respublika.lt

2018 rugsėjo 25, antradienis

Patriarche, kaip ten jums ilsisi?nuotraukos (27)

2018 sausio mėn. 27 d. 10:59:01
Ferdinandas Kauzonas, „Respublikos“ apžvalgininkas

„Kada jau mes in dulkes pavirsim, jei lietuviška kalba bus tvirta pastojus, jei per mūsų darbus Lietuvos dvasia atsikvošės, tąsyk mums ir kapuose bus lengviau, smagiau ilsėtis...“ (Jonas Basanavičius)

 

Beveik prieš pusšimtį metų, 1970-ųjų pradžioje, iš labo ryto pas mane užsuko rašytojas Vytautas Petkevičius. Išsitraukė iš kišenės kažkokį pailgą gelžgalį, įvyniotą į rudą tepaluotą popierių, trenkė jį ant mano stalo ir nusikeikęs sukomandavo: „Tu pažiūrėk, kaip tie idiotai supolitino nopielniką. Išvynioju iš popieriaus tribriaunę dildę, apvyniotą raudono blizgančio popieriaus juostele. O ant juostelės - geltonos („auksinės“) raidės: „LENINUI - 100“.

Jaučiu, kokia kryptimi Petkevičiaus nopielnikas nuvedė skaitytojo mintį. Ogi, prie tualetinio popieriaus, ant kurio visai neseniai atsirado užrašas: „SVEIKINAME LIETUVĄ SU ATKŪRIMO 100-MEČIU“. Ir skaitytojas tikriausiai pagalvojo: „Tu matai, pasirodo nepriklausomos Lietuvos idiotai niekuo nesiskiria nuo tarybinių...“ Ir aš, mielas skaitytojau, turėjęs pakankamai progų gerai pažinti ir vienus, ir kitus, galvoju lygiai taip pat, kaip ir tu.

Ką švęsime vasario 16-ąją?

Žinoma, Vasario 16-osios šimtmetį. O lietuviški kalendoriai pateikia ir oficialų šventės pavadinimą: LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA. Tik va, daugybė Lietuvos politikų, tarp pastarųjų galėtum aptikti ir pačių aukščiausiųjų, daugybė žurnalistų tarsi iš savo popierinių, kalbančiųjų ir rodančiųjų žiniasklaidų iš anksto ėmė vykdyti primygtinę prezidentės rekomendaciją Vasario 16-ąją švęsti linksmai ir išradingai - puolė improvizuoti šios mūsų šventės pavadinimo tema. Kai kurie, neišsitekę improvizacijos žanro rėmuose, ėmė daryti tokius atradimus, kuriuos šiandien jau ne gėda vadinti marazmu ir kliedesiais.

Kad galėčiau šį teiginį pagrįsti, siūlau jums vienos žurnalistės citatėlę-šedevrą, publikuotą ne kažkur provincijoje, o pačiame Vilniuje leidžiamame solidžiame dienraštyje:

„Lygiai po mėnesio Lietuvai sukaks šimtas metų. Vasario 16 dieną visi šalies gyventojai raginami ne minėti, bet švęsti savo tėvynės gimtadienį, dalyvauti gausybėje renginių, ruošti iškilmingus pietus ir prisiminti, kad mums tai - pirmas ir vienintelis tėvynės šimtmetis.

Švenčiant šimtąjį valstybės jubiliejų bus išlaikyta daug gražių tradicijų - viena jų, pirmojo faktinio Lietuvos vadovo profesoriaus Vytauto Landsbergio kalba iš Signatarų namų balkonėlio sostinės Pilies gatvėje.“

Pakako valandos „mokslinio tyrimo“, kad vos paskutinių kelių mėnesių žiniasklaidoje aptikčiau gerą pusšimtį šventės pavadinimo variantų. Buvau pasišovęs ieškoti daugiau - norėjosi 100! Kad pritiktų ir prie Petkevičiaus nopielniko, ir tualetinio popieriaus rulonėlių... Paskui susigėdau. O ir kur aš tą šimtinę dėčiau - net ir iš to aptikto pusšimčio atsirinkau tik dažniausiai Vasario 16-ios linksmų išradėjų parade „skanduojamą“ dešimtuką:

„Atkurtos Lietuvos 100-asis gimtadienis“;

„Atkurtos Lietuvos šimtmetis“;

„Atkurtos mūsų valstybės 100-mečio jubiliejus“;

„Jubiliejinė - 100-oji - Valstybės atkūrimo diena“;

„Lietuvos Respublikos 100 metų jubiliejus“;

„Lietuvos 100-asis jubiliejus“;

„Lietuvos šimtmetis“;

„Šimtieji atkurtos valstybės metai“;

„Šimtasis valstybės gimtadienis“;

„Valstybės šimtmetis“.

O aš, neišmanėlis, drįsau manyti, kad prieš 100 metų atkurta valstybė 1940-aisiais ir vėl buvo užgesinta. 50-dešimčiai metų. Taigi jokiais šimtmečiais man tokie ir panašūs šūkčiojimai net nekvepia. Tiesa, du paminėti, beje, vienas jų, o gal ir abu, „išėjo į Lietuvą“ iš pačios prezidentės lūpų, susiję su valstybės gimtadieniu, man pasirodė lyg ir priimtini. Ypač „atkurtos valstybės gimtadienis“. Juk net ir „užgesinta“ valstybė turi savo gimtadienį. Kaip ir žmogus - net ir miręs. Juk sakome: „šiandien jam būtų sukakę 100 metų“... Tik prezidentė, mano galva, vos vos apsiskaičiavo. Mat valstybės, kaip ir žmogaus, pirmasis gimtadienis būna tada, kai ji ar jis gimsta. O kai jai ar jam sukanka 100 metų - tai jau 101-asis gimtadienis. Iš pradžių suabejojau - galbūt ir aš apsiskaičiavau. Paskambinau anūkei, kuriai kovą sukaks 10 metukų. Klausiu, kelintas jos gimtadienis bus šį kovą. Dar mėginu pridurti, kad neskubėtų atsakyti, kad gerai pagalvotų, o ji mane nutraukia ir net ima šaukti: „Taigi vienuoliktas - kaip tu, diedukai, gali nežinoti.“ Aš tai žinau, bet negaliu jai sakyti, kad prezidentė mano kitaip...

Atleiskite, jūsų Ekscelencija, už tokį mudviejų su anūke įžūlumą, tačiau gal vis dėlto jau pats metas būtų jums su kitais ten, aukštumoje sėdinčiais, galų gale susitarti, ką gi mes švęsime šią vasario 16-ąją. Nes gali kilti visokių konfūzų. Ypač kai į mūsų Šimtmečio iškilmes atvyks užsienio delegacijos... Ir kai į jų kalbas ims versti mūsų politikų iškilmingas prakalbas ar tostus su taip margai traktuojamomis vasario 16-omis. Lenkijos, Estijos ir Latvijos prezidentų visa tai tikriausiai nešokiruos - jie mūsų istoriją žino, tačiau kas bus, kai „mūsų valstybės šimtmetis“, ar tiesiog „Lietuvos šimtmetis“ ims belstis į, pavyzdžiui, Švedijos bei Danijos karališkųjų šeimų narių ausis... Ką jie pagalvos apie mus? Taigi jie jau bus paruošti. Jau žinos apie Lietuvos vardo paminėjimo tūktstantmetį, apie dar XIII a. karūnuotą Mindaugą... O jeigu dar savo viešbučio numerio tualete aptiks popieriaus rulonėlių su „šimtinėmis“...

Ką dovanosime Vasario 16-ajai?

Manau, geriausia dovana būtų, jeigu mes, Lietuva, visi, nuo bomžo iki prezidentės, atsižvelgdami į mūsų patriarcho Jono Basanavičiaus mums paliktą delikatų Vasario 16-osios signatarų pageidavimą leisti jiems kapuose lengviau ir smagiau ilsėtis, ATSIKVOŠĖTUME. Kad ne kalbėtume ir veiktume, o po to galvotume. Kad elgtumėmės atvirkščiai. Juk tokia rokiruotė nieko nekainuoja. O į valstybės biudžetą galėtų atnešti milijardus. Tiek nedaug reikia. TIK ATSIKVOŠĖTI.

Argi atsikvošėję mes tyčiotumėmės iš savo istorijos, „krikštydami“ savo Vasario 16-ąją kaip kam į galvą šauna, nepagalvoję nei iki „krikštynų“, nei po jų? Argi tyčiotumėmės iš laisvės kovų taip, kaip vos ne ištisus 2016-uosius tyčiojosi anos kadencijos Seimas, savo interneto svetainėje kaip vėliavą, iškeltą šalia Seimo pirmininkės, laikydamas lozungą: „Lietuvos laisvės gynimui - 25!“. Tiek metų Lietuva gina savo laisvę, o Seimas suskaičiavo tik 25 metus? O reikėjo tik vos vos pagalvoti ir prirašyti: „Sausio 13-oji“. Ir viskas stotųsi į vietas. Bet nebuvo kam pagalvoti. Nei prieš, nei po. Niekas neatsikvošėjo.

Puiku, kai artėjant šiai Vasario 16-ajai, Valstybės dieną, liepos 6-ąją, ant šimto piliakalnių Lietuva gieda mūsų himną. Bet kodėl ant šimto. Kad būtų kaip ant Petkevičiaus nopielniko, ar ant rulonėlio popieriaus? O jeigu kokie nors kaimo vyrai ant čia pat stūksančio 101-ojo piliakalnio būtų užgiedoję? Ne kažkieno nurodymą vykdydami, o tiesiog tą dieną negalėdami sau leisti neužlipti ir negiedoti. Jeigu, pavyzdžiui, aš būčiau... Vasario 16- oji, man tai būtų brangiausia dovana. Brangesnė už visą šimtą giedančių organizuotų piliakalnių.

Man būtų brangiausia dovana ir Gariūnų verslo ir kultūros parko rengiama 101(!) paveikslo paroda. Ir, žinote, ką joje veiks 101-asis? Kiekvieną atėjusįjį ragins pasižiūrėti į save ir... ATSIKVOŠĖTI. O ir Viliaus Kavaliausko sumanytomis bei inicijuotomis pagerbimo lentomis, atidengtomis kariams savanoriams daugiau nei 70-yje (kaip puiku, kad ne 100!) Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų, oi, kaip džiaugčiausi. Džiaugčiausi viskuo, kas tikra.

Net Sveikatos apsaugos ministrui Verygai pakišta kiaulė, ko gero, man pasirodytų vertingesnė, nes linksmesnė ir išradingesnė, už, pavyzdžiui, tortų su saldžiomis trispalvėmis jubiliejinius valgymus. Ak, jūs nieko nežinote apie Verygos kiaulę? Taigi ta, kuri visai neseniai Surviliškio seniūnijos Sirutiškio kaime prisiėdusi supuvusių obuolių apgirto, pabėgo iš tvarto ir ėmė vaikytis kaimo šunis. Bet aš linkęs manyti, kad ne pati ji tų supuvusių obuolių prisišveitė. Greičiausia kaimo vyrai atliko linksmą ir išradingą eksperimentą - patys prišėrė kiaulę tais supuvusiais obuoliais, ir pamatę, kad kiaulė jau girta, paleido ją šunis vaikyti. Ir dar pasistengė, kad žiniasklaida nuneštų žinią Verygai: „Paliksi mus ir be pigaus alaus bambalių, mes žinome, kur obuoliai auga ir ką jie supuvę gali!“

P.S. Prezidentė, Signatarų namuose, prie tik ką pakabinto Nepriklausomybės Akto, atgabento iš Vokietijos, pasakė: „Prieš šimtą metų būtent čia, šiame pastate, gimė mūsų laisvė. 20 vyrų išdrįso paskelbti nepriklausomybę be jokių išlygų. Tai įkvėpė mus padaryti ir Kovo 11-ąją: be išlygų atkurti nepriklausomybę. Visada reikia drąsių žmonių ir drąsios Tautos, kuri gali ginti, kovoti, atkovoti, išsaugoti ir, jeigu reikia, atkurti laisvę ir nepriklausomybę.“

Man atrodo, kad jau reikia!..


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (27)

 • Vytautas 2018 sausio mėn. 30 d. 17:19:15

  Nieko nesupratau iš to ilgo rašinio. Kažkoks kliedesys. Kaip sako
  liaudis: iš ilgo rašto ušeina iš krašto.

 • perDINANDAI-švęskite 2018 sausio mėn. 30 d. 00:57:46

  savo 101,o aš švęsiu 100ąsias mętines nuo valstybės atkūrimo.

 • Jogaila 2018 sausio mėn. 29 d. 12:36:09

  Ir aš manau,kad Kauzonas šį straipsnį rašė prisivalgęs supuvusių
  obuolių.

 • va tep 2018 sausio mėn. 29 d. 11:12:29

  nepamirskm per savo dziaugsmus vargstanciu vokieciu pensiniku.kuriu pensija
  tesudaro 800 eu,o jei mazesne damoka iki pragyvenimo minimumo.pasidziaukim
  tolerantiska,sorosiska visuomene.surekimhomoseku parada,pakvieskim i ji
  visus juos palaikancius seimunus.gera kalba gerb.N Sadunaites ta proga
  sarmatuose.tiems kurie prie lovio.

 • Algirdui 2018 sausio mėn. 28 d. 09:08:17

  O mano nuomone, prie nepriklausomybės iškovojimo labiausia prisidėjo
  Sąjūdžio iniciatyvinė grupė, o signatarai tik ją "įformino".

 • algirdas 2018 sausio mėn. 28 d. 08:24:08

  Skaičiau kažkur kad Signatarai Valstybes atkūrimo 100-meti paminės
  atskirai nuo mūsu valdžios.Jei taip įvyktų tai nežinau ar mūsų
  valdžia yra tikra.Daugiau zodžiu apie tai negali būti.Juk,mano
  nuomone,Signatarai daugiausia ir prisidejo prie nepriklausomybes iskovojimo

 • 3. 2018 sausio mėn. 28 d. 00:45:58

  lietuvis - keliu erelis

 • 2. 2018 sausio mėn. 27 d. 22:22:59

  lietuvis - drasus ir darbstus!

 • 1. 2018 sausio mėn. 27 d. 21:45:52

  Lietuvis - skurstantis ir vienišas

 • SIULAU 2018 sausio mėn. 27 d. 21:43:56

  Siulau pradeti rasyti trumpu vienu sakiniu, kas ji Lietuva.
  (pvz. Lietuva - protingu zmoniu salis!)...
  ir numiruoti
  1.
  2.

 • tet tiek nemoki 2018 sausio mėn. 27 d. 20:32:33

  ne nopelnykas, o napilnykas

 • diedas 2018 sausio mėn. 27 d. 17:43:21

  Man viskas nublanko...niekas manęs nebeįtikins,kad Lietuva laisva,
  nepriklausoma ir kad joje gyvena laimingi žmonės...Mane užsmaugė
  negyvai,kai išgirdau,kad šventės paminėjimo proga prie Kudirkos
  paminklo gėjai ir lezbietės ruošiasi savo tuoktuvėms.Jei tada-sausio
  13-ąją būčiau žinojęs... geriau būčiau gulėjęs ant sofos ir
  knygą skaitęs.Ir šlubas nebūčiau likęs...

 • diedas 2018 sausio mėn. 27 d. 17:42:33

  Man viskas nublanko...niekas manęs nebeįtikins,kad Lietuva laisva,
  nepriklausoma ir kad joje gyvena laimingi žmonės...Mane užsmaugė
  negyvai,kai išgirdau,kad šventės paminėjimo proga prie Kudirkos
  paminklo gėjai ir lezbietės ruošiasi savo tuoktuvėms.Jei tada-sausio
  13-ąją būčiau žinojęs... geriau būčiau gulėjęs ant sofos ir
  knygą skaitęs.Ir šlubas nebūčiau likęs...

 • Pensininkas 2018 sausio mėn. 27 d. 17:40:43

  Aciu !!! Puikus straipsnis !!!

 • senis 2018 sausio mėn. 27 d. 17:25:48

  Kauzonai, nemeluok! Rezidente stovejo prie nepriklausomybes Akto kopijos
  skirtos Vokietijos URM. Apie Originala net nebeuzsimenama, turbut jau
  parduotas. Buvo gera ideja Lietuvai, susirinkus prie Gedimino Kalno,
  uzkaukti vilkais. Gal gerokai pakaukus vilkais atkreiptume pasaulio demesi
  i Seimo, vyriausybes, rezidenturos vykdoma lietuviu Tautos genocida. Musu
  elitas, labai daug plepa apie Nepriklausomybe, bet niekada nepasako, kad
  nepriklausomybe yra nesamone, jos nebuna is principo. Reiskia, specialiai
  meluoja. Meluoja, kai nori pailset nuo vogimo, kai pailsi, vel vagia. Netgi
  JAV yra priklausoma nuo daugybes kitu saliu. Netgi Trampas priklausomas nuo
  JAV elito sizofrenijos priepuoliu. Musu rezidente irgi priklauso nuo
  Makeino senatvines silpnaprotystes priepuoliu.

 • Pasityciojimas 2018 sausio mėn. 27 d. 17:18:36

  Prie Kudirkos paminklo geju vestuves, ar mestodel iskovojiome laisve? As
  siandien isgirdau, kad vasario 14 d. Gejai sves tuoksis ten.

 • tam Na ir gerai 2018 sausio mėn. 27 d. 16:25:20

  O kas čia per nesąmonė ??? Vėl Kremlius vaidenasi? Išsiblaivykite.

 • Na ir gerai, 2018 sausio mėn. 27 d. 14:56:33

  manau, kad tie Lenino anūkai, kurie tik apsidžiaugę Sqjūdžiu vėl visi
  vieningai susigažinote juos į valdžią ir nepataria, nes dabar visi
  susimetę su Kremiaus kunigaikštienės partija į vieną krūvą - gaują
  , kad vasario 16 d.reikia švęsti geriat baltą gandrą(konjaką), kaip
  vadai jų gėrė sausio 13 dieną ŠVĘSDAMI.Ir šventė bus ir prie
  gandrų tiks , tik žiūrėkite , kaip Janutienė per savo laidą rodė ar
  gandrai tos šventės nesušiks.

 • Vidas 2018 sausio mėn. 27 d. 14:30:12

  Tikrai perdėta pompastika neegzistuojančiai valstybei. Valdžiagyviai
  nieko gero valstybei ir jos žmonėms padaryti nesugeba, todėl ir pūčia
  muilo burbulą. O komiškiausiai atrodo Daukantynė su savo istorine
  preitimi, akimirksniu pagal reikalą tapusia super patriote.

 • Močiutė 2018 sausio mėn. 27 d. 14:06:48

  Tiesiog protingas ir logiškas straipsnis. ačiū Jums, nes kitoje
  užsakomoje žiniasklaidoje to nėra ir nemanau kad bus.

 • jonas 2018 sausio mėn. 27 d. 13:01:37

  stogas visiskai nuvaziaves tik su vaikais mokosi zaist

 • Pensininkas 2018 sausio mėn. 27 d. 12:54:58

  :)))

 • Prisiimti nuopelnai 2018 sausio mėn. 27 d. 12:41:46

  Taip, kažkas tikrai išdrįso, tik ne.....

 • Mix 2018 sausio mėn. 27 d. 12:37:33

  Kaip visada puiku! Visa šita "šimtmečio" isterija iki kvailumo tokia
  tuščia, be jausmo, savigarbos ir meilės Lietuvai. Kai žmogus nesidomi
  ir nenori žinoti šalies istorijos, jos garbingų protėvių, tai ir
  gaunasi kažkokių kvailų deklaracijų, šūkių viešinimas.Labai
  liūdna.

 • Kol Lietuvoje bus bent vienas konseras 2018 sausio mėn. 27 d. 11:45:09

  Jokių švenčių nepripažinsiu.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • PATEKO: Didžiojoje Britanijoje vykstančio Tarptautinės teniso federacijos (ITF) „Futures“ serijos turnyro vienetų atrankoje lietuvis Simonas Žukauskas 2:6, 1:6 pralaimėjo atrankos favoritui 20-mečiui amerikiečiui Roy'ui Smithui (1378-oji pasaulio raketė), tačiau pateko į pagrindines varžybas kaip „laimingas pralaimėjusysis“ (lucky loser).
 • VADOVAUS: Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų kuriamam Verslo kompetencijų ir paslaugų centrui nuo pirmadienio vadovauja ilgametę patirtį turinti Ramunė Vaičiūnienė.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
darbas vadyb

Ar savo akimis matėte popiežių Pranciškų?

balsuoti rezultatai

Ar jums su darbdaviu pavyksta susitarti dėl atostogų datos ir terminų?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +6   +9 C

   +3   +4 C

 

   0  +2 C

  +11  +12 C

   +8  +9 C

 

   +7  +9 C

  1-6 m/s

 4-5 m/s

 

    3-6 m/s

 

reklama
Ukis 2018