respublika.lt

2018 gegužės 27, sekmadienis

Kasdien vis labiau tolstame nuo esmėsnuotraukos (47)

2017 rugsėjo mėn. 03 d. 08:00:08
Jūratė PETRAUSKAITĖ

Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataro, buvusio politinio kalinio Algirdo Endriukaičio 2012-aisiais paskelbtas memorandumas nuskambėjo tarsi antausis valdantiesiems. Jis pareiškė atsisakantis visų valstybinių pagerbimų ir apdovanojimų, tarp jų - ir oficialių valstybinių laidotuvių, kuriomis pagerbiami mirę Kovo 11-osios signatarai. Tokią drastišką protesto formą A.Endriukaitis tąsyk pasirinko nusivylęs šalies politiniu elitu, matydamas, kur link vedama Lietuva. „Kasdien prarandame išsvajotos Lietuvos valstybės dalelę“, - prieš penkerius metus signataro ištarti žodžiai liko kaboti sunkiu debesiu. Jo įvardytos grėsmės niekur nedingo, o Tauta jau net nebemoka jų atpažinti.

 

- Prieš penkerius metus įspėjote: valstybė yra išformavimo būsenos; kasdien prarandame išsvajotos Lietuvos valstybės dalelę. Galbūt jau laikas atšaukti pavojaus signalą?

- Deja. Lietuvos valstybingumo problemos šiandien kelia dar daugiau nerimo. Susilpnėjo valstybinė sąmonė, valstybingumo, savasties gynimo poreikis. Šiandien jau nematau išeities.

- Betgi esame susitelkę prieš grėsmę iš Rytų, stipriname savo saugumą, ekonomika stabili. Tad kur įžvelgiate tuos pavojus?

- Valstybės, kurioje patys esame šeimininkai, lieka vis mažiau. Dar 2015 metais Briuselis priėmė dokumentą dėl naujos Europos Parlamento koncepcijos. Rinkimai į jį vyks ne nacionaliniu, o sąjunginiu lygmeniu. Įvedama net nauja sąvoka - šeimyninė partija, t.y. vieno bendro pavadinimo partija visose ES narėse nuo Madrido iki Helsinkio, iki Vilniaus. Išrinktas politikas atstovaus ne Lietuvai, o ES.

Rengiamas projektas dėl užsienio partijų registravimo ir veikimo Lietuvoje. Įsivaizduokite, atvažiuos pas mus kokia nors Vakarų šalies partija su savo fondais, atidarys filialą. Ir ji puikiai tvarkysis, nes mes, tokie neturtingi, nebūsime kliūtis. Kur pinigai, ten bus tiesa, ten bus dauguma. Einama į federaciją. Mums būtų statusas Bavarijos, Teksaso ar Tatarstano. Ėjimas prie to mums pražūtingas.

- Kalbate apie valstybės saulėlydį. Kodėl politikai nemato grėsmės? Ar mato, bet neturi noro ir jėgų pasipriešinti?

- Pasižiūriu į mūsų politikus: yra tarp jų normalių, nepiktybiškų žmonių. Bet jiems trūksta įžvalgų apie pasaulio raidos tendencijas.

Pasaulis keičiasi. Visai netolimoje ateityje jis labai skirsis nuo to, kuriame gyvename šiandien. Tarkim, kaip skelbia Jungtinių Tautų Organizacija, Afrikoje 2050-aisiais bus 1,2 milijardo gyventojų. Tai milžiniškas prieaugis, palyginti su dabartiniais 300 milijonų. Kur jie eis, kur gyvens? Apie ateitį reikia galvoti, užuot mechaniškai dėliojus, kiek čia mes galime pabėgėlių priimti. Rusija mums dar arčiau. 2050 metais gyventojų ten sumažės 20 milijonų. Jau šiuo metu rusai nepajėgia visiškai apsaugoti savo sienų, kariuomenės nesurenka tiek, kiek reikia. Tad sąlygiška šiandienos ramybė ilgai netruks. O mūsiškiai galvoja, kad koks dabar yra statusas, toks jis bus per amžių amžius.

Vokietija skambina pavojaus varpais. Jeigu išsilaikys dabartinės tendencijos, šalyje 2100 metais gyvens 22 mln. vokiečių ir 35 mln. musulmonų. Kai pradedu apie tai kalbėti, mūsiškiai moja ranka: ai, tai tik fantazijos. Nors ir popiežius Pranciškus apie tai kalba, globalizaciją įvardydamas kaip naujos formos kolonizaciją.

Bet mūsų valdžios žmonių egzistenciniai, išlikimo klausimai nedomina. Jie susirūpinę kasdieniais dalykais: čia du procentus biudžeto pridėsim, čia vieną atleisim, kitą priimsim... Visa tai tik ūkinės problemos esminių permainų, kurios gali sunaikinti valstybę, fone.

- Ko laukiate iš artėjančio Vasario 16-osios šimtmečio? Gal tai bus proga stabtelėti, atsigręžti į esmines valstybės vertybes?

- Vasario 16-osios šimtmečio minėjimas bus tik formalus. Faktas, bet ne gelmė. Bus kabinami ordinai ir medaliai, prisikviesime svečių, tratės būgnai, griaudės fanfaros - vienadienės formos, menkaverčiai blizgučiai. 1918 metų vasario 16-ąją buvo paskelbta Lietuvos Nepriklausomybė. Kiek mums jos liko dabar, praėjus šimtui metų? Gal tik įsivaizduojame, kad turime suverenitetą? Būtent dabar, valstybės šimtmečio šviesoje, turime sau iškelti klausimą, kiek liekame prie tų idealų, kurie buvo paskelbti Vasario 16-ąją. Turime nubrėžti aiškią ribą, kiek mes galime turėti savarankiškumo, o kiek paklusti Europos Sąjungai.

Kai nėra giluminio suvokimo, nieko keisto, kad ir pasiruošimą 100-mečio minėjimui lydi nesusikalbėjimas ir pykčiai. Dėl paminklo Lukiškių aikštėje - tiek problemų, niekaip neišeina susitarti. Kiek laiko tęsiasi ginčai dėl paminklo Jonui Basanavičiui, pirmajam valstybės žmogui, pirmajam signatarui, „Aušros“ leidėjui! Kol nėra valstybinės valios, ima ir atsiranda visokios putinaitės, drįstančios kalbėti, esą jis buvo nevykęs, ir šioks, ir anoks. Bet palaukit, jei ne Basanavičius, gal ji nė nebūtų galėjusi savo teksto rašyti lietuviškai!

- Tai ar tebesame prie tų idealų, kurie atvedė mus prie Vasario 16-osios?

- Esame nutolę nuo esmės ir kasdien vis labiau tolstame. Visuomenė nusiteikusi prieš patriotus, vadina mus marginalais, homofobais. Kultūra sumenko. Vienadieniai, primityvūs dalykai ima viršų. „Vamzdžio“ kultūra įsimetė ir į literatūrą. Mentalitetas lietuviškas išplautas, vertybių skalė išbalansuota.

Kalba jau nebėra vertybė. Prie ruso džiaugdavomės parduotuvėje ar kavinėje lietuvišką iškabą pamatę. Estijos Konstitucijos preambulėje yra parašyta, kad Estijos kultūra, tradicijos ir kalba turi išlikti amžinai. Kalbą jie įrašė po įstojimo į Europos Sąjungą. Mūsų Konstitucijoje to nėra.

Aš jau nekalbu apie tokį pražūtingą reiškinį kaip emigracija. Žmones svetur veja ne tik maži atlyginimai. Jie negali apsikęsti, kad savoje valstybėje yra stumdomi, niekinami, žeminami.

- Kaip galėjo atsitikti, kad apie vertybinius išsižadėjimus, ideologinius praradimus, net fizinį nykimą tenka kalbėti po tokio skambaus mūsų istorijos akordo kaip 1990-ųjų kovo 11-oji?

- Visus šiuos nužmogėjimo, nukultūrėjimo impulsus gavome iš Vakarų.

Man labai įsiminė paskutiniai arkivyskupo Luidžio Bonacio (Luigi Bonazzi) žodžiai, kuriuos jis pasakė išvykdamas iš Lietuvos: „Europa išeina iš istorijos.“ Taip skelbė neangažuotas, jokiai jėgai neatstovaujantis žmogus. Iš Europos ta griūtis pasiekė ir mus. Aklai ja sekame, visi mūsų žvilgsniai ten nukreipti.

Jei jau Rusijoje pragaras, tai priešingoje pusėje - Europoje - rojus. Deja, taip nėra. Vakarai mus traukia, nes ten daugiau turto, didesnės korporacijos, viskas labiau blizga. Užsižiūrėję į juos praradome gelmę, pametėme valstybinę savigarbą. Tos trys raidės - principinis dalykas. Kaip gali kita valstybė reikalauti, kad mes šoktume pagal jos nurodymą? Abėcėlės prie ruso nebuvome pakeitę. Tad kur ta savigarba?

Nuo Rusijos nusigręžėme. Nesakau, kad iš ten nėra grėsmės. Tačiau baimė niekada negali būti argumentas. Jei jiems pavyko mus įbauginti, priversti drebėti, jų tikslas jau pasiektas.

- Kaip jūs jaučiatės tokioje valstybėje, kokią matote šiandien?

- Prieš keletą metų susitikau dabar jau amžiną atilsį Vytautą Masalskį, partizaną, kalėjusį lageriuose. Tai jis man pasakė: „Žinai, Algirdai, mes pralaimėjome.“ Aš neskleidžiu jokios panikos, bet, kalbant vieno rusų rašytojo žodžiais, šis amžius sumalė mus kaip naciją.

- Valstybės šimtmečio mes sulauksime, o kokia ji bus toliau? Ateities jubiliejų bus?

- Po šimto metų, demografų skaičiavimais, mūsų bus tik šimtas tūkstančių, jeigu nepasikeis šiandienės tendencijos. Kaip nebeliko paskutinio prūso, taip nebeliks ir mūsų.


Apdovanojimai virsta farsu

Prieš penkerius metus viešai valstybinių malonių atsisakęs A.Endriukaitis pastebi, kad pastaruoju metu valstybiniai apdovanojimai apskritai devalvuojami. Jie dalinami tarsi atminimo ženkleliai - ne už didžiavalstybinius darbus, o tiesiog... už gerai einamas pareigas ar nepriekaištingą darbą.

„Puiku, jei verslininko firma klesti, bet tai jo asmeniniai reikalai. Puiku, jei kažkas sąžiningai atlieka savo kasdienį darbą, bet tokių žmonių valstybėje daug. Medaliai ir ordinai turi būti teikiami ne už tai. Neieškoma, nepastebima asmenų, kurių veikla visuotinė, reikšminga valstybės mastu“, - apgailestauja signataras. A.Endriukaitis priminė, kad dar 2000-aisiais prezidentas Valdas Adamkus Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 3-iojo laipsnio ordiną įteikė pirmajam Lietuvos vidaus reikalų ministrui po Nepriklausomybės atkūrimo Marijonui Misiukoniui - ilgus metus dirbusiam KGB, o šįmet Vasario 16-osios proga ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius įsegtas sovietų partizanei Faniai Brancovskajai.

„Šie atvejai kelia labai dideles abejones. Jie nuskambėjo tiesiog provokuojamai. Tame fone ir visi kiti apdovanojimai išeina su galvos pakraipymu: ar jie teikiami to vertiems asmenims, ar taip tiesiog kažkam atiduodama duoklė, kartu ir savo reikšmingumą parodant. Apdovanojama daug užsieniečių. Už ką? Ar vien tik už tai, kad jie atvyksta į Lietuvą? Man nepriimtina, kai medalis teikiamas tiesiog už laipsnį, titulą ar pareigas. Čia net nėra apie ką šnekėti“, - pasipiktinimo neslepia A.Endriukaitis.

Anot signataro, prieštaringų vertinimų sulaukiantys apdovanojimai iškreipia jų prasmę, verčia abejoti valstybės požiūriu ir sveika logika. Nesolidu, kai apdovanojamų asmenų sąrašas kelia visuomenėje šurmulį, palieka abejonių, už kokius nuopelnus jie teikiami.

„Tų nuopelnų aš dažnai ir pasigendu. Valstybinio apdovanojimo vertas tas, kuris savo veikla yra pavyzdys, kalbant šiuolaikine kalba, žvaigždė. Biznio asas, mokantis kaupti pinigus geriau nei visi kiti, ar užsienio pilietis, nusipelnęs atvykimu į Lietuvą, - tikrai ne tos asmenybės, kurių reikia kritinėje situacijoje esančiai Lietuvai. Ne tokie atvejai kelia Tautos dvasią, ne tokios asmenybės uždega ir įkvepia“, - tvirtina jis.

A.Endriukaitis yra atsisakęs ir Sausio 13-osios medalio. Tai buvo jo protestas prieš pokario pasipriešinimo dalyvių priešišką vertinimą, kurį demonstruoja prokuratūros ir teismų struktūros. Signataras tvirtina, kad priimdamas valstybės skiriamą apdovanojimą jis tarsi deklaruotų savo pritarimą praeities žmonių kančių ir pralieto kraujo niekinimui, kurį demonstruoja šalies teisėtvarkos institucijos, o valdžia tai mato ir su tuo sutinka: „Nenoriu būti tos valdžios rėmėjas. Nenoriu susitapatinti su jos politika. Priimdamas apdovanojimą tarsi teigčiau, kad viskas valstybėje yra gerai. Taip nėra. Aš jaučiuosi kaip gyvendamas kažkokioje paralelinėje erdvėje, ne suverenioje valstybėje, kur visos prieškario, pokario vertybės yra apeinamos, numenkinamos ir iš esmės atmetamos.“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (47)

 • Seneli,mano mielas,seneli 2017 rugsėjo mėn. 08 d. 19:08:13

  Pakviesk savo taip mylimus čečėnus Lietuvoje tvarką daryti.

 • važiuoju 2017 rugsėjo mėn. 06 d. 17:21:15

  važiuoju per miestą ir matau ant sienos užrašą; ,, be esmės nėra
  prasmės,,. Bet gali būti ir atvirkščiai; ,,Be prasmės nėra esmės,,.

 • D.M. 2017 rugsėjo mėn. 05 d. 16:03:36

  Pilietinė (ir žmogiška) pagarba signatarui Algirdui Endriukaičiui už
  aiškias ir teisingas mintis- už giluminį ir pagrįstą susirūpinimą
  valstybės dabartimi bei ateitimi.
  Koment.p.Snieginai - negalima reikalauti iš vieno žmogaus "žygių" ir
  kt.,kai patys gebame tik stebėti ir laukti (gal tikrai nebeturime
  stiprių/dorų/patikimų asmenybių, kurios "sukviestų ir uždegtų"
  bendram gėriui?..)

 • Sniegina 2017 rugsėjo mėn. 04 d. 13:10:43

  Žodžiai teisingi, bet juk visi žinome, kad "Žygiais, o ne žodžiais,
  mes Tėvynę mylim..." Tai kur jie, tie Žygiai?

 • A.Kvietkauskas(Alytus) 2017 rugsėjo mėn. 04 d. 07:36:38

  Jei pas estus 2 metai iš emigracijų gryžinėja ir valstybės valdymas
  ypač paskolų srity beveik neturi paskolų. O kiek ir turi tai
  išlaikydami valstybės strateginius objektus per juos užsidirba ir
  gražint pajėgūs Lietuvoj priešingai. Patys likę be valstybės rimtų
  strateginių objektų ir jų likučius norintys privatizuot ir šie
  valdžioje. Apie valstybės praskolinimo mastus ir kaip atiduos - tylu. Ir
  jei pridedama, kad ES parama kol eina trečdalį metinio biudžeto sudaro.
  Reiškia kuo didesnė emigracija Lietuvoje tuo stabiliau skaito. Čia yra
  kraupu. Ir patys už tai atsakingi. Kad ir dabar nei piršto nekrutina
  situacijai gerinti, o tik aplink visus kaltina.. Gyvenu Lietuvoj. Bet
  vyrauja kaip priešingi savo valstybėb interesams. Pašneka vienaip, daro
  kitaip.

 • visiems 2017 rugsėjo mėn. 04 d. 00:18:31

  Neturintiems ko paskaityti ir pavargusiems nuo valdžiagyvių melo:
  plus.google.com/104930148289526971655/posts
  gražių paveiksliukų galerija:
  plus.google.com/u/0/communities/107260533056716270437

 • klaustukui ? 2017 rugsėjo mėn. 03 d. 21:29:50

  Stabili ekonomika ? Jeigu stabiliai auga kainos, tai yra stabilumo
  požymis. Jeigu atlyginimo minimumas išaugo dešimt procentų, kainos
  privalo augti penkiolika(prekybininkai įvertina infliaciją).Aplamai
  Lietuvoje režimas jau pranoko vergovinę santvarką. Ten žmonės dirbo
  už maistą, stogas buvo suteikiamas vergvaldžio. Dabar Lietuvoje žmonės
  dirba už maistą ir dar privalo susimokėti už stogą, kiekvienas euras ,
  sumokėtas pensijiniam fondui, dalijamas pusiau, nes euras virto pensijiniu
  vienetu, kurio vertė 0,49 euro. Kas priėmė tokius įstatymus,
  galiojančius trylika metų atgal?Gerbiami seimo nariai, nepasisukite man
  po ranka, gausite per veido plokštumą...

 • Vytautas 2017 rugsėjo mėn. 03 d. 21:11:52

  Man viena yra netinkama, tai kelios devalvacijos. 90aisiais perejimas prie
  zveriu, tada pagaliau litas. Po to 2009 krize, kai vel viskas velniop
  skrido, o tada didysis dziaugsmas - euras. Ir viskas. Dabar maldomis ir
  ismalda.

 • jaukas gojams 2017 rugsėjo mėn. 03 d. 20:49:00

  naikinkit valstybę(s) skolindamiesi.

 • Jo 2017 rugsėjo mėn. 03 d. 19:21:20

  Patiko pripažinimas, kad -" Visus šiuos nužmogėjimo, nukultūrėjimo
  impulsus gavome iš Vakarų."(Ne iš Rytų)
  Na,o dėl rengiamo užsienio partijų registravimo ir veikimo Lietuvoje,tai
  jau bus ŠAKĖS Lietuvai.Visiškas nuginklavimas.Nepasipriešinsim.Tai pono
  gudručio(Лукавого) klasta.Ir nebus jokio valdžios
  pasipriešinimo.Tai parsidavėliai užsieniui.Klusnūs pakalikai.Vykdys
  viską,kas bus įsakyta.

 • Labai razumnas ir 2017 rugsėjo mėn. 03 d. 19:04:35

  patriotiškas straipsnis.
  Lietuviški klapčiukai Briuselyje ir vergai namuose nekelia
  pasitikėjimo.

 • valdas 2017 rugsėjo mėn. 03 d. 17:54:02

  O uz ka ir kas sitiems "apastalams"turim dekot ?
  Uz paskutine vakariene ?
  Uz Lietuvos sunaikinima,tautos isginima,šeimų ardymą ?
  Ar jie nepersivalge !!!
  Turbut visi laimingi ,kaip ozys,kruopai... !!!
  Jie nebezino zodzio geda,pareiga...!!!

 • Pagarba 2017 rugsėjo mėn. 03 d. 17:44:16

  Auksinės mintys, tik gaila, kad dabartiniams valdžiažmogiams jos
  nepriimtinos ir nesuvokiamos. Ačiū.

 • KA 2017 rugsėjo mėn. 03 d. 17:22:52

  BET KODELW NE MERLIN MONROEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

 • vasia 2017 rugsėjo mėn. 03 d. 15:49:26

  PAGARBA.DIDZIULE PAGARBA.

 • Visuomenė nusiteikusi prieš patriotus 2017 rugsėjo mėn. 03 d. 15:20:27

  Visuomenė nėra nusiteikusi prieš protingus patriotus. Politinė
  nomenklatūra nepakenčia kitokios nuomonės.

 • jo 2017 rugsėjo mėn. 03 d. 15:19:25

  Gilus ,ismintingi zodziai,norejome laisvos Lietuvos,gavome tankus is
  vakaru,nezmoniskas kainas,kaimo zmoniu sunaikinima,bjauru,bet tokia
  realybe,kazkada su kardais kariavo,dabar nukariaut galima ir per ekonomika
  ir nereikia kaltint zmoniu,kad jie uz netinkamus balsavo,nieko jie
  nebalsavo,viskas yra melas

 • tam Uv 2017 rugsėjo mėn. 03 d. 15:17:38

  Akivaizdu, kad tai jūs nesiorientuojate pasaulio įvykiuose. O Signataro
  mintys blaivios, aiškios ir tikslios. Kad taip daugiau taip mąstančių
  žmonių, manau, jog mes dabar gyventume gražiau, šviesiau, švariau.

 • Pagarba Signatarui 2017 rugsėjo mėn. 03 d. 14:12:46

  .

 • Pensininkas 2017 rugsėjo mėn. 03 d. 13:41:30

  Su gilia pagarba, kaip zmones sako, pasirasau po kiekvienu Jusu zodziu,
  gerb. Signatare. Geros sveikatos Jums !!!

 • Pensininkas 2017 rugsėjo mėn. 03 d. 13:38:47

  Idiote is psichuskes, pasivadines ne Napaleonu, o LIETUVISKOS JUNGTINES
  PAJEGOS! Ar skaitei straipsni??? Gerbiamas Signataras Algirdas Endriukaitis
  aiskiai pasake, pagarsino ka visi, negulintys psichuskeje ir neparsidave
  Briuseliui arba nera buve (ir tebesantys) KGB agentai - kaip muzikologas,
  destes polit. ekonomija studentams, ar TSKP
  partskolos tarybineje Lietuvoje destytoja - Lietuvos Prezidente - irgi
  mato ir supranta! O butent : "-Visus siuos nuzmogejimo, nukulturejimo
  impulsus gavome is Vakaru."... Is Vakaru, o ne is Putino, beproti, tu
  nelaimingas !!!

 • Taigi 2017 rugsėjo mėn. 03 d. 13:30:56

  Šitas ponas savo laiku tiek prišnekėjo,kad nuo jo kalbų daugiau jį į
  Seimą nerinko.Kai pasėdėjo ant atsarginio suolelio,mąstymas pagerėjo.
  Naikinti lengviau,negu kurti.

 • Su pagarba 2017 rugsėjo mėn. 03 d. 13:19:19

  bet sarkastiskai:taigi visi gavom is Nepriklausomybes ko norejom !Kas
  norejo laisves-gavo (kad ir emigruoti),o kas valdzios ir pinigu-irgi
  gavo...Manau atkreiptas demesis i didziausia Pasaulio problema-Afrikos
  demografija.Ir mes gyvenam kol kas name be duru ir pilname parazitu.Tik
  dekoju likimui,kad teko isgyventi tautinio pakilima laikotarpi
  devyniasdesimtaisiais,dar skamba tos dainos mintyse,bet jau ne dziaugsmo
  asaros kaupiasi.

 • Uv 2017 rugsėjo mėn. 03 d. 12:38:28

  Prie straipsnio reikėtų parašyti prierašą, kad tai tik Endriukaičio
  subjektyvi nuomonė. O šiaip Endriukaitis akivaizdžiai nesiorientuoja
  pasaulio įvykiuose, be to, istorinius faktus linkęs nutylėti ir
  iškreipti, kad viskas būtų tik taip, kaip jis nori. Todėl jis būdamas
  toks ,,taurus'' ir ,,sąžiningas'' sukelia tik naivumo įspūdį.

 • A.Kvietkauskas(Alytus) 2017 rugsėjo mėn. 03 d. 12:04:08

  Gamtoje NETEISYBĖS NĖRA. Kiek verti -tiek turi. Prisiminkim referendumą
  į ES, už kiek... bėgo į rinkimų urnas? Kol nepasiūlė, tol tuščia
  buvo. Nes suvokė, kad nėra pakankamai gerai išderėti stojimo į ES
  punktai. Kaip lenkai sugebėjo naudingau sau išderėt. Kaip ir dabar. Kas
  tik tiesą pasako, tie kaip kvailiai daromi... Paskutiniai rinkimai jokių
  rimtų programų ir dabar stebis. Kodėl emigracija didėja ir realiai
  nestabdo. Nesugeba patys, bet nepraleis ir sugebančių. Esmėj dabar
  turėtų seimas svarstyt kaip atsiimt strateginių įmonių nors
  kontrolinius akcijų paketus. Per ką savo valstybėje tapt tikrais
  šeimininkais. O realiai įvelti kaip silpniausius tam momente skaldyt ir
  silpnint..Pažiūrėkit teismų sprendimus. Valstybės intereso gynimo
  nėra. Dominuoja tik kaip monopolininkų naudai atimt iš nesugebančių
  susimokėt paskutinius ir bankrotai bei skyrybos. Tai yra silpniausius,
  kuriems priešingai reikia padėt, dar labiau gniuždo.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • GAISRINGUMAS: šiuo metu dėl kritulių stokos miškuose labai sausa, o dėl šiltėjančių ir vėjuotų orų miškų gaisringumo rodiklis kasdien didėja vis sparčiau; Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, savaitgalį vyraus antros ir trečios, o vietomis, daugiausia pietiniuose rajonuose, ketvirtos, kai kur penktos klasės miškų gaisringumas.
 • NBA: Šiaurės Amerikos Nacionalinės krepšinio asociacijos Rytų konferencijos finalo šeštosiose rungtynėse penktadienį „Cleveland Cavaliers“ komanda namuose 109:99 įveikė „Boston Celtics“ ekipą ir išlygino serijos iki keturių pergalių rezultatą 3-3.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
DARBAS ADMIN

Ką manote apie miestuose kertamus medžius?

balsuoti rezultatai

Kur šiais metais atostogausite?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +10   +11 C

   +12  +14 C

 

   +12  +13 C

  +24   +25 C

   +25  +26 C

 

   +25   +27 C

     6-12 m/s

    4-9 m/s

 

     4-8 m/s

 

reklama
Sveikata Grožis