respublika.lt

2018 birželio 18, pirmadienis

Radžvilomachija. Pavojus Lietuvai, ES ir TSPMInuotraukos (35)

2017 rugsėjo mėn. 02 d. 08:00:34
Linas MEDELIS, publicistas

Tai senas klausimas: jeigu katinas per tris minutes suėda vieną pelę, per kiek minučių jis suės tūkstantį pelių? Tiek pat senas atsakymas: pelės suės katiną. Štai kodėl gana pesimistiškai žiūriu į profesoriaus Vytauto Radžvilo susirėmimą su Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (TSPMI) administracija.

 

Prisiminkim: pavasarį

V.Radžvilas Europos studijų magistro programos pirmakursiams skaitė Europos idėjos istorijos kursą. Išlaikius egzaminą, instituto administracija gavo kursą klausiusių studentų prašymą vietoj privalomojo padaryti jį pasirenkamuoju. TSPMI direktorius R.Vilpišauskas viename atsakyme rašo: „Pasibaigus semestrui absoliuti dauguma jų kreipėsi dėl kurso kokybės, tas kreipimasis buvo apsvarstytas Studijų programos komitete dalyvaujant ir studentų atstovei, ir dėstytojui.“

Komitetas nusprendė, kad studentų išsakytos pastabos ir argumentai suteikia pagrindą keletą metų skaitytą kursą padaryti pasirenkamuoju. Kas čia tokio? Tai reiškia didelę tikimybę, kad studentai, atsižvelgdami į administracijos budrią akį ir poziciją, rudenį auditorijose su Radžvilu nė nepasirodys.

Akivaizdu, kad konfliktas kilo ne su studentais, - jų tebuvo devyni, - o su programos komitetu ir, kaip minėta, instituto vadovybe. Didžiosios propagandos priemonės įžvelgė apokalipsę: „studentai užvertė skundais instituto vadovybę dėl prof. Vytauto Radžvilo kurso“ (lrytas.lt), „neramumai institute kilo po to, kai dalis pirmo kurso studentų kreipėsi į vadovybę“ (15min.lt).

Kas gi netiko studentams, vadovaujamiems studentės - Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje darbuotojos? Kiek suglaudinant turinį, netiko štai kas: 1) didžioji dalis dėstomų temų nesusijusi su Europos temomis; 2) temos per plačios ir palieka dėstytojui galimybę pasirinkti potemes; 3) dėstytojo pažiūros iškreipia supratimą apie ES, be to, pastaroji lyginama su žlugusia SSRS; 4) V.Radžvilo požiūris subjektyvus, neatitinka programos ir t.t.

Po komisijos posėdžio paaiškėjo, kad jos sprendimas buvo grindžiamas dar ir tuo, kad kursas negali būti privalomas, nes jis pernelyg sudėtingas ir jis netinkamas skaityti dėl skirtingo studentų pasirengimo lygio.

Reakcija

Kaip ir reikėjo tikėtis, pamoka V.Radžvilui greitai baigėsi, atėjo tyla (bent jau iki rugsėjo), o tai ir yra geriausia byla mūsų sistemos veikėjams. Institutas sužaidė visai neblogai. Ypatingos meilės V.Radžvilui nepuoselėjantis apžvalgininkas E.Čiuldė atkreipė dėmesį, kad „tik aklas gali nepastebėti, kad profesorių V.Radžvilą buvo užsimota pažeminti pačiu skaudžiausiu ir niekingiausiu būdu, t.y. užsiundant studentus, drauge neabejotinai buvo numatyta ir tai, kad anas dėl savo charakterio nesugebės tyliai nuryti nuoskaudos, o čia atsiras patogi proga išjuokti ir bukai pasišaipyti, išviešinus situaciją“, ir „...net visiškai formaliai verčia nustebti faktas, kad kažkada aukštos reputacijos Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (TSPMI) aplinka dabar šitaip sukiaulėjo“. Komentaruose atsiliepta, kad iš šio autoriaus buvo nesitikėta tokio drąsaus ir protingo komentaro.

Dėl nuoskaudos, manau, atspėti buvo nesudėtinga. Kaip nesudėtinga ir nuspėti kiekvieno padoraus žmogaus elgseną. Tiesa yra tarytum tiesė tarp margų gyvenimo momentų. Sukčiaus, melagio, bailio, prisitaikėlio poelgius prognozuoti gerokai sunkiau, nes vingiuoti jo keliai nežinomi, o jo sąžinės kaina dažniausiai nenuspėjama.

Apie patyčias. „Lietuvos ryte“ krimstelėjo buvęs diplomatas ir iždo vagis: institutui reikia „minėtą kursą skubiai padaryti privalomu bele kuriam žmogui, netyčia peržengusiam TSPMI duris. Gal netgi neatsargiems Vokiečių gatvės praeiviams.“ Nederėtų kibti prie A.Puklevičiaus, nes savo kaltę žmogus atsėdėjo, tiesa, V.Adamkaus dėka tik ketvirtadalį bausmės, bet ponui ir nederėtų kišti piršto tarp durų. O štai aukštesnio lygio patyčioms reikalingas didesnis intelektas, tad Lietuvos ambasados Čekijoje antrojo sekretoriaus pareigas einantis M.Stanys, išugdytas tame pat institute ir kažkada V.Radžvilo paskaitose priverstas lankytis net kelerius metus iš eilės, sugebėjo buvusį mokytoją tik apspjaudyti necenzūriniais žodžiais savo veidaknygėje.

Mažiau juokinga. Publicistė Jūratė Lauciūtė „Lietuvos žiniose“ paklausė: „...baimė ir pastangos apriboti arba net užgniaužti kritiką, nuomonių įvairovę diskredituoja pamatines Europos Sąjungos vertybes, bet ar daug sveiko proto tūno galvose, kurios šiandien turi teisę ir galią priimti sprendimus?“ Matyt, kai kas labiausiai įsižeisti galėjo dėl tokių žodžių kaip „sveikas protas“ ir „galvose“, tad sutartį su ja redakcija nutraukė. Sprendžiant iš naujų komentatorių veidų ir jų raštų interneto puslapyje, savo žaidime laikraštis iškeitė karalienę į pėstininką.

Negelbėjo ir kelių Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signatarų bandymas atvirlaiškiais sugėdinti instituto vadovybę, jos veiksmus palyginant su bolševikų laikmečiu, negelbėjo pavienių komentatorių argumentai viešuosiuose tinkluose, priešpriešinis kaltinimus paneigiantis 22 buvusių ir esamų TSPMI studentų prašymas instituto direktoriui, nepadėjo bendras Lietuvos mokslininkų sąjungos, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos, Piliečių gynybos paramos fondo, Lietuvos Helsinkio grupės, Nepartinio demokratinio judėjimo, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo pareiškimas dėl prof. V.Radžvilo diskriminavimo pažiūrų ir įsitikinimų pagrindu (adresatai - Seimo Švietimo ir mokslo komitetas, švietimo ir mokslo ministrė, Vilniaus universiteto administracija, Lietuvos akademinė bendruomenė, Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje)... Tyla - geriausia byla.

Atrodytų, nieko ypatingo neįvyko. R.Vilpišauskas atsakė į atvirą B.Genzelio laišką, pavadindamas jį „žinute“, instituto alumnams padėkojo už „nuomonę“, jo pavaduotoja patvirtino, kad šioje mokykloje demokratijos kvapas yra geras, o pabaksnojimas pirštu į akivaizdų profesoriaus nušalinimą už nuomones ir įsitikinimus praleistas negirdomis. Viskas į gera, profesoriui dirbti bus tik geriau, atvertas kelias ir kitų kursų studentams gilintis į filosofiją.

Socialinė mimikrija - kas ir kam

Terminas „mimikrija“ taikomas gyvūnams ar augalams, jis reiškia vieną iš organizmų prisitaikymo formų, kai supanašėjama su daiktais ar kitais gyvūnais vengiant priešų pavojaus. Nežinau, kiek terminas „socialinė mimikrija“ būtų tikslus, tačiau jį taikyčiau žmonėms, kurie kartais, nė patys nesuvokdami, tampa prisitaikymo prie savo socialinės aplinkos įkaitais. Juos veikia tarnybinės kėdės, didesnio atlyginimo, „elito“ vertinimo praradimų, karjeros strigimo, vyraujančios nuomonės spaudimo ir jų pačių trumpaprotiškumo ar veidmainystės atskleidimo ir panašios baimės.

Kiek žinoma, studentų grupėje buvo 10 jaunuolių. Po kreipimusi į TSPMI vadovybę pasirašė „absoliuti dauguma“. Tad kas buvo dešimtas? Kodėl nėra jo parašo? Jis išvykęs, išvarytas už nepažangumą, sirgo, o gal - sunku patikėti - jis nepasirašė dėl priešingos principingos nuomonės? Gal jis buvo vienintelis, suvokiantis, kad studentui reikalingos (bent jau teoriškai) žinios ir išlavintos smegenys, ne vien diplomas. Gal suprato, kad naudingiau pasirinkti Radžvilą, o ne kokį europinės dvasios aklai entuziastingą manioką kaip dar vieną socialinės mimikrijos pavyzdį.

Apsidairykim, aplinka rodo, kad daugumą gelbsti tik mimikrija. Atvirai, viešai parodyti savo kritišką požiūrį yra pavojinga. Štai pavyzdys, giminingas aptariamai temai. Signataras Egidijus Bičkauskas ir dar keletas signatarų kreipėsi į Seimą prieš ratifikuojant Lietuvos sutartį su JAV (ne su NATO!) dėl karinių pajėgų dislokavimo Lietuvoje. Jie prašė patikslinti, kiek tai atitinka Konstituciją. Kalbama ne apie tai, kad sutartis nereikalinga, o apie tai, kad vienas Konstitucijos pažeidimas būtinai sukels kitą. Bičkauskas: „Tada Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Vytautas Bakas, visiškai nuoširdžiai žiūrėdamas į mane, pasakė: „Aš nepasakiau, mes tiksliai nepasakėme, kas pasirašė šitą laišką į Seimą. O mes juk galėjome jus visus per žiniasklaidą taip sudeginti.“ Tai buvo pasakyta, taip pagrasinta Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signatarui - ką jau ten kokia profesūra...

Lūžio linija?

Jauni žmonės kopia karjeros laiptais tik dėl ypatingų gabumų arba (dažniausiai) prisitaikydami ir pritardami. Vyresnieji seniai perprato maskavimosi būtinybę. Tiesa, kai kada daromos klaidos. „Lietuvos žinios“ pirma įdėjo straipsnį ir tik paskui susivokė (buvo pamokytos) suklydusios.

Tad mokykimės. Štai labai tipiška veidmainystės citata: „Ryškiausias liberalių idėjų pranašumas kitų koncepcijų atžvilgiu - atpalaiduotas kritinis mąstymas. Kad ir kaip profesorius V.Radžvilas bandytų įteigti prievartinio liberalizmo idėją, tačiau žodžio ir minties laisvė atšliaužusio liberalizmo Lietuvoje galioja jam labiau nei bet kuriuo kitu jo gyvenimo metu“ (iš seno šliaužiantį liberalizmą pagerbiančio Pauliaus Gritėno straipsnio „15min.lt“). Ir kas galėtų prieštarauti, juk Radžvilas palyginti neilgai tegyveno sovietinėje realybėje ir gali būti pamiršęs, kaip buvo ten varžoma žodžio ir minties laisvė. Tačiau, laikantis tokios pat logikos, galima įžvelgti ir prieštarą - Hitlerio, Stalino ar net Brežnevo laikais jis būtų galėjęs kritikuoti ES kiek patinka ir be jokių pasekmių.

Dabar žinau jau bent penkis aukštųjų mokyklų dėstytojus, nukentėjusius nuo to, kad studentus stengėsi mokyti, o ne pataikauti jų bei vadovybės įnoriams. Vienaip ar kitaip, iki šiol garsiausiai nuskambėjęs profesoriaus Radžvilo atvejis gali žymėti lūžį, brėžti ribą tarp propagandinio leftistinio požiūrio ir realybės. Rinktis pasipriešinti euroentuziastų, eurokvailių ir eurokenkėjų savivalei arba ne.

Kas ką įveiks toje beprasidedančioje (tikrai?) kovoje? Čia kiek ironiškas žodis „Radžvilomachija“ visai tinka (sen. graikų machç - „kova“, „kautynės“). O grįžtant prie kovos, paminėtos pirmose rašinio eilutėse, matome, kad optimizmo nėra per daug, juk socialinės mimikrijos paveiktų tūkstančiai nematomų pelyčių suėstų ir patį liūtą.

Kol kas draudžiama ginčytis, mirė, miršta Europa ar jai lemtas dar ilgas gyvenimas. Apie ES galima kalbėti tik gerai arba nieko. Kaip apie vėstantį numirėlį, o tai turėtų reginčių ir mąstančių smegenimis jėgas kiek palaikyti.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (35)

 • Pirmam koment. 2017 rugsėjo mėn. 02 d. 23:20:12

  Itariu, kad tokius straipsnius skaitysime( o kasgi mums beliko?) iki 2021.
  Kai baigsis eurobabkes. Ties cia ir zekai issibegios kaipo ziurkes is
  skestancio laivo. O mes, kaip is po karo, skaiciuosim nuostolius, ir
  bandysim atgimti is pelenu.

 • Lietuva geografiškai yra šiaurės rytų valstybė ,savo 2017 rugsėjo mėn. 02 d. 21:44:38

  mentalitetu yra krikščioniška ir krikščioniškų vertybių pagrindu
  kuriamos kultūros tęsėja.Turime kuo didžiuotis ir tyliai turime tai
  puoselėti.Vladžiai tai neįdomu.Gal ir gerai,valdžia vegetuoja,o tauta
  tyliai gyvena savo gyvenimą.Iš kurio,laikui atėjus,išauga netikėta
  jėga.

 • . 2017 rugsėjo mėn. 02 d. 21:25:27

  Visų šalių patriotai, vienykitės už savo tautas.

 • Dočys 2017 rugsėjo mėn. 02 d. 20:55:56

  Visų šalių proletarai vienykitės kovoje prieš sionizmą!

 • manau 2017 rugsėjo mėn. 02 d. 19:46:29

  Mane neapleidzia mintis,kad tulas Europos Atstovybes Lietuvoje darbuotojas
  yra nusitaikes i V.Radzvilo darbo vieta...

 • Tai 2017 rugsėjo mėn. 02 d. 19:38:51

  jau vyksta:" Įžūlumas ir akiplėšiškumas, melas ir apgaulė,
  girtuoklystė ir narkomanija, gyvuliška baimė vienas kito ir
  begėdiškumas, išdavystė, nacionalizmas ir priešiškumas kitoms tautoms
  – visų pirma priešiškumas ir neapykanta rusų tautai — visa tai mes
  kultivuosime vikriai ir nepastebimai, kol visa tai suvešės ir
  įsitvirtins. Ir tik nedaugelis, visai nedaugelis įtars ar net supras, kas
  vyksta. Bet tuos žmones mes įstumsime į beviltišką padėtį, paversime
  juos pajuokos objektais, rasime būdų juos apjuodinti ir paskelbti
  visuomenės atmatomis. Rausime dvasines šaknis, suvulgarinsime ir
  naikinsime tautinės doros pagrindus. Taip mes naikinsime kartą po kartos.
  Pradėsime nuo vaikų ir bręstančių paauglių, daugiausiai dėmesio
  skirsime jaunimui — skaldysime, demoralizuosime ir morališkai smukdysime
  jaunus žmones. Mes padarysime juos cinikais, nepraustaburniais ir
  kosmopolitais*.

 • kaunietis 2017 rugsėjo mėn. 02 d. 19:21:21

  šiame reikale ne tik mimikrija veši, bet lenda iš maišo mūsų
  politikų naujo tendensingo siekio, paremto nekurių kaimynų lenkų poetų
  kuriamos poezijos mesijams šlovinti ir pradinukams šviesti
  principu,mūsuose įdiegimas.

 • .. 2017 rugsėjo mėn. 02 d. 18:24:10

  Stojančias į ES šalis privertė sunaikinti savo ūkio šakas. Lietuva
  čia buvo ypač stropi. Dabar jau eina per indivudalius ūkius -
  kaimyniniame kaime rado kiaulę, sergančią maru, tai ir kituose kaimuose
  liepia išpjauti kiaules. Nesvarbu, kad ana sveika - Briuseliaus
  direktyvos. Užtenka politbiurui užsiminti ką puse lūpų, ir savi
  kolaborantai sunaikins. Daug net pastangų nereikia. O tada jau kiekvienas
  bus priklausomas dar labiau nuo ES pinigų - ką ir reikėjo pasiekti.
  Niekas nekreipia dėmesio, ką veikia vietiniai vadukai - perėjo per
  kaimą "pjauk, skersk, ES direktyvos". Žmonės jau keikte keikia tokią
  ES. Pasidomėkit, kas vyksta savivaldybėse. Vilnius ir Daukanto a. beigi
  Seimo buratinai dar ne visa Lietuva.

 • Bleka 2017 rugsėjo mėn. 02 d. 18:20:24

  1.Kas kure Komunizma -zydai,kas valde TSRS zydai...2.Mielieji neturim tikru
  istorijos faktu,mokslo...tik klises..3.Tomkus krito uz tiesa:karikatura
  apie zydus...4.Skurdas,melas ir ...Pranskietis prie Krymo sienos...labiau
  negu idijotai...Tik zydo subines laizymas=valdymas.Tuscia,bjauru:vien zydai
  kine TV,banke ,KGB.CZV.....ir viena tiesa...ar ilgai?

 • >Onai 2017 rugsėjo mėn. 02 d. 17:58:07

  Ir aš,stebėdama šiuolaikinius ideologus,pastebėjau,kad jaunasis
  Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas labai primena vieną
  NKVD komisarą...

 • AMEN 2017 rugsėjo mėn. 02 d. 15:58:15

  Tegivouja Euroidijotu Sajunga! Pirmyn I ISLAMA! Ateitis zalia!

 • ONA 2017 rugsėjo mėn. 02 d. 15:40:10

  Polikarpai išėjo - polikarpovnos liko. Todėl visai nenuostabu stebėti
  atitinkamų struktūrų NKVD'istinius darbo metodus.

 • Redas 2017 rugsėjo mėn. 02 d. 15:37:09

  Už kritiką smaugiama ne tik Janutienė. Zigmas Vaišvila smaugiamas taip
  pat už kritiką. Teisėsauga - galingas ginklas TSKPistės rankose.

 • VYTAUTAS 2017 rugsėjo mėn. 02 d. 15:34:28

  netrukdykit ponams reikalus tvarkytis. varguoliai gali rinktis arba tyleti,
  arba emigruoti

 • Aklad 2017 rugsėjo mėn. 02 d. 14:44:48

  Kaip gaivaus oro pliupsnys sitas straipsnis. Aciu autoriui, nes daugiau
  nera ka skaityti kaip tik liaupses ES.Lietuva per ES prarado savo
  pramone,bankus ir 1 mln. gyventoju. Prisidengdami bereiksmiu zodziu
  "demokratija" daromi didziuliai nusikaltimai,ir zmones verciami vergais 21
  amziuje. Siaubas!

 • gaila 2017 rugsėjo mėn. 02 d. 14:18:55

  gaila jau 5 sudorotų dėstytojų

 • ... 2017 rugsėjo mėn. 02 d. 13:14:55

  Lietuvoje dar gyva klika, padėjusi nužudyti V. Pociūną.
  Liaupsinkim ES, nes jos kritikuoti nevalia. JEV kurpia tie patys, kurie
  valdė TSRS. Kas šito nemato, tas nieko nemato.

 • Mix 2017 rugsėjo mėn. 02 d. 13:11:00

  Tik Respublikoje gali rasti publikuojamų aktualių straipsnių. Ačiū kad
  dar esate!

 • deja, 2017 rugsėjo mėn. 02 d. 12:18:27

  ..vėstantis numirėlis..(tik po to bus naujas numir4lis.Ir taip be
  galo.).

 • Julius 2017 rugsėjo mėn. 02 d. 12:07:37

  Pagarba Respublikai ir Autoriui. Gaila, kad Autorius neįvardino penetuko -
  dėstytojų ar profesorių, nukentėjusių nuo to,kad studentus drįso
  mokyti, o ne pataikauti valdžiai. Šitie prisitaikėliai būtų pasmerkę
  Pasternaką už Daktarą Živagą, Solženyciną už jo knygas,Sniečkų,
  kultyvuojantį dobilus, o ne kukjurūsus ir restauruojanti Trakų pilį.

 • Nuomonė 2017 rugsėjo mėn. 02 d. 12:06:09

  Kai lokys daugumai valdžiagyvių lipdamas ant ausų dar sugebėjo ir ant
  smegenų patrepsėti. Nieko nepadarysi, kai smegenys sumindžiotos.

 • X 2017 rugsėjo mėn. 02 d. 11:48:12

  Geras, straipsnis. Skirtas rimtam mąstymui, ne smegenis praplautiems
  eu-liberastams

 • wikswa 2017 rugsėjo mėn. 02 d. 10:57:05

  Lietuva - kolaborantų kraštas. Jaunimas auklėjamas propaganda, kaip
  kadais komjaunimas. Veblenam apie nepriklausomą Lietuvą, čia pat
  pridedam, kad trečdalis biudžeto iš ES pinigų. Kaip gali būti
  nepriklausomas, jei priklausai nuo svetimų pinigų? Gyvenimas kainuoja
  pinigus, vadinasi, priklausyti nuo svetimų pinigų yra pamatinė
  priklausomybė.
  Vokietijoje nueita tiek toli, kad bet kokia režimo kritika jau
  stigmatizuota - "nacis, rasistas". Prieš tokius nebaudžiami ir fiziniai
  susidorojimai, kuriuos šiaip jau vadinama pogromais: "tegu žino, tokių
  nepakęsim".
  Lietuva gerai pradėjo - pradžiai atimti postą, paskui galima ir
  fiziškai. Dėl gero tikslo - komunizmo - viskas leista. Nūnai XXI a. tas
  komunizmas yra JEV bet kokia kaina. Visos propagandinės (ir ne tik)
  pajėgos mestos tam tikslui. Svarbiausia nepamiršti kalbėti apie
  demokratiją ir žodžio laisvę, o tada jau - kirsk be gailesčio
  kitaminčiui.

 • Pensininkas 2017 rugsėjo mėn. 02 d. 10:55:13

  >pagarba autoriui. O mano pagarba Tamstai!

 • pagarba autoriui 2017 rugsėjo mėn. 02 d. 10:45:27

  Puikus autoriaus straipsnis, norėčiau papildyti.

  Kodėl Markso iškelta komunizmo idėja yra utopija? Todėl, kad žmogaus
  prigimtis yra visiškai priešinga, žmogaus prigimtis yra meluoti, vogti,
  žudyti ir gyventi kitų sąskaita.

  Kodėl demokratinė santvarka taip pat yra utopija? Dėl tokių pačių
  priežasčių, kurios išvardintos aukščiau.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • MEDALIS: Kalgaryje vykusio pasaulio klasikinės jėgos trikovės čempionato vyrų svorio kategorijoje iki 120 kg lietuvis Amandas Paulauskas iškovojo bronzos medalį.
 • PASIRINKTA: teisingumo ministras Elvinas Jankevičius po Konstitucinio Teismo sprendimo atnaujino Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vadovo skyrimo procedūrą ir iš trijų kandidatų, pretendavusių tapti šios tarnybos vadovais, pasirinko Neringą Ulbaitę.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
darbas spaudoj

Ar pajutote ilgesnių mokslo metų naudą?

balsuoti rezultatai

Ar kada buvote apgauti, kai nuomojotės būstą?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +9   +13 C

   +13  +15 C

 

   +13  +14 C

  +24   +26 C

   +22  +26 C

 

   +22   +24 C

    4-6 m/s

    6-9 m/s

 

     7-10 m/s

 

reklama
Ukis 2018