respublika.lt

2018 liepos 23, pirmadienis

Radžvilai, traukis!nuotraukos (26)

2017 rugsėjo mėn. 18 d. 07:55:24
Vytautas SINICA, politologas

Liepą žiniasklaidoje nuvilnijo radžviliada - studentų prašymo/skundo dėl Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) profesoriaus Vytauto Radžvilo „euroskeptiškų“ pažiūrų istorija. Instituto administracijos 9 magistrantai paprašė V.Radžvilo „Europos idėjos“ kursą iš privalomo padaryti pasirenkamu. Motyvuota, kad kursas nesusijęs su Europos studijomis, per platus, „dėstytojo euroskeptiškos pažiūros iškreipia supratimą apie Europos Sąjungą“, o „išsakomas subjektyvus požiūris į ES neleidžia susipažinti su platesniu akademiniu diskursu“. Pirmųjų dviejų kaltinimų nemėginta argumentuoti, o paskutiniai du yra tiesiog skundas dėl dėstytojo pažiūrų.

 

Žinia, skundai dėl dėstytojų pažiūrų negalimi. Konstitucijos 25 straipsnis laiduoja teisę turėti įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. VU TSPMI administracija (studijų komitetas), gavusi atvirai politizuotą skundą, jo neatmetė, priešingai, priėmė, svarstė ir patenkino. Viešai aiškinta, jog norėta, kad V.Radžvilo kursą galėtų rinktis visų programų studentai. Įsidėmėtinas cinizmas. Skundą inicijavusi studentė viešai pasidžiaugė, kad kursą dabar galės lankyti tie, kas prijaučia V.Radžvilo idėjoms. Taigi reikalo esmė, neslepiant, buvo ne studijų kokybė, o nepatikusios V.Radžvilo pažiūros.

V.Radžvilas tai paviešino ir pareiškė, kad su juo bandoma susidoroti dėl politinių priežasčių. VU TSPMI administracija atsakė smerkdama studentų pavardžių paviešinimą ir tariamą studijų proceso politizavimą. „Įprastinio akademinio proceso politizacija yra nepriimtina iš akademinės etikos perspektyvos, ji prieštarauja VU TSPMI vertybėms ir rodo nepagarbą kitiems.“ Reikia suprasti, kad studijas politizuoja ne studentai, besiskundžiantys profesoriaus pažiūromis, o klausimą paviešinęs V.Radžvilas. Istorija tuo nesibaigė, nes patys TSPMI dėstytojai ėmėsi profesoriaus „inkvizicijos“ viešoje erdvėje ir skųsdami jį akademinės etikos komisijai, kurios tinkamos išvados labai praverstų prieš pavasarį laukiančią V.Radžvilo atestaciją.

Politinis susidorojimas?

V.Radžvilas apie kolegas ir institutą interviu LRT pasakė tikrai nemalonių dalykų, tačiau juos ir konkrečiai kaltinimą politiniu susidorojimu galima vertinti tik žinant kontekstą. O jis toks, kad beveik kasmet bandyta mažinti V.Radžvilo kursų apimtis. TSPMI bakalauro programoje apskritai tėra keturi privalomi filosofiniai kursai, prof. V.Radžvilas dėsto du - filosofijos įvadą ir klasikines politines teorijas. Kuris yra perteklinis visavertėms universitetinėms politikos mokslų studijoms? VU TSPMI direktorium 2009 metais tapus R.Vilpišauskui, tokia abejonė vis sugrįžta. Dar 2010 metais administracijos iniciatyva bandyta kursus sujungti arba naikinti seminarus. Tada argumentuota lėšų trūkumu. Paradoksalu, bet kai prof. Alvydas Jokubaitis pasiūlė rasti šiam būtinam kursui finansavimą iš šalies, administracija atsisakė. Prof. V.Radžvilas pasisiūlė dėstyti kursus nemokamai (!!!). Tačiau administracija ir vėl nesutiko. Problema tikrai nebuvo pinigai.

Problema buvo V.Radžvilas? 2012 metais VU TSPMI dėstantis K.Maniokas neargumentuotai išvadino V.Radžvilą paranoiku ir pseudomokslininku. Šiandien dėl V.Radžvilo pasisakymų kolegų atžvilgiu besipiktinanti instituto administracija tada nepasmerkė patyčių, priešingai, įsidėjo šį tekstą į savo tinklaraštį. Iškalbinga tyla. Po 160 studentų viešos kritikos administracijai ši paviešino ir V.Radžvilo tekstą, toliau niekaip nevertindama K.Manioko elgesio. Po metų Europos studijų katedros pirmininku vietoj „euroskeptiko“ V.Radžvilo išrinktas eurofederalistas Gediminas Vitkus, vėliau jis tapo ir instituto Tarybos pirmininku. Tai nauja kryptis instituto Europos studijose ir V.Radžvilui joje nėra vietos. Kiekviena administracija turi savo viziją ir stengiasi ją įgyvendinti. Tačiau kas daroma su dėstytoju, kurio pažiūros neatitinka ideologinės vizijos?

Vėliau vėl siūlyta jungti kursus. Magistrantams dėstoma „Europos idėja“ kuriant modulinę Europos studijų programą iš privalomos visiems tapo vieno modulio dalimi. Dabar institutas patogiai sako, kad „kursas buvo pasirenkamas“, nutylėdamas, kaip buvo prieš tai. Galiausiai V.Radžvilo vėl pareikalauta sujungti į vieną politinę filosofiją ir filosofijos įvadą. Kai kurie kolegos piktinosi, kad V.Radžvilas tam priešindamasis siekė išimtinio statuso. Kursų jungimai esą natūralus dalykas. Tačiau ne V.Radžvilui norėta išimčių, o kursai, kuriuos jis dėsto, yra pamatiniai ir institutą netoleruotinai nuskurdintų jų karpymas. V.Radžvilas laiškuose administracijai dvejus metus iš eilės rašė, kad be filosofijos pagrindų politikos studijos būtų ne universitetinio, bet profesinio lygio. Akademinei etikai įskųstame interviu LRT jis tą patį pasakė vietoj „be filosofijos“ įvardydamas save kaip jos dėstytoją. Kokia arogancija ir panieka kolegoms!

Gal supratus, kad absurdiška sujungti du kursus, kuriuose ir taip tenka išdėstyti 2000 metų politinės minties istoriją, V.Radžvilui suteikta „privilegija“ dėstyti tiek pat valandų, bet už minimumą kreditų (studentų krūvio matavimo vienetų). Toks sprendimas užprogramuoja parankų konfliktą, nes studentai nesupranta, kodėl turėtų tiek daug dirbti už tokį menką atlygį. O programoje tą patį semestrą buvo dėstoma ekonomika su triskart mažiau studijų valandų ir dukart daugiau kreditų. Kokios objektyvios priežastys trukdė tuos kreditus apkeisti vietomis, kad adekvačiai atitiktų kursų apimtis? Ar ne tos pačios, kurios trukdė priimti A.Jokubaičio randamą finansavimą arba V.Radžvilo nemokamą dėstymą?

Pernai TSPMI studijų komitetas, neišklausęs V.Radžvilo, pagaliau sujungė abu filosofijos kursus. Šių metų pradžioje, jei tikėsime turimu vėliau skundą inicijavusios kurso seniūnės laišku, administracija pati pasiūlė studentams būdus apeiti privalomą V.Radžvilo kursą, o vėliau priėmė ir patenkino akivaizdžiai politizuotą ir niekaip konkrečiai neargumentuotą raštą. Raštą, kuriame skundžiamasi, kad „dėstytojo euroskeptiškos pažiūros iškreipia ES suvokimą“. Suprantama, jeigu skaitytojui vieną klaidingai patenkintą studentų prašymą vadinti politiniu susidorojimu atrodo kaip spalvų tirštinimas. Tačiau kaip vadinti 7 metus nuolatos prieš filosofiją arba V.Radžvilą nukreiptą veikimą?

Politikos mokslų būklė

V.Radžvilo pažiūrų skundimo istorija (tikrai ne vienintelė) yra galimai pirmas viešai iškeltas klausimas apie minties ir žodžio laisvę Lietuvos universitetuose. Tuo ši istorija savaime naudinga ir padeda išvengti JAV universitetų, virtusių „saugiomis erdvėmis“ be nepatogių pranešėjų, laisvos diskusijos ir su viena „atviros visuomenės“ ir įvairovės tiesa, likimo. Kaip pakomentavo garsus žurnalistas Vidas Rachlevičius, „TSPMI iš esmės tapo leftistinių pažiūrų dėstytojų prieglauda - pasižiūrėkite į daugelio jų „Facebook“ profiliuose skelbiamus tekstus ir komentarus. Visa savo esme TSPMI tampa konjunktūrine organizacija, kuri yra išsikėlusi labai jautrias vėtrunges, rodančias, iš kurios pusės vėjas pučia. Taigi, tai yra politinių chameleonų perykla. Nemažai instituto auklėtinių vėliau tampa diplomatais, žurnalistais, viešųjų ryšių specialistais, todėl galime teigti, kad auginama karta, kuri vėl vadovaujasi viena vienintele „teisinga“ ideologija.“

Jei tokia apibendrinta išvada ir yra ankstyva, neabejotinai judama šia linkme. Tai, kad patys TSPMI studentai visiškai negeba iš šalies pažvelgti į šį reiškinį, tik apie jį signalizuoja. Leftistinės pažiūros ir prisitaikymas prie korektiškumo įsivyravo politikos moksluose. Nėra abejonių, kad apie 80-90 proc. TSPMI dėstytojų atsakymai į pačių svarbiausiais laikomus klausimus „visuomenės ir kultūros“ srityje „Manobalsas.lt“ anketoje sutaptų su neomarksistų, šiandien vis dažniau tiesiog leftistais vadinamų šalies politikų atsakymais. Visos kitos nuomonės laikomos marginaliomis ir tinka tik atlaidžiai pažangiųjų politologų šypsenai sukelti. Viešoji erdvė nesuteikia jokio pagrindo galvoti, kad kitose politologų kalvėse padėtis esmingai skiriasi. Universitetai tarnauja kaip vienos tiesos įtvirtinimo mechanizmas.

Taip įtvirtinama būtent esamą tvarką legitimuojanti ir ją aptarnaujanti tiesa. Neatsitiktinai V.Rachlevičiaus diagnozė sutampa su nuolatiniu „poreikiu“ mažinti filosofijos kursų apimtis. Filosofijos paskirtis visais laikais yra nustatyti tikrovės parametrus: atsakyti, kas tikra, o kas tik ideologinis blefas. Kuo mažiau filosofinio išsilavinimo ir kuo seklesnė filosofinė perspektyva, tuo lengviau patikėti, kad dabartinė santvarka ir viena tiesa iš tiesų yra norma ir teisingas kelias, o kitoks mąstymas negalimas arba „radikalus“. Kuo mažiau filosofijos, tuo mažiau klausimų. Kartu ir tuo mažiau pasiruošimo svarstyti visiškai status quo atmetančius scenarijus: karą, okupaciją, politinių sistemų griūtis, regioninius blokus, tautos demografinį išnykimą. Saugaus ir filosofija savęs nevarginusio jaunojo politologo natūralus poreikis yra vyti šalin tokius scenarijus kaip nerealius. Ypač kai tuos klausimus kelia nacionalistinio Sąjūdžio, kovojusio už suverenią tautinę valstybę, vienas kūrėjų. Norėtųsi tikėti, kad tai nueinančio pasaulio, XX a. atstovas. Šalin jį, tą Radžvilą!

Sėdėdami kur nors Šveicarijoje stabiliais laikais blogiausiu atveju galėtume sau leisti prabangą išbandyti vienos tiesos visuomenės kūrimo eksperimentą. Bet negalime, nes čia ir dabar toks status quo rėmuose mąstančių politologų rengimas yra tiesus kelias į 1940-ųjų vasaros pakartojimą. Šia prasme „europietiškas“ interpretacijas kartojantys politologai yra silpna vieta net ir nacionalinio saugumo požiūriu. Kaip tik tai yra tikroji problema, į kurią rodo V.Radžvilo istorija ir apie kurią turėtume kalbėti. Nors ir užtruks laiko, kol prisiversime.

Parengta pagal savaitraštį „Respublika“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (26)

 • pasigirdo ir buratinų balsai :) 2017 rugsėjo mėn. 20 d. 11:37:57

  To Pirmyn 2017 rugsėjo mėn. 20 d. 08:17:09
  "Kam jums beretagalvis Radžvilas?"
  X 2017 rugsėjo mėn. 20 d. 08:15:22
  Straipsnio autorius pats vieną tiesą mėgsta, užsiblokuoja nuo kitaip
  nei jis galvojančių."

 • ko gero 2017 rugsėjo mėn. 20 d. 10:55:51

  tai geriausia reklama šiam tikrai protingam, intelektualiam Mokslininkui.
  Labai norėčiau, kad gerb. V.Radžvilas iškeltų savo kandidatūrą
  būsimuose Prezidento rinkimuose, tikrai už jį balsuočiau. Ir daugelis
  balsuotų. Tuo labiau, kad tai vienas iš Lietuvos Sąjūdžio pirmeivių.

 • To Pirmyn 2017 rugsėjo mėn. 20 d. 08:17:09

  Kam jums beretagalvis Radžvilas?

 • X 2017 rugsėjo mėn. 20 d. 08:15:22

  Straipsnio autorius pats vieną tiesą mėgsta, užsiblokuoja nuo kitaip
  nei jis galvojančių.

 • dok 2017 rugsėjo mėn. 19 d. 21:30:21

  svarbu, kad priviso (ar priveise) daug doktoranciu... uz mela ar
  kvailuma... piniga... aptarnavima...

 • Pirmyn 2017 rugsėjo mėn. 19 d. 21:24:04

  Radzvilai, pirmyn i prezidentura!
  Padaryk tvarka... uzteks pataikauti nutukusiai ir isprotejusiai Europai.

 • seniui 2017 rugsėjo mėn. 19 d. 19:48:35

  seni, nekliedėk, bo atsilikęs mažiausiai puse amžiaus. Ten dabar kiti
  vėjai. Vokietija susinaikina ir kaip valstybė išmontuojama - sienos
  nesaugomos, tauta be balso, prioritetas - svetimšaliai musulmonai. Ko dar
  tau? Tuoj ir Lietuvoj tą patį turėsi.

 • senis 2017 rugsėjo mėn. 19 d. 17:41:24

  tiesus kelias i1940 metu istorija? Nereikia kliedeti. Tas kelias jau
  praeitas 2004 m. 2004 m. Lietuva pasirase besalygini kapituliacijos akta,
  vadinama stojimo i ES sutartimi, ir tapo pilnateise, labai naudinga 4
  Reicho kolonija. Jeigu pederastai, dabar uzgrobe valdzia Lietuvoje leistu
  Radzvilui ir kitiems Lietuvos sviesuoliams, laisvai reiksti savo mintis,
  labaigreitai suprastume, kad Lietuvos stojimas i ES buvo farsas, didziule
  reklamos kampanija, kad mus apmove, kazka nupirko, kazka ibaugino, bet
  Lietuva tapo kolonija. Milijonas lietuviu pabegeliu 4 Reichui uzdiba
  pensijas, algas ju biudzetininkams, kasmet sukuria jiems po 50 miljardu
  euru bvp. Siuo metu visi Hitlerio Mein kamf knygoje isdestyti planai
  Europoje igyvendinti su kaupu.

 • nu 2017 rugsėjo mėn. 19 d. 12:10:10

  Ačiū.
  Savo gėdai, "pokerio" neskaičiau :(

 • to nu 2017 rugsėjo mėn. 18 d. 18:53:03

  Labai ptaiko jūsų komentaras. Ir tas žodis JIE, iškart prisiminiau
  Ričardo Gavelio puikųjį, nemirtingąjį ,,Vilniaus pokerį". O juk
  Rašytojas, atrodo, kurdamas romaną, kaip į vandenį žiūrėjo. ir štai
  tie JIE pasirodė tikrovėje... Baisu...

 • nu 2017 rugsėjo mėn. 18 d. 18:35:58

  političieski i ideologičieski neustoičivyj - diagnozę nustatė
  buratinų komisija.
  O tuo tarpu iš visų kampų "laisvė, nuomonių laisvė,
  nepriklausomybė". Švęs, saliutus pleškins. Tarybinė tikrovė
  sugrįžo, JIE vėl gali švęsti.

 • Ir vėl kaip bolševikmečiu 2017 rugsėjo mėn. 18 d. 14:35:45

  "jest mnenije"dėl Radžvilo pažiūrų.

 • Taip jau yra 2017 rugsėjo mėn. 18 d. 14:29:16

  Pasirodo. toje šaraškėje sėdi ir tokios odiozinės figūros, kaip
  Klaudijus Maniokas (parvežęs eurosojūzo saulę iš Briuselio, bet už
  tai bėdą suvertęs debiliukui Petrui Auštrevičiui). Vilpišauskas?
  Žinant prezidento Adamkaus pasirinkimą (Antanas Valionis, KGB vadas
  Pocius, Marijono Misiukonio apdovanojimas), sunku nepasakyti, kad tasai
  Vilpišauskas irgi ne iš tų pačių sferų. Laikykitės, didžiai
  gerbiamas Vytautai Radžvilai! Ar tik nebūsite - kaip Konradas Valenrodas
  - patekęs į didžiausių priešų irštvą?

 • Aleksas 2017 rugsėjo mėn. 18 d. 11:26:36

  Manu atsiras tikrų studentų kurie bus profesoriaus V.Radžvilo pusėje
  ir tada viskas išaiškės.

 • Prašalietis 2017 rugsėjo mėn. 18 d. 11:03:32

  Atmetus visokias kritikas,simpatijas,antipatijas,meiles
  ir"tikėjimus",vyresnės kartos,net ir buvęs"mažaraštis kaimo
  bernas"suvokia,kas gali būti per"mokslas"vardu Europos idėja.Jis savo
  laiku girdėjo apie visuotinį"mokslą"vardu Komunizmas.Ko"verti"
  šoumeniniai"politikos mokslai"akivaizdžiai parodė paskutiniai prezidento
  rinkimai JAV.Kokią"naudą"duoda šiandieniniam durnių laivui šios
  srities"mokslininkai"ir šiuos"mokslus"išmokę studentai matosi ant
  kiekvieno kampo."Daugiau Lietuvai"tokių"mokslininkų"ir
  šiuos"mokslus"baigusių studentų....

 • ??? 2017 rugsėjo mėn. 18 d. 10:23:29

  ko ne "stukacint?, jei matomai yra, kas tuos "stukacius" isklauso ir
  gerbia..

 • valdas 2017 rugsėjo mėn. 18 d. 10:09:19

  Studentai,studentai !!!
  O, tai kas ozys,ozio saika,musmire,dvasiu teismas ???
  Teismai ???
  Jei nuo teisejo sprendimo(manymo) priklauso - teismu praktika...

 • Manau 2017 rugsėjo mėn. 18 d. 10:02:24

  Tie studentai - stukačiai ir yra buvusių KGB stukačių anūkai. Juk
  kažkada buvo lenino anūkai, o kodėl šiame laikmetyje negali būti KGB
  ir komunistų palikuonių, bet tik besiveržiančių į kapitalistinį
  pasaulį. Lietuva manau dar nėra tokia, tad visi kaip žiurkės ir bėga
  iš skęstančio laivo...

 • nepartiniui 2017 rugsėjo mėn. 18 d. 09:55:43

  geras komentaras - pagarba...

 • tiesiog sunku patikėti 2017 rugsėjo mėn. 18 d. 09:53:33

  Kad tas TSPMI tiesiog atkartoja tarybinių laikų mokslinio komunizmo ar
  TKSP istorijos dėstymą, nepatikėjau savo akimis, galvojau, čia
  anekdotas, ar ką. Jei rimtai, gaila man tų studentų-skundikų, abejoju,
  ar iš jų bus vertingi, protingi žmonės. Jeigu jau pradeda savo
  sąmoningą gyvenimą nuo ,,stukačiaus" vaidmens.

 • Nuomone is salies 2017 rugsėjo mėn. 18 d. 09:53:04

  paziurejus keistokai atrodo, kad musu demokratinej salyje zmonems negalima
  turet savo nuomone ir ja pareikst. O man susidaro vaizdas, jog netgi musu
  Konstitucija galima interpretuot kaip norima. Jog jos 25 straipsnyje
  aiskiai parasyta, jog zmogus turi teise i zodzio laisve, savo paziuras gali
  laisvai reikst. Nepaisant to, del savo paziuru zmones yra "puolami", del to
  gali netekt darbo, zmoems galima nurodyt kuriuos tv kanalus jie gali
  ziuret, o kuriuos ne (negi negalima laisvai pasirinkti ir pactiems daryt
  isvadas ?). Kita vertus, nusalintas Prez Paksas teismu ir kitu imanomu
  instanciju pripazintas arba nekaltu arba kad jam bausme per didele. Tuo
  tarpus, jo pilietiniu teisiu neatstatymas apeliuojamas jau i Konstitucija.
  Toki susidariau vaizda..

 • "Europos idėja" 2017 rugsėjo mėn. 18 d. 09:30:40

  O kodėl ne "mokslinis komunizmas"? Visi "moksliniai komunistai" sulindę
  į aukštąją politiką. Štai J. Paleckis jums išdėstys, kad
  "atgimstantis tautiškumas kelia pavojų". Tautiškumas visada kėlė
  pavojų komunistams. Apsukom ratą, net ne visai didelį, ir kur
  atsidūrėm? Tų pačių komunistų glėbyje. O šiuolaikinis jaunimėlis
  viso labo tik komjaunimas europietiškom drapanom. O mes užsimerkę
  švenčiam nepriklausomybę, valstybę ir visokį kitokį velnią.
  Apiplyšus tauta vėl komunistų gniaužtuose.

 • velkam, refuginai! 2017 rugsėjo mėn. 18 d. 09:20:09

  Bėgom nuo kgb vilko, užbėgom ant štazi meškos.

 • nepartinis 2017 rugsėjo mėn. 18 d. 09:05:35

  Iš aukštų tribūnų vis pasigirsta, kad sveikai kūrybingai visuomenei
  labai reikalingas kritinis mąstymas. Ir švietime, ir versle, ir
  kūryboje. Kad jį reikia formuoti, lavinti, vystyti... Realybėje vėl
  grįžta tarybiniai laikai: viena partija, viena tiesa, viena teisinga
  nuomonė. Kritika - baudžiama.

 • atmintis 2017 rugsėjo mėn. 18 d. 08:54:02

  Oi, kaip netoli nuo anų laikų tenuėjome...

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • IŠGELBĖJO: Izraelis naktį JAV ir Europos šalių prašymu evakavo iš Sirijos į Jordaniją 800 organizacijos „Baltieji šalmai“ gelbėtojų ir jų šeimų narius; tai pirmas kartas septynerius metus trunkančiame Sirijos pilietiniame kare, kai Izraelis leido sirams išsigelbėti nuo karo per savo teritoriją.
 • PASIRODYMAS: „Vilniaus festivaliai“ pristato pirmą kartą Lietuvoje koncertuosiantį pasaulinę muzikos garsenybę Philippe Jaroussky; prancūzų baroko scenos superžvaigždė savo pasirodymą sekmadienio vakarą surengs Vilniaus universiteto Didžiajame kieme.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Ar dalyvaujantys rinkimuose politikai turėtų nurodyti, ar nebuvo pripažinti sumaišę interesus?

balsuoti rezultatai

Ar pritariate, kad nuo kitų metų parduotuvėse įvedinėtų nedarbo sekmadienius?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +16   +19 C

   +15  +16 C

 

   +16 +18 C

  +25  +28 C

   +22  +24 C

 

   +22  +25 C

    2-4 m/s

  2-5 m/s

 

    1-3 m/s

 

reklama
Ukis 2018