Prezidente, pamiršote ar ignoruojate referendumą? (1)

2012 lapkričio mėn. 09 d. 09:08:55 Perskaitė 7921

Spalio 18-ąją Vyriausioji rinkimų komisija patvirtino patariamojo referendumo rezultatus - referendumas įvyko, nes jame dalyvavo 52,58 proc. visų rinkėjų, net 62,68 proc. balsavusiųjų nepritarė naujos atominės elektrinės statybai Lietuvos Respublikoje.

Pagal Referendumo įstatymo 8 str. 2 d. nuostatas šis Tautos sprendimas laikomas priimtu, ta pati įstatymo norma įpareigoja Seimą per 30 d., t.y. iki š.m. lapkričio 18-osios, įgyvendinti šį referendumo rezultatą.

Tauta, kuriai po ilgos pertraukos buvo leista pasakyti savo nuomonę vienu svarbiausių tautos ateičiai ir egzistencijai klausimų, aktyviai ir pakylėtai dalyvavo balsavime, patikėjo, kad jos balsas šioje valstybėje yra svarbus, ir didžiule balsų persvara pasisakė prieš naujos atominės elektrinės statybą Lietuvoje. Referendumo klausimo formuluotė yra aiški ir nedviprasmiška. Seimas neturi teisės atidėti šio referendumo rezultato įgyvendinimo. Privalomojo referendumo atveju balsuojama dėl konkrečios teisės normos, o patariamojo referendumo atveju - dėl principo, kurį, Tautai nutarus, Seimas privalo įgyvendinti. Įstatymas nesuteikia teisės Seimui paneigti ar pakeisti šią Tautos valią, tik įpareigoja ją įgyvendinti.

Šio sprendimo priėmimo vilkinimas ar Tautos valios ignoravimas ne tik skaudžiai smogtų tarptautiniam Lietuvos autoritetui, bet ir reikštų, kad Lietuvai vadovauja Seimas, atvirai ignoruojantis Tautos valią.

Prašau viešai ir kuo skubiau pasakyti Lietuvos piliečiams Jūsų - valstybės vadovo - nuomonę, ar tebepalaikote po referendumo rezultatų paskelbimo viešai pareikštą Jūsų nuostatą, kad šis Tautos sprendimas nebūtinai turi būti įgyvendintas?

Lietuva atkūrė Nepriklausomybę ir pateisino ilgamečius Tautos lūkesčius, aplaistytus krauju ir grūdintus tremtyse, ne tam, kad Tautos renkama valdžia ignoruotų Tautos valią, pareikštą referendumo būdu. Tautos valios nevykdymas Seime nulemtų visuotinį ir sunkiai savo pasekmėmis prognozuojamą visišką Lietuvos piliečių nusivylimą demokratijos prasme ir Konstitucijoje įtvirtintomis piliečių teisėmis, piliečių renkama valdžia.

Atsižvelgiant į spalio 14 d. referendumo rezultatą ir vadovaudamasis man įstatymo suteiktomis Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataro statuso teisėmis, spalio 23 d. Seimui pateikiau prašymą skubos tvarka svarstyti įstatymo projektą - pripažinti netekusiais galios du įstatymus: Atominės elektrinės įstatymą bei Įstatymą dėl koncesijos suteikimo ir Lietuvos Respublikos esminių turtinių įsipareigojimų prisiėmimo Visagino branduolinės (atominės) elektrinės projekte, taip pat inicijuoti Seime Nacionalinės energetikos strategijos pakeitimo svarstymą.

Seime po šio teikimo jau įregistruoti dešimt įstatymų projektų, kuriais siūloma pripažinti Atominės elektrinės ir su juo susijusius dar 9 įstatymus netekusiais galios, bet Parlamentas, pažeisdamas Konstitucijos nuostatas ir Referendumo įstatymo reikalavimus, vilkina šio klausimo įtraukimą į Seimo plenarinių posėdžių darbotvarkę.

Prašau Jus skubiai kreiptis į Seimą, inicijuojant šio klausimo svarstymą, nes iki įstatymo nustatyto termino šiam teisėtam ir niekieno neskųstam, didžiule balsų persvara priimtam Tautos Sprendimui įgyvendinti beliko 10 dienų.

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net