respublika.lt

2018 gegužės 24, ketvirtadienis

Kur slėpsis miestiečiai, kai skils dangus?nuotraukos (20)

2017 vasario mėn. 19 d. 12:40:38
Vladas Vaicekauskas, „Vakaro žinių“ apžvalgininkas

 


Atsako istorikas, Valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys, Alytaus rajono tarybos narys Jonas Juravičius.

- Politologai šaukia, kodėl jūsų vyriausybė negriebia jaučio už ragų, o pradeda nuo smulkmenų?

- Nuo to, kas seniai graužia visuomenei akis. Tai protingas žingsnis - kiekvienas išmintingas žmogus prieš didžiuosius darbus pirmiausia apgydo kasdien perštinčias, ramybės neduodančias žaizdas. Mes greitos kiaušinienės, kaip to pageidauja politologai, nekepame.

- Kas tie didieji darbai? Kada jie prasidės?


- Centralizuotos, korupcija permirkusios valdymo sistemos pertvarka prasidės savivaldos rinkimų metu.

- Kas keisis per savivaldos rinkimus?

- Bus paskelbti laisvi seniūnų, seniūnijų tarybų, rajonų ir miesto merų ir rajonų bei miestų tarybų rinkimai. Partijos neteks sąrašų teikiamų privilegijų.

- Ar rinkimuose galės dalyvauti visuomeniniai komitetai, kaimo ir miestų bendruomenės, profsąjungos?

- Rinkimuose lygiomis teisėmis ir galimybėmis dalyvaus visi rinkimų teisę turintys piliečiai. Kandidatus galės kelti visuomeninės organizacijos, taip pat atsinaujinusios partijos.

- Gal jūs per drąsiai ir ankstokai kalbate?

- Kalbu, ką sąjungoje svarstome, aptariame, ką pats galvoju, kad taip turėtų būti.

- Kokie savivaldos rinkimų pertvarkos tikslai?

- Vakarų pavyzdžiu demokratizavus rinkimus į savivaldą ateis daug naujų aktyvių, mokytų, profesionaliai pasirengusių tautiečių, atsinaujinusių partijų narių.

Sustiprės visuomenės kontrolė, pirmąsyk už prasto valdymo pasekmes bus įstatymu įtvirtinta asmeninė merų, tarybos narių atsakomybė - nebebus, kad pavaldai, neapgalvotais sprendimais pridarai nuostolių ir kaip nieko nebuvę išeini.

Iš savivaldos sistemos bus išvalyta įsisenėjusi sąrašinė kūmystė, vadinamasis visiems įgrisęs, nekenčiamas blatas.

Sumažės, o vėliau ir išnyks didžiulis atotrūkis tarp visuomenės, valdymo įstaigų ir vadovaujančio elito.

- Manote, kad sąžiningai išrinkta, veikli, jauna energija ir profesine patirtimi užtaisyta savivalda uždarys korupcijos ir šešėlinio verslo landas?


- Piliečiai, išsirinkę valdžią, ją galės tuoj pat atšaukti, jei pamėgins nevykdyti įsipareigojimų ar, neduok Dieve, ims sukčiauti. Laisvų piliečių akis budri. Savivalda pati savęs nebekontroliuos - tą darys piliečiai.

- Jūs romantikas?

- Iki savivaldos rinkimų teks parengti naujos redakcijos rinkimų įstatymų versijas - projektus, kur bus reglamentuota ne tik naujų rinkimų tvarka, bet ir savivaldos veiklos principai bei visi savivaldos įstatymai - teks dirbti kūrybiškai. Bus sunku. Teks iškęsti saloninių politologų, žiniasklaidos puolimus. Romantikos bus mažai.

Kas yra seniūnija

- Plepučiams politologams, laidų vedėjams paaiškinkite, kas yra seniūnija, daugelis mano, kad seniūnija yra vietos valdžia.

- Seniūnija yra savivaldybės administracinis padalinys. Šio padalinio vadovo piliečiai nerenka, vadinasi, jis negali jiems atstovauti nei ginti jų interesų. Tai savivaldybių tarnautojai. Rinkimų teisė rinkti savo seniūnus iš piliečių atimta.

- Tačiau šių administracinių padalinių vadovus kažkas parenka - jie juk dėvi seniūno kepurę?

- Administracinių padalinių vadovus parenka ir per konkursus prakiša savivaldybių administracija.

- Girdėjau, kad administracinius padalinius pasidalina sąrašinės tarybos kaip savo tėvonijas?

- Šie padaliniai, vadinami seniūnijomis pagal administracinius padalijimus, tampa rimtu ramsčiu savivaldos rinkimų metu - kiekvienas partietis nori turėti savo balnojamą arkliuką...

- Nepatvarkius savivaldos rinkimų sistemos, savivaldybių valdymo modelio, žymesnių pokyčių neverta laukti?

- Nedemokratizavus visos rinkimų sistemos ir neatsisakius tarybinių laikų centralizuoto šalies valdymo, žymesnių pokyčių neįvyks nei tautos, nei valstybės gyvenime - išvestinės, šalutinės švietimo, sveikatos, kultūros, socialinės rūpybos reformos per 20 metų pasiglemžė 3 milijardus eurų, o kurios reformos vaisiais didžiuojamės? Šalies valdymo pertvarka turi prasidėti nuo seniūnijų, savivaldybių ir kilti iki pat Seimo. Kad ir kiek tu piltum kuro į seną, susidėvėjusią valdymo sistemą, ji springs.

Savivaldos rinkimų užkulisiai

- Jūs devynerius metus ėjote Miroslavo seniūnijos seniūno pareigas, antrą kadenciją esate rajono tarybos narys. Metas atskleisti savivaldos rinkimų užkulisius.

- Prieš savivaldos rinkimus masiškai priregistruojami miestiečiai, turintys sodybas ar sodo namelius kaimo vietovėse. Šitaip valdantys susikombinuoja papildomų balsų. Taip daroma visoje šalyje, bet per praėjusius rinkimus rekordą pasiekė Alytaus rajonas - staiga rinkimų apygardose atsirado daugiau nei 1000 naujų rinkėjų.

- Pagal naują tvarką dabar užsiregistruoti turėsi iki rinkimų likus 90 dienų.

- Neaišku, kas nutiks su tais praeitą kartą prisiregistravusiais... Naują tvarką sveikinu.

- Kodėl rajono valdžia taip aktyviai ragino rinkimuose dalyvauti į sąrašus įtrauktus seniūnus, mokyklų vadovus, žemėtvarkininkus?

- Šie gerai visiems žinomi žmonės tapo patraukliu jauku. Tai gudrus veiksmas, gudresnis už bet kokią reklamą. Ant šio jauko rinkėjai ir užkibo.

- Kas vyksta toliau?

- Išrinktasis, tarkime, mokyklos direktorius, turi apsispręsti - likti jam tarybos nariu ir atsisakyti pareigų, ar atsisakius nario mandato eiti ankstesnes pareigas. Dėl to apsispręsti reikalauja įstatymas. Kuri sveika galva kelią mes dėl takelio? Juk tarybos nariai gauna grašius, todėl išrinkti minėti asmenys urmu atsisako tarybos nario mandatų.

- Kas vyksta toliau?

- Vietoj atsisakiusiųjų mandato iš sąrašo parenkami rinkimuose dalyvavę, bet rinkimų nelaimėję partiečiai. Alytaus rajono taryboje tokių 10 iš 25 tarybos narių.

Rajono biudžetas, turtas, sprendimų galia atsidūrė viename delne - visuose svarstymuose melodiją veda meras, paklusni taryba tik akompanuoja. Kuris meras tokios laimės nenorėtų? Tokią laimę užsitikrinęs gali karaliauti.

- Bet tai nešvaru ir nesąžininga.

- Blogiau - taryboje lemiamą balsą įgauna tie, kurių piliečiai neišrinko. Piliečių nerinkti asmenys priima svarbius, didelės finansinės vertės sprendimus, bet už pasekmes niekuo neatsako. Piliečių neišrinkti tarybos nariai, o tokių, kaip sakiau, yra 10, iš 25 tampa mero parankiniais. Kitaip manančiųjų, sprendimams nepritariančiųjų balsai paskęsta merą palaikančiųjų chore.

- Savivaldos sistema, leidžianti daryti tokius fokusus, yra...

- ...ligota ir nešvari. Sistema, prifarširuota savų, patikimų, prisilaižiusių, tampa pavojinga demokratijai - tokia sistema nesąžiningiems vadovams leidžia sukčiauti, kombinuoti, slapukauti ir net vogti - sunku net suskaičiuoti, kiek per 25 atkurtos Nepriklausomybės metus turėjome tokių skandalų. Ši seniai veikianti sąrašinė savivalda yra atvira korupcijai, tai gera, bet valdantiems neparankias idėjas laidojanti sistema, tik to nenori pripažinti žiniasklaida, politologai, politikai, nes jie yra tos sąrašinės sistemos produktas.

- Ar savivaldos sistema išlaidi?


- Kiekviena sistema, neatsakanti už valdymo pasekmes, yra išlaidi. Asmeninė atsakomybė dėl valdymo patogumo partijų iš sistemos yra eliminuota: valdyk, bet už tavo neprotingus sprendimus atsakys... tavo rinkėjai. Kur rasi Europoje tokią nuostabią valdymo sistemą?

Kur dėsis miestietis skilus dangui?


- Kodėl jums tapo svarbu išsaugoti miestelius, bažnytkaimius, mokyklas, kultūros, sveikatos įstaigas? Ar dėl to, kad ten pilna etnografinių vertybių?

- Mokate įgelti... Pasakykit man, kur turėtų dėtis šimtai tūkstančių miestiečių skilus dangui? Vyrai kausis priefrontės, pasienio zonose, o kur dėsis moterys su vaikais ir seneliais?

- Tam yra pasiruošta, sukurti evakuacijos planai ir visa kita.


- Ir vis dėlto skilus dangui miestiečiai pirmiausia dundės į provincijos miestelius, bažnytkaimius, sodybas, juos priglaus tos pačios dar likusios mokyklėlės, profesinio rengimo centrai, sveikatos, kultūros įstaigos, ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, parapijos bažnyčios. Čia jie ras visko, kad išgyventų.

- Nelaimės atveju ta pati visų niekinama provincija taps gera mama pabėgėliams?

- Nelaimės atveju provincija taps valstybės reikšmės strateginiu objektu! Būtent taip į miestelius, bažnytkaimius, gyvenvietes, sodybas, ūkius ir reikia žiūrėti, kol grėsmė kabo ant nosies galo.

- Bet kol dangus neskilo, savivaldybių šulai ir toliau karksės, kad išlaikyti tuštėjančias mokyklas, sveikatos, kultūros įstaigas brangu, neracionalu, neprotinga, neapsimoka.

- Rajonų valdžia tik popieriuje kuria ilgalaikius planus, šiaipgi vykdo vienadienę politiką - kol esu valdžioje, privalau šį tą daryti, o po manęs - nors ir naujas tvanas. Savivaldybėms nerūpi, kas bus, jei bus.

- Karo grėsmė ant nosies, o iš rajonų ligoninių į miestus išvežama moderniausia medicinos įranga, išvažiuoja aukščiausios kategorijos gydytojai... Kodėl savivaldybės tyli?


- Aš ir sakau: ką nelaimės valandą atskubėję iš užsienio padėti tėvynainiams ras gydytojai išparceliuotose rajonų ligoninėse? Kas atsitiks tuomet, kai reikės pasirūpinti sužeistaisiais, ligoniais, šoko ištiktais rajono gyventojais? Visus transportuos į didžiųjų miestų gerai įrengtas ligonines? O ar ten po poros bombelių kas nors dar bus likę? Nei savivaldybės, nei centrinė valdžia nepasirūpina atsarginiais keliais.

- Gal rajono valdžia neturi jėgų sulaikyti ligoninių parceliavimo?

- Rajono valdžia skilus dangui pirmiausia dums į paežerėse, paupiuose, pamiškėse seniai išsistatytas savo sodybas-tvirtoves ir tik apsidairę kas kur gal iškiš nosį į viešumą. Sistema prigimdė daug savanaudžių, pirmiausia savais reikalais besirūpinančių partinių vadukų. Gyventojų nepaliks tik provincijos žmonės. Jų širdis dar atvira ir neužkietėjusi.

- Ką patartumėte didžiųjų miestų piliečiams?

- Piliečiai miestiečiai! Visi, kurių dar neapkvailino bankų ekonomistai, kad protingiausia, geriausia, saugiausia investicija - pirkti naujus butus už bankų paskolas, kuo skubiau įsigykite atokesnes sodybas - tokių tūkstančiai, - gerai, miestiškai įsirenkite ir turėsite kur saugiai prisiglausti, o tuos bankininkų įpirštus svajonių butukus viena bombikė per sekundę pavers rūkstančių nuolaužų krūvele. Atsarga, ponai miestiečiai, gėdos nedaro, tą atsargą rasite provincijoje.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (20)

 • Prosenelis,, 2017 vasario mėn. 20 d. 19:21:46

  SVIETO. JOGDAREI. PASIENIO. PAFROTIES. ZONU. KAIP. TOKIU. NEBUS. PER.
  PUSVALANTI. BUS. MAAZIAUSEI. TRISDESIMT. KILOMETRU. OKUPOTA. SAUGEUSIOS.
  ZONOS. BUS. PASIENIO. KARCIAUSIS. KUR. DISLOKOTOS. KARIOMINiES. PAMIRSKITE.
  1940 1945. METUS. TAI. TOLIMA. PRAEITIS. DABAR. BUS. JAIGU. BUS. VISKAS.
  AKYMIRKOMIS

 • cnn 2017 vasario mėn. 20 d. 15:52:59

  tie kurie apie kara kalba yra arba idiotai arba vatnykai....jei karas,tai
  karas visur,mieste kaip tik saugiau,nes miestuose nera lengva kariauti,o
  musu miestai tai taip sukurti kad gali bulves po langais auginti...kas gera
  tai kad tureti gabal zemes prie ezesro,ar miskelio aplamai sveikintinas
  dalykas,pabegti nuo miesto,bet kad vie del karo...mugaga

 • žemėlapis 2017 vasario mėn. 20 d. 15:30:30

  Žinom, žinom, kur Miroslavas yra. Ar skils dangus, ar neskils, - vistiek
  atvažiuosim. Ruoškitės. Blickarą geriau pradėti vasarą. Padangų
  nedeginti.

 • terra incognita 2017 vasario mėn. 20 d. 11:45:28

  Senovės išminčiai sakydavo, jei žmogus nevertina savo gyvybės, jis
  gali atimti ją iš bet kieno kito. Kas kalba apie karą, tam nesvarbi
  kitų gyvybė. Ar mes atlikome viską, kad beliko, tik viena išeitis,
  iškelti kardą. Tie kurie kala į galvą tokias mintis, neša tik
  blogį,nes karas yra begalinis blogis. Kiekvienas iš mūsų paklauskime
  savęs ar norime tarnauti blogiui, ar siekti taikos.

 • Lemtis 2017 vasario mėn. 20 d. 09:25:32

  Viską lemia Gaidys ir Vaigauskas, o ne koks sąrašas.

 • Dar Kopernikas 2017 vasario mėn. 20 d. 08:40:11

  nustatė, kad žemė apvali ir sukasi aplink saulę besenu greičiu, ir
  sukasi besenu greičiu apie savo asį, tik kažkodėl vėjų nebuna 1666 km
  per valandą, o jie turėtu būti, dabar pradeda pratinti prie kupolo, ale
  saskilti gali, bet inkvizicijos laikai dar nesibaigė, žudomi tie , kurie
  netinkamas tiesas bando paskleisti...

 • gazux 2017 vasario mėn. 20 d. 08:11:49

  Va cia gerai parasyta , kad mums nereikia JAV kariu , o ir Eurfopos juo
  maziau ju bus ir maziau bijosime niekas cia musu nepuls , jei per 26 metus
  nepuole is kuir ta gresme iskilo panelei vadei , tai suokalbis , kur ateina
  pinigai tokiems tikslams ir mus gasdinti reikia , jau geriau nebijoti rusu
  , kad tik nebutu karo , o tokia baisia retorika kalbant, tai tikrai jis bus
  , neapsaugos jokios salys ir jei paliktu musu Tevyne kaip Donbasas , tai
  kam mums tos ginybos , turetu b uti ankstesni rinkimai ir gal protingesnes
  galvos isrinktu mokancius ne tik kalbeti ta ka sugalvoja ir rodosi galvoje,
  o tartis ir sudaryti kokias nepuolimo sutartis , kada buvo grasinama , tegu
  laikrasciuose paskelbiama, kad zmnones zinotu , o d
  abar kalba apie kazkokius zmogeliukus , kuriu net nespeja pagauti , tai gal
  galvoje negerai tokiems pasakotojams , tai ka veikia ta kjariuomene , kad
  zalio zmogeliuko negali pagauti , juk tai sake , kadbuve kazkur prie
  Juodkrantes, na ir sargyvba, gal kormoranus saugoja ,

 • Reikėtų... 2017 vasario mėn. 20 d. 00:43:59

  Reikėtų uždrausti dalyvauti rinkimuose į savivaldybę negyvenančius
  toje savivaldybėje.Turi būti pragyvenęs ne mažiau porą metų ir tik
  tada balotiruotis į rinkimus savivaldybėje ar į Seimą nuo savo ra-
  jono.Visai teisingai,nusibodo toleruoti apgaulę,kai išsikelia save,o
  po rinkimų atsiima savo kandidatūrą,šitaip pakliūna tas,kurio
  rinkėjai neišrinko.

 • Atsakymas 2017 vasario mėn. 19 d. 22:17:48

  Kada skils Dangus slėptis nebereiks, gali tik pasimelst.

 • algis 2017 vasario mėn. 19 d. 20:37:49

  anais laikais komunisttu partijos programa buvo pilna geru ideju ,bet
  matom kad tai ir liko popieriuje .Tamsta istorikas bet galvojate kad
  pakeitus istatymus viskas bus kaip rojuje -na pirmiausia turi pasikeisti
  zmones ,jie gi renka jus ,tokiu kur viska zada (jus irgi toks pats,is tokio
  pat molio).Tokius kur zada is viso reiketu nerinkti i jokius postus,
  taigi...ir dar -jus siusiojate i kelnes be reikalo ir gasdinat zmones

 • Xp 2017 vasario mėn. 19 d. 17:37:50

  Kažkoks utopinis straipsnis. Lietuvos elitas to niekada ir jokiais būdais
  neleis.Vien alkoholio ir vaistų kontrolės tik bandymas virto
  Kildišienės ir Karbauskio istorijų isterija per TV,radiją, internetą.
  MG Baltic ,Maximos, DUJŲ laivo milijonai bus mesti neleisti to daryti per
  mas media,ekspertus, politologus. Manau informaciniam karui jau pasiruošę
  Jakilaitis, Valatka ir kt.O galutinai pribaigs prezidentūra ar
  konstitucinis teismas. Amen

 • skorpe 2017 vasario mėn. 19 d. 17:13:02

  AS NORIU, KAD VALDZIOJE neliktu isgamu.... kubiloidu, lanzbegoidu, grybienu
  ir prijaucianciu..... TURI ATEITI ZMONES SKAITANTYS MINTIS- kurie matytu
  KAS SAKOMA< O KAS GALVOJAMA istikro( kad melagiai svanaudziai ir isdavikai
  eitu lauk...)--- ZYNIAI- kaip senoveje pas mus buvo,,, turetu GALIA LEISTI
  I VALDZIA TINKAMUS VADOVUS...( pvz kaip buvo BRAZAUSKAS, kiti VADOVAUTI
  SUGEBANTYS zmones, TURINTYS SAZINE...Tada visa KONSTITUCIJA PADETI KAIP
  PIRMINE, o ne siaip sau parasyta.... JOKIU JAV KARIU, JOKIU RELIGIJU,
  kurios ZMOGU DURNINA... PRIPAZINTI VIRSIAUSIA RELIGIJA- PAGONISKA- TIKEJIMA
  AUKSCIAUSIA ENERGIJA, ir kad kiekvienas zmogus galetu prie jos
  pasijungti...padedant TIEMS PATIEMS ZYNIAMS... va tada gal ir
  suklestesim???///Запрещённое видео Лекция в ФСБ
  О Боге

 • skorpe - cia geras :) 2017 vasario mėn. 19 d. 17:03:32

  Учимся идти в ногу со Временем, Богами и
  Родом. Сергей Лирин

 • NINA 2017 vasario mėn. 19 d. 15:07:57


  Tik tiesiogiai turi būti renkami, nes tada žmonės patys rinks. Balsuos
  už konkretų žmogų, o ne partiją. Pati esu aktyvi rinkėja, visada einu
  balsuoti. Visada domiuosi žmonėmis, kurie eina į politiką, paskaitau
  apie juos, kokie jie žmonės, kokios jų biografijos. Pastebiu, kad prieš
  rinkimus visi, einantys į politiką, labai suokia, o kai jau išrenka,
  neatpažįstamai pasikeičia ir jau visai kitaip kalba, žmonės juk mato
  tai. Ar kada nors bus tiesiogiai renkami į valdžią einantys žmonės,
  sunku pasakyti. Gal ir bus kada nors taip. Norėtųsi.

 • Darius 2017 vasario mėn. 19 d. 14:49:13

  Aš, kaip rinkėjas, tikrai būčiau už tai, kad Seimo nariai, merai
  būtų renkami tiesiogiai. Tuomet bus balsuojama už konkrečius žmones,
  asmenybes, o ne už partiją, kurioje gali būti bet ko.

 • BUTINA 2017 vasario mėn. 19 d. 14:43:36

  PANAIKYNTI. SARASINIU. RINKIMUS. IR. RINKTI. TIK. VIENMANDATINISE. TADA.
  SUGRYS. TEISYBIETEISYBI. ITESINTI. VAGIS. ATSISIES. KUR. JIEMS. PRIKLAUSO

 • AAA 2017 vasario mėn. 19 d. 14:43:30

  Siekiant atšaukti savo išrinktąjį atstovą, turi būti sukurta
  struktūra, per kurią tai būtų galima atšaukimą inicijuoti ir rinkti
  rinkėjų balsus šiam tikslui. Nes gyventojams šiaip tai praktiškai
  neįmanoma padaryti (kaip paskelbti žinią-ketinimą, kaip sužinoti tam
  pritariančiųjų skaičių, to patvirtinimas ir t.t.)

 • ALBINAS 2017 vasario mėn. 19 d. 14:13:20

  Esu 100 proc. už tai, kad jie būtų renkami tiesiogiai. Kol kas yra
  anarchija, taip, kaip nori jie, kai einama pagal sąrašus. Dabar žmonės
  patys valdžios nesirenka, taigi reikia tiesioginių rinkimų. Aš gal
  nesulauksiu tokios naujos tvarkos, bet tikiuosi, kad anūkai sulauks.

 • Ieva 2017 vasario mėn. 19 d. 13:46:04

  Juk valdžios sprendimai atsiliepia piliečių gyvenimui, tai mes turime
  turėti teisę išsirinkti tinkamai, galų gale susipažinti su konkrečia
  asmenybe.Juk valdžios sprendimai atsiliepia piliečių gyvenimui, tai mes
  turime turėti teisę išsirinkti tinkamai, galų gale susipažinti su
  konkrečia asmenybe.

 • Birutė 2017 vasario mėn. 19 d. 12:49:11

  Kad žmonių tiek daug yra, ar mes juos visus pažįstame? Galbūt geriau
  pažinti žmones, todėl būčiau už tiesioginius rinkimus. Kartais tenka
  nusivilti tam tikrais politikais, kiekvienas žmogus savo paslapčių turi.
  Manau, valdžiai nėra naudinga, kad būtų tiesioginiai rinkimai, todėl
  sistema iki šiol nepakeista. Tada juk jau nepakliūtų anūkai arba
  sūnūs.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • IŠPUOLIS: per savižudžio išpuolį Irako sostinėje Bagdade žuvo mažiausiai keturi žmonės; anksti ketvirtadienį Šulos rajone nugriaudėjęs sprogimas sužeidė dar 15 žmonių.
 • TRADICIJA: siūloma suteikti valstybės pripažinimą Senovės baltų religinei bendrijai „Romuva“; tikimasi, tai kels visuomenės susidomėjimą šia bendrija, o bendrijai teiks platesnes galimybes užsiimti lietuvių senųjų tradicijų puoselėjimu, ugdyti Lietuvos žmonių, ypač vaikų ir jaunimo, tapatumo savivoką.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
DARBAS ADMIN

Kaip vertinate naujas reformas?

balsuoti rezultatai

Kur šiais metais atostogausite?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +7   +9 C

   +12  +13 C

 

   +11  +12 C

  +21   +23 C

   +25  +26 C

 

   +25   +26 C

     6-12 m/s

    6-9 m/s

 

     5-9 m/s

 

reklama
Ukis 2018