respublika.lt

2018 rugpjūčio 15, trečiadienis

Gerbkime savo istoriją!nuotraukos (10)

2017 lapkričio mėn. 21 d. 10:27:03
Savivaldybės pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo darbo grupės narys, TS-LKD partijos narys Gediminas Budnikas

2012 m. spalio 12 d. Kaune, skverelyje prie Kampo ir Kalniečių gatvių sankryžos, buvo atidengtas granitinis paminklas su užrašu Lietuvos partizanui-generolui Adolfui Ramanauskui-Vanagui atminti. Paminklo autorius – skulptorius profesorius Stasys Žirgulis. Prie paminklo įrengta paminklinė juoda granitinė lenta-žymeklis su užrašu: ,,Šioje vietoje 1956 m. spalio 12 d. KGB operacijos metu buvo suimtas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos Prezidiumo Pirmininko pirmasis pavaduotojas, ėjęs ir LLKS Tarybos Prezidiumo Pirmininko pareigas, 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Deklaracijos signataras. LLKS gynybos pajėgų vadas, dimisijos brigados generolas, Vyčio kryžiaus I ir II laipsnių ordinų kavalierius Adolfas Ramanauskas-Vanagas ir jo žmona Lietuvos partizanė Birutė Mažeikaitė-Ramanauskienė-Vanda, po mirties apdovanota Vyčio kryžiaus ordino karininko kryžiumi. Partizanų vadas Vanagas sušaudytas 1957.11.29 d., žmona partizanė, nuteista kalėti’’.

 

2012 m. rugsėjo 18 d. į Kauno miesto savivaldybės tarybos Pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo komisiją kreipėsi Adolfo Ramanausko-Vanago dukra Auksė Ramanauskaitė-Skokauskienė su prašymu dėl vietos, kurioje buvo suimti jos tėvai, įamžinimo.

Pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo komisijos nariai vienbalsiai pritarė šiam prašymui. Toliau man, kaip komisijos pirmininkui, teko šį klausimą derinti su Kauno Kolegijos direktoriumi Mindaugu Misiūnu. Buvo skubiai sukviesta Kolegijos taryba dėl leidimo statyti paminklą, nes tas skverelis yra Kolegijos panaudos būdu naudojamoje valstybinėje žemėje. Kolegijos taryba geranoriškai pritarė skverelio sutvarkymui ir Adolfo Ramanausko-Vanago žūties vietos įamžinimui. Šioje istorinėje vietoje, kur dabar stovi paminklas, buvo medinis namas, kuriame 1956 m. vienam KGB agentui išdavus ir įviliojus į parengtą pasalą, name buvo suimti Lietuvos partizanų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas ir jo žmona partizanė Birutė Mažeikaitė-Ramanauskienė-Vanda. Operacijoje  dalyvavo daugiau nei 20 KGB agentų. Ramanauskas-Vanagas buvo tardomas, žiauriai kankinamas ir 1957.11.29 d. sušaudytas, o žmona – Birutė  Mažeikaitė-Ramanauskienė-Vanda, nuteista kalėti. Šis skverelis, kuriame šiuo metu įrengtas paminklas Lietuvos didvyriui, žmonių vadinamas Adolfo Ramanausko-Vanago vardu.

2017 m. lapkričio 29 d. bus minimos Adolfo Ramanausko-Vanago 60-osios žūties metinės, o 2018 m. kovo 6 d. 100-ąsias Jo gimimo metines. Šios sukaktys įpareigoja tinkamai įamžinti partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago atminimą Kaune.

Artėjant šioms sukaktims pas Kauno miesto mero pavaduotoją Simoną Kairį įvyko LR Seimo narės Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės inicijuotas susitikimas. Susitikime dalyvavo: iniciatyvos koordinatorė Seimo narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Valstybinės kultūros paveldo komisijos narė Andrijana Filinaitė, skulptorius profesorius Stasys Žirgulis, Kauno miesto savivaldybės tarybos narys, Pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo darbo grupės narys Gediminas Budnikas, Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotojas plėtrai ir infrastruktūrai Paulius Baltrušaitis. Susitikime buvo pasiūlyta prie paminklo įrengti stovą Lietuvos valstybinės vėliavos iškėlimui. Buvo nutarta, kad vėliavos stovo įrengimu pasirūpins iniciatoriai. Kauno savivaldybė prisidės prie apšvietimo įrengimo ir pavasarį apsodins skverelį gyvatvore. Kauno Kolegijos atstovas pritarė ir sutiko leisti įrengti šešių metrų vėliavos stiebą jų valdomo sklypo teritorijoje. Skulptorius Stasys Žirgulis pasidalijo mintimis ir davė naudingų patarimų kaip būtų galima plėsti šią Lietuvai svarbią įamžinimo vietą. Miesto savivaldybė ir iniciatoriai įsipareigoja šias iniciatyvas įrengti iki 2017 m. lapkričio  29 dienos. Gal pavyktų  ir Lietuvos Kariuomenės dienai – lapkričio 23-iąjai.

Apgailestaujame, kad ne visi supranta ką reiškia istorinė atmintis, pagarba mūsų didvyriams. Visiškas akibrokštas šiomis dienomis įvyko Lietuvos Respublikos Seime. Pagal siūlymą, ,,Lietuvai reikia idėjos‘‘, artėjant 100-osioms Lietuvos Nepriklausomybės metinėms, Seimas išgirdo fiks-idėją. Šią pasiūlytą idėją pavadinti idėja yra grynai šventvagiška. Seimo narys Dainius Kepenis pasiūlė šimtmečiui statyti bendrą paminklą Lietuvos partizanams ir stribams. Tai – baisi provokacija! Partizanai kovojo už Lietuvos laisvę, gynė savo Tėvynę, o kolaboravę su okupantu stribai žudė Lietuvos gynėjus padedami NKVD, vėliau KGB grupuočių. Apie kokį bendrą paminklą gali būti kalba? Žiūrint ir iš krikščioniškų nuostatų – tik Dievas yra teisėjas. Mūsų Visagalis tikrai liudytų, kad bendro paminklo negali būti okupantui ir už laisvę gyvybę atidavusiam Tėvynės gynėjui. Galvoju, kad, galbūt, p. D. Kepenio sveikatai pakenkė maudynės lediniame vandenyje, kitaip nepaaiškinsi šio pseudo pasiūlymo.

Ačiū Dievui ir sveikam protui, kad beveik visas LR Seimas antradienį (2017.11.14 d.) po svarstymo pritarė nutarimo projektui – 2018-uosius metus paskelbti generolo ir partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago metais. Už tai balsavo 90 parlamentarų. Tai bus tikras Lietuvos šimtmečio pagerbimas, pripažinimas ir krauju pelnyta pagarba Lietuvos didvyriui Adolfui Ramanauskui-Vanagui Jo 100-ųjų gimimo metinių sukakties proga pavasarį.

Kalbant apie kontraversiškus rašytojos ir žurnalistės Rūtos Vanagaitės išsišokimus, negaliu nesistebėti:

– gal tai didžiulis noras būti populiaria Lietuvoje ir ne tik?

– gal nesuvokė ir nesuprato ką daranti (netikiu, kad taip galėjo būti ?);

– galbūt godumas pinigams (šito negaliu tvirtinti, nes nežinau);

– šešiolikmetės meilė, kai žmogus tampa aklas ir kurčias tiesai, pasiduodamas svetimai įtaigai.....(gal...).

Labai gaila, kad ir tokie žmonės kaip Tomas Venclova, kuris yra priskiriamas prie intelektualinio sluoksnio, dalinai palaiko tuos R. Vanagaitės veiksmus, kurie aiškiai diskredituoja Lietuvą. Diskredituoja visos Europos akyse... Manau, kad Rusijos viešieji ryšiai tik to ir laukia.

Ne tik Geležinio Vilko miestas, bet ir Laikinoji sostinė turi kuo ,,pasigirti’’. Kaunas tikrai laukia įvairių menininkų iniciatyvų, jų savito stiliaus. Bet kas įvyko per Kauno bienalės projektus – pranoksta visus lūkesčius. Japonų menininkas, gavęs didžiulę veiklos erdvę, mums šventą Laisvės paminklą Karo muziejaus sodelyje apdengė plokštėmis, viršuje įrengdamas kažką panašaus į virtuvę, pastatė kėdes. Tikrai nesinori kaltinti menininko, jis yra iš kito pasaulio krašto. Bet ar galima labiau paniekinti mums lietuviams, šventą vietą?! Artėja lapkričio 23-ioji – Lietuvos kariuomenės diena. Kur žmonės susikaupę pagarbiai padės gėles? Laisvės paminklas apkaltas... praktiškai jo nėra. Tai įvyko pačiame lietuviškiausiame mieste Kaune, menančiame Romo Kalantos auką Laisvei.

Įdomu, kaip būtų, jeigu mūsų jaunieji menininkai nuvykę į Japoniją prie Hirosimos ir Nagasaki aukų memorialo padarytų kažką panašaus? Manau, kad rezultatas būtų nenuspėjamas. Vienas pastebėjimas: panašiems projektams, kurie gali įžeisti mūsų kilniausius jausmus, reikėtų suteikti erdvę vadinamuose ir šiuo laikmečiu moderniuose loftuose, ten būtų galima pilnai išvystyti saviraiškos laisvę.

Menininkui Vyteniui užkliuvo Vytauto Didžiojo paminklas Kaune, Laisvės alėjoje. Samprotaujama, kad ne vieta Laisvės alėjoje, ieškokite kitos vietos ir iš viso paminklas karingai atrodantis. Šias ir kitas mintis išsakęs Kauno menininkas Vytenis Jakas mąsto, kad vietoje paminklo Laisvės alėjoje galėtų būti fontanėlis, kuris labai susišauktų su esama infrastruktūra ir t.t. Menininkas primena visiems kokia sunki, gal ir labai sunki, buvo jo vaikystė, kad paminklas per daug agresyvus ir, žiūrint į jį, jis prisimena vaikystės patyčias, skriaudas. Iš dalies galima suprasti menininką ir jo bėdas, bet tegu jis susimąsto kas yra Laisvė, kaip ji iškovojama. Mūsų tvirtybės simbolis turi stovėti Laisvės alėjoje – tai aišku kiekvienam lietuviui ar Lietuvos piliečiui.

Šios juodosios šimtmečio ,,idėjos‘‘ paprasčiausia griauna valstybės pamatus. Šitaip elgdamiesi tariamieji demokratijos ir jų tiesų ieškotojai nori sugriauti mūsų visų Lietuvos tapatybės simbolius ir jų istorinę atmintį.

Mes ir taip esame atgailavę už būtas ir menamas nuodėmes ir tas tęsiasi dešimtmečius, nors istorija byloja ką kita. Aišku, esame maža tauta, bet turime garbingai ir išdidžiai priminti Lietuvos didžią praeitį ir kurti ateitį nepamiršdami šlovingos praeities.

Pradžioje straipsnio pasidžiaugiau dėl kauniečių iniciatyvų puoselėjant Adolfo Ramanausko-Vanago paminklinę vietą. Toliau išsakau, kas tikrai labai skaudu. Manau, kad tam turiu moralinę teisę. Mūsų tėvai – Valentina ir Florijonas Budnikai, žuvo 1945 m. liepos 26 d. kaip Lietuvos partizanai. Motina buvo nukankinta, tėvas žuvo per susišaudymą su okupantais. Abu tėvai po mirties apdovanoti Vyčio kryžiaus ordinais. Mama buvo mokytoja, rašė eiles, tėvas puskarininkis, šaulys, pavasarininkas. Po tėvų žūties mes likome trys sūnūs, kurių amžius buvo  nuo 1,5 iki 5 metų.

Mūsų, kaip ir daugelio to meto vaikų, vaikystė tikrai nebuvo rožėmis klota, bet mes visi trys užaugome, baigėme aukštuosius mokslus. Aišku, karjeros laiptais mums buvo labai sunku kopti, viską stabdė saugumo plaukuota ranka. Aš savo patriotinius jausmus galėjau išreikšti be atlygio visą dešimtmetį gindamas Kauno ,,Žalgirio“ ir Lietuvos krepšinio rinktinių spalvas.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (10)

 • Ta liga 2017 lapkričio mėn. 28 d. 12:54:10

  griaut senus ir statyt naujus periodiškai kartojasi.Taip kad testato-kita
  karta nugriaus...

 • Teisus 2017 lapkričio mėn. 23 d. 22:27:03

  Povilas teisus

 • Tiesos baimė 2017 lapkričio mėn. 23 d. 22:24:41

  R. Vanagaitės veiksmai aiškiai NEdiskredituoja Lietuvą!
  Baimė TIESOS diskredituoja Lietuvą!

 • Banditu valdzia 2017 lapkričio mėn. 23 d. 03:52:00

  stato paminklus savo proteviams tik todel,kad zmones - sliuzai. Ir niekada
  cia jau nebus gera gyventi tarp sliuzu ir banditvaikiu...

 • Elena 2017 lapkričio mėn. 23 d. 01:09:18

  Manau, kad gerb.D.Kepenis buvo neteisingai suprastas. Po pilietinio karo
  Ispanijoje buvo pasiūlyta pastatyti susitaikymo pačia plačiąja prasme
  paminklą.Lietuvoje labai daug susipriešinimo: politinio, socialinio,
  moralinio, istorinio,tautinio, susipriešinimo tarp kartų, vertinant
  istorinę praeitį ir pan. Prezidentė, vyriausybė, seimas,
  meninikai,istorikai, mokslininkai turi padaryti viską, kad sumažintų
  Tautoje vyraujančią įtampą, turtinę nelygybę. Priešingu atvėju
  Lietuva ,,išsivaikščios ".

 • Suvalkiotas 2017 lapkričio mėn. 22 d. 22:36:21

  Štai tokių, pykčio ir neapykantos pasiutlige sergančių į žmogų
  panašių padarų, kaip ""Mūsiškę"mielai", dėka didelė dalis lietuvių
  buvo ištremti į Sibiro GLAGus, įskųsti nekaltai KGB organams ir
  sukišti į kalėjimus, tūkstančiai kaimo žmonių naktimis buvo
  iššaudyti kartu su senais tėvais ir mažais vaikais ir kūdikiais. Dar
  ir šiandien lyg nuodingos gyvatės išlenda iš pakampių spjaudydamiesi
  pykčio ir neapykantos nuodais. Bet tai pasispardymas prieš nudvėsimą.
  Nauja istorija bus kuriama be pašvinkusios maitos.

 • "Mūsiškę"mielai 2017 lapkričio mėn. 22 d. 21:05:56

  palydėtumėme į naująją tėvynę.
  Sovietskaja armija pervadinta Kryžkalnio lietuvaite.
  Katras tas protinguolis?

 • taigi 2017 lapkričio mėn. 22 d. 14:32:14

  kas valdžioje ,pagal tu dudelę ir istorija

 • Povilas 2017 lapkričio mėn. 22 d. 13:48:38

  Klausimas patriotui: kodėl stribai buvo vadinami liaudies gynėjais? Nuo
  ko jie gynė liaudį - nekaltus naujakurius, į kolchozus suvarytus
  kaimiečius, moteris ir net vaikus. Kieno tai darbas, galvojat niekas
  nepamena? Pasiklauskit to žmogaus, kuris Lioliuose (Kelmės r.) išmėtė
  gėles ir žvakes nuo paminklo "didivyriams"

 • Burnu 2017 lapkričio mėn. 22 d. 12:33:01

  tautai neuzsiusite! Jusu laime,kad menantieji tu zmogzudziu "zygius" jau
  nebesinaudos soctinklais,neuzvers instituciju elaiskais ir skundais. Bet ju
  lupos tebesnabzda prakeiksmus budeliams ir jums - paminklu jiems
  statytojams! Butu jaunesni - pasielgtu su tuo zmogzudzio paminklu taip
  pat,kaip jus su Kryzkalnio lietuvaite.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • MUITAI: tvyrant diplomatiniam ir prekybos ginčui su JAV, Turkija trečiadienį padidino tarifus JAV pagamintiems produktams - nuo automobilių iki tabako.
 • GRĖSMĖ: Pietinės Japonijos Kučinoerabu salos gyventojai raginami ruoštis evakuotis, nes saloje buvo padidintas ugnikalnio išsiveržimo pavojaus lygis.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Ar reikia naujas Vilniaus gatves pavadinti Kovo 11-osios Nepriklausomybės atkūrėjų pavardėmis?

balsuoti rezultatai

Kaip vertinate naująją Vilniaus miesto reklamą "G taškas"?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +12   +15 C

   +10  +14 C

 

   +14 +16 C

  +18  +21 C

   +22  +24 C

 

   +22  +24 C

   3-5 m/s

  2-5 m/s

 

    2-3 m/s

 

USD - 1.1406 PLN - 4.2993
RUB - 75.8530 CHF - 1.1298
GBP - 0.8930 NOK - 9.5275
reklama
Ukis 2018