respublika.lt

2018 rugpjūčio 20, pirmadienis

Iš vištų ir erelių gyvenimo (arba trys siūlymai valdžiai)nuotraukos (13)

2018 sausio mėn. 22 d. 08:00:55
Dr. Vytautas Čepas, rašytojas

Anądien labai solidi ir reprezentatyvi radijo diskusija į tautą pažėrė tiek prasmingų minčių, kad nesusilaikiau ir kai kurias net spėjau užsirašyti. Štai: „...skirti dėmesį inovacijoms; didinti ekonomikos produktyvumą; perorientuoti regioninę politiką į efektyvią gamybą; vystyti informacines technologijas; kurti konkurencingus darbo klasterius; integruoti atskiras ekonominės politikos dalis į vieningą visumą; trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu konsoliduoti visus finansinius mechanizmus; nustatyti sėkmės kryptis...“

 

Neišsigąskite, tai ne apie komunizmo statybą! Taip vienas ekspremjeras kartu su žinomu ekonomistu ir politologu diskutavo apie socialinės atskirties ir skurdo mažinimą Lietuvoje, kitaip šnekant, apie vidurinio visuomenės sluoksnio sukūrimą.

Vienos kišenės principas

Jei buvote Graikijoje, tarkime, kad ir Kretos saloje, tai turėjote pastebėti, kad ten nėra tokių gigantiškų parduotuvių kaip pas mus. Už tai pilna nedidelių, jaukių, švarių krautuvėlių, į kurias užsukęs gali nusipirkti visko, ko reikia kasdienybei. Tiesa, mums kiek komiškai atrodo virš dažnos jų iškeltas užrašas SUPERMARKET. Bet palikime tai vietinėms tradicijoms, nes kur kas svarbesnis klausimas - kodėl jie nesteigia tokių didelių prekybos centrų, kokie kaip žolė pavasarį dygsta pas mus? Gal negali ar nesugeba? Ir sugeba, ir gali, tačiau siekdami palaikyti smulkųjį ir vidutinį verslą specialiai to nedaro taip suteikdami galimybę žmonėms užsidirbti patiems, o ne žvalgytis į valstybės kišenę tikintis įvairių išmokų ir pašalpų iš per visas siūles braškančio valstybės biudžeto!

Bet grįžkime į Lietuvą. Štai žurnalas „Top“ sudarė ir paskelbė turtingiausių Lietuvos verslininkų sąrašą (įvertino valdomų įmonių vertę, asmeninį turtą, gautas ir deklaruotas pajamas). Pirmoje vietoje milijardierius, turtus uždirbęs iš prekybos, dar penkiems pirmo dešimtuko multimilijonieriams prekyba taip pat nesvetima. Ir nieko keisto čia nėra, juk vien tokie prekybos milžinai kaip „Maxima“, „Iki“, „Norfa“, „Rimi“ duoda didžiulius pelnus. Štai šioje vietoje ir kyla labai paprastas klausimas: kodėl Lietuvoje viskas organizuojama „vienos kišenės principu“? Kažkokiu stebuklingu būdu įstatymai ir juos lydintys teisės aktai sukurpiami taip, kad netrukus viskas atsiduria keliose rankose, o likusieji patraukia į darbo biržą, džiaugiasi radę darbą už minimalų atlygį arba emigruoja.

Taip ir lieka neaišku, kodėl, esant krūvai visokių antikorupcinių įstatymų, dešimčiai kažką matuojančių, stebinčių ir kontroliuojančių įstaigų, pinigai byra į vieną kišenę, o likusieji dirbdami jiems po aštuonias ir daugiau valandų niekaip negali išbristi iš skurdo?

Jei jau taip nuoširdžiai kaip anksčiau minėtos diskusijos dalyviai trokštame ištraukti šalį iš skurdo, tai gal nepliurpkime apie „Žvaigždžių karams“ prilygstančius projektus, bet nusileiskime ant žemės. Padarykime bent vieną elementarų dalyką, pvz., ribokime didžiųjų prekybos centrų darbo laiką. Konkrečiai - UŽDRAUSKITE JIEMS DIRBTI SAVAITGALIAIS IR ŠVENČIŲ DIENOMIS! Juoba kad alpulingai visokiems draudimams dabartinei valdžiai tai nebus didelis galvos skausmas. Taip per mėnesį mažiausiai aštuonios dienos bus smulkiųjų ir vidutinių verslininkų laikas. Miestų kvartaluose vėl pridygs nedidelių parduotuvėlių, tenkinančių žmonių savaitgalio poreikius. Be to, gal taip atpratinsime tautą nuo betikslio slankiojimo po prekybos centrus ir manija tapusio beprasmio apsipirkinėjimo. Žmonės išeis į gamtą, gal sportuos, pažais su vaikais, paskaitys knygą, nueis į kiną ar teatrą, sumažės psichinių susirgimų, net nepajusime, kaip mūsų būtį apgobs ramybė...

Aptirps ir visokių pašalpininkų skaičius. Suprantama, žmonės šakėmis pinigų nevartys, bet ir nestovės ištiesę ranką prie šalpos įstaigų. Negana to - patys mokės mokesčius į valstybės biudžetą!

Duok Dieve, kad bent jie būtų protingi!

Debesų prikabinėjimas


Pagaliau - padidino algas ir viešajam sektoriui! Visiems - ir vadams, ir eiliniams! Valdžia stengiasi būti visiems vienodai teisinga ir tai reikia įvertinti. Todėl čia lyg ir šventvagiška užsiminti, kad toks atlyginimų didinimas jokios socialinės atskirties nemažina, atvirkščiai - ją tik didina! Juk mažas pajamas gaunantiems tas padidėjimas sieks kokius penkis eurus, o gaunantiems dideles - 50 eurų ir daugiau. Paprastai kalbant, taip „mažinama“ socialinė atskirtis padidėja dar 45 eurais. Taigi išvada paprasta - kuo daugiau tokiu principu didinsime atlyginimus, tuo labiau didės socialinė atskirtis, iki pasieks lygį, kurį bolševikai, jei dar gyvi būtų, pavadintų „revoliucine situacija“.

Bet tai dar ne viskas. Didinant MMA (minimali mėnesio alga - 400 eurų), BMA (bazinė mėnesio alga - 35,5 euro), MVA (minimalus valandos atlygis - 2,45 euro), tikimasi sumažinti ir gyventojų skurdą. Tikrai, šį kartą skurdui bus smogtas net penkių eurų vertės galingumo smūgis! Ar nuo to jis sumažės?! Paradoksas, bet tokiu būdu mažindami skurdą ir socialinę atskirtį abu šiuos socialinius parametrus... didiname. Tiksliau, taip mažinama socialinė atskirtis tik didėja, o kartu su ja didėja ir mažas pajamas gaunančių žmonių skurdas.

Akivaizdu, kad čia kažkas ne taip. Kodėl pasirinktas manipuliavimo rodikliais principas, galėtų paaiškinti ekonomikos ir finansų žinovai. Ir neabejoju, kad paaiškintų. Tačiau kai Lietuvoje universiteto dėstytojas uždirba tiek, kiek valytoja, gydytojas - kiek kapinių vedėjas, joks, kad ir pats įmantriausias, aiškinimas klausimo iš vietos nepajudins nė per sprindį.

Problemos sprendimas giliau! KOL NEBUS IŠ ESMĖS PERŽIŪRĖTA DARBO UŽMOKESČIO SISTEMA, KOL NEBUS ATSIŽVELGTA Į DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJĄ, PROFESIJOS SVARBĄ, REIKALINGUMĄ, RIZIKĄ, ATSAKOMYBĘ, TOL MES NEI IŠBRISIME IŠ SKURDO, NEI SUMAŽINSIME SOCIALINĘ ATSKIRTĮ.

Suprantama, galime ir toliau žaisti visokiais visiems vienodais baziniais, minimaliais ar valandiniais rodikliais, o reikalui esant (ypač per rinkimus) aiškinti, kad štai žiūrėkite - mes juk tą pakėlėme, o aną padidinome, nieko nemažinome... Bet kas iš to, jei skurdžiai taip ir liko skurdžiais, o socialinė atskirtis tik padidėjo?

Lyg debesis prikabinėtum - kabink nekabinęs, o jie plaukia ten, kur neša oro srovės.

Veltėdžių perėjimas

Per beveik trisdešimt nepriklausomybės metų Lietuva prisiaugino tiek dykaduonių, kiek neturėjo per visą savo 1000 metų valstybingumo istoriją. Šiandien Lietuvai trūksta 300 vairuotojų, reikia statybininkų, santechnikų, plytelių ir trinkelių klojėjų, dailidžių, žemės ūkio darbininkų ir kt., o tūkstančiai diktų, jaunų vyrų metų metais trinasi be jokio užsiėmimo. Žinau egzempliorių, kurie taip gyvena jau trečią dešimtį metų. Ir nieko, nė vienas nemirė iš bado, nebent iš persigėrimo. Jų gyvenimas labai paprastas - darbo birža, socialinės rūpybos skyrius, parduotuvė, o toliau... kiek užteks pinigų.

O kam dirbti, jei geroji valstybė viskuo pasirūpina. Bedarbio pašalpos, vaiko pinigai, įvairios išmokos, „Maisto banko“ pagalba, socialinės rūpybos skyrių, labdaros organizacijų parama. Vaikai į mokyklą nuvežami, pamaitinami, parvežami namo. Jei pasmurtaujama artimoje aplinkoje, tuojau pat prisistato policija ir medikai, aptvarsto žaizdas, pabara... Ką iš jų paimsi, juk vargšai, valstybės remiami, krūva vaikų namuose... Beje, vaikų gamyba (tebus atleista man už tokį terminą) yra pagrindinis jų užsiėmimas, garantuojantis, kad ir nedideles, bet stabilias pajamas. Paradoksas - ne tėvai, bet ką tik gimę kūdikiai tampa šeimos maitintojais ir išlieka jais iki pilnametystės.

Tačiau nesuprantama, kam tada reikalingos darbo biržos, visokie darbo rinkos mokymo centrai, vaiko teisių tarnybos, kitos bala žino ką kontroliuojančios įstaigos, jei esant darbo jėgos stygiui reikia į Lietuvą kviestis darbininkus iš Ukrainos, Gudijos, Rusijos, net iš Uzbekistano? Vidurinį gyventojų sluoksnį Lietuvoje formuojame iš imigrantų, o saviems dykaduoniams leidžiame toliau misti iš valstybės biudžeto tuo pat metu liedami graudžias ašaras, kad nėra pinigų dirbančiųjų algoms pakelti!

Reikia suprasti ir negailint pinigų remti neįgaliuosius, daugiavaikes motinas, į nelaimę patekusius, laikinai netekusius ir intensyviai ieškančius darbo, bet niekaip netelpa galvoje, kodėl valstybė turi išlaikyti profesionalius veltėdžius, tinginius ir girtuoklius? Rodos, visiems aišku, kad taip būti negali. VALSTYBĖ PRIVALO PAKEISTI SAVO POLITIKĄ TOKIŲ ASMENŲ ATŽVILGIU, ATSISAKYTI GEROJO SAMARIEČIO VAIDMENS IR PANAUDODAMA VISAS SAVO GALIAS PRIVERSTI JUOS DIRBTI!

Deja, kažkodėl to nedaro. Padejuojama, pavirkaujama, atsitikus kokiai didesnei nelaimei - pašūkaujama, kad dabar tai jau darysim, dabar tai bus... ir viskas lieka kaip buvę! Tuo metu politikos išminčiams viskas aišku, jie žvelgia toli į priekį, taip toli, kad nebemato, kas jiems po kojomis (skaitykite šio rašinio preambulę). Ir nieko čia keisto nėra, juk ir Frydrichas Nyčė (Friedrich Nietzsche) rašė: „Ką gali višta pasakyti apie erelio skrydį?“

Bet juk tiesą sakė! Tik bėda, kad Lietuvoje ereliai pakilę taip aukštai, jog nei vištos juos mato, nei jie - vištas.

Tad ką čia ir bepridėsi.

Parengta pagal savaitraštį „Respublika“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (13)

 • Taip taip 2018 sausio mėn. 22 d. 22:11:13

  Pamėgintų valstybė neaprūpinti tų darmajiedų, taip sakant
  dykaduonių, tuoj mūsų valdovas Briuselis (nes koks geradarys jau būtų
  skundą nusiuntęs) jai per galvą, visam eurosajūze nuskambėtų:
  Lietuvoje žmogaus genocidas. Baikit tas pasakas, kuo toliau, tuo
  dykaduonių daugės - Briuselio politika tokia.

 • visiems 2018 sausio mėn. 22 d. 20:47:14

  Neturintiems ko paskaityti ir pavargusiems nuo valdžiagyvių melo:
  plus.google.com/104930148289526971655/posts
  gražių paveiksliukų galerija:
  plus.google.com/u/0/communities/107260533056716270437

 • Argi ne taip 2018 sausio mėn. 22 d. 20:01:33

  Pinigai ir jų gavimas yra viskas:jeigu prisivagi pinigų ir yra galimybės
  tam ir jeigu taip sutvarkyta kad galima "pasidaryti"pinigų tai kodėl
  nepasistačius už tuos pinigus ir didžiulių parduotuvių...o kai jau
  turi pinigų tai galima ir įstatymus pasikoreaguoti...negi nesimato kokia
  sistema veikė iki šiolei(tuo norisi tikėti) o medikams, mokytojams dabar
  maži atlyginimai...negi reiks vėl(kaip rusai padarė)nacionalizuoti
  miljonierių turtą...ką turime tą turime

 • Vidas 2018 sausio mėn. 22 d. 15:55:30

  Valdžios labai išpūstas pašalpinių ir vokelių klausimas, pašalpos
  daugiau nei juokingos( kalba ir rašo, kurie nėra gavę) , o vokeliai
  dabar jau nepopuliarūs išskyrus statybas. Kažkodėl neužkliuva vagiami
  šimtai milijonų iš biudžeto per projektus, otkatų sistema. Išsidalina
  milijonus tyliai ir garsiai rėkia biudžete pinigų nėra, nes kaltas
  mistinis šešėlis, pašalpiniai ir reikia kelti mokesčius. Tikras
  liberastinis mąstimas, stipresnis ir gudresnis visada teisus.

 • Issigimelis 2018 sausio mėn. 22 d. 14:44:09

  visada siulo atimti is silpnesnio! Autoreli tu griobanas,1,3 milijardo
  turta deklaraves (o kur dar nusleptas!?) vezeju imones "Girteka"
  savininkas,nesumokedamas savo 8300 vergu po 414,07 i rankas priklausancio
  atlyginimo,tik per menesi pavagia 3 436 781 eura,neskaitant nesumoketu
  mokesciu! Socialine pasalpa kazkur 105 eurai. Tai ar turime mes 35
  tukstancius ja gaunanciuju,kad ju pasalpos susilygintu su nors jau vieno
  vagies grobiu!? Tiesa parasei,kad negalima atlyginimu visiems kelti vienodu
  procentu,bet vistiek nepamirsai nuciulpes bagotam - turiniu apspjaudyti
  vargsa... :-/

 • senis 2018 sausio mėn. 22 d. 14:09:23

  Komunizmo smekla klaidzioja po Europa. Proletariatas greitai ims valdzia i
  savo rankas. Vagis, cenzurastus i Sibira. Pirma misko ruoseju brigada,
  vadovaujama Dedules, jau pasiruosusi isvykti.

 • Rūta 2018 sausio mėn. 22 d. 13:15:07

  Kaip ir teisingai surašyta. Tačiau ką autorius, būdamas seime, nuveikė
  tuo klausimu? Kad knygų parašė, žinome.

 • nemokamo sūrio užsigeidei ,netikėli autoriau? 2018 sausio mėn. 22 d. 12:06:16

  bjauru skaityt apie "dosnias" valstybės pašalpas.Nežinau nė
  vieno,kuriam būtų pavykę jas gaut.Už tai mačiau savo akimis ,kaip iš
  darbo biržos spaudžiant minus 25 laipsnių šalčiui buvo išvarytas su
  sutvarstyta koja ir ramentu besiramsčiuojantis(matai nespėjo laiku
  prisistatyt ir buvo išbrauktas).Tai kiek gi - gal 50proc.biudžeto Lietuva
  aukoja toms amžinų keikėjų/dejuotojų skurdo išmokoms ,kad šitaip
  reiktų viešai reikštis.O juk sistema tokia,kad be bedarbių,skurdo kaip
  žuvis be vandens - tiesiog neišgyventų .Todėl tylėkit auksaburniai
  ,prisimindami pačių visiems ausis išūžusią ,bet teisingą taisyklę :
  mėgsti nuo kalniuko važinėtis ,- mėk ir jas į kalniuką užsitempt.|

 • Bočelis 2018 sausio mėn. 22 d. 11:34:09

  Ačiu Tamstai už labai paprastą ir suprantamą straipsnį.Mano galva
  visi prisibrove prie lovio labai gerai suvokia esamą situaciją,tačiau
  kam kažką keisti jai jiems taip labai gerai.Visi didieji prekybos tinklai
  užsiima kontrabandą,veža į Lietuvą produktus, kuriuos seniai reikėjo
  išmesti...todėl ir klesti kontrabanda,spekuliacija ir korupcija,tačiau
  Lietuvoje tai jau nenusikaltimas.Kol nepradėsime kurti savo nacionalinio
  produkto, taip ir gyvensime.

 • nu 2018 sausio mėn. 22 d. 11:21:50

  "gerinti darbo žmonių gerovę", "statyti ir pastatyti komunizmą",
  "stiprinti Europos sąjungą", "mažinti jaunimo nedarbą Europoje",
  "priimti daugiau atbėgėlių", "mažinti klimato atšilimą", "pašerti
  pingvinus Antarktidoje"...
  Apsistosim, kai raudonu žiedu
  visa Europa skaisčiai sužydės,
  te imamai visoj ES gieda,
  visoj ES iš vienos mečetės..."

 • Niekas nieko nepakeis. 2018 sausio mėn. 22 d. 11:14:56

  O kam keisti, jeigu tiek visko buvo išnaudota, kol pasiekta tai, kas dabar
  yra. Sutvarkyta "otkatų" sistema, nustekenta teisėsauga, sukurta
  tūkstančiai "apvalių" įstatymų, kurių niekas nesugeba kontroliuot,
  "sustyguotas" vogimas iš iždo, sužlugdyti smulkieji verslai,
  suorganizuota masinė Tautos emigracija, beveik sunaikinta pirminė
  sveikatos apsauga ir t.t.

 • pensininke, 2018 sausio mėn. 22 d. 11:10:25

  stazas virs 40 metu , pakele pensija keliais eur. nei juoktis , nei
  verkti

 • Xp 2018 sausio mėn. 22 d. 10:54:33

  Gana tikslūs pastebėjimai, tik profesionaliai liberastiniai vyriausybei
  tai gana sunku suprasti, paprasčiausiai trūksta kompetencijos. Lietuvoje
  kompetencijos nerasta, tik interesai ir švogerizmas.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • PLANAI: Ispanijos vyriausybė planuoja šią savaitę pradėti diktatoriaus Francisco Franco (1892-1975) palaikų perkėlimo iš Kritusiųjų slėnio komplekso prie Madrido procedūrą.
 • FUTBOLAS: Lietuvos futbolo A lygos 22-ojo turo rungtynėse sekmadienį Vilniaus „Žalgirio“ komanda namuose 4:0 nugalėjo „Kauno Žalgirio“ ekipą.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Kiek pinigų išleidžiate savo vaikų reikmėms prieš Rugsėjo 1-ąją?

balsuoti rezultatai

Ar dalyvaujate klasės susitikimuose?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +16   +18 C

   +13  +16 C

 

   +5 +6 C

  +25  +29 C

   +20  +22 C

 

   +18  +19 C

  2-5 m/s

  3-4 m/s

 

    1-2 m/s

 

USD - 1.1391 PLN - 4.3115
RUB - 76.8166 CHF - 1.1338
GBP - 0.8958 NOK - 9.6795
reklama
Sveikata Grožis