respublika.lt
 

Kodėl Seimas kratosi senosios baltų religijos? - straipsnio komentarai:

 • >Davatkynui 2019 rugpjūčio mėn. 22 d. 15:37:30

  Pritariu jūsų išsakytai nuomonei.Komentarai tarsi nuteiktų penktos klasės
  mokinukų.lankiusių tikybos pamokas.

 • baltai, mokykitės kantrybės iš lietuvių 2019 rugpjūčio mėn. 21 d. 19:15:19

  Mieli senieji baltai, priimkite mūsų, lietuvių, patarimą: ne į Seimą reikia
  kreiptis, o į Dievą. Per mažai meldėtės, per mažai aukojote ir aukojotės, tai
  Dievas savo valia ir Seimo pagalba atidėjo jūsų pripažinimą. Kagebistai, ir tie
  75 metus turi tylėti, kol gaus išrišimą. o jūs per kažkokius 25 metus norite
  sulaukti Dievo malonės. Dar nesubrandinote nė vieno kankinio už tikėjimą, o jau
  norite sėdėti už išrinktųjų stalo? Nenusiminkite - kančia jus išgrynins ir
  iš/nu/baltins.

 • gal 2019 rugpjūčio mėn. 21 d. 14:30:14

  prisiminkime 1 Dievo įsakymą?

 • o-o-o 2019 rugpjūčio mėn. 21 d. 13:56:33

  Kur galima būtų rasti senųjų rašytinių šaltinių, kuriuose aprašyti baltų
  dievai, jų žygdarbiai ir t.t.? Ne šiuolaikinių išmįslų, bet senųjų...

 • senis 2019 rugpjūčio mėn. 21 d. 13:16:51

  ne i seima Romuvai reikejo kreiptis, reikejo kreiptis tiesiog i Putina. Seime sedi
  141 uzsislaptines kgbistas, jie be Kremliaus leidimo nieko spresti negali.

 • nesikratykit 2019 rugpjūčio mėn. 21 d. 10:06:20

  dar yra ateistų religija.

 • pagoniška religija 2019 rugpjūčio mėn. 21 d. 10:03:32

  nereliginga religija :) Kokia religija be Dievo? Bet jei jau absurdas visur, kodėl
  ir šitoj srity negalėtų būti. Kaip išvirkščia rankovė verčiama žmonių
  realybė.

 • Pranassas 2019 rugpjūčio mėn. 21 d. 07:56:35

  Grizkime ne tik i pagonybe, bet ,i dar i ankstesnius laikus,kai nuogi
  vaiksciojome,kai pagal b yrkos ilgi vada rinkome...

 • Davatkynui 2019 rugpjūčio mėn. 21 d. 02:27:48

  Daugelis pasisakymų labai žemo intelekto žmonių, nieko nežino, nieko neskaito,
  nesidomi ir rašo tokias nesąmones... Kai paskaitai, tai net atmuša norą į
  bažnyčią eiti, atrodo, kad visokios neišprusę davatkos rašinėja nesąmones,
  dreba iš baimės . Ir labai rūpinasi baltų Dievais, matyt pačioms ar patiems
  tikėjimo labai stinga. Krikščionių religija gera, niekam nelinkinti bloga, tik
  deja, akivaizdu, ne visi žmonės tose bažnyčiose sėdintys kitiems gero linki.
  Linkiu atsisukti veidrodį į save ir šiek tiek pamąstyti!

 • Tik 2019 rugpjūčio mėn. 20 d. 23:11:36

  pinigėlių troškimas

 • Budriškis 2019 rugpjūčio mėn. 20 d. 18:15:12

  Dar vienas žingsnis skaldyti tautą - išskirti stabmeldžius ir
  krikščionis .Šventą KRYŽIŲ KALNĄ ir Naisių sustumtą k a p č
  i ų viršui stypsančiu p i z i u m i ir dar keliais
  ąžuoliniais koplytstulpiais skiria tik keliolika km . SUVOKIT
  PAGALIAU UŽMAČIAS IR laukiamų pasekmių .

 • nuomonė 2019 rugpjūčio mėn. 20 d. 16:33:07

  Bent jau niekas nedraudžia išpažinti senąją lietuvių religiją.Matyt senajai
  baltų religijai reikia tik valstybės finansavimo,kaip ir visoms kitoms religijoms.

 • >nesuvokiantiems 2019 rugpjūčio mėn. 20 d. 06:50:33

  .parašė teisingai.Tai baltų kultūros elementai.Etnokultūra.Kaip gali būti
  religija be tikėjimo dievais?Ar dabartiniai pagonys,taip pat ir ponas Vaiškūnas
  nuoširdžiai tiki į visus senųjų baltų dievus?Komentatoriai atkreipkit dėmesį
  į straipsnio antraštę.Kalba eina apie senąją baltų religiją,nesuplakit su
  senuoju lietuvių tikėjimu,taip pat pagonybe.Tikėtina,kad pvz.1300m.lietuvių
  pagonybė skyrėsi nuo senųjų baltų religijos.Vienas iš veiksnių tai ilgas
  istorinės raidos laikotarpis.Lietuviai yra tik viena iš senųjų baltų
  genčių.Viena,bet ne vienintelė.Kalbant apie senąją baltų
  religiją,neaišku,kuris laikotarpis imamas atramos tašku.Tai tik asmeninė
  nuomonė.

 • o 2019 rugpjūčio mėn. 20 d. 05:47:31

  kas yra pusmoksliai vargetos?Pagal Laisvamanio komentaro tekstą galima spręsti,kad
  tai save vadinantys laisvamaniai,nes nesupranta to žodžio reikšmės,Kaip ir
  ateistai.Paprašius, tokių asmenų save vadinančių ateistais arba laisvamaniais
  paaiškinti,kas yra ateizmas,kas yra laisvamanybė nesugeba.

 • Nenorima kad Lietuva atgimtų 2019 rugpjūčio mėn. 20 d. 00:51:15

  Suprasit kai sužinosit kas yra žiauri tikrovė.

 • ???????> ir seimas........ 2019 rugpjūčio mėn. 19 d. 15:54:32

  Parodija:
  "Mes nieko prie jus, drugeli, neturime,mes ne prieš jus, tik trumpam,10-čiai metų
  jus prisegsim,kad labai nespurdėtumėt."

 • ir Seimas ir daugelis tautiečių 2019 rugpjūčio mėn. 19 d. 15:18:50

  ne prieš senąją religiją- jie PRIEŠ kosmosą ir kosmonautus . Čia pasakorius
  Jonas Vaiškūnas nėra nei senas religingas žmogus, nei propaguoja senosios
  religijos. Jis yra kais pats save pristato- etnoKOSMOLOGAS. Todėl su nežinia iš
  kur priplaukusiais kosmonautais mums tikrai nepakeliui :)

 • Laisvamanis 2019 rugpjūčio mėn. 19 d. 13:12:53

  Gaila man tų žemiau pasisakančiųjų,kurie tiki jog egzistuoja kokie tai
  antgamtiniai dievai,angelai,velniai,dangus,pragaras bei kitokios gilioje senovėje
  prigalvotos nesąmonės,kad gąsdinti bemokslius žmones,kad juos išnaudoti ir
  siūlyti už žemiškasias kančias nuostabų'pomirtinį gyvenimą'..Nejaugi mūsuose
  dar tiek daug neišprususių,bemokslių vargetų,tikinčių ne būties realumu,o
  kažkokiomis tai neegzistuojančiomis'dvasiomis'?

 • Nesuvokiantiems 2019 rugpjūčio mėn. 19 d. 13:07:06

  Tai ko gero labai prasminga ir graži lietuvos tradicija - baltų kultūra atitnkamai
  gerbianr ir saugojant savo gamtą. Dabartinėje Lietuvoje suvokiama tik tokios
  religijos mylinčios ir tarnaujančios pinigų momonai.

 • >>>>>>protingai 2019 rugpjūčio mėn. 19 d. 08:36:44

  išsigelbėkit save.Manymas ,kad priklausot gelbėtojų monopoliui rodo,kad gelbėtis
  reik pačiam.Kas ne Jūsų palikit tiems kam tai priklauso.

 • Ramūnas 2019 rugpjūčio mėn. 19 d. 00:11:01

  Visa tai kas mus žlugdo, daro mus tik stipresniais!

 • Laisvė rinktis, tolerancija kitoms religijoms 2019 rugpjūčio mėn. 18 d. 23:37:42

  Religijų yra daugybė, o Dievas- vienas. Kokį kelią rinktis, sprendžia pats
  žmogus. Ir pasirenka tą kelią, kuriame mato tikrąją prasmę, tikrąsias
  vertybes, tai kas dvasiškai atgaivina žmogų. O plėšytis ir sakyti, kad tik ta ar
  kita religija geriausia, yra mažų mažiausiai žema. Žmogus yra laisvas ką
  rinktis.

 • protingai padarė 2019 rugpjūčio mėn. 18 d. 23:15:42

  Šį kartą dėkoju Seimui, kad priėmė protingą sprendimą. Už tuos žmones,
  kurie neturi suopročio ir patys nežino ką darą. Ir tokių nežinančių, beje,
  yra labai daug ir vis daugėja...O tiesa labai paprasta--------------DIEVAS YRA
  VIENAS IR TAS DIEVAS------ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ. Ir tu , žmogau, mirties
  akimirką stosi Jo akivaizdon, o ne kokio stabo, ir Jam duosi apyskaitą, ką gero
  čia žemėje nuveikei.Taigi, šį sykį mūsų Seimas savo sprendimu prisidėjo prie
  žmonių išgelbėjimo.......

 • nu ką, 2019 rugpjūčio mėn. 18 d. 21:20:17

  protėviai beveik tris šimtus metų gynė šalį nuo atėjūnų, perėjūnų, kaip
  tik tų, kurie dabar tradiciškiausi. Anie kirviu, kalaviju okupantus vijo, o jų
  palikuonys tik spjaudytis ant protėvių pasaulėžiūros tesugeba. Ir tai tik
  elekronine forma.

 • >www 2019 rugpjūčio mėn. 18 d. 19:34:27

  Ar pats{pati} tikrai meldiesi saviems pagoniškiems dievams?

 • >zm 2019 rugpjūčio mėn. 18 d. 19:25:59

  nekaltink kitų dėl neišsaugoto savo tikėjimo-pagonybės.Prisipažink pats sau
  tyliai,kad mokslo raida viską nubraukė.Kas dabar trukdo melstis
  Perkūnui,Saulei,Gabijai ,Žemynai ir likusiems kitiems dievams.?Kodėl dėl
  palikuonių bėgate pas ginekologą,bet nesimeldžiate sekso dievui Piziui?Gal dar
  bus sustiprintas tikėjimas baltų arba senovės lietuvių dievais ateityje,tai
  priklauso nuo pačių pagonių.Šiuo metu tai labiau panašu į etnokultūrą,bet ne
  į religiją.Jeigu tai pripažįstama religija,tai jau yra neopagonybė,nes nėra
  tęstinumo su senovės baltų religija,butent per tikėjimąTaigi nieks kits čia
  nekalts,kad pagonys nesimeldžia gamtos reiškiniams,kurių nesuprato senosios gentys
  ir juos sudievino.Natūrali pažangos ir mokslo vystymosi seka.Graikai turėjo visą
  dievų olimpą,bet pasuko kitu keliu.Taip pat ir kitos tautos, netik graikai.

 • Na > 2019 rugpjūčio mėn. 18 d. 18:57:41

  geriausiai kai į savo klausimus atsakai pats sau.Tada ir atsakymai būna teisin
  giausi,ir lieki patenkintas.

 • Ww 2019 rugpjūčio mėn. 18 d. 18:56:49

  Kadangi aš dabartinį tikėjimą vadinu zydkrikscioniu tikėjimu ir okupaciniu,
  kuris žmonijai atnešė daug žūčių, nusikaltimu dėl to ir lenku popiežius
  atsiprašė už nusikaltimus prieš žmonija tai okupantas niekada nenorės
  žiūrėti į teisybe. Ar malonu melstis svetimam tikėjimui?

 • zm 2019 rugpjūčio mėn. 18 d. 18:09:42

  Žinoma, kad mažai kas belikę iš etnokultūros ir tautinės religijos, nes
  kryžeiviai uoliai naikino ginklu, o kai nepavyko, užsiundė jėzuityną.
  Aš suprantu, kad lygintis su tokia organizacija (kurios istorijoje popiežiai
  paleistuviai nuodytojai plėšikai ) sunkoka, ji kaip vėžys, kaip komunistų
  partija, kas yra religija, aiškina būtent tos reigijos atstovai ir tokie patys
  religijotyrininkai, girdi netraukiai iki to vardo baltų tikybos gaivintojai, bet
  kodėl taip bijomasi, negi grupelė nieko blogo nedarančių žmonių yra nusipelnę
  blogai slepiamo įniršio ir neapykantos, išaugančios iki skundimo klebonėliui
  apie baisią mokytoją, kam leido ant piliakalnio ? Su folklorinėmis grupuotėmis
  kovoja Vatikano filialas, nejaugi dėl pinigų ir įtakų, ak štai kur šuva
  pakastas.

 • >dvasiškis{buvęs} 2019 rugpjūčio mėn. 18 d. 17:41:47

  turi būti garbinama tikra materialistinė marksistinė pasaulėžiūra.Tada pati
  materialiausia pasaulėžiūra yra pinigai.Jie šiame amžiuje ypatingai yra
  garbinami.Va su marksistine pasaulėžiūra kebliau.Ji jau yra atgyvena,tai kaip ją
  garbinsim?

Parašykite savo komentarą:
  Grįžti į straipsnį
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • TUŠČIOMIS: Nur Sultane (Kazachstanas) vykstančiame pasaulio imtynių čempionate pasirodymą baigė Lietuvos atstovai; laisvųjų imtynių varžybose lietuviai liko be pergalių, taigi, ir be kelialapių.
 • PASIRAŠĖ: krepšininkai broliai Darjušas ir Kšištofas Lavrinovičiai pasirašė sutartį su aukščiausioje Britanijos lygoje (BBL) rungtyniaujančiu Londono „Royals“ klubu.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
Tobago Anthony Joseph.

Kaip manote, ar mažos mokyklos ugdo pašalpininkus?

balsuoti rezultatai

Kaip vertinate tai, kad Vilniuje stadionas „statomas“ jau 30 metų?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+9 +11 C

 +0 +1 C

 

 -1 +2 C

+14 +16 C

+10 +12 C

 

 +11 +12 C

0-4 m/s

 0-3 m/s

 

0-2 m/s

 

USD - 1.1030 PLN - 4.3575
RUB - 70.3933 CHF - 1.0942
GBP - 0.8823 NOK - 9.9423
reklama
Ūkis