respublika.lt

2018 birželio 22, penktadienis

Kur slėpsis miestiečiai, kai skils dangus?nuotraukos (20)

2017 vasario mėn. 19 d. 12:40:38
Vladas Vaicekauskas, „Vakaro žinių“ apžvalgininkas

 


Atsako istorikas, Valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys, Alytaus rajono tarybos narys Jonas Juravičius.

- Politologai šaukia, kodėl jūsų vyriausybė negriebia jaučio už ragų, o pradeda nuo smulkmenų?

- Nuo to, kas seniai graužia visuomenei akis. Tai protingas žingsnis - kiekvienas išmintingas žmogus prieš didžiuosius darbus pirmiausia apgydo kasdien perštinčias, ramybės neduodančias žaizdas. Mes greitos kiaušinienės, kaip to pageidauja politologai, nekepame.

- Kas tie didieji darbai? Kada jie prasidės?


- Centralizuotos, korupcija permirkusios valdymo sistemos pertvarka prasidės savivaldos rinkimų metu.

- Kas keisis per savivaldos rinkimus?

- Bus paskelbti laisvi seniūnų, seniūnijų tarybų, rajonų ir miesto merų ir rajonų bei miestų tarybų rinkimai. Partijos neteks sąrašų teikiamų privilegijų.

- Ar rinkimuose galės dalyvauti visuomeniniai komitetai, kaimo ir miestų bendruomenės, profsąjungos?

- Rinkimuose lygiomis teisėmis ir galimybėmis dalyvaus visi rinkimų teisę turintys piliečiai. Kandidatus galės kelti visuomeninės organizacijos, taip pat atsinaujinusios partijos.

- Gal jūs per drąsiai ir ankstokai kalbate?

- Kalbu, ką sąjungoje svarstome, aptariame, ką pats galvoju, kad taip turėtų būti.

- Kokie savivaldos rinkimų pertvarkos tikslai?

- Vakarų pavyzdžiu demokratizavus rinkimus į savivaldą ateis daug naujų aktyvių, mokytų, profesionaliai pasirengusių tautiečių, atsinaujinusių partijų narių.

Sustiprės visuomenės kontrolė, pirmąsyk už prasto valdymo pasekmes bus įstatymu įtvirtinta asmeninė merų, tarybos narių atsakomybė - nebebus, kad pavaldai, neapgalvotais sprendimais pridarai nuostolių ir kaip nieko nebuvę išeini.

Iš savivaldos sistemos bus išvalyta įsisenėjusi sąrašinė kūmystė, vadinamasis visiems įgrisęs, nekenčiamas blatas.

Sumažės, o vėliau ir išnyks didžiulis atotrūkis tarp visuomenės, valdymo įstaigų ir vadovaujančio elito.

- Manote, kad sąžiningai išrinkta, veikli, jauna energija ir profesine patirtimi užtaisyta savivalda uždarys korupcijos ir šešėlinio verslo landas?


- Piliečiai, išsirinkę valdžią, ją galės tuoj pat atšaukti, jei pamėgins nevykdyti įsipareigojimų ar, neduok Dieve, ims sukčiauti. Laisvų piliečių akis budri. Savivalda pati savęs nebekontroliuos - tą darys piliečiai.

- Jūs romantikas?

- Iki savivaldos rinkimų teks parengti naujos redakcijos rinkimų įstatymų versijas - projektus, kur bus reglamentuota ne tik naujų rinkimų tvarka, bet ir savivaldos veiklos principai bei visi savivaldos įstatymai - teks dirbti kūrybiškai. Bus sunku. Teks iškęsti saloninių politologų, žiniasklaidos puolimus. Romantikos bus mažai.

Kas yra seniūnija

- Plepučiams politologams, laidų vedėjams paaiškinkite, kas yra seniūnija, daugelis mano, kad seniūnija yra vietos valdžia.

- Seniūnija yra savivaldybės administracinis padalinys. Šio padalinio vadovo piliečiai nerenka, vadinasi, jis negali jiems atstovauti nei ginti jų interesų. Tai savivaldybių tarnautojai. Rinkimų teisė rinkti savo seniūnus iš piliečių atimta.

- Tačiau šių administracinių padalinių vadovus kažkas parenka - jie juk dėvi seniūno kepurę?

- Administracinių padalinių vadovus parenka ir per konkursus prakiša savivaldybių administracija.

- Girdėjau, kad administracinius padalinius pasidalina sąrašinės tarybos kaip savo tėvonijas?

- Šie padaliniai, vadinami seniūnijomis pagal administracinius padalijimus, tampa rimtu ramsčiu savivaldos rinkimų metu - kiekvienas partietis nori turėti savo balnojamą arkliuką...

- Nepatvarkius savivaldos rinkimų sistemos, savivaldybių valdymo modelio, žymesnių pokyčių neverta laukti?

- Nedemokratizavus visos rinkimų sistemos ir neatsisakius tarybinių laikų centralizuoto šalies valdymo, žymesnių pokyčių neįvyks nei tautos, nei valstybės gyvenime - išvestinės, šalutinės švietimo, sveikatos, kultūros, socialinės rūpybos reformos per 20 metų pasiglemžė 3 milijardus eurų, o kurios reformos vaisiais didžiuojamės? Šalies valdymo pertvarka turi prasidėti nuo seniūnijų, savivaldybių ir kilti iki pat Seimo. Kad ir kiek tu piltum kuro į seną, susidėvėjusią valdymo sistemą, ji springs.

Savivaldos rinkimų užkulisiai

- Jūs devynerius metus ėjote Miroslavo seniūnijos seniūno pareigas, antrą kadenciją esate rajono tarybos narys. Metas atskleisti savivaldos rinkimų užkulisius.

- Prieš savivaldos rinkimus masiškai priregistruojami miestiečiai, turintys sodybas ar sodo namelius kaimo vietovėse. Šitaip valdantys susikombinuoja papildomų balsų. Taip daroma visoje šalyje, bet per praėjusius rinkimus rekordą pasiekė Alytaus rajonas - staiga rinkimų apygardose atsirado daugiau nei 1000 naujų rinkėjų.

- Pagal naują tvarką dabar užsiregistruoti turėsi iki rinkimų likus 90 dienų.

- Neaišku, kas nutiks su tais praeitą kartą prisiregistravusiais... Naują tvarką sveikinu.

- Kodėl rajono valdžia taip aktyviai ragino rinkimuose dalyvauti į sąrašus įtrauktus seniūnus, mokyklų vadovus, žemėtvarkininkus?

- Šie gerai visiems žinomi žmonės tapo patraukliu jauku. Tai gudrus veiksmas, gudresnis už bet kokią reklamą. Ant šio jauko rinkėjai ir užkibo.

- Kas vyksta toliau?

- Išrinktasis, tarkime, mokyklos direktorius, turi apsispręsti - likti jam tarybos nariu ir atsisakyti pareigų, ar atsisakius nario mandato eiti ankstesnes pareigas. Dėl to apsispręsti reikalauja įstatymas. Kuri sveika galva kelią mes dėl takelio? Juk tarybos nariai gauna grašius, todėl išrinkti minėti asmenys urmu atsisako tarybos nario mandatų.

- Kas vyksta toliau?

- Vietoj atsisakiusiųjų mandato iš sąrašo parenkami rinkimuose dalyvavę, bet rinkimų nelaimėję partiečiai. Alytaus rajono taryboje tokių 10 iš 25 tarybos narių.

Rajono biudžetas, turtas, sprendimų galia atsidūrė viename delne - visuose svarstymuose melodiją veda meras, paklusni taryba tik akompanuoja. Kuris meras tokios laimės nenorėtų? Tokią laimę užsitikrinęs gali karaliauti.

- Bet tai nešvaru ir nesąžininga.

- Blogiau - taryboje lemiamą balsą įgauna tie, kurių piliečiai neišrinko. Piliečių nerinkti asmenys priima svarbius, didelės finansinės vertės sprendimus, bet už pasekmes niekuo neatsako. Piliečių neišrinkti tarybos nariai, o tokių, kaip sakiau, yra 10, iš 25 tampa mero parankiniais. Kitaip manančiųjų, sprendimams nepritariančiųjų balsai paskęsta merą palaikančiųjų chore.

- Savivaldos sistema, leidžianti daryti tokius fokusus, yra...

- ...ligota ir nešvari. Sistema, prifarširuota savų, patikimų, prisilaižiusių, tampa pavojinga demokratijai - tokia sistema nesąžiningiems vadovams leidžia sukčiauti, kombinuoti, slapukauti ir net vogti - sunku net suskaičiuoti, kiek per 25 atkurtos Nepriklausomybės metus turėjome tokių skandalų. Ši seniai veikianti sąrašinė savivalda yra atvira korupcijai, tai gera, bet valdantiems neparankias idėjas laidojanti sistema, tik to nenori pripažinti žiniasklaida, politologai, politikai, nes jie yra tos sąrašinės sistemos produktas.

- Ar savivaldos sistema išlaidi?


- Kiekviena sistema, neatsakanti už valdymo pasekmes, yra išlaidi. Asmeninė atsakomybė dėl valdymo patogumo partijų iš sistemos yra eliminuota: valdyk, bet už tavo neprotingus sprendimus atsakys... tavo rinkėjai. Kur rasi Europoje tokią nuostabią valdymo sistemą?

Kur dėsis miestietis skilus dangui?


- Kodėl jums tapo svarbu išsaugoti miestelius, bažnytkaimius, mokyklas, kultūros, sveikatos įstaigas? Ar dėl to, kad ten pilna etnografinių vertybių?

- Mokate įgelti... Pasakykit man, kur turėtų dėtis šimtai tūkstančių miestiečių skilus dangui? Vyrai kausis priefrontės, pasienio zonose, o kur dėsis moterys su vaikais ir seneliais?

- Tam yra pasiruošta, sukurti evakuacijos planai ir visa kita.


- Ir vis dėlto skilus dangui miestiečiai pirmiausia dundės į provincijos miestelius, bažnytkaimius, sodybas, juos priglaus tos pačios dar likusios mokyklėlės, profesinio rengimo centrai, sveikatos, kultūros įstaigos, ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, parapijos bažnyčios. Čia jie ras visko, kad išgyventų.

- Nelaimės atveju ta pati visų niekinama provincija taps gera mama pabėgėliams?

- Nelaimės atveju provincija taps valstybės reikšmės strateginiu objektu! Būtent taip į miestelius, bažnytkaimius, gyvenvietes, sodybas, ūkius ir reikia žiūrėti, kol grėsmė kabo ant nosies galo.

- Bet kol dangus neskilo, savivaldybių šulai ir toliau karksės, kad išlaikyti tuštėjančias mokyklas, sveikatos, kultūros įstaigas brangu, neracionalu, neprotinga, neapsimoka.

- Rajonų valdžia tik popieriuje kuria ilgalaikius planus, šiaipgi vykdo vienadienę politiką - kol esu valdžioje, privalau šį tą daryti, o po manęs - nors ir naujas tvanas. Savivaldybėms nerūpi, kas bus, jei bus.

- Karo grėsmė ant nosies, o iš rajonų ligoninių į miestus išvežama moderniausia medicinos įranga, išvažiuoja aukščiausios kategorijos gydytojai... Kodėl savivaldybės tyli?


- Aš ir sakau: ką nelaimės valandą atskubėję iš užsienio padėti tėvynainiams ras gydytojai išparceliuotose rajonų ligoninėse? Kas atsitiks tuomet, kai reikės pasirūpinti sužeistaisiais, ligoniais, šoko ištiktais rajono gyventojais? Visus transportuos į didžiųjų miestų gerai įrengtas ligonines? O ar ten po poros bombelių kas nors dar bus likę? Nei savivaldybės, nei centrinė valdžia nepasirūpina atsarginiais keliais.

- Gal rajono valdžia neturi jėgų sulaikyti ligoninių parceliavimo?

- Rajono valdžia skilus dangui pirmiausia dums į paežerėse, paupiuose, pamiškėse seniai išsistatytas savo sodybas-tvirtoves ir tik apsidairę kas kur gal iškiš nosį į viešumą. Sistema prigimdė daug savanaudžių, pirmiausia savais reikalais besirūpinančių partinių vadukų. Gyventojų nepaliks tik provincijos žmonės. Jų širdis dar atvira ir neužkietėjusi.

- Ką patartumėte didžiųjų miestų piliečiams?

- Piliečiai miestiečiai! Visi, kurių dar neapkvailino bankų ekonomistai, kad protingiausia, geriausia, saugiausia investicija - pirkti naujus butus už bankų paskolas, kuo skubiau įsigykite atokesnes sodybas - tokių tūkstančiai, - gerai, miestiškai įsirenkite ir turėsite kur saugiai prisiglausti, o tuos bankininkų įpirštus svajonių butukus viena bombikė per sekundę pavers rūkstančių nuolaužų krūvele. Atsarga, ponai miestiečiai, gėdos nedaro, tą atsargą rasite provincijoje.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (20)

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • TERORAS: Turkijos institucijos penktadienį sostinėje Ankaroje sulaikė 14 įtariamų „Islamo valstybės“ grupuotės narių, kaltinamų planavus surengti išpuolius prieš šį sekmadienį vyksiančius šalies prezidento ir parlamento rinkimus.
  • EISMAS: praėjusią parą, birželio 21-ąją, mūsų šalies keliuose eismo įvykiuose sužeisti 7 žmonės, tarp jų - 1 nepilnametis; pateiktais duomenimis, nukentėjo 3 dviračių vairuotojai, 2 keleiviai, 1 motociklo vairuotojas, 1 pėsčiasis.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
darbas spaudoj

Ar švenčiate Jonines?

balsuoti rezultatai

Ar kada buvote apgauti, kai nuomojotės būstą?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +11   +13 C

   +9  +10 C

 

   +10  +12 C

  +15   +23 C

   +18  +20 C

 

   +16   +17 C

    8-13 m/s

   1-2 m/s

 

    1-3 m/s

 

USD - 1.1538 PLN - 4.3256
RUB - 73.5577 CHF - 1.1496
GBP - 0.8737 NOK - 9.4253
reklama
Ukis 2018