d. 15:36:52

  prašalieti, kažkur kažkaip smarkiai nuklydai. Daugelis asmeniškai
  pažinojome šį šviesų Žmogų. Aš taip pat. Kaip mums dabar stinga
  tokių asmenybių, kaip stinga! Kur spjausi, pataikysi ant mankurto,
  dvasinio zombio ir kitokio prisitaikėlio prie naujo Centro Politbiuro. Kad
  juos kur velnias nujotų negrįžtamai.

 • Agnė 2018 sausio mėn. 31 d. 14:54:41

  Perskaičiau R.Ozolo strp."Ateitis".Koks teisingas sakinys :"Pirmoji iš
  asmens savybių,be kurios neįmanomas gyvenimas - SĄŽINĖ
  ".Taigi...Pritariu kito Šviesuolio J.Marcinkevičiaus žodžiais :
  Tyliai ir šventai.
  sninga,sninga,sninga.
  Kur tik užmatai -
  balta ir teisinga.
  Sniego baltumu
  SĄŽINĖ sužėri.
  Ką tiktai imu -
  panašu į gėrį .

 • Aktualu 2018 sausio mėn. 31 d. 13:18:15

  Desimt metu praejo nuo teksto atsiradimo. Aktualu kaip niekad. Idomu kokia
  Lietuva butume tureje, jei Sajudyje butu ivykusi Ozolo rotacija su
  Landsbergiu?

 • Pagarba ir meilė 2018 sausio mėn. 31 d. 13:13:33

  Iš komentarų aišku, kad nei melės nei pagarbos nesame išmokyti. Nei
  šeima nei mokykla nei visuomenė tokiais niekais nebeužsiiminėja.

 • Idiotai 2018 sausio mėn. 31 d. 12:47:32

  vergai,ciulpiantys saujai ponu,Valstybes kurti negali! Tik ... kalejima. Ka
  ir irodo paskutiniai 30 metu.

 • senis 2018 sausio mėn. 31 d. 12:24:57

  aisku, yra Valstybe, yra ie pilietis. O kaip apibudinti dabartini Lietuvos
  gyventoja? Valstybes sukurti nepavyko, komunistai-kgbistai susikure sau
  malina, surenka obsciaka, gal irgi koks tai pilietis?

 • deinis 2018 sausio mėn. 31 d. 09:52:47

  Čia kaip himnas ,turėtų būti iškabintas seime ,mokyklose ,merijose
  ,kad nepasimestų gyvenimo reikaluose o tvirtai laikytusi paprastų
  gyvenimo normų

 • Prašalietis 2018 sausio mėn. 31 d. 09:25:36

  Geriausiai ir teisingiausiai, argumentuodamas faktais šį marksistinės
  filosofijos"šviesuolį","pritaikiusį savo žinias" lansberginio
  kapitalizmo kūrimui Lietuvoje,kas jis buvo iš tiesų, apibūdino a.a. V.
  Petkevičius durnių laive....Kaip ir kitą"iškilią asmenybę", buvusį
  mokslinio komunizmo mokslininką ir dėstytoją, nusipelniusį Tarybų
  Lietuvos veikėją, Lansbergių Vytautuką...

 • valdas 2018 sausio mėn. 31 d. 09:13:48

  Tai didziausia-tauriausia asmenybe,vedusi,padejusi suprast zodi laisve ir
  atvedusi Lietuva i nepriklausoma Respublika.Tai ne kalobarantas,niekada
  nestovejes nuosaly ar su burokeviciais ir laukes kaip cia bus...Deja,kad
  mazai tokiu ZMONIU Lietuva turejo.
  Didziule,nuosirdziausia pagarba Ozolui,visada isliksianciam tauriausiu
  nepriklausomybes sviesuliu Lietuvos atkurime...

 • oo 2018 sausio mėn. 31 d. 08:24:16

  kokia tauta?yra valstybes iskamsa ir pilietis ypac jei turi amerikiecio ar
  vokecio israelio pilietybe

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • PLANAI: Ispanijos vyriausybė planuoja šią savaitę pradėti diktatoriaus Francisco Franco (1892-1975) palaikų perkėlimo iš Kritusiųjų slėnio komplekso prie Madrido procedūrą.
 • FUTBOLAS: Lietuvos futbolo A lygos 22-ojo turo rungtynėse sekmadienį Vilniaus „Žalgirio“ komanda namuose 4:0 nugalėjo „Kauno Žalgirio“ ekipą.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Ar jums trukdo viešai vaikus žindančios moterys?

balsuoti rezultatai

Kaip vertinate naująją Vilniaus miesto reklamą "G taškas"?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +16   +18 C

   +13  +16 C

 

   +5 +6 C

  +25  +29 C

   +20  +22 C

 

   +18  +19 C

  2-5 m/s

  3-4 m/s

 

    1-2 m/s

 

USD - 1.1391 PLN - 4.3115
RUB - 76.8166 CHF - 1.1338
GBP - 0.8958 NOK - 9.6795
reklama
Ukis 2018